Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia
Bezpieczeństwo parkingów na lotniskach

Wyższe bezpieczeństwo parkingów na lotniskach dzięki analizie obrazu

garaż podziemny

Zarządzanie parkingiem na lotnisku wymaga delikatnej równowagi. Przychody są zawsze ważne, ale na pierwszym miejscu musi być bezpieczeństwo . Gdy dodamy do tego wymagania klientów oczekujących sprawnej obsługi, okazuje się, że parking to skomplikowane środowisko. Systemy dozoru wizyjnego oparte na danych mogą usprawnić jego obsługę — od minimalizacji zagrożeń po usprawnienie płatności.

Naruszenia bezpieczeństwa parkingów na lotniskach

bezpieczeństwo parkingów na lotniskach

Kontrola strumieni wizyjnych z tysięcy kamer rozmieszczonych w terminalach, na bramkach i w garażach podziemnych jest dużym wyzwaniem nawet dla najlepszych ekipy ochrony. Średnio już po 20 minutach pracy operator przestaje zauważać niemal 90% istotnych zdarzeń na monitorach. Mnogość informacji utrudnia skupienie się na tym, co jest istotne. A to może niestety prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa, zwłaszcza na parkingach. Przykładem jest tu seria kradzieży samochodów, do której doszło w 2019 roku w pobliżu lotniska Midway International w Chicago. Złodziei nigdy nie odnaleziono.

Zbieranie metadanych: ocena w czasie rzeczywistym i w długiej perspektywie

Inteligentne kamery są praktycznym narzędziem pozwalającym zapobiegać takim incydentom. Dzięki skutecznemu zarządzaniu potokiem informacji i generowaniu użytecznych analiz Video Analytics (analiza obrazu) pozwalają kierownictwu ochrony kontrolować obszary parkingowe na lotnisku w czasie rzeczywistym. Kamery dozoru wizyjnego z wbudowaną funkcją analizy obrazu tworzą dodatkową warstwę metadanych strumieni wizyjnych. Te dane upraszczają wybór nowych środków bezpieczeństwa, a w dłuższej perspektywie pozwalają mierzyć i analizować różne aspekty parkowania na lotnisku w celu zidentyfikowania słabych punktów. Wiedząc na przykład, gdzie najczęściej pojawiają się podejrzane osoby wokół niepilnowanych pojazdów, można wdrożyć dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak lepsze oświetlenie czy dodatkowe patrole ochrony.

naruszenia bezpieczeństwa parkingów na lotniskach

„Metadane zbierane z kamer ujawniają niebezpieczne miejsca na parkingu”

Maarten Wings, menedżer globalnego rynku rozwiązań dla lotnisk

Wyższy komfort pracy zespołów ochrony

obiekty parkingowe na lotniskach

Analizy wideo wykraczają poza kwestie bezpieczeństwa, poprawiając ogólny komfort korzystania z parkingu — tak dla klientów, jak i dla pracowników ochrony. Funkcje analizy pomagają zapewnić zgodność z przepisami BHP, np. w przypadku pojazdów parkujących w miejscach objętych zakazem, zatarasowanych wyjść awaryjnych lub osób korzystających z tych wyjść. W miejscach przeznaczonych tylko do chwilowego zatrzymywania się pojazdów samouczący się algorytm może alarmować organy ścigania, gdy pojazd pozostaje zaparkowany dłużej, niż jest to dozwolone. Operatorzy mogą też otrzymywać powiadomienia w celu sprawdzenia sytuacji na miejscu.

Wyższy komfort korzystania z parkingów

Usprawnione procesy pracy zespołów ochrony wpływają na to, jak użytkownicy postrzegają komfort korzystania z parkingu. Dzięki optymalizacji ruchu pojazdów kierowcy mogą szybciej znaleźć wolne miejsce parkingowe. System powiadomień usprawnia ruch na parkingu za pomocą aplikacji mobilnej lub specjalnych wyświetlaczy, które kierują krążące po parkingu pojazdy w stronę wolnych miejsc. System uwzględnia nawet odległość do najbliższego wyjścia, skracając w ten sposób czas pobytu na parkingu.

kradzieże samochodów

40% potencjalnych przychodów z parkowania przepada z powodu niewydajności

Wyższe przychody dzięki analizie obrazu

Parking jest jednym z największych źródeł dochodu na lotniskach. W 2018 roku port lotniczy LAX na samym tylko parkowaniu zarobił 96,7 mln USD. By jednak osiągnąć tak imponujący wynik, potrzeba dokładnego planu i ciągłych ulepszeń w dłuższym okresie czasu. Szacuje się, że 40% potencjalnych przychodów z parkowania nie trafia do kasy lotnisk z powodu nieefektywności w zakresie systemów bezpieczeństwa, wewnętrznej organizacji pracy i komfortu klienta.

Inteligentne kamery obserwują wjazdy i wyjazdy, po czym przekazują te dane do systemów zarządzania parkingiem. Znając liczbę wolnych miejsc oraz miejsc specjalnego przeznaczenia (np. dla osób niepełnosprawnych lub pojazdów elektrycznych), operatorzy mogą łatwo zarządzać parkingiem i planować działania długoterminowe. Im płynniejszy jest ten proces, tym większe jest prawdopodobieństwo zyskania lojalności klientów. Aby uprościć opłaty za parkowanie, kamery mogą też rozpoznawać tablice rejestracyjne i automatyzować rozliczenia, co pozwala wyeliminować konieczność pobierania biletów przy szlabanie. Ta sama funkcja rozpoznawania tablic rejestracyjnych pomaga później kierowcom znaleźć samochód po powrocie.

parking na lotnisku

Jak analiza obrazu usprawnia parkowanie na lotniskach:

  1. Inteligentne kamery podnoszą poziom bezpieczeństwa poprzez wykrywanie naruszeń, podejrzanych zachowań i incydentów na terenie objętym ochroną obwodową. Kamery gromadzą dane na temat tych incydentów, co pomaga usprawnić pracę.
  2. To rozwiązanie zapewnia komfort zarówno klientom, jak i pracownikom ochrony. Proces parkowania jest szybszy, łatwiejszy i bezpieczniejszy dla wszystkich.
  3. Analiza obrazu zapewnia dodatkowe przychody. Kamery wykrywają zatory, natężenie ruchu i czasy zajętości — co daje znakomitą podstawę do optymalizacji parkowania od strony biznesowej.

Maarten Wings

Maarten Wings

Menedżer pionu ds. portów lotniczych

„W przyszłości inteligentne sterownie będą zdolne automatyzować procesy bezpieczeństwa i ochrony oraz wykorzystywać zbierane dane do lepszego ich rozumienia. To, czego potrzebuje nasza branża, to zmiany myślenia o kamerach bezpieczeństwa jako źródle obrazu, a uznanie ich za czujniki danych”.

Firma Bosch ma w swojej bazie klientów ponad 300 portów lotniczych. Dzięki globalnej koordynacji i udostępnianiu najlepszych praktyk oraz wielu osobistym wizytom w portach lotniczych jestem w stanie oferować im długotrwałe i wydajne rozwiązania wspierające ich cele. Będąc aktywnym członkiem Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI), reprezentuję firmę Bosch jako partnera technologicznego portów lotniczych. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się ze mną przez e-mail lub LinkedIn.

E-mail: Maarten.Wings@bosch.com

Udostępnij to w serwisie:

Trendy & Technologie

Jeśli jesteś użytkownikiem, kupującym lub planujesz konfigurację systemu ochrony, bezpieczeństwa i komunikacji, to ten portal informacyjny jest skierowany do Ciebie. W naszym magazynie prezentujemy opinie i informacje o najnowszych trendach oraz pomagamy Ci tworzyć najlepsze rozwiązania.