Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia
Opieka medyczna

Żadnych więcej utraconych medycznych wywołań alarmowych

W jaki sposób szpital Houston Methodist Hospital obsługuje nawet 3 tys. wywołań dziennie bez utraty żadnego z nich

Fasada szpitala Houston Methodist Hospital, dla którego firma Bosch opracowała nowy system przywoławczy

W dużych placówkach służby zdrowia przywoływanie lekarzy i personelu pomocniczego w czasie rzeczywistym może być kwestią życia lub śmierci. Szpital Houston Methodist Hospital potrzebował w pełni cyfrowego rozwiązania przywoławczego, obejmującego jedenaście budynków szpitalnych wchodzących w skład tego rozległego kampusu medycznego. Jak jednak udało się zmodernizować system komunikacji o znaczeniu krytycznym bez zakłócania bieżącej pracy szpitala?

Atrium szpitala Houston Methodist Hospital z głośnikami sufitowymi

Texas Medical Center (TMC) w Houston to największy na świecie kampus medyczny złożony z ponad 40 obiektów obsługujących ponad 7,2 mln odwiedzających rocznie. Jednym z największych podmiotów świadczących usługi medyczne w TMC jest szpital Houston Methodist Hospital, w skład którego wchodzi dziesięć specjalistycznych budynków szpitalnych, a także nowy, 22-kondygnacyjny budynek Paula and Joseph C. „Rusty” Walter III Tower. Z uwagi na ogromne rozmiary obiektów szpitala Houston Methodist, możliwość natychmiastowego docierania z komunikatami do lekarzy i personelu medycznego — w dowolnym miejscu tego liczącego 930 tys. m2 kompleksu — ma kluczowe znaczenie dla szybkiego reagowania w razie alarmu.

Najważniejszą metodę powiadamiania w obrębie kampusu szpitala Houston Methodist Hospital stanowią wywołania emitowane przez rozmieszczone pod sufitem głośniki. Te nadawane ponad 3 tys. razy dziennie alarmy dźwiękowe zawierają kody medyczne, które oznaczają wezwanie do udzielenia określonej pomocy w przypadkach awaryjnych — np. alarm „code blue” emitowany w przypadku zatrzymania krążenia. Kiedy jednak firma Walker Engineering — partner firmy Bosch ds. integracji — dokonała oceny szpitalnego systemu przywoławczego i nagłośnieniowego, eksperci znaleźli tam kombinację systemów analogowych starszego typu, które nie były w stanie zaspokoić potrzeb nowoczesnej placówki medycznej. Co więcej, ten rozdrobniony system gubił kilka ważnych wywołań dziennie, a ponadto operatorzy placówki nie mieli wglądu w przestoje lub awarie urządzeń na linii.

Szpitalny oddział ratunkowy, na którym bardzo ważną metodę powiadamiania stanowią wywołania przekazywane przez rozmieszczone pod sufitem głośniki

Integracja rozległego kampusu szpitalnego na jednej platformie

Plan kondygnacji szpitala Houston Methodist Hospital wykorzystany do zaplanowania instalacji systemu nagłośnieniowo-ostrzegawczego

Kierownicy obiektów wchodzących w skład szpitala Houston Methodist Hospital byli gotowi do przejścia z niejednorodnego systemu analogowego na nowoczesne rozwiązanie cyfrowe. Potrzebowali niezawodnego systemu przywoławczego, nadającego jasne i zrozumiałe komunikaty głosowe bez utraty wywołań. Kolejnym celem było zintegrowanie wszystkich połączonych budynków szpitalnych w ramach scentralizowanej sieci, co pozwoliłoby na generowanie wywołań w obrębie całego systemu, a także nadawanie komunikatów w określonym budynku lub na określonej kondygnacji. Co najważniejsze, szpital Houston Methodist musiał dokonać tej modernizacji bez zakłócania bieżącej pracy placówki.

Jako trzon niezawodnego i zintegrowanego rozwiązania, firma Walker Engineering wybrała cyfrowy system nagłośnieniowo-ostrzegawczy PRAESIDEO firmy Bosch. Ten skalowalny system pozwolił zespołowi na zaprojektowanie odpornej na awarie cyfrowej sieci dystrybucyjnej obejmującej teren całego kampusu. Zespół wdrożył to nowe rozwiązanie szybko i sprawnie, etapami — i to bez zakłócania pracy szpitala — instalując cyfrowe rozwiązanie przywoławcze budynek po budynku, bez potrzeby wyłączania krytycznych elementów systemu komunikacji.

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy PRAESIDEO firmy Bosch — widok z przodu
Dzięki firmie Bosch integrator mógł wkroczyć do szpitala oraz wdrożyć i uruchomić niezawodny system przywoławczy, powodując jedynie minimalne zakłócenia w działaniu szpitala. Zespół wykorzystał w nowym systemie dużą liczbę już istniejących głośników i wzmacniaczy, nie musząc nigdy wyłączyć kampusowego systemu komunikacji.
Nicolas Betancur, regionalny kierownik sprzedaży w firmie Bosch Building Technologies w Houston

Wysoka niezawodność i wydajność na dużą skalę

Mikrofon systemu nagłośnieniowo-ostrzegawczego w szpitalu Houston Methodist Hospital

Rozwiązanie to, zainstalowane w oparciu o 14 połączonych ze sobą systemów PRAESIDEO, dociera z krystalicznie czystym sygnałem audio do niemal 7 tys. głośników rozmieszczonych w 126 strefach. Architektura systemu pozwala operatorom rozsyłać wywołania w całej sieci lub w poszczególnych budynkach czy na określonych kondygnacjach. Matthew Kenjura z firmy Walker Engineering w Houston stwierdził, że zaoferowanie takiego poziomu kontroli w dużej skali to ważne osiągnięcie — „Udało nam się skoordynować rozwiązania komunikacyjne w obrębie całego rozległego kampusu szpitalnego. Jest to teraz największa instalacja systemów PRAESIDEO w Ameryce Północnej i jedna z największych na świecie”.

System zapewnia wyjątkową zrozumiałość mowy — również dzięki generującym czysty dźwięk głośnikom sufitowym firmy Bosch. Pozwala to personelowi pielęgniarskiemu i pracownikom ochrony wykorzystywać tę instalację do emitowania różnych ogłoszeń publicznych, np. w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych. Najważniejsze jest jednak to, że nie dochodzi już teraz do zgubienia żadnych wywołań alarmowych.

Jeden z licznych głośników sufitowych zainstalowanych na potrzeby systemu nagłośnieniowo-ostrzegawczego w szpitalu Houston Methodist Hospital
Atrium szpitala Houston Methodist Hospital, również objęte systemem nagłośnieniowo-ostrzegawczym zainstalowanym przez firmę Bosch

W przyszłości cyfrowy system nagłośnieniowo-ostrzegawczy PRAESIDEO zainstalowany w szpitalu Houston Methodist Hospital można będzie dalej rozbudowywać, obejmując nim nowe budynki i wyspecjalizowane kliniki. Po przeprowadzeniu tej przyszłościowej modernizacji, na tak dużą skalę, szpital Houston Methodist pełni funkcję ważnego obiektu referencyjnego, demonstrującego zalety kompleksowej komunikacji cyfrowej w środowiskach szpitalnych na całym świecie.

System obsługuje teraz nawet 3 tys. wywołań dziennie bez utraty żadnego z nich.
Nicolas Betancur
Ikona pobierania

Tutaj można pobrać historię klienta w pliku pdf.

Udostępnij to w serwisie: