Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia
Biurowce i apartamentowce

Skalowalne rozwiązanie dozoru wizyjnego i ochrony przeciwpożarowej w Porcie Praskim

Całodobowy sieciowy dozór wizyjny do jednego z największych projektów architektonicznych Europy

Widok z Portu Praskiego na Wisłę w sercu Warszawy.

Port Praski w Warszawie to jeden z największych projektów architektonicznych Europy. Deweloper szukał zaufanego wykonawcy zintegrowanego rozwiązania obejmującego dozór wizyjny, alarmy przeciwpożarowe i systemy BIS (Building Integration System) na niespotykaną skalę.

Port Praski, jeden z największych projektów architektonicznych Europy

Poszukiwanie partnera do zmierzenia się z dużymi wyzwaniami

Park Praski to jeden z największych projektów architektonicznych w Europie. Zajmuje obszar 38 hektarów, zlokalizowany jest tuż nad Wisłą, w sercu Warszawy, stolicy Polski. To określany jako „miasto w mieście”, rozległy, wieloetapowy projekt, zapewniający ponad 160 000 m² powierzchni mieszkalnej oraz 190 000 m² przestrzeni biurowej. Obok obiektów handlowych, hoteli i restauracji znajdują się w nim również szpital, rozległe tereny zielone oraz wielofunkcyjne centrum medialne.

Kamera zainstalowana na zewnętrznej ścianie jednego z budynków w Porcie Praskim

Projektanci kompleksu potrzebowali partnera dysponującego rozwiązaniami w odpowiedniej skali, wiedzą oraz doświadczeniem, który byłby w stanie zapewnić wparcie na wszystkich etapach tworzenia kompleksowego rozwiązania dozoru wizyjnego, zarządzania budynkami i ochrony przeciwpożarowej. Jednym z wymagań projektantów było również zapewnienie elastycznej skalowalności systemu na potrzeby przyszłej ekspansji.

Dwie kamery do kontroli aktywności na zewnątrz budynków

Ochrona mieszkańców i firm

Przez całą dobę bezpieczeństwo w Porcie Praskim zapewniają setki kamer typu bullet, kopułkowe oraz ruchome. Czuwają one nad obszarami zewnętrznymi i podziemnymi, wejściami do budynków, garażami i windami. Kamery nie tylko w widoczny sposób odstraszają ewentualnych przestępców i wandali, ale są również źródłem materiału dowodowego podczas dochodzeń w sprawie incydentów, a także mogą pomóc w szybkiej identyfikacji naruszeń zasad parkowania.

Strażnik ochrony oglądający obraz z kamer w sterowni

Scentralizowane sterowanie kamerami oraz systemy zapisu i przechowywania danych są kontrolowane przez prosty w obsłudze system Bosch Video Management System (BVMS), który w razie potrzeby można dostosować tak, aby pomieścił dane, video i audio z bardzo wielu kamer. Jakość obrazu można również łatwo poprawić w zależności od przyszłych potrzeb, dodając kamery o wyższej rozdzielczości, bez konieczności wymiany obecnej infrastruktury sieci IP i BVMS.

Kamera zewnętrzna przy wejściu do Portu Praskiego

Zastosowane w Porcie Praskim rozwiązanie telewizji dozorowej musiało zapewniać prywatność i dyskrecję wyjątkowym mieszkańcom obiektu, wśród których znajdują się VIPy i celebryci. Aby to osiągnąć, obraz z kamer może być przeglądany tylko przez pracowników ochrony i administratorów systemu posiadających uprawnienia dostępu do sieci. Oprócz tego obraz z kamer jest przesyłany za pomocą prywatnej sieci IP, odizolowanej od Internetu, aby zapobiec włamaniu i przechwyceniu wrażliwych danych.

Kamera mająca w polu widzenia obszar mieszkalny

Dodatkowy spokój zapewnia mieszkańcom funkcja maskowania oferowana przez platformę do zarządzania sieciowym sygnałem wizyjnym. Elektronicznie zaciemnia ona okna mieszkań i inne obszary prywatne w polu widzenia kamer zewnętrznych, dzięki czemu są one niewidoczne dla pracowników ochrony pilnujących kompleksu.

Przycisk alarmu przeciwpożarowego w jednym z budynków Portu Praskiego

Ochrona przeciwpożarowa w całym kompleksie

Projektanci Portu Praskiego wymagali nowoczesnego systemu sygnalizacji pożaru, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, pracownikom i gościom przez całą dobę. Wybór padł na modułową centralę sygnalizacji pożaru Bosch serii 5000. Rozwiązanie to spełnia naturalnie najnowsze wymogi prawne.

Czujka dymu zainstalowana na suficie w jednym z budynków Portu Praskiego

Poza tym to niezawodne rozwiązanie zapewnia minimalną liczbę fałszywych alarmów oraz efektywną nadmiarowość w całym systemie, eliminując ewentualne pojedyncze miejsca awarii. Ochrona zagrożonych obszarów obejmuje czujki optyczne i optyczno-termiczne w garażach oraz system zasysający w szybach wind i kolejne czujki w przestrzeniach między sufitami.

Port Praski położony nad Wisłą w Warszawie

Zaufanie do marki światowej klasy

Oprócz kompetencji i zasobów technicznych do realizacji prac w tak dużej skali, kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze partnera do projektu Portu Praskiego było również zaufanie do marki Bosch. To pokazuje, jak wysokie są oczekiwania klientów indywidualnych i komercyjnych związane z jakością i wyjątkowym charakterem otoczenia kompleksu.

Ikona pobierania

Tutaj można pobrać historię klienta w pliku pdf.

Udostępnij to w serwisie: