Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia
Banki

Monitoring kas i pracowników

Banki; obraz sceny

Banki, jako miejsca szczególnego ryzyka, od dawna wykorzystują systemy zabezpieczeń. Wciąż jest to grupa klientów stawiających najwyższe wymagania — i trudno się temu dziwić. Systemy zabezpieczeń odgrywają ważną rolę w zarządzaniu ryzykiem wewnętrznych w banku, a wymagania w zakresie ochrony pomieszczeń, bezpieczeństwa osób oraz komunikacji są niezwykle wysokie. Oto niektóre z nich:

  • Ochrona przed napadami rabunkowymi i uwięzieniem zakładników
  • Wykrywanie aktów wandalizmu i oszustw przy kasach
  • Integracja systemu zabezpieczeń z procedurami banku
  • Zarządzanie różnymi uprawnieniami dostępu
  • Zapewnienie alarmów włamaniowych, ochrony przeciwpożarowej i ciągłego monitoringu

Przykłady wdrożeń

Bank Santander

Bank Santander, Meksyk

Kiedy bank Santander zwrócił się do firmy Bosch o wyposażenie centrum dowodzenia o powierzchni niemal 8400 metrów kwadratowych i zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, kontroli dostępu, dozoru wizyjnego i centralnego zarządzania dla wszystkich oddziałów w Ameryce Środkowej i Południowej to, co tu dużo mówić… oszaleliśmy ze szczęścia!

Bank Minsheng

Bank Minsheng, Chiny

Firma Bosch stworzyła na zlecenie banku Minsheng system 1500 centralnie zarządzanych kamer sieciowych, ponad 100 stref alarmowych i 100 systemów kontroli dostępu w pięciu wysokościowcach i z wykorzystaniem rozwiązań z dwóch epok — analogowej i cyfrowej. Instalacja bezpieczeństwa pewna jak w banku.

Nasze rozwiązania dla banków

rozwiązania

Bosch umożliwia tworzenie bezpieczniejszego świata.