Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
Analiza wideo

Teraz system analizy obrazu ma godny siebie mózg

Bosch Camera Trainer

Technologia Camera Trainer wykorzystuje aparat „uczenia maszynowego” pozwalający sprawować rolę „mózgu” naszych systemów bezpieczeństwa.

Wbudowane funkcje uczenia maszynowego ustawicznie szkolące kamerę

Technologia Camera Trainer to następny krok w rozwoju zaawansowanych systemów dozoru wizyjnego. Wykorzystując mechanizm „uczenia maszynowego”, umożliwia funkcji Intelligent Video Analytics wbudowanej w kamerach Bosch działać z jeszcze większą dokładnością i jeszcze lepszym dopasowaniem do konkretnego zastosowania. Pionierska innowacja, która oferuje klientom niekwestionowaną możliwość wykorzystywania informacji do poprawy bezpieczeństwa, optymalizacji działań biznesowych i generowania dodatkowych przychodów.

Bosch Camera Trainer

Systemy analizy obrazu zrewolucjonizowały współczesne kamery dozoru wizyjnego. Kamery przestały być pasywnym urządzeniami, które potrafią tylko obserwować, nagrywać i odtwarzać zdarzenia, a zaczęły przy użyciu metadanych nadawać nagraniom sens i kształt — oraz nauczyły się odróżniać fałszywe alarmy od potencjalnych zagrożeń. Jednak o ile systemy analizy obrazu istotnie podnoszą poziom bezpieczeństwa i jakość analityki biznesowej, nie wierzyliśmy, że standardowe zasady wykrywania i zgłaszania sytuacji stwarzających zagrożenie posunęły się wystarczająco daleko. Dlatego poświęciliśmy mnóstwo czasu i wysiłków na opracowanie technologii „uczenia maszynowego”, którą dałoby się zastosować w naszych kamerach. Owocem tych starań jest Camera Trainer — funkcja, która pozwala szkolić „mózg” naszych systemów bezpieczeństwa w sposób zwiększający jego zdolność do zwracania uwagi, wyciągania wniosków i rozwiązywania konkretnych, nietypowych problemów.

Następny krok w rozwoju analizy obrazu

Następny krok w rozwoju analizy obrazu

Funkcja Camera Trainer może instruować kamery Bosch, aby w scenie wykrywały nowe obiekty i sytuacje zdefiniowane przez użytkownika. Instrukcje można dodawać w dowolnym momencie, a kamera je przechowuje i wykorzystuje do analizowania przyszłych scen. Dla jeszcze większej elastyczności i dokładności działania instrukcje można łączyć ze zdefiniowanymi regułami alarmów i filtrami wbudowanymi w systemie Bosch Intelligent Video Analytics.

Informacje oparte na danych dla każdej aplikacji

Funkcja Camera Trainer nie tylko poprawia skuteczność wykrywania ruchu, ale umie również rozpoznawać i wykrywać obecność lub brak obiektów stacjonarnych. W ten sposób dostarcza znacznie bogatsze informacje, których użyteczność znacznie wykracza poza sferę bezpieczeństwa.

Na przykład w sklepie kamerę można nauczyć rozpoznawania kształtu koszyka na zakupy lub kółka wózka. Wtedy kamera będzie mogła wykrywać przypadki wjechania wózkiem do przymierzalni lub innego miejsca z zakazem wstępu dla wózków, i zainicjować alarm, zapobiegając potencjalnej kradzieży.

Na parkingach samochodowych kamery z funkcją Camera Trainer mogą wykrywać, czy miejsca parkingowe są zajęte czy puste, eliminując konieczność instalowania czujników w podłożu. Zmniejszy to koszty i pomoże zoptymalizować ruch. Dodatkowo, dzięki umiejętności identyfikowania obiektów stacjonarnych, funkcja Camera Trainer może służyć do wykrywania pojazdów, którym skończył się opłacony czas parkowania. To prosty, lecz skuteczny sposób egzekwowania przepisów i zarabiania dodatkowych pieniędzy.

Zliczanie pojazdów odgrywa coraz większą rolę w inteligentnych miastach. W postaci kamer z funkcją Camera Trainer władze otrzymują niezawodny system liczenia, który rozróżnia między pojazdami wjeżdżającymi i wyjeżdżającymi. Na tej podstawie można regulować sygnalizację drogową w celu określania priorytetów kierunków ruchu, zapobiegania korkom ulicznym i optymalizowania ruchu w mieście.

Zliczanie pojazdów
Rozładowywanie ciężarówek w centrach logistycznych

W magazynach handlowych i przemysłowych funkcja Camera Trainer może służyć do wykrywania statusu doków załadunkowych. Rozpoznając fizyczne oznaczenia na podłożu, kamera dowie się o zwolnieniu doku przez pojazd. Dzięki tej informacji można natychmiast wysłać następną ciężarówkę do rozładowania, poprawiając w ten sposób sprawność całego procesu i obniżając koszty.

Funkcja Camera Trainer pomoże także optymalizować logistykę w magazynie. Kamera z ustawionym alarmem obecności umieszczona nad taśmami przenośników może wykrywać zbyt dużą liczbę opakowań na linii produkcyjnej. Pozwoli to uniknąć kumulowania się produktów i tworzenia zatorów, które często skutkują kosztownymi przestojami.

W miejscach o dużym natężeniu operacji transportowych, na przykład na lotniskach, gdzie wiedza o płynności ruchu ma newralgiczne znaczenie dla bezpieczeństwa, funkcja Camera Trainer może zbierać informacje o zaprogramowanych wcześniej sytuacjach, na przykład czasie pobytu samolotu w terminalu albo czasie potrzebnym na rozładowanie bagażu lub uzupełnienie paliwa. Wszystkie te dane pomogą przyspieszyć wykonywanie operacji lotniskowych, poprawić efektywność działania i obniżyć koszty ponoszone przez linie lotnicze.

Funkcja Camera Trainer jest bardzo przydatna również w zastosowaniach wykraczających poza standardową analizę obrazu. Na przykład podczas srogiej zimy sople tworzące się na budynkach mogą powodować szkody oraz stanowią zagrożenie dla pieszych. Kamerę z funkcjami obrotu, pochylenia i zoomu (PTZ) można nauczyć wykrywania sopli i alarmowania o nich na wczesnym etapie, zanim urosną do niebezpiecznych rozmiarów.
Powyżej opisaliśmy tylko kilka zastosowań, których funkcja Camera Trainer będzie bardzo użyteczna jako mózg całego systemu bezpieczeństwa i analizy informacji.

Zapobieganie powstawaniu dużych sopli

Najnowsze osiągnięcie w dziecinie inteligentnego bezpieczeństwa

Video Analytics Camera Trainer

Bez wątpienia narzędzia analizy obrazu stały się motorem innowacji w systemach bezpieczeństwa. Wraz wprowadzeniem funkcji Camera Trainer dotychczasowy potencjał może nareszcie zostać zrealizowany. Z perspektywy integratorów systemów kamery z tą funkcją to elastyczne rozwiązanie pozwalające dostosować zabezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta. Dla użytkowników takie kamery to cyfrowe oko na świat, którym steruje bystry umysł. Natomiast dla całego środowiska systemów zabezpieczeń to zupełnie nowe rozdanie. Wspaniała świadomość, że inteligentne dane nie tylko chronią ludzi i majątek, ale przekazują również treści biznesowe, które można wykorzystać do poprawy efektywności działania i osiąganych rezultatów ekonomicznych.
A do tej pory mózg żadnej kamery nie był w stanie kreować takiej wartości dodanej.

Udostępnij to w serwisie: