Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
System nagłośnieniowo-ostrzegawczy PRAESENSA używany w obszarze zastosowania

PRAESENSA wciąż się rozwija

Rozszerzenie sieciowego systemu nagłośnieniowo-ostrzegawczego o nadmiarowość sterownika i oprogramowanie sterownika systemu w wielu językach

Wraz z systemem PRAESENSA, będącym dziś nowym standardem systemów nagłośnieniowo-ostrzegawczych (PAVA) wprowadzonym na rynek pod koniec 2019 roku*, stworzyliśmy rozwiązanie PAVA zapewniające niespotykaną jakość, trwałość, bezpieczeństwo i niezawodność. Regularne aktualizacje, rozszerzenia i nowe produkty będą oferowane w całym cyklu eksploatacji, by system był zawsze aktualny, nowoczesny i gotowy na wyzwania przyszłości.

Co nowego w oprogramowaniu PRAESENSA 1.10?

Nadmiarowość sterownika

Nadmiarowość sterownika

Rozszerzenie systemu PRAESENSA przez nadmiarowość sterownika

Nadmiarowość sterownika systemu jest typowym wymogiem w instalacjach systemów nagłośnieniowo-ostrzegawczych na lotniskach międzynarodowych, dworcach kolejowych w metrze czy elektrowniach. Warunek ten może być również opcjonalnie wymagany w dużych centrach konferencyjnych, galeriach handlowych i uniwersytetach. Wszystkie te zastosowania mają jedną wspólną cechę: system musi być w pełni sprawny i dostępny przez cały czas.

Architektura systemu PRAESENSA „bez pojedynczego punktu awarii” gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo pracy systemu. Na poziomie sterowania systemem oznacza to, że potrzebne są co najmniej jeden sterownik dyżurny i jeden nadmiarowy, aby zapewnić pełną funkcjonalność rozwiązania nagłośnieniowo-ostrzegawczego. Tę nadmiarowość sterownika można osiągnąć za pomocą prostej i bezpłatnej aktualizacji oprogramowania.

Nadmiarowość sterownika
Podstawą koncepcji systemu jest brak jednego punktu awarii
Wzmacniacz 4-kanałowy

Wzmacniacz 4-kanałowy

Wzmacniacz 4-kanałowy PRAESENSA jest teraz dostępny

Ten wzmacniacz ma taką samą architekturę i specyfikacje co wzmacniacz 8-kanałowy.

  • Wzmacniacz 600 W z elastycznym rozdzielaniem mocy między 4 kanały
  • Bardzo niskie zużycie energii i utrata ciepła
  • Pełny nadzór z wbudowaną nadmiarowością umożliwiającą pracę w razie awarii
  • Cyfrowe przetwarzanie sygnału w każdym kanale
  • Połączenie z siecią IP przez interfejs OMNEO w celu sterowania sygnałami dźwiękowymi i urządzeniami

Wzmacniacz 4-kanałowy
Innowacyjna architektura wzmacniaczy rozdziela zasilanie wewnętrznie
Zestaw dodatkowych funkcji

Zestaw dodatkowych funkcji

Większy zakres zastosowań systemu PRAESENSA dzięki zestawowi dodatkowych funkcji

Możliwości systemu PRAESENSA można teraz rozszerzyć dzięki dodatkowym funkcjom w bezpłatnej aktualizacji oprogramowania 1.10:

  • Certyfikowane instalacje nagłośnieniowo-ostrzegawcze muszą wykazywać nadmiarowość wzmacniacza przed oddaniem do użytku. W trakcie kontroli inspektorzy muszą sprawdzić i zatwierdzić mechanizm przełączania zapasowego wzmacniacza. Ponieważ zarówno 4-kanałowe jak i 8-kanałowe wzmacniacze PRAESENSA posiadają zintegrowany kanał wzmacniacza zapasowego, nie da się tego zademonstrować poprzez odłączenie kabla sieciowego lub zasilania. Aktualizacja oprogramowania PRAESENSA 1.10 umożliwia integratorowi systemów symulację uszkodzonego kanału wzmacniacza i wymuszenie przejęcia funkcji systemu przez kanał wzmacniacza zapasowego. Oprogramowanie automatycznie przełączy się na kanał wzmacniacza zapasowego i zgłosi usterkę. Jest to widoczne zarówno w przeglądarce rejestrów, jak i w graficznym interfejsie użytkownika stacji wywoławczej PRAESENSA.
  • Nowe rozszerzenie 1.10 systemu PRAESENSA zapewnia również indywidualną regulację opóźnienia dźwięku (m/s lub ft/s) po poszczególnych kanałach wyjściowych (maks. 60 s/kanał z dokładnością do 1 m/s), co umożliwia instalacje w tunelach, na peronach i lotniskach.
  • Możliwa jest teraz również regulacja jasności wyświetlacza LCD stacji wywoławczej, a także pierścieni świetlnych i wszystkich diod LED sygnalizujących błędy i stany za pomocą klawiszy góra/dół na klawiaturze rozszerzenia stacji wywoławczej. Dostępne są 4 poziomy do pracy w warunkach od pełnego światła dziennego do całkowitej ciemności.
  • I wreszcie, system PRAESENSA otrzymał homologację typu DNV (Det Norske Veritas) uprawniającą do stosowania go na statkach wycieczkowych, jednostkach pływających i platform wiertniczych.

Zestaw dodatkowych funkcji
PRAESENSA to wszechstronny system z pełną gamą funkcji

Co nowego w oprogramowaniu PRAESENSA 1.20?

Oprogramowanie użytkownika w wielu językach

Oprogramowanie użytkownika w wielu językach

Oprogramowanie użytkownika w wielu językach

W oprogramowaniu PRAESENSA 1.20 graficzny interfejs użytkownika stacji wywoławczej operatora oraz strony konfiguracji i przeglądarka logowania dla integratora systemu są dostępne w wielu językach.

Oprogramowanie użytkownika w wielu językach
Intuicyjny interfejs zaprojektowany z myślą o użytkowniku.

*System PRAESENSA jest udostępniany w kilku fazach, by zaspokoić potrzeby różnych rynków i krajów. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Bosch.

Połączenie z siecią IP i zaawansowane funkcje

Udostępnij to w serwisie: