Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
Sektor energetyki i użyteczności publicznej

Rozwiązania bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury o znaczeniu krytycznym

Sektor energetyki i użyteczności publicznej

Sektor energetyki i użyteczności publicznej, obraz sceny

Sektor energetyki i użyteczności publicznej obejmuje instalacje do wytwarzania, przesyłania i dystrybucji różnego rodzaju energii. Luki w systemach zabezpieczeń tych obiektów mogą wywoływać poważne zagrożenia dla zdrowia publicznego, środowiska, gospodarki a nawet bezpieczeństwa kraju i całego świata. Wiąże się to z następującymi wyzwaniami w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i komunikacji:

  • Ochrona przed ewentualnymi atakami terrorystycznymi i wandalizmem
  • Ochrona przed pożarem i wybuchami w trudnych warunkach środowiskowych
  • Zapewnienie szybkiej i sprawnej ewakuacji
  • Wykrywanie intruzów, aktów sabotażu i złośliwych ataków
  • Zarządzanie różnymi uprawnieniami dostępu
  • Radzenie sobie z różnymi ekstremalnymi warunkami otoczenia
  • Egzekwowanie przepisów BHP
  • Monitorowanie obszarów objętych zakazem parkowania
  • Informowanie i ochrona członków zespołu również w lokalizacjach zdalnych

Oferujemy szeroki zakres rozwiązań w tym ochronę obwodową, wykrywanie strzałów z broni palnej, wykrywanie radiowe, zarządzanie dostępem pojazdów, ewakuację głosową oraz ochronę centrów danych. Mamy w ofercie kamery dualne i głośniki odporne na wybuchy, iluminatory na podczerwień, systemy termowizyjne, Intelligent Tracking, kamery dalekiego zasięgu, kamery o polu widzenia 360 stopni, wbudowane funkcje analityczne, systemy reagowania dźwiękiem, dźwiękowe systemy ostrzegawcze itd. Dzięki tym produktom i rozwiązaniom pomagamy w zarządzaniu bezpieczeństwem i zabezpieczeniami oraz komunikacją w obiektach energetycznych i użyteczności publicznej, również zdalnie, gdy na miejscu nie ma stałego personelu.

Nasze rozwiązania do obiektów energetycznych i użyteczności publicznej

Ochrona obwodowa

Ochrona obwodowa

Ochrona obwodowa

Nasze rozwiązania ochrony obwodowej wykorzystujące zintegrowane systemy kamer ruchomych, stałych, wizualnych i termicznych zapewniają funkcje dozoru pod kątem przekraczania linii, wejścia na obszar, pozostawienia podejrzanego przedmiotu i podejrzanego zachowania itp. Ponadto reakcje dźwiękowe mogą być wyzwalane automatycznie lub przez zdalny personel.

Zintegrowane rozwiązania naszych partnerów technologicznych, takich jak Siemens, G4S, Genetec i inni, współpracują z kamerami sieciowymi Bosch, zapewniając wykrywanie i identyfikację wszelkich naruszeń strefy obwodowej w czasie rzeczywistym.

Ochrona obwodowa
Wykrywanie strzałów z broni palnej

Wykrywanie strzałów z broni palnej

Wykrywanie strzałów z broni palnej

Po wykryciu strzału z broni palnej najbliższa kamera PTZ w ciągu kilku sekund kieruje w tamto miejsce swój obiektyw, by zarejestrować obraz strzelca i otoczenia w wysokiej rozdzielczości FHD lub w trybie termowizyjnym.

Technologia wykrywania strzałów z broni palnej (opracowana przez firmy Boomerang, ShotSpotter i inne) współpracuje z kamerami sieciowymi Bosch, zapewniając wykrywanie i identyfikację źródeł strzałów z broni palnej na terenie monitorowanego obiektu i wokół niego w czasie rzeczywistym.

Wykrywanie strzałów z broni palnej
Wykrywanie radiowe

Wykrywanie radiowe

Wykrywanie radiowe (RF)

Tradycyjne systemy wizyjne mogą mieć ograniczony zasięg, a im dalej od obserwowanego obiektu, tym ich skuteczność jest mniejsza. To ogranicza dystans wykrywania zagrożeń i tworzy niebezpieczne luki zasięgu w systemie ochrony przed kradzieżą, wandalizmem i terroryzmem. Nasze rozwiązania dają możliwości wczesnego wykrywania i oceny sytuacji, pozwalając skuteczniej reagować i odstraszać intruzów.

Możliwe jest również połączenie systemu wykrywania radiowego i ochrony obwodowej w jedno rozwiązanie, w którym czujniki radiowe mogą bezpośrednio sterować kamerami (PTZ).

Wykrywanie radiowe
Zarządzanie dostępem pojazdów

Zarządzanie dostępem pojazdów

System zarządzania dostępem pojazdów z funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR) i zapobiegania „przemykaniu się” za innym pojazdem.

Zarządzanie dostępem pojazdów wymaga rozwiązań dozorowych dostosowanych do różnych sytuacji i odległości. Bardzo ważna jest w nich zdolność skutecznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Wspólnie z naszymi partnerami technologicznymi zapewniamy precyzyjnie i wysoce zintegrowane funkcje zarządzania dostępem pojedynczych pojazdów w systemie ochrony obiektu.

Zarządzanie dostępem pojazdów
Systemy dozorowe na obszarach z ograniczonym dostępem (RSA)

Systemy dozorowe na obszarach z ograniczonym dostępem (RSA)

Lepsza ochrona obwodowa obszarów z ograniczonym dostępem

Nasz zintegrowany system dozoru RSA z technologią Genetec pozwala zespołowi ochrony wykrywać potencjalne zagrożenia z bardzo daleka w układzie monitoringu płynnie wykorzystującego różne technologie. Intuicyjne geomapy pokazują ruchome obiekty na żywo, umożliwiając ich śledzenie w sieci ochrony. To zapewnia dużo precyzyjniejszą identyfikację zagrożeń i pozwala odpowiednio reagować na nie w krótszym czasie.

Systemy dozorowe na obszarach z ograniczonym dostępem (RSA)
Centra danych

Centra danych

Centra danych

Centra danych to fizyczne miejsca, w których przedsiębiorstwa przechowują swoje krytyczne aplikacje i dane. Podobnie jak centra danych chronią wydajność i integralność swoich najważniejszych elementów, tak firma Bosch zapewnia zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa chroniące je przed fizycznymi incydentami przez okrągłą dobę i wszystkie dni w tygodniu.

 

(Pobierz plik PDF, aby odblokować funkcje interaktywne.)

Centra danych

Do pobrania

Ulotka o centrach danych

Ulotka o centrach danych

Interaktywna ulotka pokazująca rozwiązania dla centrów danych
(Pobierz plik PDF, aby odblokować funkcje interaktywne.)

Uwagi na temat zastosowania

Uwagi na temat zastosowania

Wykrywanie strzałów z broni palnej

Wykrywanie radiowe

Uwagi na temat zastosowania

Wykrywanie radiowe

Ulotka

Ulotka

Rozwiązanie dozorowe RSA z wykorzystaniem urządzeń Genetec

Dokumentacja

Pobierz dokumentację

Rozwój systemów zabezpieczeń obiektów energetycznych

Przegląd urządzeń wizyjnych

Przegląd urządzeń wizyjnych

Przegląd sieciowych urządzeń wizyjnych

Uwagi na temat zastosowania

Uwagi na temat zastosowania

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

Uwagi na temat zastosowania

Uwagi na temat zastosowania

Ochrona obwodowa

Zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa i komunikacji

Ulotka

Zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa i komunikacji

rozwiązania

Bosch umożliwia tworzenie bezpieczniejszego świata.