Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia
Kolej i metro

Metro w Helsinkach

Bosch pokonuje trudności akustyczne podczas instalacji systemu rozgłoszeniowego

Stacja metra w Helsinkach

Metro w Helsinkach to główny węzeł przesiadkowy transportu publicznego w największej fińskiej metropolii, przewożący rocznie ponad 63 miliony pasażerów. Kiedy więc zarząd transportu miejskiego (HSL) postanowił przedłużyć linię do sąsiedniej miejscowości Espoo, było to duże przedsięwzięcie. Budowa trwała osiem lat i pochłonęła łącznie 1,18 mld EUR. Linia Länsimetro („Zachodnie Metro“) ma długość 14 kilometrów, osiem stacji i biegnie w całości podziemnym tunelem wydrążonym w podłożu skalnym.

Wyzwania: Zapewnienie jednolitej jakości dźwięku, kontroli i integracji systemu

Gdy trzeba było zapewnić bezpieczeństwo na nowych stacjach i zainstalować na nich system rozgłoszeniowy, podwykonawca Bosch, odpowiedzialny za to zadanie, stanął wobec trzech wyzwań:

Zróżnicowana akustyka. Stacje linii Länsimetro mają odmienną architekturę i zostały zbudowana przy użyciu różnych materiałów, co powoduje duże różnice właściwości akustycznych na każdej z nich.

Zdecentralizowana topologia sieci. Pracownicy metra muszą kontrolować komunikaty na wszystkich ośmiu stacjach metra indywidualnie, co wymagało zastosowania systemu rozproszonego.

Integracja z istniejącymi rozwiązaniami. Nowe rozwiązania audio wymagały również interfejsu z systemami krytycznymi, takimi jak system sygnalizacji pożaru czy zewnętrzny system dozoru wizyjnego.

Wejście do stacji metra w Helsinkach

Rozwiązanie: Stacje metra połączone w sieć na jednej platformie

Bramka na stacji metra w Helsinkach

Głównymi wymaganiami były jakość dźwięku, łatwość kontroli oraz integracja systemu, dlatego postawiono na cyfrowy system rozgłoszeniowy Bosch Praesideo. Zainstalowany w 20 000 obiektów na całym świecie, Praesideo spełniało potrzeby wszystkich istniejących stacji metra w Helsinkach. Aby rozwiązać problem zróżnicowanej akustyki, eksperci wykonali obszerne testy akustyczne 3D z głośnikami Bosch na nowych stacjach. Wyniki pozwoliły zoptymalizować poziomy dźwięku w nowo dodanych 5580 głośnikach, sterowanych za pośrednictwem 25 centralnych wzmacniaczy z 600 kanałami.

Po drugie, zdecentralizowana sieć Praesideo została skonfigurowana tak, aby umożliwić pracownikom stacji metra na każdej stacji generowanie komunikatów o zagrożeniu w dowolnym czasie za pośrednictwem terminali komputerowych w sześciu dyspozytorniach i 48 stacjach wywoławczych, które znajdują się na każdej stacji metra. Po trzecie zintegrowano system Praesideo z istniejącymi rozwiązaniami poprzez połączenie z zewnętrznym systemem sygnalizacji przeciwpożarowej i siecią dozoru wizyjnego na linii Länsimetro, w celu uzyskania efektów synergicznych. W rezultacie alarmy pożarowe uruchamiają automatyczne komunikaty ewakuacyjne kierujące pasażerów do wyjść bezpieczeństwa. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, Praesideo wykorzystuje także integrację Open Interface z systemem nadzoru wideo, aby aktywować automatyczne alarmy, gdy pasażerowie zbliżają się niebezpiecznie blisko torów.

Korzyści: Monitorowanie bezpieczeństwa pasażerów pod każdym kątem

Otwarta w listopadzie 2017 r. linia Länsimetro zapewnia bezpieczeństwo pasażerów z krystalicznie czystą jakością dźwięku na wszystkich stacjach, niezależnie od zmian akustycznych. Ten poziom bezpieczeństwa zdobył certyfikację zgodnie z normą systemu dźwiękowego SFS-EN 50849, a także normami przeciwpożarowymi SFS-EN 54-16 i SFS-EN 54-24.

System Bosch Praesideo znacząco skrócił czas reagowania na zagrożenia, umożliwiając operatorom we wszystkich sterowniach bezpośrednie reagowanie na miejscowe zagrożenia za pomocą komunikatów na żywo lub nagranych wcześniej. System obejmuje całość lokalizacji i automatycznie wysyła ostrzeżenia za pośrednictwem odpowiedniego kanału audio, gdy tylko komputerowy system dozoru wizyjnego wykryje osoby znajdujące się w niebezpieczeństwie.

Doświadczenia zdobyte podczas realizacji w helsińskim metrze na pewno zaprocentują w przyszłości. Już teraz trwa zaplanowana do roku 2020 budowa drugiego 7-kilometrowego odcinka linii Länsimetro, który ma być wyposażony w pełny systemem bezpieczeństwa podróżnych.

Monitoring na stacji metra w Helsinkach

Udostępnij to w serwisie: