Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Security and Safety Systems I België

Intelligent Insights

Gegevens visualiseren en bruikbaar maken

Drukke stad, vrouw die op zebrapad staat, tablet met handen op voorgrond, pictogrammen in verschillende kleuren

Van de scène naar het scherm

Het gebruik van gegevens om de veiligheid, de beveiliging en zakelijke beslissingen te verbeteren is steeds belangrijker geworden voor de markt en blijft toenemen. Nu heeft Bosch een softwareoplossing met de naam ‘Intelligent Insights’ uitgebracht waarmee klanten gegevens op nieuwe manieren kunnen gebruiken. De nieuwe softwareoplossing aggregeert en visualiseert metadata van een of meerdere camera's in intuïtieve widgets die het mogelijk maken een complete scène eenvoudig te evalueren.

Gegevens visualiseren en bruikbaar maken

kantoor, mensen in gesprek aan een tafel, twee wandelende mannen, handen met tablet op de voorgrond

Intelligent Insights maakt gebruik van het in Bosch camera's ingebouwde Video Analytics voor het interpreteren van videobeelden en verzamelen van metadata van camera's. Deze worden verzameld, samengevoegd en weergegeven met gebruikmaking van een reeks vooraf gedefinieerde widgets om de gegevens te visualiseren. Met Intelligent Insights kunnen gebruikers eenvoudig een complete scène evalueren die wordt bestreken door meerdere camera's. Situaties waarbij gegevens van bewegende objecten, tellingen en menigten zijn betrokken die worden vastgelegd door meerdere camera's, kunnen in realtime worden gevisualiseerd. Hierdoor kunnen gegenereerde gegevens snel worden geëvalueerd en kan een compleet overzicht van de situatie worden geboden. Op basis hiervan kunnen gebruikers sneller en efficiënter reageren, beter onderbouwde beslissingen nemen en de algehele beveiliging en veiligheid verbeteren.

Intelligent Insights combineert elk element van de scène naar het scherm; van intelligente camera's die het vastleggen en interpreteren van videogegevens mogelijk maken tot de visualisatie en rapportage van gegevens in één eenvoudig overzicht.

Op twee manieren geleverde bruikbare gegevens

bureau, laptop met statistieken

Met Intelligent Insights kan informatie op twee manieren worden gevisualiseerd: als widget en als rapport. De widgets kunnen situaties in live-weergave of in tijdsperioden van 10 minuten, 30 minuten, 1 uur, 12 uur of 24 uur weergeven. Alle widgets worden weergegeven in een eenvoudig, makkelijk leesbaar dashboard waarin gebruikers de mogelijkheid hebben om alleen de widgets te selecteren en weer te geven die ze op een bepaald moment nodig hebben.

Daarnaast is er een rapportfunctie voor gedetailleerde analyse achteraf. Deze helpt de gebruiker toekomstige acties aan te passen en te wijzigen. Deze rapportgegevens kunnen direct worden gevisualiseerd in diagrammen of in een door de gebruiker gedefinieerde bestandsindeling worden geëxporteerd voor verder gebruik.

Een volledige functieset

perron van een treinstation, mensen

Intelligent Insights wordt geleverd met een reeks widgets, die allen bijdragen aan specifieke behoeften op het gebied van veiligheid en beveiliging. Met Vullingsgraad van gebied, Bezettingsgraad tellen en Detectie van menigten kunnen menigten nauwkeurig worden bijgehouden en gedetecteerd, en personen en objecten worden geteld. De gebruiker kan een gewenste bezettingsgraad van een gebied specificeren door het maximumaantal personen te bepalen dat binnen een bepaalde tijd in het desbetreffende gebied aanwezig mag zijn. Met name Vullingsgraad van gebied en Bezettingsgraad tellen worden steeds relevanter, aangezien deze functies een extern uitvoerapparaat kunnen activeren wanneer de drempelwaarde wordt bereikt. Dit is zeer nuttig wanneer zich volksgezondheidsproblemen voordoen zoals de snelle verspreiding van virussen als COVID-19 in locaties die grote aantallen bezoekers kunnen aantrekken.

Intelligent Insights biedt tevens Objecten tellen en Personen tellen. Met Objecten tellen kunnen gebruikers het aantal voertuigen of door de gebruiker gedefinieerde objecten nauwkeurig tellen. Personen tellen wordt gebruikt om individuen te tellen, bijvoorbeeld bij het binnengaan of verlaten van een gebouw. Deze widgets komen met name van pas voor het identificeren van de piektijden en minder drukke tijden op specifieke dagen of over een langere periode - ofwel met gebruikmaking van de historische weergave ofwel met de rapportfunctionaliteit.

Met de widget Objectposities kunnen gebruikers een realtime overzicht krijgen van alle bewegende objecten in een gebied. Op basis van de GPS-positie van de objecten, die kan worden vastgesteld door camera's die zijn voorzien van ingebouwd Video Analytics, worden de objecten afgezet op een plattegrond en geclassificeerd in de vorm van pictogrammen.

Een oplossing die gelijke tred houdt met de behoeften van de gebruiker

zakenman die bij het raam staat

Intelligent Insights begint met een basislicentie die alle widgets en één dashboard omvat. In dit dashboard kunnen 16 widgets worden weergegeven, en het kan verder worden aangepast. Indien nodig kunnen dashboards en widgets worden toegevoegd overeenkomstig de behoeften en eisen van de klant. Bovendien kunnen de uitvoer en gegevens van de Camera Trainer-technologie (voor klanten die gebruik maken van Bosch Intelligent Video Analytics, waarin de Camera Trainer-technologie is opgenomen) zoals de tellingsstatistieken van klantspecifieke objecten tevens worden gevisualiseerd en gerapporteerd. Dit alles, samen met nieuwe widgets en functies die in toekomstige updates en versies zullen worden opgenomen, maakt van Intelligent Insights een toekomstbestendige oplossing.

Voeg BVMS toe voor volledig beeld

BVMS

Intelligent Insights is een krachtig zelfstandig softwarepakket, dat echter tevens is ontworpen voor een naadloze integratie. Wanneer Intelligent Insights wordt geïntegreerd met BVMS, kunnen gebruikers hun live en opgenomen videostreams en Intelligent Insights-gegevens beheren in één uniforme GUI. Dankzij deze krachtige integratie hoeft niet meer te worden overgeschakeld tussen meerdere toepassingen om een volledig beeld van de situatie te krijgen. Een bijkomend voordeel van de integratie met BVMS is dat klanten hun videobeveiligingsoplossing kunnen verbeteren door deze uit te breiden tot een geïntegreerde beveiligingsoplossing die tevens inbraakdetectie met de B en G Series en toegangscontrolebeheer met Access Management System 3.0 omvat.

Hoog niveau van gegevensbeveiliging en privacybescherming

Hoog niveau van gegevensbeveiliging en privacybescherming

Gegevensbeveiliging en privacybescherming vormden altijd al een belangrijk onderdeel van de beveiligingsoplossingen van Bosch. Intelligent Insights gebruikt alleen anonieme gegevens van camera's, zodat de privacy van personen te allen tijde van de scène tot het scherm wordt beschermd. Alle communicatie tussen de camera's en de webinterface van Intelligent Insight wordt beveiligd via TLS 1.3, dat de overgebrachte gegevens op het hoogste niveau versleutelt.

Widgets

Detectie van menigten

Detectie van menigten

Detectie van menigten

Met Detectie van menigten kan op nauwkeurige en eenvoudige wijze een abnormale en kritieke omvang van de menigte in een percentage van het gegeven gebied worden ingesteld. Zodra Intelligent Insights is gecombineerd met een of meer intelligente camera's van Bosch die beschikken over ingebouwd Video Analytics, worden gebruikers direct op de hoogte gebracht wanneer dit abnormale of kritieke niveau is bereikt, zodat ze onderbouwde beslissingen kunnen nemen. Er zijn talloze toepassingen, maar enkele voor de hand liggende voorbeelden zijn perrons van treinstations of gebieden vóór roltrappen of liften waar zich vaak mensenmassa's verzamelen, maar waar geen exacte telling van het aantal personen vereist is.

Detectie van menigten
Bezettingsgraad tellen

Bezettingsgraad tellen

Bezettingsgraad tellen

Wanneer een exacte telling vereist is om het bezettingsniveau te bepalen, is Bezettingsgraad tellen de juiste oplossing. Met deze functie kunt u het exacte aantal objecten of personen binnen het gezichtsveld van een of meer camera's die het interessegebied bestrijken, vastleggen. De gebruiker kan eenvoudig de capaciteitslimieten binnen het gebied specificeren door het maximale aantal objecten of personen die binnen een bepaalde tijd zijn toegestaan, in te stellen. Zodra de vooraf gedefinieerde capaciteit is bereikt, worden gebruikers direct op de hoogte gebracht. Ook kunnen waarschuwingen of algemene aankondigingen worden geactiveerd met gebruikmaking van een camerarelais. Door gebruik te maken van de ingebouwde Camera Trainer-technologie van de camera kan Bezettingsgraad tellen tevens worden aangepast om te voldoen aan specifieke klantvereisten. Bijvoorbeeld voor het tellen van onbezette parkeerplaatsen en het adviseren wanneer en waar plaatsen beschikbaar zijn. Een ideale toepassing hiervoor is een parkeerterrein zonder ticketsysteem (bijv. parkeerterrein van bedrijf).

Bezettingsgraad tellen
Vullingsgraad van gebied

Vullingsgraad van gebied

Vullingsgraad van gebied

Vullingsgraad van gebied telt personen of objecten die een gebied binnenkomen en verlaten aan elke in- en uitgang en berekent de bijbehorende vullingsgraad als percentage. De functie wordt gebruikt wanneer het interessegebied niet volledig kan worden bestreken met camera's. Gebruikers kunnen de abnormale en kritieke bezettingsgraad van een gebied specificeren door het maximumaantal objecten of personen te bepalen dat binnen een bepaalde tijd in het gebied aanwezig mag zijn. Net zoals bij de andere gebruiksscenario's wordt de gebruiker vervolgens via een kleurwijziging in de widget direct op de hoogte gebracht dat het maximumaantal in het gebied is bereikt. Bij alle in- en uitgangen van het gebied moeten camera's zijn geïnstalleerd om de vullingsgraad juist vast te kunnen leggen. Deze gebruikstoepassing kan tevens een extern apparaat activeren wanneer een drempelwaarde wordt bereikt. Het kan een eenvoudige waarschuwing betreffen, een bericht dat op een monitor bij de ingang wordt weergegeven om bezoekers mee te delen of ze naar binnen mogen of een algemene aankondiging.

Vullingsgraad van gebied
Verkeerslicht voor vulniveau van gebied

Verkeerslicht voor vulniveau van gebied

Verkeerslicht voor vulniveau van gebied

Het nieuwe verkeerslicht voor het vulniveau van een gebied biedt een intuïtievere grafische gebruikersinterface die gebruikers helpt zich te houden aan wettelijke voorschriften met betrekking tot fysiek afstand houden tijdens een crisis zoals de COVID-19-pandemie. De tool visualiseert het huidige aantal en het maximumaantal personen dat in een bepaald gebied op een bepaald tijdstip is toegestaan. Aan de hand van de kleuren groen, geel en rood waarmee drie verschillende statussen – normaal, ernstig en kritiek – worden geïllustreerd en de bijbehorende informatieve tekst, ziet de gebruiker onmiddellijk wanneer actie moet worden ondernomen. Gebruikers kunnen ervoor kiezen het verkeerslicht voor het vulniveau van een gebied live te streamen op een monitor bij bijvoorbeeld de ingang van een supermarkt of kruidenierswinkel om klanten te informeren of ze naar binnen mogen. Wanneer een drempel wordt bereikt, kan het verkeerslicht voor het vulniveau van een gebied een aangesloten apparaat activeren dat bezoekers met een eenvoudige waarschuwing of een openbare aankondiging kan informeren.

Verkeerslicht voor vulniveau van gebied
Personen tellen

Personen tellen

Personen tellen

Het nauwkeurig kunnen tellen van personen is een eenvoudig maar waardevol hulpmiddel. De functie Personen tellen maakt een eenvoudige, nauwkeurige telling mogelijk van personen die een vooraf ingestelde virtuele lijn overschrijden binnen een vooraf gedefinieerde tijdsperiode met gebruikmaking van een of meerdere camera's. Met deze functie kunnen twee tellers in één widget worden gevisualiseerd, zodat het aantal getelde personen uit beide richtingen gelijktijdig kan worden weergegeven. Typische toepassingen zijn ingangen van gebouwen, zodat gebruikers onmiddellijk kunnen zien of er een plotselinge of ongebruikelijke toename in de mensenstroom is, hetgeen zou kunnen duiden op een beveiligingsprobleem.

Personen tellen
Objecten tellen

Objecten tellen

Objecten tellen

Objecten tellen werkt op dezelfde manier als Personen tellen: de functie telt (klantspecifieke) objecten binnen een vooraf gedefinieerde tijdsperiode. Gebruikers kunnen op eenvoudige wijze een kritieke drempelwaarde of een aantal objecten dat een aangewezen lijn overschrijdt definiëren om onmiddellijk te zien wanneer deze limiet wordt overschreden. Een typische toepassing voor Objecten tellen is voertuigbewaking op kruispunten met verkeerslichten, met de mogelijkheid om de perioden met piekverkeer of minder verkeer te registreren. Objecten tellen kan worden aangevuld met de rapportagefunctie van Intelligent Insights; met deze combinatie beschikken gebruikers over de mogelijkheid om de verkeersdrukte op specifieke dagen en tijden te vergelijken over een langere tijdsperiode.

Objecten tellen
Objectposities

Objectposities

Objectposities

Voor toepassingen als perimeterbeveiliging is het essentieel dat gebruikers te allen tijde een overzicht hebben van alle bewegende objecten in een bepaald gebied. Met de widget Objectposities kunnen gebruikers een realtime overzicht krijgen van alle langs de perimeter bewegende objecten. Op basis van de GPS-positie van de objecten, die wordt vastgesteld door camera's die zijn voorzien van ingebouwd Video Analytics, worden de objecten afgezet op een plattegrond en geclassificeerd in de vorm van handige pictogrammen, zoals personen, auto's, trucks of fietsen. Deze weergave biedt een duidelijk overzicht voor de identificatie van potentiële beveiligingsrisico's, zonder dat enige persoonlijke gegevens worden onthuld, waarmee de functie voldoet aan de strengste privacyprotocollen. Dit ter ondersteuning van de inzet voor gegevensbeveiliging en persoonlijke privacybescherming van Bosch.

Objectposities

Downloaden

Infographic Intelligent Insights

Infographic

Intelligent Insights

Dit delen op: