Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia
Zrównoważony rozwój

Systemy sygnalizacji pożaru w istotny sposób przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju

Każdy pożar w budynku czy obiekcie przemysłowym powoduje nie tylko straty ekonomiczne, lecz także wyrządza szkody w środowisku naturalnym i może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Już choćby z tego powodu systemy sygnalizacji pożaru w istotny sposób przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Jednak również inne aspekty, takie jak trwałość i elastyczność rozwiązania czy zdalny monitoring, sprawiają, że systemy firmy Bosch przyczyniają się do ochrony klimatu i zasobów naturalnych.

building the positive: system sygnalizacji pożaru kompatybilny wstecz
Czy systemy sygnalizacji pożaru mogą poprawiać zrównoważony rozwój? ‌

TAK. ‌

Poprzez zapobieganie, oszczędzanie zasobów i oszczędzanie energii.
Hala produkcyjna z kamerą wykrywającą ogień i dym

Zapobieganie emisjom

Pożary są zawsze źródłem zanieczyszczeń powietrza. Do atmosfery emitowane są cząstki stałe, dym i sadze. Jest to jeszcze bardziej niebezpieczne, gdy dzieje się w trakcie pożaru, czemu towarzyszy emisje szczególnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Systemy sygnalizacji pożaru firmy Bosch — cechujące się wysoką niezawodnością i szybkością działania — odgrywają ważną rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się pożarów w budynkach i obiektach na całym świecie.

W trudnych środowiskach, takich jak zakłady przemysłowe czy branża odpadów i recyklingu systemy wizyjne do wykrywania pożarów zapewniają dodatkowe korzyści. Nieprzewidywalna kombinacja materiałów i substancji w tych lokalizacjach, a także panujące w nich warunki i podejmowane działania operacyjne, sprawiają, że są to środowiska niebezpieczne, o nieustająco wysokim zagrożeniu pożarowym. Małe ogniwa akumulatorowe, puszki z aerozolem, resztki kosmetyków lub środków czystości, zapalniczki czy zepsute gadżety tworzą niebezpieczną mieszankę. W przypadku zapłonu płomienie prawdopodobnie będą stale zasilane przez same odpady, a także przez suche, pełne kurzu środowisko. Pozwala to na rozprzestrzenienie się pożaru na dużym obszarze w ciągu niewielu minut, stwarzając zagrożenie dla życia i środowiska z uwagi na obecność płomieni oraz toksycznego dymu z palących się chemikaliów lub materiałów.

Kamery AVIOTEC do wykrywania ognia i dymu doskonale sprawdzają się w zakładach produkcyjnych z dużymi powierzchniami magazynowymi. Prowadzą one stały dozór pod kątem pierwszych oznak płomieni lub dymu — w dzień i w nocy, na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Pozwala to na szybkie wykrywanie ognia i dym, a tym samym zapobieganie szkodliwym emisjom.

Oszczędzanie zasobów

Czujka dymu zainstalowana na suficie pomieszczenia biurowego

Niezależnie od tego, czy chodzi o recykling materiałów, towarów, urządzeń technicznych czy całych budynków, systemy sygnalizacji pożaru pomagają chronić cenne aktywa. Lecz w przypadku rozwiązań firmy Bosch świadome korzystanie z zasobów widoczne jest także w całym cyklu eksploatacji tych systemów. Są one zaprojektowane w taki sposób, by były kompatybilne wstecz. Oznacza to, że istniejąca infrastruktura, która nadal dobrze funkcjonuje, może zostać zintegrowana i dalej używana.

Kamery mają wytrzymałą konstrukcję, co zapewnia bardzo długi okres trwałości użytkowej nawet w trudnych warunkach pracy. Gwarantują to dziesięciolecia doświadczenia badań i rozwoju oraz obszernych testów we własnych laboratoriach przekraczające normy określone przepisami. Większa zgodność i otwartość systemów pozwala dodawać nowe technologie, rozszerzenia i zamienniki do istniejących instalacji w miarę zmieniających się wymagań. To zabezpiecza instalację i zapewnia jej długowieczność.

Oszczędność energii i redukcja emisji CO2

Do tej pory instalacja, konserwacja i aktualizowanie central przeciwpożarowych i urządzeń peryferyjnych musiały być wykonywane na miejscu. Integratorzy systemów przeciwpożarowych często podróżowali do klientów w ramach swoich obowiązków służbowych, przyczyniając się do emisji CO2 rok po roku. Internet rzeczy (IoT) pozwala oszczędzać czas i energię oraz ograniczać emisje. Bezpieczne przechowywanie danych w chmurze z ciągłym dostępem oznacza, że integratorzy systemów mogą świadczyć wiele swoich regularnych usług przeciwpożarowych każdemu klientowi, w różnych lokalizacjach, na odległość.

Skalę tego zjawiska widać na przykładzie zakładu chemicznego w Londrinie, w południowej Brazylii. Stanowi on niebezpieczne środowisko robocze, w którym wytwarza się wysoce łatwopalne i palne produkty, takie jak nawozy. Siedziba integratora systemów bezpieczeństwa pożarowego jest oddalona o 520 km. Z tej odległości dzięki usługom Bosch Remote Services — firma zapewnia 100% dyspozycyjności, stały monitoring zdarzeń i szybką reakcję na wszelkie awarie.

Mężczyzna i kobieta w ubraniach roboczych patrzą na tablet

Współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się, co robimy, aby zwiększyć długoterminową efektywność energetyczną i zmniejszyć ślad węglowy. Możesz to nazwać zrównoważonym rozwojem… My to nazywamy: Building the positive

building the positive: panorama miasta ze słoneczną pogodą

Więcej na temat zrównoważonego rozwoju

Udostępnij to w serwisie: