Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Security and Safety Systems I Nederland
Access Management System

Access Management System

Eenvoudig, schaalbaar en altijd beschikbaar

man die kantoor binnengaat

In een oogopslag

Toegangsbeheer is een essentieel onderdeel van de beveiliging van gebouwen. De taak van toegangsbeheer is geautoriseerde gebruikers het recht verlenen om bepaalde gebouwen, gebieden en ruimten binnen te gaan, en niet-geautoriseerde gebruikers de toegang te ontzeggen. Dat klinkt gemakkelijk, maar de hedendaagse markt eist van toegangsbeheersystemen ook dat ze eenvoudig te installeren en gebruiken zijn. Daarnaast moeten toegangsbeheersystemen eenvoudig schaalbaar zijn en kunnen worden geïntegreerd met andere beveiligingsdomeinen zoals video- en inbraakbeveiligingssystemen. En misschien nog het belangrijkste is dat de hedendaagse markt toegangsbeheersystemen wil die uiterst robuust en altijd beschikbaar zijn. Daarom is Bosch aan al deze behoeften tegemoetgekomen met het Access Management System 3.0.1.

Eenvoud in alle opzichten – voor iedereen

in een kantoorgebouw wandelende personen

Het volledige klanttraject is ontworpen om zo moeiteloos en eenvoudig mogelijk te zijn. De configuratie is simpel: bestaande etageplattegronden worden in het systeem geïmporteerd en pictogrammen die controllers, deuren en gebouwobjecten vertegenwoordigen, worden gesleept en neergezet op de plattegrondweergave. De ingebruikname is ongecompliceerd: alle aspecten van inschrijving en toewijzing van toegangsrechten worden in één Dialog Manager geïmplementeerd, zelfs de registratie van biometrische gegevens. En dankzij de tool voor importeren/exporteren kunnen ook de gegevens van enkele duizenden kaarthouders die zijn ondergebracht in oudere of HR-systemen met slechts enkele klikken snel worden geïmporteerd. De mogelijkheid om toegangsprofielen met een bepaald autorisatiebereik te maken, vereenvoudigt de toewijzing van autorisaties, aangezien aan de kaarthouder niet elke afzonderlijk autorisatie hoeft te worden toegewezen maar slechts één vooraf gedefinieerd rolprofiel. En nadat het systeem is ingesteld, is het ook eenvoudig te gebruiken, met een intuïtieve alarmlijst met pictogrammen en een kleurenschema waarmee snelle en efficiënte reacties van de operator verzekerd zijn.

Ideaal als zelfstandig systeem maar met de mogelijkheden om uit te groeien tot een volledige beveiligingsoplossing

kantoorreceptie, twee personen die zich inschrijven

Het Access Management System 3.0.1 is een flexibel toegangsbeheersysteem voor middelgrote tot grote organisaties. Het is eenvoudig te installeren, bedienen en uit te breiden. Het biedt een zeer hoge betrouwbaarheid en verschillende functies die alleen in hoogwaardige beveiligingsoplossingen worden aangetroffen. Het Access Management System 3.0.1 kan meegroeien met de behoeften van de klant. De software is beschikbaar in drie vooraf geconfigureerde softwarebundels voor organisaties van verschillende grootten: Lite, Plus en Professional. Alle drie de versies zijn volledig functioneel en kunnen direct worden gebruikt. Ze kunnen ook worden uitgebreid met verdere uitbreidingslicenties wanneer dit nodig is. In totaal kunnen max. 200.000 kaarthouders en max. 10.000 deuren worden beheerd. Aangezien er geen hardware hoeft te worden vervangen, is het uitbreiden van de systeemomvang zeer kostenbesparend. Het Access Management System 3.0.1 kan ook worden geïntegreerd met videomanagement-systemen, en met B Series- en G Series-centrales, en zal spoedig kunnen worden geïntegreerd met verdere systemen van Bosch en van derden. Met deze integratiemogelijkheid kan het Access Management System dienstdoen als het solide platform voor het door elkaar heen gebruiken van verschillende beveiligingssystemen, afhankelijk van de specifieke behoeften van de klant. En omdat het regelmatig wordt bijgewerkt met de nieuwste verbeteringen op het gebied van gegevensbeveiliging en gemakkelijk kan worden uitgebreid, is het een toekomstbestendige investering die bij uitstek geschikt is voor kantoor- en overheidsgebouwen, winkelbedrijven, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen.

Altijd beschikbaar

man die op balkon van gebouw staat en de stad bekijkt

Voor extra flexibiliteit en hoge beschikbaarheid bevat het Access Management System 3.0.1 de Master Access Controller (MAC) die een extra laag van robuustheid tussen de server en de toegangscontrollers biedt. Als de server uitvalt in het Access Management System 3.0.1, neemt de MAC de besturing over en zorgt deze ervoor dat de controllers nog steeds met elkaar communiceren en vereiste informatie vanuit de kaartlezers uitwisselen. Zodoende kunnen zelfs functies die verschillende controllers omvatten, zoals anti-passback, bewakingsronde en gebiedscontrole nog steeds worden uitgevoerd. En om verstoringen te vermijden in het zeldzame geval dat het werkstation en de MAC beide uitvallen, kan een tweede MAC worden geconfigureerd als redundante MAC (R-MAC). Met dit concept beschikt de klant over de hoogste systeembeschikbaarheid.

Integratie met video

controlekamer, twee beveiligingsmedewerkers

Het Access Management System 3.0.1 kan worden geïntegreerd met videomanagement-systemen als BVMS (10.1 en hoger) en Milestone XProtect. Integratie met BVMS biedt handmatige videoverificatie om het beveiligingsniveau bij deuren te verhogen. Hier verifieert de operator of de persoon aan de deur overeenkomt met de geregistreerde persoon in de database en verleent deze de persoon toegang als dit het geval is. De integratie met BVMS maakt tevens het zoeken naar gebeurtenissen van kaarthouders en gebeurtenissen bij deuren mogelijk. Er kan worden gecontroleerd welke deuren en gebieden in een bepaalde tijdsduur door een bepaalde kaarthouder zijn binnengegaan en welke kaarthouders een bepaald gebied tijdens een bepaalde tijdsduur zijn binnengegaan en hebben verlaten. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen wanneer iets is gestolen uit een bepaald gebied. Met de zoekfunctionaliteit kan snel worden gecontroleerd wie dit gebied is binnengegaan en op welk moment. En omdat toegangsopdrachten en -gebeurtenissen kunnen worden afgehandeld in BVMS, is de bediening van het geïntegreerde systeem uiterst efficiënt.

Integratie met B en G Series

Integratie met B en G Series

Inbraakcentrales uit de B en G Series kunnen naadloos worden geïntegreerd in het Access Management System 3.0.1 voor een efficiënt autorisatiebeheer en een centraal overzicht van alle toegangs- en inbraakautorisaties. Met centraal gebruikersbeheer kunnen operators direct in het Access Management System 3.0.1 gebruikers-PIN-codes en autorisaties die betrekking hebben op inbraakdetectie toevoegen, verwijderen en wijzigen, evenals gebruikers indelen in groepen of functies. De integratie van opdracht- en besturingsfunctionaliteit zorgt ervoor dat operators direct in de gebruikersinterface van het systeem inbraakzones kunnen activeren en deactiveren, en de activeringsstatus kunnen bekijken op de systeemplattegrond. Zo beschikken operators over een centraal overzicht van alle toegangs- en inbraakstatussen, zodat ze inbraakalarmen efficiënt en op afstand kunnen afhandelen.

Hoog veiligheidsniveau dankzij dreigingsniveaubeheer

Hoog veiligheidsniveau dankzij dreigingsniveaubeheer

Met maximaal 15 configureerbare dreigingsniveaus kunnen snel veiligheidsmaatregelen worden getroffen in kritieke situaties zoals brand of terroristische aanvallen. De status van het dreigingsniveau wordt geïmplementeerd door een van drie triggers: operatorwerkstation, alarmtoets of speciaal geconfigureerde 'gevarenkaarten' die worden getoond bij een lezer. De verschillende dreigingsniveaus kunnen alle deuren laten openen, alle deuren laten blokkeren, of een combinatie van enkele deuren laten openen en enkele laten blokkeren. Afzonderlijke deuren kunnen ook hun eigen beveiligingsprofiel hebben en alleen voor bepaalde kaarthouders toegang toestaan.

Volledig overzicht van de situatie

Volledig overzicht van de situatie

De operator heeft te allen tijde een volledig overzicht van de situatie dankzij de directe updates van gebeurtenissen bij de deur via de Swipe Ticker en het complete overzicht op de schermplattegrond. De Swipe Ticker biedt de operator een constant bijgewerkte lijst met de laatste kaarthouders die probeerden toegang te krijgen tot bepaalde deuren en toont wie toegang kreeg en wie niet. Daarnaast geeft de plattegrondweergave de desbetreffende deur aan op de plattegrond, zodat de operator snel kan zien waar de gebeurtenis zich precies voordoet.

Bezoekersbeheer

Bezoekersbeheer

Effectief bezoekersbeheer moet verder gaan dan enkel het ontmoeten en begroeten van bezoekers die het receptiegebied van een bedrijf of openbaar gebouw betreden. Het moet de beveiliging van gebouwen verbeteren, faciliteiten en medewerkers beschermen en de algehele ervaring van gebruikers en bezoekers verbeteren. De zojuist uitgebrachte gebruiksvriendelijke, browsergebaseerde Visitor Management software van Bosch biedt alle voordelen om het bezoekproces te verbeteren en kan naadloos worden geïntegreerd met het Access Management System 3.0.1.

Hoge gegevensbeveiliging en privacybescherming

Hoge gegevensbeveiliging en privacybescherming

Om te beschermen tegen cybercriminaliteit en het verlies van persoonlijke gegevens, wordt de communicatie in alle stadia gecodeerd. Het Access Management System 3.0.1 beschikt tevens over vertrouwde digitale certificaten voor wederzijdse verificatie tussen de server en de client, en gebruikt veilige ontwerpprincipes zoals 'secure-by-default' (standaard veilig) en het 'least privilege'-principe.

Downloads

Productoverzicht

Productoverzicht

Toegangscontrolesystemen

Infographic

Infographic

Access Management System

Dit delen op: