Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Security and Safety Systems I België
Branddetectiesystemen

Waakzaamheidsvideo voor brandveiligheid - indoor en outdoor

De eerste tekenen van brand op een productiecomplex kunnen 24/7 worden opgemerkt, zelfs in uitdagende buiten omstandigheden, dankzij de door een algoritme gestuurde videocamera AVIOTEC

Buiten opslag papierindustrie

Risico's voor mensen en gebouwen

Het kerndoel van fabrikanten is een efficiënte output van onderdelen en producten voor levering aan partners of consumenten. Deze enorme werkomgevingen stellen veiligheidsmanagers echter voor aanzienlijke uitdagingen. Ze bieden allereerst plaats aan veel medewerkers wiens arbeidsveiligheid moet worden beschermd tegen geïdentificeerde gevaren. Daarnaast worden op de locaties doorgaans waardevolle materialen en faciliteiten voor bedrijfsactiviteiten opgeslagen in buiten terreindepots, waarvan sommige licht ontvlambaar zijn. Door een ernstig gebrek aan effectieve oplossingen, waaronder branddetectie voor buiten, zijn innovatieve, betrouwbare branddetectiecamera's met de modernste technologie een welkome ontwikkeling zijn voor veiligheidsmanagers die verantwoordelijk zijn voor de beperking van risico's voor personeel en bedrijfscontinuïteit.

Wat bevindt zich op locatie?

Opslaghal met ontelbaar veel enorme papierrollen

Opslagruimte voor productie kan grote voorraden ontvlambare of brandbare stoffen bevatten, zoals oplosmiddelen of materialen die snel ontbranden, waaronder houten pallets of houtsnippers. Daarnaast kan gecombineerd afval van diverse productieactiviteiten in grote hoeveelheden in de buurt worden opgeslagen, waardoor een hoge vuurlast ontstaat.

Welke materialen en apparatuur doorgaans worden opgeslagen, en hoe lang, hangt bijvoorbeeld af van de specifieke industrie en activiteiten

  • Pulp en papier - hout, houtsnippers, papier, oplosmiddelen
  • Landbouw - meststoffen, pesticiden, hooi, diervoeder
  • Auto-industrie - banden, benzine, lasmaterialen
  • Recycling - karton, papier, plastic, resten van stoffen in afgedankte materialen

Veel opslagruimten voor fabrikanten zijn beschutte, maar open buiten gebieden, in plaats van afgesloten magazijnen met een brandwerende buitenkant. Dit maakt ze kwetsbaar voor vandalisme, diefstal of brandstichting door indringers, zodat aanvullende beveiligingsmaatregelen essentieel zijn voor de bescherming van gebouwen. Een ander gevaar is dat door sterk zonlicht, windsnelheden of de opslag van een gevaarlijke mix van materialen en stoffen, spontaan brand of explosies kunnen ontstaan.

Recycling

Wat gebeurt er als er onopgemerkt brand uitbreekt?

Productiehal met enorme papierrollen

Een industrieel gebouw heeft meestal een open design. Vlammen kunnen worden aangewakkerd door wind door open ramen of beweging, en stoffen, papier, chemicaliën en stof kunnen de verspreiding van het vuur naar een groter gebied versnellen, waaronder aangrenzende gebouwen en buiten opslag. Evenzo kan een brand die buiten begon, snel overslaan naar aangrenzende gebouwen.

De veiligheid van werknemers die zich tijdens een brand nog op het terrein bevinden, loopt direct gevaar door explosies, brandwonden of instortende constructies. Het inademen van rook of giftige dampen van brandende stoffen kan de gezondheid op korte of lange termijn nadelig beïnvloeden.

De bedrijfskosten van brandschade aan productiecomplexen en hun lokale omgeving kunnen honderden miljoenen¹ bedragen. De productie kan abrupt worden stopgezet of het kan nodig zijn om de locatie stil te zetten voor reparatie, verbouwing of verplaatsing naar alternatieve locaties. Een grootschalige industriële brand zou ook een dramatisch negatief effect op het milieu kunnen hebben.

¹ https://www.nfpa.org//-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Building-and-life-safety/osIndustrial.pdf

Zakken koffiebonen in een magazijn

Er zijn maar weinig oplossingen voor buiten uitdagingen

Grote buiten opslag van papier en karton met dak

Standaard branddetectiesystemen functioneren goed om mensen en eigendommen binnenshuis te beschermen, maar deze typische rookmelders zijn niet effectief in buiten omgevingen. De hoge plafonds en open structuur van buiten opslagruimten bieden vaak geen praktische opstelling om apparaten te plaatsen voor een geschikt branddetectiebereik, zodat ze betrouwbaar kunnen functioneren.

De open ruimte en frisse lucht zullen de concentratie van de rook verdunnen, of de wind kan de rook wegleiden van de positie van de melder zodat deze onopgemerkt blijft en de indruk wekt dat er geen onmiddellijk brandgevaar bestaat.

Sigarettenrook of schoorsteenrook kan naar boven stromen en daarom worden opgevangen door een rookmelder die regelmatig ongewenste alarmen signaleert die de productie onderbreken.

Er is een ernstig tekort aan oplossingen voor uitdagende buiten omstandigheden, waardoor de gevaren voor de opslag van materialen met een hoge vuurlast in openluchtconstructies toenemen. Veiligheidsmanagers kunnen een vals gevoel van veiligheid voelen door binnen brandmelders te installeren. Ze beschouwen hun hele locatie als goed uitgerust voor brandveiligheid, maar als iets buiten ontsteekt in de buurt van brandbare opslagfaciliteiten, worden brandalarmen binnenshuis mogelijk te laat geactiveerd.

Grote buiten opslag van papier en karton met dak

AVIOTEC blijft observeren, ook buiten en 's nachts!

Buiten opslag

Voor uitgebreide brandveiligheid op een groot productiecomplex moet een detectie- en bewakingssysteem aanwezig zijn

  • snelle detectie en activering prompte waarschuwingen
  • robuust tegen ongewenste alarmen en slechte weersomstandigheden
  • betrouwbaar, zelfs bij weinig licht en 's nachts

Een vlam- of rookdetectiecamera die een gebied bewaakt en zelfs de eerste tekenen van smeulen herkent, biedt hiervoor een ideale oplossing. AVIOTEC IP Starlight 8000 biedt snelle brand- en rookdetectie door middel van videobewaking, die zowel binnen als op beschutte buiten locaties effectief functioneert. De videorookdetectie kan worden geïnstalleerd waar CCTV-camera's al zijn geplaatst, zodat de veiligheid en beveiliging van de hele locatie vanaf dezelfde bevestigingspunten kan worden afgedekt, waardoor installatie en onderhoud eenvoudig zijn. Naast de algoritmen voor vlam- en rookdetectie is de Intelligent Video Analytics van Bosch geïntegreerd in de AVIOTEC-camera. Dit betekent dat deze slimme video bewaking kan bieden voor de beveiliging van gebouwen en ook kan monitoren op tekenen van brand.

Hoe kunnen algoritmen een brand identificeren?

Een combinatie van technologieën zorgt voor een winnende formule voor brandveiligheid. AVIOTEC

  • gebruikt een unieke benadering van geavanceerde AI-alarmbeslissingen in combinatie met handgemaakte algoritmen
  • werkt betrouwbaar bij weinig licht, aangezien infraroodverlichting een lichtbron voor de camera vormen, waardoor deze een duidelijk beeld van een gebied kan vastleggen en rook en vlammen kan identificeren, zelfs 's nachts
  • is extreem betrouwbaar: terwijl traditionele rookmelders afhankelijk zijn van rook die opstijgt in de buurt van het apparaat om het te activeren, detecteert AVIOTEC tekenen van brand door middel van video-analyse waardoor waarschuwingen veel eerder worden geactiveerd. Omdat de camera gevoeliger is bij brandidentificatie dan rookmelders, is hij ook robuust tegen ongewenste alarmen, zodat de productie-uitval wordt beperkt.

AVIOTEC is daarmee de allround oplossing voor brandveiligheid en een efficiënte bedrijfsvoering.

Boek uw demo

Dit delen op: