Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
Zrównoważony rozwój

Systemy sygnalizacji pożaru w istotny sposób przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju

Każdy pożar w budynku czy obiekcie przemysłowym powoduje nie tylko straty ekonomiczne, lecz także wyrządza szkody w środowisku naturalnym i może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Już choćby z tego powodu systemy sygnalizacji pożaru w istotny sposób przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Jednak również inne aspekty, takie jak trwałość i elastyczność rozwiązania czy zdalny monitoring, sprawiają, że systemy firmy Bosch przyczyniają się do ochrony klimatu i zasobów naturalnych.

building the positive: system sygnalizacji pożaru kompatybilny wstecz
Czy systemy sygnalizacji pożaru mogą poprawiać zrównoważony rozwój? ‌

TAK. ‌

Poprzez zapobieganie, oszczędzanie zasobów i oszczędzanie energii.
Hala produkcyjna z kamerą wykrywającą ogień i dym

Zapobieganie emisjom

Pożary są zawsze źródłem zanieczyszczeń powietrza. Do atmosfery emitowane są cząstki stałe, dym i sadze. Jest to jeszcze bardziej niebezpieczne, gdy dzieje się w trakcie pożaru, czemu towarzyszy emisje szczególnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Systemy sygnalizacji pożaru firmy Bosch — cechujące się wysoką niezawodnością i szybkością działania — odgrywają ważną rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się pożarów w budynkach i obiektach na całym świecie.

W trudnych środowiskach, takich jak zakłady przemysłowe czy branża odpadów i recyklingu systemy wizyjne do wykrywania pożarów zapewniają dodatkowe korzyści. Nieprzewidywalna kombinacja materiałów i substancji w tych lokalizacjach, a także panujące w nich warunki i podejmowane działania operacyjne, sprawiają, że są to środowiska niebezpieczne, o nieustająco wysokim zagrożeniu pożarowym. Małe ogniwa akumulatorowe, puszki z aerozolem, resztki kosmetyków lub środków czystości, zapalniczki czy zepsute gadżety tworzą niebezpieczną mieszankę. W przypadku zapłonu płomienie prawdopodobnie będą stale zasilane przez same odpady, a także przez suche, pełne kurzu środowisko. Pozwala to na rozprzestrzenienie się pożaru na dużym obszarze w ciągu niewielu minut, stwarzając zagrożenie dla życia i środowiska z uwagi na obecność płomieni oraz toksycznego dymu z palących się chemikaliów lub materiałów.

Kamery AVIOTEC do wykrywania ognia i dymu doskonale sprawdzają się w zakładach produkcyjnych z dużymi powierzchniami magazynowymi. Prowadzą one stały dozór pod kątem pierwszych oznak płomieni lub dymu — w dzień i w nocy, na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Pozwala to na szybkie wykrywanie ognia i dym, a tym samym zapobieganie szkodliwym emisjom.

Oszczędzanie zasobów

Czujka dymu zainstalowana na suficie pomieszczenia biurowego

Niezależnie od tego, czy chodzi o recykling materiałów, towarów, urządzeń technicznych czy całych budynków, systemy sygnalizacji pożaru pomagają chronić cenne aktywa. Lecz w przypadku rozwiązań firmy Bosch świadome korzystanie z zasobów widoczne jest także w całym cyklu eksploatacji tych systemów. Są one zaprojektowane w taki sposób, by były kompatybilne wstecz. Oznacza to, że istniejąca infrastruktura, która nadal dobrze funkcjonuje, może zostać zintegrowana i dalej używana.

Kamery mają wytrzymałą konstrukcję, co zapewnia bardzo długi okres trwałości użytkowej nawet w trudnych warunkach pracy. Gwarantują to dziesięciolecia doświadczenia badań i rozwoju oraz obszernych testów we własnych laboratoriach przekraczające normy określone przepisami. Większa zgodność i otwartość systemów pozwala dodawać nowe technologie, rozszerzenia i zamienniki do istniejących instalacji w miarę zmieniających się wymagań. To zabezpiecza instalację i zapewnia jej długowieczność.

Oszczędność energii i redukcja emisji CO2

Do tej pory instalacja, konserwacja i aktualizowanie central przeciwpożarowych i urządzeń peryferyjnych musiały być wykonywane na miejscu. Integratorzy systemów przeciwpożarowych często podróżowali do klientów w ramach swoich obowiązków służbowych, przyczyniając się do emisji CO2 rok po roku. Internet rzeczy (IoT) pozwala oszczędzać czas i energię oraz ograniczać emisje. Bezpieczne przechowywanie danych w chmurze z ciągłym dostępem oznacza, że integratorzy systemów mogą świadczyć wiele swoich regularnych usług przeciwpożarowych każdemu klientowi, w różnych lokalizacjach, na odległość.

Skalę tego zjawiska widać na przykładzie zakładu chemicznego w Londrinie, w południowej Brazylii. Stanowi on niebezpieczne środowisko robocze, w którym wytwarza się wysoce łatwopalne i palne produkty, takie jak nawozy. Siedziba integratora systemów bezpieczeństwa pożarowego jest oddalona o 520 km. Z tej odległości dzięki usługom Bosch Remote Services — firma zapewnia 100% dyspozycyjności, stały monitoring zdarzeń i szybką reakcję na wszelkie awarie.

Mężczyzna i kobieta w ubraniach roboczych patrzą na tablet

Współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się, co robimy, aby zwiększyć długoterminową efektywność energetyczną i zmniejszyć ślad węglowy. Możesz to nazwać zrównoważonym rozwojem… My to nazywamy: Building the positive

building the positive: panorama miasta ze słoneczną pogodą

Więcej na temat zrównoważonego rozwoju

building the positive: kamera systemu dozoru wizyjnego Bosch obsługuje zdalne uruchamianie

Systemy wizyjne AIoT wspierają biznes oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju

Systemy wizyjne AIoT firmy Bosch zostały stworzone, aby sprostać wymaganiom przyszłości. Obejmuje to wspieranie firm w ich dążeniu do redukcji emisji CO₂. My nazywamy to obietnicą Green Way. Jest to wyjątkowe podejście chmurowe które zapewnia, że nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować wygodę i zminimalizować kosztowne wizyty u klienta, skutecznie zmniejszając liczbę podróży i emisję CO₂.
building the positive: kobieta w budynku przechodząca obok ściennej stacji wywoławczej Praesensa z rozszerzeniem

PRAESENSA deklaruje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

W transporcie i przemyśle, na uniwersytetach, w hotelach czy galeriach handlowych — systemy nagłośnieniowo-ostrzegawczego pomagają w przekazywaniu użytkownikom aktualnych komunikatów, zapewniają komfort i bezpieczeństwo. System PRAESENSA firmy Bosch idzie o krok dalej. Jest to zaawansowany i ekonomiczny system połączony z siecią IP pokazujący, jak powinno wyglądać rozwiązanie oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju: jest energooszczędny, zasobooszczędny i zmniejsza emisje CO₂.
Projektant tworzy nowe opakowanie, na biurku leżą różne próbki opakowań Building the Positive

Nasz zespół ds. zrównoważonych opakowań

Opracowując systemy bezpieczeństwa i ochrony dla zrównoważonych budynków, należy zadbać o to, aby opakowanie było przyjazne dla środowiska. Nasz zespół ds. opakowań w Ovar w Portugalii zarządza już ponad 500 projektami na całym świecie. Dzięki innowacyjnym koncepcjom pakowania pozytywnie wpływają oni na wydajność, środowisko i ludzi. Rozmawialiśmy z pracownikami zespołu o tym, co ich napędza, co udało się im już osiągnąć i nad czym aktualnie pracują.

Udostępnij to w serwisie: