Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia
Oprogramowanie do zarządzania

Udostępnienie Building Integration System 4.9

Pracownicy ochrony obsługujący oprogramowanie Building Integration System

BIS 4.9 z wydajnymi nowymi funkcjami: Visitor Management i Smart Client

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu Building Integration System w wersji 4.9. Oprócz ciągłych ulepszeń samej platformy i cyberbezpieczeństwa najnowsza wersja oferuje zarządzanie odwiedzającymi Visitor Management i inteligentnego klienta Smart Client, co poprawia jej efektywność, oszczędza czas i jest łatwe w obsłudze zarówno dla operatorów, jak i gości. Poniżej znajduje się więcej informacji na temat tych nowych funkcji.

Smart Client — zwięzły, łatwy w użyciu, kompleksowy i elastyczny

Smart Client — zwięzły, łatwy w użyciu, kompleksowy i elastyczny

Nowy Smart Client opracowany w technologii webowej nie zawiera ActiveX i jest łatwo dostępny z różnych przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, bez konieczności lokalnej instalacji na komputerach klientów.

1. Pulpit nawigacyjny

Pulpit nawigacyjny jest przejrzysty i kompaktowy z możliwością wyboru różnych języków. Układ widoku można szybko zmienić metodą „przeciągnij i upuść”, a także łatwo zmienić język. To sprawia, że jest on nie tylko prosty w obsłudze, ale również przyjazny dla użytkownika w różnych regionach.

2. Alarmy

Nowy Smart Client może wysyłać szczegółowe informacje na temat alarmów i powiadamiać o nich dźwiękiem, co umożliwia operatorowi odpowiednie zajęcie się każdym alarmem. Operator może również wybrać obsługę jednego lub wielu alarmów, a także elastycznie sortować, wyszukiwać i filtrować alarmy za pomocą różnych filtrów w wielu widżetach alarmów.

3. Mapy

Kolejną fantastyczną aktualizacją w nowym Smart Client jest funkcja mapy z możliwością powiększania i obracania map CAD 2D i 2.5D z minimapą do różnych zastosowań. Nowa mapa jest dużo wygodniejsza w obsłudze na jednym lub wielu urządzeniach, pozwala wybierać warstwy i przełączać się między wieloma otwartymi kartami map. Mapa bez wątpienia przyspiesza pracę i podnosi efektywność.

Visitor Management: teraz dostępne również w Building Integration System

Skuteczne zarządzanie gośćmi nie ogranicza się do samego spotkania i powitania osób wchodzących do recepcji budynku komercyjnego lub publicznego. Musi zwiększać bezpieczeństwo budynku, chronić obiekty i pracowników oraz poprawiać całościowe wrażenia odczuwane przez użytkowników i gości. Wprowadzone właśnie na rynek przez Bosch łatwe w obsłudze, dostępne z przeglądarki web oprogramowanie do zarządzania gośćmi oferuje wszystkie niezbędne funkcje usprawniające obsługę gości oraz współpracuje z oprogramowaniem Building Integration System.

Bosch Visitor Management do kontroli dostępu

Inne ważne ulepszenia i rozszerzenia

Rodzina czytników LECTUS select
  • BIS 4.9 obsługuje nowe czytniki LECTUS select do LEGIC advant, MIFARE DESFire EV1 i EV2.
  • Klienci mogą dostosować własny klucz szyfrowania do komunikacji między kartą a czytnikiem.
  • Stale wprowadzane są ulepszenia platformy i cyberbezpieczeństwa – oprogramowanie BIS 4.9 obsługuje SQL Server 2019 z przetestowanymi najnowszymi metodami szyfrowania Microsoft (TDE).
  • Wprowadzono również kilka usprawnień w procedurze instalacji, ułatwiono obsługę certyfikatów (root/CA) i konfigurowanie zdalnych SQL Server, co pozwala zminimalizować czas instalacji i konfiguracji.

Udostępnij to w serwisie: