Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
Opieka medyczna

Żadnych więcej utraconych medycznych wywołań alarmowych

W jaki sposób szpital Houston Methodist Hospital obsługuje nawet 3 tys. wywołań dziennie bez utraty żadnego z nich

Fasada szpitala Houston Methodist Hospital, dla którego firma Bosch opracowała nowy system przywoławczy

W dużych placówkach służby zdrowia przywoływanie lekarzy i personelu pomocniczego w czasie rzeczywistym może być kwestią życia lub śmierci. Szpital Houston Methodist Hospital potrzebował w pełni cyfrowego rozwiązania przywoławczego, obejmującego jedenaście budynków szpitalnych wchodzących w skład tego rozległego kampusu medycznego. Jak jednak udało się zmodernizować system komunikacji o znaczeniu krytycznym bez zakłócania bieżącej pracy szpitala?

Atrium szpitala Houston Methodist Hospital z głośnikami sufitowymi

Texas Medical Center (TMC) w Houston to największy na świecie kampus medyczny złożony z ponad 40 obiektów obsługujących ponad 7,2 mln odwiedzających rocznie. Jednym z największych podmiotów świadczących usługi medyczne w TMC jest szpital Houston Methodist Hospital, w skład którego wchodzi dziesięć specjalistycznych budynków szpitalnych, a także nowy, 22-kondygnacyjny budynek Paula and Joseph C. „Rusty” Walter III Tower. Z uwagi na ogromne rozmiary obiektów szpitala Houston Methodist, możliwość natychmiastowego docierania z komunikatami do lekarzy i personelu medycznego — w dowolnym miejscu tego liczącego 930 tys. m2 kompleksu — ma kluczowe znaczenie dla szybkiego reagowania w razie alarmu.

Szpitalny oddział ratunkowy, na którym bardzo ważną metodę powiadamiania stanowią wywołania przekazywane przez rozmieszczone pod sufitem głośniki

Najważniejszą metodę powiadamiania w obrębie kampusu szpitala Houston Methodist Hospital stanowią wywołania emitowane przez rozmieszczone pod sufitem głośniki. Te nadawane ponad 3 tys. razy dziennie alarmy dźwiękowe zawierają kody medyczne, które oznaczają wezwanie do udzielenia określonej pomocy w przypadkach awaryjnych — np. alarm „code blue” emitowany w przypadku zatrzymania krążenia. Kiedy jednak firma Walker Engineering — partner firmy Bosch ds. integracji — dokonała oceny szpitalnego systemu przywoławczego i nagłośnieniowego, eksperci znaleźli tam kombinację systemów analogowych starszego typu, które nie były w stanie zaspokoić potrzeb nowoczesnej placówki medycznej. Co więcej, ten rozdrobniony system gubił kilka ważnych wywołań dziennie, a ponadto operatorzy placówki nie mieli wglądu w przestoje lub awarie urządzeń na linii.

Integracja rozległego kampusu szpitalnego na jednej platformie

Plan kondygnacji szpitala Houston Methodist Hospital wykorzystany do zaplanowania instalacji systemu nagłośnieniowo-ostrzegawczego

Kierownicy obiektów wchodzących w skład szpitala Houston Methodist Hospital byli gotowi do przejścia z niejednorodnego systemu analogowego na nowoczesne rozwiązanie cyfrowe. Potrzebowali niezawodnego systemu przywoławczego, nadającego jasne i zrozumiałe komunikaty głosowe bez utraty wywołań. Kolejnym celem było zintegrowanie wszystkich połączonych budynków szpitalnych w ramach scentralizowanej sieci, co pozwoliłoby na generowanie wywołań w obrębie całego systemu, a także nadawanie komunikatów w określonym budynku lub na określonej kondygnacji. Co najważniejsze, szpital Houston Methodist musiał dokonać tej modernizacji bez zakłócania bieżącej pracy placówki.

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy PRAESIDEO firmy Bosch — widok z przodu

Jako trzon niezawodnego i zintegrowanego rozwiązania, firma Walker Engineering wybrała cyfrowy system nagłośnieniowo-ostrzegawczy PRAESIDEO firmy Bosch. Ten skalowalny system pozwolił zespołowi na zaprojektowanie odpornej na awarie cyfrowej sieci dystrybucyjnej obejmującej teren całego kampusu. Zespół wdrożył to nowe rozwiązanie szybko i sprawnie, etapami — i to bez zakłócania pracy szpitala — instalując cyfrowe rozwiązanie przywoławcze budynek po budynku, bez potrzeby wyłączania krytycznych elementów systemu komunikacji.

Dzięki firmie Bosch integrator mógł wkroczyć do szpitala oraz wdrożyć i uruchomić niezawodny system przywoławczy, powodując jedynie minimalne zakłócenia w działaniu szpitala. Zespół wykorzystał w nowym systemie dużą liczbę już istniejących głośników i wzmacniaczy, nie musząc nigdy wyłączyć kampusowego systemu komunikacji.
Nicolas Betancur, regionalny kierownik sprzedaży w firmie Bosch Building Technologies w Houston

Wysoka niezawodność i wydajność na dużą skalę

Mikrofon systemu nagłośnieniowo-ostrzegawczego w szpitalu Houston Methodist Hospital

Rozwiązanie to, zainstalowane w oparciu o 14 połączonych ze sobą systemów PRAESIDEO, dociera z krystalicznie czystym sygnałem audio do niemal 7 tys. głośników rozmieszczonych w 126 strefach. Architektura systemu pozwala operatorom rozsyłać wywołania w całej sieci lub w poszczególnych budynkach czy na określonych kondygnacjach. Matthew Kenjura z firmy Walker Engineering w Houston stwierdził, że zaoferowanie takiego poziomu kontroli w dużej skali to ważne osiągnięcie — „Udało nam się skoordynować rozwiązania komunikacyjne w obrębie całego rozległego kampusu szpitalnego. Jest to teraz największa instalacja systemów PRAESIDEO w Ameryce Północnej i jedna z największych na świecie”.

Jeden z licznych głośników sufitowych zainstalowanych na potrzeby systemu nagłośnieniowo-ostrzegawczego w szpitalu Houston Methodist Hospital

System zapewnia wyjątkową zrozumiałość mowy — również dzięki generującym czysty dźwięk głośnikom sufitowym firmy Bosch. Pozwala to personelowi pielęgniarskiemu i pracownikom ochrony wykorzystywać tę instalację do emitowania różnych ogłoszeń publicznych, np. w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych. Najważniejsze jest jednak to, że nie dochodzi już teraz do zgubienia żadnych wywołań alarmowych.

Atrium szpitala Houston Methodist Hospital, również objęte systemem nagłośnieniowo-ostrzegawczym zainstalowanym przez firmę Bosch

W przyszłości cyfrowy system nagłośnieniowo-ostrzegawczy PRAESIDEO zainstalowany w szpitalu Houston Methodist Hospital można będzie dalej rozbudowywać, obejmując nim nowe budynki i wyspecjalizowane kliniki. Po przeprowadzeniu tej przyszłościowej modernizacji, na tak dużą skalę, szpital Houston Methodist pełni funkcję ważnego obiektu referencyjnego, demonstrującego zalety kompleksowej komunikacji cyfrowej w środowiskach szpitalnych na całym świecie.

System obsługuje teraz nawet 3 tys. wywołań dziennie bez utraty żadnego z nich.
Nicolas Betancur
Ikona pobierania

Tutaj można pobrać historię klienta w pliku pdf.

Udostępnij to w serwisie: