Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Security and Safety Systems I België

Betrouwbare brandveiligheid voor de productie van auto-onderdelen in Brazilië

De branddetectieoplossingen van Bosch zorgden voor een vermindering van meer dan 95% in valse alarmen dankzij multi-sensor melders en maakten systeemuitbreidingen en integratie van de nieuwste technologieën in de loop van de tijd mogelijk, terwijl de initiële investering behouden bleef.

Samenvatting

Project

Industriële productie
Productie van auto-onderdelen, Umicore, Brazilië

Voordelen

  • Enorme vermindering van valse alarmen in veeleisende omgevingen, waaronder testruimtes voor katalysatoren voor auto-uitlaten, bussen en vrachtwagens
  • Modulair, schaalbaar en toekomstbestendig systeem
  • Integratie van gesproken woord ontruiming met Smart Safety Link
  • 24/7 branddetectiesysteembewaking met Remote Services

Productoplossingen

  • Bosch FPA 5000-brandalarmcentrales
  • AVENAR 8000-bedieningspaneel
  • AVENAR 4000 detectoren
  • Remote Services
  • Smart Safety Link

Minder valse alarmen in actieve testgebieden

Umicore bord

Umicore is een wereldwijd bedrijf gespecialiseerd in circulaire materiaaltechnologie. Hun vestiging in Americana, een grootstedelijk gebied van São Paulo in Brazilië, omvat een grote industriële vestiging voor hun bedrijfseenheid Catalysis, met activiteiten voor Automotive Catalysts, Fuel Cell and Stationary Catalysts en Precious Metals Chemistry. Hoewel het een waardevolle bijdrage levert aan een circulaire economie door grondstoffen opnieuw te gebruiken voor een duurzamere toeleveringsketen, zijn de materialen die op dergelijke locaties worden verwerkt zeer ontvlambaar en bestaat het risico op de uitstoot van giftige dampen bij brand. De gigantische omvang van de Umicore-vestiging in Americana, plus de afstand tussen de gebouwen, zorgen ervoor dat de installatie van een consistent betrouwbaar brandbeveiligingssysteem een enorme uitdaging is.

De dagelijkse activiteiten op onze vestiging in Americana werden vaak onderbroken door valse alarmen in verband met sommige van onze industriële processen, zoals het testen van katalysatoren.

David Fontes, Industrial Safety Supervisor, Umicore

Eén gebied is gewijd aan het testen van katalysatoren. Dit houdt in dat automotoren worden ingeschakeld en gedurende lange perioden blijven draaien. Dit soort processen veroorzaakt automatisch hitte en rook, waardoor traditionele hitte- en rookdetectiemethoden ofwel overmatig veel valse alarmen veroorzaken of het gevaar van vertraagde alarmen met zich meebrengen. Toch zijn snelle reactietijden van essentieel belang in een dergelijke omgeving, wanneer er daadwerkelijk brandalarm wordt gegeven vanwege de vluchtige en brandbare stoffen waarmee wordt gewerkt. Er moest een intelligente oplossing komen om een onderscheid te kunnen maken tussen stoffen die vrijkomen bij de normale bedrijfsactiviteiten van Umicore en vlammen en rook die vrijkomen bij een brand.

Dankzij de Magic Sens detectoren kon het aantal valse alarmen met meer dan 95% worden verminderd, omdat de verschillende sensoren kunnen bepalen of er echt brandgevaar is of dat er bijvoorbeeld hitte en rook wordt gegenereerd door het testen van motoren. Dit houdt in dat er pas een brandalarm afgaat als alle niet-brandgerelateerde criteria binnen korte tijd geëvalueerd en geëlimineerd zijn als oorzaak voor de kritieke waarden.

Brandmeldcentrale bij Umicore

Een betrouwbaar, schaalbaar systeem om uitdagingen van industriële omvang aan te pakken

brandmelder aan het plafond

Het terrein werd sindsdien voortdurend uitgebreid met nieuwe gebouwen waarvoor ook een hoge standaard van brandveiligheid nodig was. Om die reden nam David Fontes, Industrial Safety Supervisor bij Umicore, in 2019 contact op met de regionale accountmanager van Bosch in São Paulo om de behoefte aan betrouwbare bewaking in al hun gebouwen te bespreken samen met eventuele nieuwe gebieden die in de toekomst ontwikkeld zouden worden. Een expert van Bosch in de regio, Henrique Silva, beoordeelde de locatie, de brandbeveiligingsoplossingen van Bosch die twee decennia geleden werden geïnstalleerd en de huidige veiligheidsscenario's en -combinaties.

De multi-sensor brandmelders van Bosch bieden een betrouwbare en veilige oplossing, en wel zodanig dat we bijna geen valse alarmen hebben.

David Fontes, Industrial Safety Supervisor, Umicore

Sinds de eerste installatie bij Umicore heeft Bosch veel technologische vooruitgang geboekt op het gebied van modulaire, schaalbare brandbeveiligingssystemen. Vandaar dat de nieuwere FPA-5000-centrale werd geïnstalleerd in plaats van de UEZ 2000-centrale om de huidige behoeften van het project nog efficiënter te ondersteunen. Bovendien werden op de vestiging AVENAR 8000-bedieningspanelen geïnstalleerd.

In de nieuwe gebouwen en uitbreidingen werd het opvolgmodel van de Magic Sens geïnstalleerd - de AVENAR multi-sensor melders die ook de waarden van verschillende verschijnselen zoals hitte en rook tegelijkertijd detecteert. De melders kunnen nu ook op afstand worden bewaakt en gecontroleerd op noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, aangezien het Bosch-brandalarmsysteem werd uitgerust met Remote Services in 2023 ter ondersteuning van het onderhoudsproces. Operators kunnen nu onmiddellijk berichten over de status van het systeem ontvangen op hun netwerkapparaten, waar ze zich ook bevinden.

Brandmeldcentrale
product tegen brand op de muur

Naast nauwkeurige branddetectie werd de evacuatieprocedure tussen 2021 en 2022 op de hele locatie verbeterd, waardoor gecombineerde branddetectie en gesproken woord ontruimingssystemen beschikbaar werden via Smart Safety Link. Hierdoor wordt het personeel duidelijk geïnstrueerd om veilig de meerdere gebouwen te verlaten als er echt brand wordt gedetecteerd.

De resultaten van het geavanceerde brandbeveiligingssysteem waren zelfs beter dan verwacht. David Fontes prees de deskundige kennis van Bosch-producten van de systeemintegrator uit Campinas, waardoor de overgang van de oudere systemen naar de nieuwe, aangepaste en geavanceerde technologie van Bosch soepel verliep. Het nieuwe modulaire systeem is ook volledig schaalbaar, waardoor eventuele uitbreidingen van de vestiging ook zullen worden bestreken door Bosch brandbeveiligingstechnologie volgens dezelfde hoge standaard.

Contact opnemen

Wilt u meer weten over de branddetectieoplossingen van Bosch? Vul dan het contactformulier in en we nemen contact met u op.

Dit delen op: