Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Security and Safety Systems I Nederland

Wettelijke kennisgeving

Voor gebruikers van websites van de Bosch Group

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. De teksten, afbeeldingen en illustraties, het geluid, de animaties en video’s evenals de opmaak ervan op de websites van Bosch zijn beschermd door het auteursrecht en andere commerciële beschermingsrechten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk gemaakt voor derden. Een aantal websites van Bosch bevat bovendien foto‘s die onder het auteursrecht van derden vallen.

Handelsmerken

Tenzij anders wordt aangegeven, zijn alle merken op de websites van Bosch door het merkenrecht beschermd. Dit geldt in het bijzonder voor merken, typeplaatjes, bedrijfslogo‘s en emblemen van Bosch. De op onze pagina’s gebruikte merken en vormgevingselementen zijn intellectueel eigendom van Robert Bosch GmbH, Duitsland. Sony, EXMOR en EXMOR R zijn handelsmerken van Sony Corporation.

Disclaimer

Deze websites werden met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan de nauwkeurigheid en de juistheid van de informatie die ze bevatten niet gegarandeerd worden. Bosch is niet aansprakelijk voor verlies dat of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van deze websites, tenzij ze het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van Bosch.

Vergunning

De intellectuele eigendom zoals octrooien, merken en auteursrechten op websites van Bosch is wettelijk beschermd. Deze websites verlenen geen licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendom van ondernemingen van de Bosch Group (Bosch) of derden.

Onlinegeschillenbeslechting (Online Dispute Resolution of ODR)

Informatie met betrekking tot onlinegeschillenoplossing (ODR): De Europese Commissie stelt een platform voor de oplossing van onlinegeschillen ter beschikking. Dit platform moet de buitengerechtelijke oplossing van geschillen over contractuele verplichtingen op grond van online-koopcontracten en online-dienstverleningscontracten in de hand werken.

Het platform is terug te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Informatie volgens artikel 8.13 van de Wet betreffende de handhaving van de consumentenbescherming (whc).
Wij gaan geen buitengerechtelijke schikkingen aan bij scheidsrechterlijke instanties voor consumenten.

Volgorde van prioriteit

Gebruiksvoorwaarden voor een digitaal aanbod prevaleren boven deze wettelijke voorschriften.