Bosch Security and Safety Systems België
Building Information Modeling

Building Information Modeling

Welkom in een nieuw tijdperk van digitale transformatie

Na tientallen jaren van afnemende productiviteit staat de bouwsector aan de vooravond van een revolutie. Architecten, planners, consultants, integrators en aannemers zullen daardoor gemakkelijker informatie kunnen delen, gedetailleerde weergaven van de ontwerpspecificaties in elk stadium van een project kunnen bekijken en efficiënter kunnen samenwerken.

Wat is BIM?

BIM staat voor Building Information Modeling, het proces waarmee een digitale weergave van een gebouw en het bijbehorende project wordt gegenereerd en bijgehouden. BIM omvat software, CAD en 3D, maar is meer dan deze aspecten. Bij BIM ligt de nadruk op het bevorderen van een betere communicatie en samenwerking tussen alle partijen die de afzonderlijke onderdelen van een complex bouwproject bijeenbrengen.

BIM is nog in een ontwikkelingsstadium, en er zijn nog steeds uitdagingen. Er moet bijvoorbeeld eerst overeenstemming worden bereikt over normen voor het beheer en de uitwisseling van gegevens, voordat alle gegevens die nodig zijn om een gebouw te ontwerpen, plannen, bouwen en onderhouden naadloos en in een uniforme indeling kunnen worden overgebracht.

Toch is het enthousiasme rondom BIM voelbaar in de bouwsector, want BIM kan een oplossing bieden voor gemiste deadlines, budgettekorten en het gebrek aan transparantie waarmee complexe, grootschalige projecten vaak te kampen hebben. Nu de bouwsector langzaam ontwikkelt in de richting van BIM, beginnen eigenaren van bouwbedrijven en projectleiders BIM steeds meer te omarmen, omdat ze de voordelen ervan zien.

Hoe ondersteunt Bosch BIM?

Bosch Building Technologies ziet in dat BIM de capaciteit heeft om de industrie te veranderen en biedt op dit moment al BIM-bestanden voor haar intelligente IP-videocamera's. Naarmate er bestanden voor meer producten beschikbaar komen, zal de strategie van Bosch met betrekking tot BIM worden uitgebreid naar alle stadia en belanghebbenden in bouwprojecten.

Met het Bosch aanbod van slimme objecten met uitgebreide parameterverzamelingen voor BIM kunnen architecten nauwkeuriger modellen opstellen en kunnen planners op alle dimensies simuleren en problemen oplossen. De doelstelling van BIM is alle partijen die betrokken zijn bij een bouwproject de mogelijkheid te bieden naadloos gegevens te delen, samen te werken en te communiceren. Want zo wordt aanzienlijk op tijd en kosten bespaard. Nu BIM steeds vaker wordt gebruikt en nieuwe werkwijzen en transparantie worden toegevoegd aan de bouwsector, wil Bosch de industrie ondersteunen om de voordelen van BIM te realiseren.

Wat is BIM?
Wat is BIM?

Voordelen

Architecten

Architecten

Architecten

Architecten die BIM gebruiken, merken dat ze de realiteit nauwkeuriger dan ooit kunnen modelleren, en deze in de verschillende ontwikkelingstadia kunnen delen. Samen zorgen Bosch en BIM ervoor dat architecten projecten op tijd, binnen het budget en met maximale transparantie kunnen opleveren. De volgende eigenschappen maken dit mogelijk:

– Betekenisvolle informatie: met BIM kunnen productkenmerken, afmetingen, energieverbruik, onderhoudsvereisten en andere specificaties direct in een model worden ingesloten om de transparantie te vergroten, het inzicht te verbeteren en conflicten in latere projectstadia te vermijden.

– Realistische simulatie: BIM-producten kunnen tevens worden gesimuleerd en gevisualiseerd op basis van hun specificaties en de natuurkundige wetten voor een authentieke 3D-ervaring.

– Samenwerking: architecten kunnen naadloos informatie delen en samenwerken, integratie coördineren met andere betrokken partijen en input- en beoordelingscycli effectiever beheren.

Architecten
Consultants en planners

Consultants en planners

Consultants en planners

Voor consultants en planners vormen gemiste deadlines, budgettekorten en een gebrek aan transparantie op grootschalige projecten eerder de norm dan de uitzondering. Bosch en BIM kunnen oplossingen bieden voor deze problemen en ervoor zorgen dat planners meer weten en minder hoeven te veronderstellen. De volgende eigenschappen maken dit mogelijk:

– Planning: BIM bevordert een beter begrip en een efficiëntere planning van projecten op vele niveaus, van inkoopcontrole tot de integratie van bronnen.

– Conflicten en strijdigheden: omdat BIM planning in alle dimensies mogelijk maakt, kunnen strijdigheden op het gebied van tijd, ruimte en kosten worden geïdentificeerd en voorkomen, voordat het kritieke problemen worden.

– Directe toegang: in een BIM-omgeving zijn modellen steeds up-to-date en direct toegankelijk. Planners kunnen de volledigheid in elk stadium controleren en direct op de hoogte worden gebracht van wijzigingen.

Consultants en planners
Systeemintegrators

Systeemintegrators

Systeemintegrators

In de beginstadia van een project hebben systeemintegrators te maken met dezelfde uitdagingen op het gebied van tijd en bronnen als andere belanghebbenden. Maar als er iets mis gaat met de planning, worden zij direct geconfronteerd met de resultaten hiervan. Ook voor deze belanghebbenden kan BIM belangrijke voordelen bieden:

– Planning: doordat dimensies voor tijd (4D) en kosten (5D) zijn inbegrepen, kunnen systeemintegrators met BIM personeels- en materiaalbronnen met maximale efficiëntie plannen en toewijzen.

– Bestellen van onderdelen: omdat de bestelnummers in de BIM-bestanden zijn opgenomen, is het vinden van de juiste onderdelen en accessoires in BIM gemakkelijker.

– Inzicht: krachtig, meerdimensionaal beeldmateriaal en onderling gekoppelde documenten en specificaties geven aannemers meer, en een dieper, inzicht in een project voordat ze naar de locatie gaan.

Systeemintegrators
Gebouweigenaren en installatiemanagers

Gebouweigenaren en installatiemanagers

Gebouweigenaren en installatiemanagers

Voor gebouweigenaren en installatiemanagers zijn grote complexen fijn afgestelde machines. Het diagnosticeren en snel oplossen van problemen en het onderhouden van een (goed) werkende installatie, is meer dan een fulltime baan. Bosch en BIM kunnen hierbij helpen:

– Transparantie: de aanzienlijk verbeterde ontwerptransparantie binnen het BIM-proces heeft een positieve invloed op alle aspecten van het beheer van een installatie, van de dagelijkse bedrijfsvoering tot onderhoud en reparatie.

– Kostenefficiëntie: of het nu renovatie, uitbreiding van de installatie, onderhoud of reparatie betreft, BIM maakt het betrekken van materialen, onderhoud en reparatieservices gemakkelijker en efficiënter.

Gebouweigenaren en installatiemanagers

Planning

Visualiseren in 3D

Visualiseren in 3D

Visualiseren in 3D

Met BIM-bestanden van Bosch kunt u tevens elke willekeurige videocamera in een gebouw selecteren, de montage wijzigen en een realistische 3D-rondwandeling bieden.

Visualiseren in 3D
Een videocamera kiezen

Een videocamera kiezen

Een videocamera kiezen

Bosch biedt een compleet aanbod IP-videocamera's die voldoen aan ieders behoeften. Ze zijn beschikbaar als BIM-bestanden in Revit-indeling en kunnen direct in uw model worden opgenomen en met alle realistische details worden weergegeven.

Een videocamera kiezen

BIM-bestanden