Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Security and Safety Systems I België
Dronedetectie bij luchthavens

Een anti-dronesysteem voor luchthavens creëren

drone bij een vliegtuig

De detectie van een drone op het vliegveld kan een bedreiging vormen voor luchthavens. Maar met een anti-dronesysteem en strategieën voor tegenmaatregelen kunnen operators verstoringen op de startbaan en in het luchtruim voorkomen.

Bedreigingen van drone-technologie

man bekijkt drone

Volgens luchtvaartdeskundigen is het gevaar dat drones vormen reëel. De catastrofale schade die wordt aangericht wanneer een drone een vliegtuig raakt of wanneer een terreurorganisatie bewapende drones gebruikt, is een duidelijke veiligheidsbedreiging voor luchthavens. En tegelijkertijd neemt het risico dat zich een incident met drones voordoet toe, aangezien het aantal op afstand bediende drones voor particulier gebruik, waaronder met video uitgeruste luchtvaartuigen, nu een hoogtepunt heeft bereikt. Luchthavens die niet beschikken over een duidelijk protocol of de juiste technologie, zijn kwetsbaar voor toekomstige kostbare verstoringen, veiligheidsincidenten en potentiële schendingen van de beveiliging.

Maar wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk wanneer zich een incident met een drone voordoet op de luchthaven? Het meest voor de hand liggende antwoord zou de veiligheidsmanager zijn, maar in feite is het antwoord veel gecompliceerder. Incidenten met drones kunnen luchthavens op drie niveaus beïnvloeden: beveiliging, veiligheid en operationele activiteiten. 

1000 vluchten geannuleerd

In 2018 had Gatwick Airport te maken met geannuleerde vluchten en 140.000 gestrande passagiers toen een drone aan luchtzijde werd waargenomen.

De verantwoordelijkheid bepalen wanneer een drone wordt gedetecteerd

Een incident met een drone stelt een kettingreactie in werking op een luchthaven. Veiligheidsmanagers beroepen zich op de jurisdictie wanneer een invliegende drone in de buurt van de startbaan de veiligheid van de passagiers en bemanning bij startende, landende en vliegende vliegtuigen in gevaar dreigt te brengen. Operationele managers nemen de leiding over bij vluchtannuleringen om inkomstenverliezen voor luchtvaartmaatschappijen te voorkomen. Gestrande passagiers in de terminal worden een beveiligingsprobleem voor de beveiligingsmanager omdat ze een gemakkelijk doelwit vormen voor terrorisme. In deze complexe situaties is het echter belangrijk dat alle belanghebbenden van de luchthaven op de hoogte zijn van de stand van zaken en dat protocollen zijn opgesteld. 

"In plaats van afzonderlijk te werken, zou een gezamenlijke discussie tussen verschillende afdelingen over een proactieve aanpak van drones kunnen worden geïmplementeerd. Dit zou zelfs op proactieve wijze door de beveiligingsafdeling kunnen worden gestart", stelt Maarten Wings, Global Vertical Manager Airports bij Bosch Security Systems. "Gezien de enorme operationele verstoring, de reputatieschade, de ontevredenheid onder passagiers en de beveiligingsrisico's die worden veroorzaakt door incidenten met drones, moeten luchthavens een strategische respons opstellen voor deze toenemende bedreiging, die alle belanghebbenden raakt."  

man die in de microfoon spreekt

Anti-dronetechnologie en het perimeterbeveiligingssysteem

vliegtuig met een perimeteromheining

Het goede nieuws voor luchthavenexploitanten is dat er al contra-technologie op de markt is. Wanneer veiligheidsmanagers echter enkel radartechnologie gebruiken om drones te detecteren, missen ze een belangrijk gezichtspunt. Met een visueel perspectief kunnen operators een bedreigingsbeoordeling uitvoeren om vast te stellen of een drone mogelijk een vreemd object (bijvoorbeeld camera's of explosieven) draagt.

Door veiligheids- en beveiligingsmaatregelen in samenwerkingsverband op te stellen, kunnen luchthavens de detectie van en reactie op drones verbeteren. Camera's die langs de perimeteromheining van de luchthaven worden geïnstalleerd, kunnen worden geïntegreerd met radartechnologie. Wanneer het radaralarm afgaat, geeft de software de driedimensionale coördinaten door aan de dichtstbijzijnde op het vliegveld gemonteerde beveiligingscamera om te bevestigen dat het object een drone is, en in dat geval de koers van de drone te blijven volgen.

Gezien de enorme operationele verstoring, de reputatieschade, de ontevredenheid onder passagiers en de beveiligingsrisico's die worden veroorzaakt door incidenten met drones, moeten luchthavens een strategische respons opstellen voor deze toenemende bedreiging, die alle belanghebbenden raakt.

Maarten Wings

De systeemintegratie van radardetectie met camera's met hoge definitie is al in de praktijk toegepast. Een belangrijk punt hierbij is ook dat de integratie van veiligheidsoplossingen aan de luchtzijde met perimeterbeveiliging niet alleen effectiever is voor luchthavens, maar tevens kostenefficiënter. Het is nu aan luchthavens om zich voor te bereiden op elk scenario. Want als een drone een perimeter doorbreekt, zijn er twee soorten luchthavens: degene die beschikken over indringingsdetectie in realtime en afdelingsoverkoepelende reactieprotocollen, en degene die totaal verrast zijn.

vliegtuig met perimeteromheining

Maarten Wings

Maarten Wings

Global Vertical Manager voor luchthavens

De 'slimme' controlekamers van morgen zullen in staat zijn beveiligings- en veiligheidsprocedures te automatiseren en tevens gebruik te maken van gegevensgestuurde inzichten. Om dit te realiseren in onze branche is een verandering in denkwijze nodig door beveiligingscamera's niet meer te zien als een bron van beelden, maar als een gegevenssensor."

Het klantenbestand van Bosch bevat meer dan 300 luchthavens. Op basis van een wereldwijde coördinatie van het delen van best practices en vele persoonlijke bezoeken aan luchthavens, kan ik duurzame en effectieve praktijkoplossingen bieden waarmee luchthavens hun doelstellingen kunnen bereiken. Als actief lid van Airports Council International (ACI) vertegenwoordig ik Bosch als technologiepartner voor luchthavens. Geïnteresseerd? U kunt met mij in contact komen via e-mail of LinkedIn.

E-mail: Maarten.Wings@bosch.com

Dit delen op:

Trends & Technologieën

Bent u een gebruiker, inkoper of planner van veiligheids-, beveiligings- of communicatieoplossingen? Dan is dit uw nieuwe informatiecentrum. We hebben dit tijdschrift samengesteld om inzichten te genereren, informatie te bieden over nuttige trends en u te ondersteunen bij het creëren van ideeën voor betere en efficiëntere oplossingen.