Bosch Security and Safety Systems Poland / Ukraine
Elektrownie centralne, obraz sceny
Elektrownie centralne

Zapobieganie poważnym przerwom w dostawie prądu

Sektor energetyki i użyteczności publicznej obejmuje instalacje do wytwarzania, przesyłania i dystrybucji różnego rodzaju energii. Mogą to być też wodociągi oraz instalacje do wydobywania, rafinowania i transportowania ropy i wyrobów ropopochodnych, zakłady chemiczne, ale również elektrownie.

Wszystkie te systemy i instalacje mają jedną cechę wspólną: jakiekolwiek luki w systemie ich zabezpieczeń mogą poważnie zagrozić zdrowiu publicznemu, środowisku, gospodarce a nawet bezpieczeństwu kraju i całego świata. Wiąże się to z następującymi wyzwaniami w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i komunikacji:

  • Ochrona przed ewentualnymi atakami terrorystycznymi i wandalizmem
  • Ochrona przed pożarem i wybuchami w trudnych warunkach środowiskowych
  • Zapewnienie szybkiej i sprawnej ewakuacji
  • Wykrywanie intruzów, aktów sabotażu i złośliwych ataków
  • Zarządzanie różnymi uprawnieniami dostępu
  • Radzenie sobie z różnymi ekstremalnymi warunkami otoczenia

Bosch oferuje szeroki wybór rozwiązań, w tym produkty specjalne, takie jak kamery dualne odporne na wybuchy, iluminatory na podczerwień i kamery dalekiego zasięgu. Bosch Building Technologies pozwala w ten sposób zapewnić odpowiednie zabezpieczenia i komunikację w instalacjach z sektora energetyki i użyteczności publicznej.

Nasze rozwiązania dla elektrowni centralnych

mapa rozwiązań

Bosch umożliwia tworzenie bezpieczniejszego świata.