Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Security and Safety Systems I België
Detailhandel

Beveiligingsoplossingen voor de detailhandel om verliezen te verminderen, technologie de baas te blijven en de bedrijfsactiviteiten te ondersteunen

Detailhandel

De beveiliging van winkels is een veeleisende bezigheid. Door de druk om de veiligheid van werknemers en klanten te verzekeren, de kosten te minimaliseren en de winst te maximaliseren is het van essentieel belang voorraadinkrimping te beperken, voorraadverlies te voorkomen en uiteenlopende risico's op efficiënte wijze te beheren. Een begrip van oudere systemen en nieuwe technologieën, up-to-date kennis van industriële regelgeving en de behoeften van andere interne afdelingen, en het vinden van de juiste oplossingen voor talloze uitdagingen zijn onontbeerlijk om te kunnen voldoen aan deze vereisten.

Uitdagingen

Icon Closed

Verliezen verminderen

Elimineer mogelijkheden voor diefstal onder werknemers, ontmoedig winkeldieven, detecteer indringers buiten winkeluren en georganiseerde misdaad in de detailhandel

Technologie de baas blijven

Zorg dat investeringen in oudere systemen behouden blijven en implementeer nieuwe technologie in alle winkels

Icon Welcome

De bedrijfsactiviteiten ondersteunen

Help het bedrijf de efficiëntie te verhogen en inzicht te krijgen in de behoeften en voorkeuren van de klant met gebruikmaking van gegevens in realtime

Beveiligingsoplossingen van Bosch voor grootwinkelbedrijven

Verdachte activiteiten detecteren

Verdachte activiteiten detecteren

Verdachte activiteiten detecteren

Herken verdacht gedrag voor de ontmoediging van criminaliteit of andere ernstige situaties voordat het problemen worden. Met intelligente beveiligingscamera's kunt u onveilig gedrag of acties die erop duiden dat een incident gaat plaatsvinden, detecteren. Met ingebouwd Video Analyticskunnen de camera's het winkelpersoneel attent maken op voertuigen die zijn geparkeerd in gebieden met een parkeerverbod of -beperking, zoals rijstroken voor de brandweer, mensen die zich verdacht ophouden voor ingangen voor klanten en werknemers, het ontstaan van lange rijen, mensen die op de grond liggen, en meer.

Bepaalde cameratypen kunnen tevens gebeurtenismeldingen creëren voor harde of onverwachte geluiden. Hierdoor kunnen beveiligingsmedewerkers worden gewaarschuwd voor mogelijke actieve bedreigingen die snel moeten worden onderzocht en aangepakt.

Camera's met ingebouwd Video Analytics en audio-waarschuwingen detecteren ongebruikelijke activiteiten in video, zodat er vroegtijdig actie kan worden ondernomen om incidenten te voorkomen en de veiligheid van het gebied te verzekeren.

Verdachte activiteiten detecteren
Snel onderzoeken van incidenten

Snel onderzoeken van incidenten

Snel onderzoeken van incidenten

Het doorzoeken van opgenomen video om gebeurtenissen na een incident te vinden en evalueren kan uren in beslag nemen. Intelligente camera's maken snelle zoekacties mogelijk door metadata op te nemen van objecten die zich in een gebied bevinden of die een gebied binnenkomen of verlaten, en deze metadata bij de videobeelden op te slaan. Door parameters, zoals een persoon in een rood T-shirt, zich verdacht ophoudende mensen of voertuigen die langer dan verwacht wachten, te definiëren, kunnen operators hun zoekopdrachten verfijnen tot relevante incidenten. Forensisch zoeken maakt gebruik van zoekregels die speciaal zijn aangepast voor het zoeken van kritieke gebeurtenissen om operators in staat te stellen binnen minuten videobeelden van een incident te vinden, zodat ze veel sneller kunnen reageren.

Snel onderzoeken van incidenten

Veiligheidsoplossingen van Bosch voor grootwinkelbedrijven

Menigten evacueren tijdens een actieve bedreiging

Menigten evacueren tijdens een actieve bedreiging

Menigten evacueren tijdens een actieve bedreiging

Onduidelijke mededelingen in een noodsituatie kunnen paniek veroorzaken onder de aanwezigen. In een noodsituatie verzendt het gesproken woord alarmsysteem vooraf opgenomen berichten in meerdere talen, voor een betere beheersing van grote menigten en de verzekering van een veilige ontruiming.

Public Address (PA)- en gesproken woord alarmsystemen die in combinatie met een branddetectiesysteem worden gebruikt, kunnen de veiligheid in drukke gebieden in noodsituaties verbeteren. Als de noodsituatie een brand betreft, is gecertificeerde integratie van brandalarm en gesproken woord ontruiming vereist. Vaak zijn bij deze integratie gecompliceerde kabelnetwerken betrokken waarbij operators de verificatietijden voor vooraf bepaalde gebieden niet kunnen aanpassen. Dit zou kunnen leiden tot onnodige ontruimingen in gevallen waarin operators een ongewenst alarm niet snel genoeg als zodanig kunnen identificeren. De ideale oplossing is een omschakeling van een vast bekabelde verbinding naar een IP-gebaseerde verbinding tussen het brandalarm- en ontruimingssysteem. De verificatietijden kunnen worden ingesteld op basis van de loopafstand, waarbij operators alarmen kunnen bevestigen op mobiele apparaten in plaats van enkel op de brandmeldcentrale.

Menigten evacueren tijdens een actieve bedreiging
Snelle detectie van vlammen en rook

Snelle detectie van vlammen en rook

Snelle detectie van vlammen en rook

Detecteer een brand voordat het te laat is. Videogebaseerde branddetectie maakt gebruik van camera's met intelligente algoritmen om rook en vlammen zo vroeg mogelijk te detecteren. Als een teken van brand of rook wordt gedetecteerd, wordt onmiddellijk een alarm geactiveerd. Hierbij wordt de locatie van het incident exact aangeduid in de controlekamer. Hierdoor beschikt het personeel over de tijdkritieke informatie die nodig is om snel te reageren en schade aan de voorraad als gevolg van brand of de onnodige activering van sprinklerkoppen te voorkomen. Videogebaseerde branddetectiesystemen helpen het verlies van mensenlevens, inventaris en voorraad, en andere bedrijfsverstoringen te voorkomen.

Snelle detectie van vlammen en rook
Public Address-boodschappen om te herinneren aan de handhaving van COVID-19-voorschriften

Public Address-boodschappen om te herinneren aan de handhaving van COVID-19-voorschriften

Public Address-boodschappen om te herinneren aan de handhaving van COVID-19-voorschriften

In de huidige situatie moeten winkelbedrijven de bezoekers en het personeel veilig houden door de richtlijnen in verband met COVID-19 te volgen; tegelijkertijd willen ze een eersteklas winkelervaring bieden. Winkeliers kunnen dit nu bereiken door belangrijke audioberichten en promoties niet alleen aan klanten in de winkel te communiceren, maar ook aan mensen die buiten in de rij staan te wachten om binnen te komen.

Dit kan worden ondersteund door menigtecontrole met op de camera gebaseerde videoanalyse, waarbij wordt gelet op knelpunten en wachtrijlocaties. Er zijn eerste toepassingen waarbij videogebaseerde menigtedetectie automatisch een vooraf opgenomen melding activeert op het Public Address-systeem. Een belangrijke winkelketen in de VS heeft het Public Address-systeem geüpgraded met high performance-luidsprekers en -versterkers voor buitengebruik van Bosch. Zo kunnen ze bezoekers die buiten wachten informeren over hun huidige winkelbeleid om de veiligheid en klanttevredenheid te verbeteren. Dankzij deze geautomatiseerde oplossing kunnen werknemers meer tijd besteden aan dagelijkse taken en krijgen klanten een positief, gerustgesteld gevoel.

Hoe kunnen de audio-oplossingen van Bosch winkeliers helpen de belangstelling van een koper te trekken?

 • Klanten informeren over productaanbiedingen terwijl ze buiten wachten om naar binnen te mogen.
 • Sfeermuziek om de zintuigen van klanten te prikkelen
 • Klanten informeren over de COVID-19-regels en andere belangrijke informatie.

Public Address-boodschappen om te herinneren aan de handhaving van COVID-19-voorschriften
Personen tellen voor het handhaven van fysieke afstand

Personen tellen voor het handhaven van fysieke afstand

Personen tellen voor het handhaven van fysieke afstand

Terwijl de wereld overschakelt naar het nieuwe normaal, is het belangrijk dat klanten en het personeel zich veilig kunnen voelen met betrekking tot het aantal personen in gemeenschappelijke ruimten. Het inzetten van personeel voor het beheer van de klantenstroom was altijd al een dure oplossing, om nog maar te zwijgen van de extra werkbelasting. Zelfstandige oplossingen voor het tellen van personen vormen een effectief en efficiënt hulpmiddel voor de navigatie en beheersing van menigten:

Bosch en Philips Professional Display Solutions hebben hun krachten gecombineerd. Met de gecombineerde kracht van Android-displays van Philips en intelligente camera's van Bosch bieden we u tijdige en geteste oplossingen voor het handhaven van fysieke afstand, die zijn ontworpen om mensen te informeren en menigten effectiever en efficiënter te beheren.

Meer informatie over professionele displayoplossingen van Bosch en Philips >

 

De extra integratie van Bosch Video Systems met G2K maakt het mogelijk gegevens van meer dan één camera en in- en uitgangen te besturen, waarbij de verkeersstroom in beide richtingen wordt geteld. Deze automatische procedure handhaaft een veilig aantal personen in gebouwen, evenementlocaties of winkels.

Personen tellen voor het handhaven van fysieke afstand
Detectie van de temperatuur van de menselijke huid

Detectie van de temperatuur van de menselijke huid

Detectie van de temperatuur van de menselijke huid

In het afgelopen decennium zijn beveiligingscamera's uitgegroeid van pure beeldregistratie-apparaten tot complexe gegevenssensoren. Ze leveren waardevolle gegevens die kunnen worden geanalyseerd en gebruikt op allerlei nieuwe en nuttige manieren die de norm worden. Recente ontwikkelingen, zoals COVID-19, hebben aangetoond dat gegevens nog belangrijker worden. Klanten vragen om inzichten op basis waarvan ze de juiste maatregelen kunnen nemen om de gezondheid van mensen te beschermen. Sinds 2016 streeft Bosch een gegevensgestuurde aanpak na door Video Analytics, een vorm van kunstmatige intelligentie, standaard ingebouwd te bieden. Deze strategie en softwarecompetentie in combinatie met onze capaciteiten om hardwareplatforms van hoge kwaliteit samen te stellen, hebben ons geholpen om snel een slimme oplossing te ontwikkelen die verhoogde huidtemperaturen kan detecteren: een oplossing voor de detectie van de temperatuur van de menselijke huid.

Detectie van de temperatuur van de menselijke huid

Operationele oplossingen van Bosch voor grootwinkelbedrijven

Kritieke gebieden en systemen bewaken

Kritieke gebieden en systemen bewaken

Kritieke gebieden en systemen bewaken

Gebieden als nooduitgangen moeten steeds duidelijk zichtbaar en toegankelijk zijn. Met Video Analytics kunnen camera's objecten die een aangewezen gebied blokkeren of mensen die een aangewezen gebied betreden of verlaten identificeren. Als een nooduitgang geblokkeerd is of iemand deze gebruikt om de winkel binnen te gaan of te verlaten, wordt automatisch een alarm geactiveerd. Het gebruik van Video Analytics voor de detectie van objecten kan het risico van diefstal en verlies verminderen, en tegelijkertijd de veiligheid van klanten en werknemers verbeteren.

Een inbraakalarmsysteem kan ook de status van een deur bewaken tijdens Uitgeschakelde perioden. Het systeem kan waarschuwen voor een deur die wordt opengehouden of per ongeluk open is gelaten, waardoor mogelijke diefstal door werknemers wordt aangeduid en onnodige verwarmings- en koelingskosten worden vermeden.

Door het inbraakalarmsysteem te gebruiken voor de bewaking van kritieke systemen op aspecten die niets met beveiliging te maken hebben – zoals koel- en vrieskasten – kunt u ervoor zorgen dat waarschuwingen worden geactiveerd als de temperatuur in een kast langer dan een vooraf gedefinieerde tijdsduur een bepaalde drempelwaarde overschrijdt. Het winkelpersoneel wordt op de hoogte gebracht als actie vereist is om de integriteit van de voorraad te handhaven, bederf te voorkomen en verlies te beperken.

Kritieke gebieden en systemen bewaken
Bewaking vanuit een centrale controlekamer

Bewaking vanuit een centrale controlekamer

Bewaking vanuit een centrale controlekamer

Optimaliseer bronnen en verminder de kosten met een centraal bewakingssysteem. Operators kunnen live en opgenomen videomateriaal van maximaal 10.000 locaties eenvoudig en vanaf één enkel platform bekijken. Als er nieuwe winkels worden geopend, kunnen meer camera's in het systeem worden geïntegreerd.

Met gebruikmaking van cloudgebaseerde videobewakingsserviceskan een interne of externe meldkamer tevens alarmen verifiëren door op afstand toegang te verkrijgen tot live-videobeelden en deze te vergelijken met video-momentopnamen die zijn genomen op het moment dat het alarm plaatsvond. Plug-and-play-cameraconnectiviteit biedt live video- en audio-interactie met opgenomen bewijsmateriaal op basis waarvan operators het juiste escalatiepad kunnen kiezen voor winkelalarmen. Geverifieerde videoreacties sluiten boetes voor ongewenste alarmen nagenoeg uit, verminderen de arbeidskosten en maken een einde aan vandalisme, om slechts enkele voordelen te noemen.

Bewaking vanuit een centrale controlekamer
Wachtrijen beheren

Wachtrijen beheren

Wachtrijen beheren

Lange wachtrijen kunnen leiden tot ontevreden klanten, verlies van winst en potentiële omzet voor winkeliers. Camera's die beschikken over Video Analytics-technologie kunnen het winkelpersoneel helpen klantenrijen effectiever te beheren door hen te waarschuwen wanneer rijen een vooraf gedefinieerde drempelwaarde overschrijden. Er kan dan een bericht worden afgespeeld via het Public Address-systeem en de radiotoestellen van werknemers met het verzoek om een extra kassa te openen om de wachttijd voor klanten te verminderen.

Wachtrijen beheren
De klantervaring en operationele winkelactiviteiten optimaliseren

De klantervaring en operationele winkelactiviteiten optimaliseren

De klantervaring en operationele winkelactiviteiten optimaliseren

Zonder klantgegevens kunnen winkels belangrijke informatie over de behoeften en voorkeuren van hun klanten mislopen. Videoanalyse biedt waardevolle inzichten in het klanttraject door de winkel, waarmee merchandisers de klantbetrokkenheid kunnen verbeteren en operationele managers de service kunnen verbeteren.

Videoanalyse is een cameragebaseerde oplossing die gebruikmaakt van Intelligent Video Analytics om anonieme gegevens over het traject van klanten in een winkel te genereren. De functie meet het traject van de klant door de winkel en volgt de betrokkenheid tot op het niveau van een bepaald productinterieur of -display. Deze gegevens worden verwerkt in prestatieresultaten en -visualisaties, aan de hand waarvan winkeliers hun productplaatsing en -presentatie kunnen optimaliseren.

Aan de hand van een nauwkeurige controle van het klantenverkeer kunnen operationele managers de piektijden vaststellen voor de personeelsplanning om een uitzonderlijke klantenservice te verzekeren. Gebruik klantengedragsgegevens in realtime om beslissingen te nemen die de klantentrouw en omzet maximaliseren.

De klantervaring en operationele winkelactiviteiten optimaliseren
Overzicht van beveiligingsoplossingen voor de winkelindustrie

Bosch, een wereldwijde beveiligingspartner voor de detailhandel

Een wereldwijde beveiligingspartner voor de detailhandel

 

Bangkok

Bangkok

 

Yves Rocher

Wanneer alle 50 winkels van Yves Rocher in Thailand sluiten, wordt Bosch wakker. We controleren elke verdachte beweging, leggen deze in real-time vast en bieden een directe afspeelfunctie in de allerhoogste definitie. Het enige probleem? Met zo'n goede beveiliging valt er weinig spannends te kijken.

Producten:

 • Domecamera's voor gebruik binnenshuis
 • VDC-260-camera's
 • DVR-480-opname-eenheid
 • Bosch Video Client (BVC)

Bangkok
Chicago

Chicago

 

Walgreens

Als grootste drogisterijketen van Amerika streeft Walgreens ernaar hier de eerste keus te worden op het gebied van gezondheidsproducten en producten voor het dagelijkse leven. Elke dag biedt Walgreens meer dan zes miljoen klanten de eenvoudigste toegang tot consumptiegoederen, evenals vertrouwde en betaalbare drogisterij-, gezondheids- en wellness-services in gemeenschappen in heel Amerika.

Producten:

 • Meer dan 60 DINION- en FLEXIDOME-camera's
 • Inbraakalarmsysteem, inbraakcentrale G Series
 • Plena Public Address-systeem

Chicago
Faro

Faro

 

IKEA Mar Winkelcentrum

IKEA MAR winkelcentrum in de Portugese Algarve met een grote IKEA en nog eens 220 andere winkels, wordt elke dag door duizenden bezoekers bezocht. Om hun veiligheid in het winkelcentrum te waarborgen, moest een volledig geïntegreerde beveiligingsoplossing worden geïnstalleerd die door één beheertoepassing werd bestuurd.

Producten:

 • Verbonden brand- en inbraakalarmsysteem met 4000 brandmelders en 520 sensoren
 • 390 camera's met Intelligent Video Analysis-software
 • Public Address-systeem met 1100 plafondluidsprekers, 350 geluidsprojectoren, 72 XLA-luidsprekerzuilen
 • Bosch Video Management System (BVMS)

Faro
Shanghai

Shanghai

 

McDonald's China

De grootste restaurantketen ter wereld, McDonald's, creëert momenteel speciale eetervaringen in een nieuwe generatie 'flagship'-restaurants in China, gekruid met digitaal entertainment en geluid van hoge kwaliteit.

Producten:

 • Compact Sound-luidsprekersysteem dat wordt geregeld via een digitale Plena-mengversterker
 • Compleet luidsprekerpakket, bestaand uit een subwoofer die in een netwerk is opgenomen met satellietluidsprekers

Shanghai
Warschau

Warschau

 

Hala Koszyki

In de markthallen ligt het hart van elke stad. Hala Koszyki, dat bekend staat als de 'Volksbazaar', is al sinds 1908 de locatie in Art Nouveau-stijl in de Koszykowa-straat in Warschau waar kooplieden en ambachtslieden elkaar ontmoeten.

Producten:

 • 128 beweegbare en vaste camera's
 • Inbraakdetectoren en inbraakcentrales
 • 120 toegangscontrolelezers
 • 100 brandmelders
 • Bosch Video Management System (BVMS)

Warschau

Onze contactpersonen

Wayne Bidwell

Wayne Bidwell

Business Development Manager Retail
Noord-Amerika

Wayne Bidwell

Business Development Manager Retail

Noord-Amerika

"Door centrales te upgraden, zodat ze communiceren via IP- of mobiele IP-technologie vermindert u het aantal communicatiestoringen en de operationele kosten, en maakt u een betere beveiliging en snellere gegevenstransmissies mogelijk."

Ik maak gebruik van mijn meer dan 30 jaar ervaring om de behoeften van onze klanten te ondersteunen. Dankzij mijn eerdere functies als integrator, systeemontwerper, consultant en operationele manager voor alarm- en branddetectie-apparatuur bij een van de grootste winkelbedrijven in het land beschik ik over een uitgebreide kennis van de branche, die gunstig is gebleken voor onze klanten. Mijn focus ligt bij het luisteren naar en leren van klanten, zodat we hen oplossingen kunnen bieden die hen helpen de uitdagingen op het gebied van beveiliging, veiligheid en bedrijfsvoering aan te gaan.

Als u oplossingen wilt bespreken die passen bij de behoeften van uw bedrijf, kunt u met mij in contact komen op LinkedIn of via e-mail.

Wayne Bidwell
David Ewton

David Ewton

Business Development Manager Retail
Noord-Amerika

David Ewton

Business Development Manager Retail

Noord-Amerika

“De detectie van gedrag dat een waarschuwingssignaal vormt, bijv. voertuigen die zijn geparkeerd in de rijstrook voor de brandweer, is de eerste stap bij het verminderen van verliezen. Het winkelpersoneel moet beschikken over een procedure voor wie de waarschuwingen ontvangt, hoe hierop wordt gereageerd en hoe een geslaagde reactie wordt gemeten."

Mijn focus ligt bij hoe technologie detailhandelaren kan ondersteunen, het verminderen van voorraadinkrimping, en het verbeteren van de veiligheid en merchandising. Door mijn meer dan 20 jaar ervaring in alle stadia van systeemontwerp, technische training en installatie kan ik het oog voor details behouden bij het bieden van oplossingen voor uitdagingen in een dynamische technische omgeving.

Als u oplossingen wilt bespreken die passen bij de behoeften van uw bedrijf, kunt u met mij in contact komen op LinkedIn of via e-mail.

David Ewton
Luís Gomes

Luís Gomes

Business Development Manager Retail
Wereldwijd

Luís Gomes

Business Development Manager Retail

Wereldwijd

"Inzicht in de behoeften van uw klanten op basis van klantgegevens in realtime draagt bij tot een verbetering van de efficiëntie van uw bedrijf."

De uitvoering van verschillende projecten voor winkelbedrijven in verschillende regio's heeft mij in staat gesteld een geïntegreerde oplossing voor winkelbedrijven te ontwikkelen die de beveiliging verbetert, en tegelijkertijd de klantbetrokkenheid beïnvloedt en de efficiëntie van uw bedrijf verbetert. In nauwe samenwerking met planners, architecten en eindgebruikers bespreken we de toepassingen en bieden we ondersteuning bij het opstellen van oplossingsscenario's.

Zou u uw beveiligingsstrategie voor de detailhandel met mij willen bespreken? U kunt met mij in contact komen via e-mail of op LinkedIn.

Luís Gomes

Populairste verhalen voor de detailhandel

Dit delen op: