Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia
Lotnisko

Lotnisko Cancun

Zwiększa przepustowość i bezpieczeństwo

Samolot na lotnisku Cancun

Budowa nowego terminalu była okazją do unifikacji systemu dozoru wizyjnego i obecnie wszystkie podejrzane zdarzenia są monitorowane i kontrolowane w sposób płynny na wszystkich czterech terminalach z poziomu jednej sterowni.

Wyzwanie: Podniesienie wydajności systemów bezpieczeństwa

W obliczu rosnącej liczby podróżnych na lotnisku Cancun, które jest drugim największym portem lotniczym w Meksyku, postanowiono zbudować czwarty terminal. Skomplikowało to kwestię zarządzania systemami bezpieczeństwa, ponieważ w nowym Terminalu 4 zainstalowano aż 600 kamer wideo, dodając je do 1300 kamer funkcjonujących już w Terminalach 1–3. Operator lotniska, spółka Aeropuertos Del Sureste (ASUR), postanowił uprościć cały system i stworzyć jednolite rozwiązani dozoru wizyjnego. Wszystkie funkcje są teraz skupione w jednym pomieszczeniu kontrolnym, które zapewnia dostęp do obrazu z wszystkich kamer: w punktach kontroli bezpieczeństwa, poczekalniach, sklepach, na zewnątrz budynków lotniska i przy wejściach, a także na płycie lotniska, w wierzy i na pasach startowych. Dzięki temu, gdy zdarzy się incydent, pracownicy ochrony nie muszą już ręcznie przełączać między różnymi ekranami czy systemami. Wszystkie funkcje monitoringu i zarządzania są skupione w jednym miejscu i jednym systemie. To eliminuje niedopuszczalne ryzyko utraty widoczności podejrzanej osoby przemieszczającej się między polami widzenia różnych kamer i zasięgiem różnych systemów dozoru.

Nowy terminal na lotnisku Cancun

Rozwiązanie: Wszystkie kamery na jednej platformie

Terminal na lotnisku Cancun

Odpowiedzią na potrzebę centralizacji systemu zabezpieczeń była jego integracja na wspólnej platformie, na której teraz obsługiwane są zarówno kamery istniejące, jak i te nowo dodane. Do realizacji nowych instalacji, a także do ich integracji z istniejącymi urządzeniami w centralnie zarządzane rozwiązanie dozoru wizyjnego, wybrano firmę Bosch. Jako wspólną platformę wdrożono Bosch Video Management System (BVMS). Wprowadzono też Bosch Video Recording Manager (VRM) do bezpośredniego nagrywania wideo na urządzeniach pamięci masowej. Wyeliminowano w ten sposób pojedyncze punkty awarii, ograniczono koszty i wymagania konserwacji. Efekt? Obraz wideo jest zawsze dostępny dla pracowników ochrony na żywo i z odtworzenia we wszystkich terminalach.

Korzyści: Całościowe zarządzanie systemem bezpieczeństwa

Scentralizowana ochrona poprawia komunikację i koordynację działań na lotnisku. A co najważniejsze sprawia, że system zabezpieczeń jest dużo efektywniejszy i lepiej spełnia swoje podstawowe zadanie: zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym. Teraz możliwe jest płynne monitorowane wszystkich terminali lotniska — stref kontroli bagażu, odległych wejść, poczekalni itd. Pełny obraz wszystkiego, co dzieje się na lotnisku, zapewnia teraz dużo lepszą kontrolę nad ogólnym bezpieczeństwem. Nie ma martwych punktów, bezpieczeństwem w środku i na zewnątrz zarządza się centralnie, a wszystko jest skoordynowane i zintegrowane. Lotnisko Cancun jest modelowym przykładem integracji systemów w jedno rozwiązanie i poprawy bezpieczeństwa obiektu przy okazji jego rozbudowy.

Budynek lotniska Cancun

Udostępnij to w serwisie:

Maarten Wings, kierownik globalnego rynku rozwiązań dla lotnisk

Maarten Wings, kierownik globalnego rynku rozwiązań dla lotnisk

„Porozmawiajmy o Twoich projektach ochrony i zabezpieczeń. Chętnie wymienię się pomysłami”.

Maarten Wings zaczął pracować w branży bezpieczeństwa jeszcze na studiach. Uczył się na wydziale inżynierii elektronicznej w szkole Boscha w Monachium i pracuje w firmie od 2002 r., zajmując przez ten czas najróżniejsze stanowiska. Dziś koordynuje rozwój systemów ochrony i bezpieczeństwa na światowych lotniskach, udostępniając coraz to nowe możliwości korzystania z technologii. Mieszka na południu Holandii, niedaleko niemieckiej granicy. W czasie wolnym uprawia sport, słucha muzyki i jeździ z rodziną na wycieczki.

E-mail: Maarten.Wings@bosch.com