Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
Sklepy wielopowierzchnowe

Rozwiązania ochrony sklepów pomagające redukować straty, zarządzać technologią i wspierać biznes.

Sklepy wielobranżowe; scena

Ochrona sklepów detalicznych to niełatwe zadanie. Presja na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom przy minimalnych kosztach i maksymalnych zyskach sprawia, że niezbędne jest ograniczanie strat w zapasach oraz efektywne zarządzanie różnymi rodzajami ryzyka. To wymaga znajomości obecnie stosowanych systemów i nowych technologii, śledzenia bieżących przepisów branżowych oraz potrzeb w innych sektorach wewnętrznych, by móc następnie odpowiednio dopasować rozwiązania.

Wyzwania

Icon Closed

Redukcja strat

Nie stwarzaj pracownikom okazji do kradzieży, odstraszaj złodziei sklepowych, wykrywaj intruzów poza godzinami pracy i walcz z przestępczością zorganizowaną w sklepach

Zarządzanie technologią

Zachowaj obecne systemy i zainstaluj nowe technologie we wszystkich sklepach

Icon Welcome

Wspieranie biznesu

Pomagaj firmom zwiększyć wydajność oraz zrozumieć potrzeby i preferencje klientów za pomocą danych w czasie rzeczywistym

Rozwiązania Bosch do ochrony sklepów wielobranżowych

Wykrywanie podejrzanych zachowań

Wykrywanie podejrzanych zachowań

Wykrywanie podejrzanych zachowań

Rozpoznawaj podejrzane zachowania, by zapobiegać przestępstwom i innym poważnym sytuacjom, zanim staną się one problemem. Inteligentne kamery dozoru wizyjnego pomagają wykrywać niebezpieczne zachowania lub działania poprzedzające groźne zdarzenia. Dzięki wbudowanej funkcji analizy obrazukamery mogą alarmować personel sklepu o pojazdach zaparkowanych w niedozwolonych miejscach, takich jak pas ruchu zarezerwowany dla straży pożarnej, osobach znajdujących się przed wejściami dla klientów i pracowników, tworzących się tłumach, osobach leżących na ziemi itd.

Niektóre typy kamer mogą również generować powiadomienia o zdarzeniu w przypadku głośnych lub nieoczekiwanych dźwięków. Mogą one ostrzegać pracowników ochrony przed ewentualnym zagrożeniem, które należy szybko sprawdzić i w razie czego usunąć.

Kamery z wbudowaną funkcją analizy obrazu i alarmami dźwiękowymi wykrywają nietypową aktywność na obrazie wideo, umożliwiając podjęcie szybkich działań w celu zapobiegania incydentom i zapewnienia bezpieczeństwa na monitorowanym obszarze.

Wykrywanie podejrzanych zachowań
Szybkie badanie incydentów

Szybkie badanie incydentów

Szybkie badanie incydentów

Przeszukanie materiału wideo w celu zlokalizowania i oceny jakiegoś zdarzenia może zająć wiele godzin. Inteligentne kamery pozwalają szybko znajdować odpowiednie informacje poprzez przypisywanie obiektom metadanych i zapisywanie ich wraz z obrazem wizyjnym. Dzięki zdefiniowaniu parametrów (np. osoba w czerwonej koszuli, osoby zachowujące się w podejrzany sposób, zbyt długo czekające pojazdy itp.) operatorzy mogą zawęzić zakres poszukiwań do odpowiednich zdarzeń. Funkcja szukania materiału dowodowego na podstawie odpowiednio skonfigurowanych reguł ułatwia znajdowanie obrazu ze zdarzenia w ciągu kilku minut i znacznie przyspiesza interwencję.

Szybkie badanie incydentów

Rozwiązania Bosch do zapewnienia bezpieczeństwa w sklepach wielobranżowych

Ewakuacja tłumów w czasie zagrożenia

Ewakuacja tłumów w czasie zagrożenia

Ewakuacja tłumów w czasie zagrożenia

Niejasne komunikaty w sytuacjach awaryjnych mogą wywoływać panikę. W razie zagrożenia dźwiękowy system alarmowy emituje nagrane komunikaty w wielu językach, pomagając w zarządzaniu tłumem i zapewnieniu bezpiecznej ewakuacji.

Systemy nagłośnieniowe (PA) i dźwiękowe systemy alarmowe (VA) stosowane w połączeniu z systemem przeciwpożarowym mogą poprawić bezpieczeństwo w zatłoczonych obszarach w sytuacjach zagrożenia. W przypadku zagrożenia pożarem konieczny jest certyfikowany system przeciwpożarowy zintegrowany z systemem nagłośnieniowym. Integracja ta często obejmuje złożone sieci przewodów, co uniemożliwia operatorom dostosowanie czasu weryfikacji do określonych obszarów. Może to prowadzić do nieuzasadnionych ewakuacji, gdy operator nie zdąży na czas zidentyfikować fałszywego alarmu. Najlepszym rozwiązaniem jest w tym przypadku rezygnacja z połączeń przewodowych i przejście na łączność sieciową między systemem sygnalizacji pożaru a systemem ewakuacyjnym. Czasy weryfikacji można ustawić odpowiednio do odległości, a operatorzy mogą potwierdzać alarmy na urządzeniach przenośnych, zamiast w centrali sygnalizacji pożaru.

Ewakuacja tłumów w czasie zagrożenia
Szybkie wykrywanie dymu i płomieni

Szybkie wykrywanie dymu i płomieni

Szybkie wykrywanie dymu i płomieni

Zatrzymaj ogień, zanim się rozprzestrzeni. Wizyjne wykrywanie pożarów wykorzystuje kamery z inteligentnymi algorytmami do rozpoznawania dymu i płomieni na najwcześniejszym etapie. W razie wykrycia pożaru lub dymu natychmiast uruchamiany jest alarm, a lokalizacja jest wyświetlana na ekranach w sterowni. Umożliwia to pracownikom ochrony podjęcie szybkiej interwencji, by nie dopuścić do strat w zapasach spowodowanych pożarem lub niepotrzebnym włączeniem się zraszaczy. Systemy wykrywania pożaru oparte na technologii wizyjnej pomagają zapobiegać utracie życia, stratom mienia oraz innym zakłóceniom działalności.

Szybkie wykrywanie dymu i płomieni
Systemy rozgłoszeniowe zapewniające przestrzeganie przepisów związanych z epidemią COVID-19

Systemy rozgłoszeniowe zapewniające przestrzeganie przepisów związanych z epidemią COVID-19

Systemy rozgłoszeniowe zapewniające przestrzeganie przepisów związanych z epidemią COVID-19

W dzisiejszej sytuacji sklepy muszą dbać o bezpieczeństwo klientów i pracowników, postępując zgodnie z wytycznymi dotyczącymi epidemii COVID-19, zapewniając przy tym najwyższej jakości zakupy. Właściciele sklepów mogą to osiągnąć, przekazując ważne komunikaty dźwiękowe i informacje o promocjach nie tylko klientom robiącym zakupy, ale także osobom stojącym w kolejce na zewnątrz i czekającym na wejście.

W zapewnieniu zgodności z tymi wymaganiami pomagają systemy dozoru wizyjnego oparte na kamerach i skupiające się na wąskich gardłach i miejscach, w których powstają kolejki. Funkcjonują już pierwsze systemy, w których wizyjne funkcje wykrywania skupisk ludzkich automatycznie odtwarzają z głośników wcześniej nagrane ostrzeżenia. Wiodąca amerykańska sieć sklepów zmodernizowała swój system nagłośnieniowy za pomocą wysokiej klasy głośników i wzmacniaczy zewnętrznych firmy Bosch. System ten pozwala informować odwiedzających przed sklepem o aktualnych regułach obowiązujących w sklepie w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu klientów. To zautomatyzowane rozwiązanie umożliwia pracownikom skoncentrowanie się w większym stopniu na codziennych zadaniach i daje klientom poczucie bezpieczeństwa.

Jak rozwiązania audio firmy Bosch mogą pomóc sprzedawcom detalicznym wzbudzić zainteresowanie nabywców?

 • Informowanie klientów czekających na wejście do sklepu o promocjach na produkty.
 • Emitowanie muzyki w tle pobudzającej zmysły klientów
 • Informowanie klientów o przepisach dotyczących COVID-19 i innych ważnych informacjach.

Systemy rozgłoszeniowe zapewniające przestrzeganie przepisów związanych z epidemią COVID-19
Zliczanie osób w kontekście dystansu społecznego

Zliczanie osób w kontekście dystansu społecznego

Zliczanie osób w kontekście dystansu społecznego

W miarę jak świat zmierza ku nowej normalności konieczne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa klientom i pracownikom obsługi poprzez wprowadzanie limitów osób przebywających we wspólnych przestrzeniach. Zarządzanie przepływem klientów przez personel lotniska zawsze wiązało się z kosztami, a także dodatkową pracą. Samodzielne rozwiązania do zliczania osób są wydajne i skuteczne; ułatwiają kierowanie i zarządzanie przepływem osób:

firmy Bosch i Philips Professional Display Solutions połączyły teraz siły, tworząc system złożony z wyświetlaczy Philips z systemem Android i inteligentnych kamer firmy Bosch. Realizujemy sprawdzone rozwiązania do przekazywania informacji podróżnym i skutecznego zarządzania skupiskami ludzi.

Przeczytaj więcej o współpracy firm Bosch i Philips Professional Display Solutions >

 

Systemy dozoru wizyjnego Bosch ściśle współpracują z rozwiązaniami G2K, które umożliwiają kontrolowanie danych dostarczanych z wielu kamer oraz punktów wejścia i wyjścia i na tej podstawie zliczanie ruchu w obu kierunkach. Ta automatyczna procedura pozwala utrzymać zawsze bezpieczną liczbę osób wewnątrz budynków, miejsc spotkań i sklepów.

Zliczanie osób w kontekście dystansu społecznego
Mierzenie temperatury skóry

Mierzenie temperatury skóry

Mierzenie temperatury skóry

W ciągu ostatniej dekady kamery dozorowe ewoluowały, zmieniając się ze zwykłych urządzeń rejestrujących obraz w zaawansowane sensory do analizy danych. Są one źródłem cennych informacji, których analizowanie i wykorzystywanie w różny sposób staje się powoli normą. Ostatnie wydarzenia na świecie, takie jak pandemia COVID-19, pokazały, że dane stają się jeszcze ważniejsze. Klienci proszą o przydatne informacje, które umożliwią im podjęcie właściwych działań w celu ochrony zdrowia ludzi. Firma Bosch od 2016 roku konsekwentnie rozwija systemy oparte na danych, oferując analizę obrazu wizyjnego opartą na elementach sztucznej inteligencji jako standardową funkcję swoich rozwiązań. Ta strategia i kompetencje w zakresie oprogramowania wraz z naszą zdolnością do tworzenia wysokiej jakości platform sprzętowych pomogły nam szybko opracować inteligentne rozwiązanie, które wykrywa podwyższone temperatury skóry.

Mierzenie temperatury skóry

Rozwiązania Bosch do zarządzania sklepami wielobranżowymi

Monitorowanie obszarów i systemów newralgicznych

Monitorowanie obszarów i systemów newralgicznych

Monitorowanie obszarów i systemów newralgicznych

Obszary, takie jak wyjścia awaryjne, muszą być zawsze dostępne i niezablokowane. Dzięki funkcji analizy obrazu kamery mogą identyfikować obiekty blokujące lub osoby wchodzące i wychodzące w obrębie monitorowanego obszaru. Jeśli wyjście awaryjne zostanie zablokowane lub ktoś użyje go do wejścia na teren sklepu lub opuszczenia go, automatycznie zostanie uruchomiony alarm. Używanie analizy obrazu do wykrywania obiektów może zmniejszyć ryzyko kradzieży i strat, jednocześnie podnosząc poziom bezpieczeństwa klientów i pracowników.

System antywłamaniowy pozwalają również monitorować stan drzwi w okresach rozbrojenia. System może ostrzegać o podpartych lub przypadkowo niezamkniętych drzwiach, wskazując na możliwość dokonania kradzieży przez pracownika i eliminując koszty niepotrzebnego ogrzewania lub chłodzenia.

Monitorowanie newralgicznych systemów niezwiązanych z bezpieczeństwem za pomocą systemu antywłamaniowego (no. skrzyń chłodniczych i zamrażarek) pozwala generować alarmy, gdy temperatura w danym pomieszczeniu przekracza określony próg przez określony czas. Pracownicy magazynu otrzymują powiadomienie o konieczności podjęcia działań w celu ochrony zapasów, zapobiegnięcia ich zepsuciu i ograniczenia strat.

Monitorowanie obszarów i systemów newralgicznych
Monitorowanie z poziomu centralnej sterowni

Monitorowanie z poziomu centralnej sterowni

Monitorowanie z poziomu centralnej sterowni

Zoptymalizuj zasoby i ogranicz koszty dzięki centralnemu systemowi monitorowania. Operatorzy mogą z łatwością oglądać obraz na żywo i z odtworzenia nawet z 10 000 miejsc zdalnie i na jednej platformie. A kiedy otwierane są nowe sklepy, system można rozszerzać o kolejne kamery.

Dzięki usłudze monitoringu w chmurzealarmy mogą być weryfikowane także za pomocą wewnętrznej lub zewnętrznej stacji monitoringu poprzez zdalny dostęp do podglądu na żywo i porównywanie go z obrazami zarejestrowanymi w chwili alarmu. Obsługa kamer typu Plug-and-Play daje możliwość interakcji z obrazem i dźwiękiem na żywo oraz porównania go z nagranym materiałem dowodowym. Operatorzy mogą następnie wybrać odpowiednią ścieżkę eskalacji alarmów sklepowych. Weryfikacja reakcji na sygnał wizyjny praktycznie eliminuje fałszywe alarmy, obniża koszty pracy, pomaga zapobiegać aktom wandalizmu i nie tylko.

Monitorowanie z poziomu centralnej sterowni
Zarządzanie kolejkami

Zarządzanie kolejkami

Zarządzanie kolejkami

Długie kolejki mogą irytować klientów, powodując utratę zysków i potencjalnych obrotów w sklepach. Kamery z technologią analizy obrazu pomagają w efektywnym zarządzaniu kolejkami klientów poprzez ostrzeganie o przekroczeniu ustalonego wcześniej limitu ich długości. W takiej sytuacji przez systemem nagłośnieniowy i radio pracownicze mogą być odtwarzane komunikaty z prośbą o otwarcie kolejnej kasy, by skrócić czas oczekiwania klientów.

Zarządzanie kolejkami
Optymalizacja komfortu klientów i pracy sklepu

Optymalizacja komfortu klientów i pracy sklepu

Optymalizacja komfortu klientów i pracy sklepu

Nie dysponując danymi na temat kupujących, sklepy nie znają ich potrzeb ani preferencji. Analiza danych w sklepie dostarcza cennych informacji na temat podróży klienta przez sklep, pomagając w lepszym projektowaniu wnętrz sklepowych zarówno pod kątem zaangażowania klienta, jak i sprawności pracy sklepu.

Analityka sklepowa to rozwiązanie oparte na kamerach, które za pomocą inteligentnej analizy obrazu generują anonimowe dane o ruchu klientów w sklepie. Mierzy ich podróż przez sklep i śledzi zaangażowanie z dokładnością do pojedynczych elementów wyposażenia i ekspozycji. Na podstawie tych danych generowane są oceny wydajności oraz wizualizacje umożliwiające sklepom optymalizację rozmieszczenia i ekspozycji produktów.

Dokładne monitorowanie ruchu klientów może pomagać w identyfikacji godzin szczytu i odpowiednim planowaniu zmian personelu, aby zapewnić klientom najlepszą obsługę. Monitorowanie danych o zachowaniu klientów w czasie rzeczywistym ułatwia też budowanie ich lojalności wobec marki i zwiększanie sprzedaży.

Optymalizacja komfortu klientów i pracy sklepu
Przegląd rozwiązań do ochrony sklepów

Bosch — globalny partner bezpieczeństwa w sklepach

Globalny partner bezpieczeństwa w sklepach

 

Bangkok

Bangkok

 

Yves Rocher

Kiedy nadchodzi czas zamknięcia wszystkich 50 sklepów Yves Rocher w Tajlandii budzi się w nich Bosch. Monitorujemy każdy podejrzany ruch, rejestrujemy go w czasie rzeczywistym i zapewniamy możliwość natychmiastowego odtworzenia obrazu w jakości HD. Jedyny problem? Przy takim poziomie ochrony po prostu nic się nie może przytrafić…

Produkty:

 • Wewnętrzne kamery kopułkowe
 • Kamery VDC-260
 • Urządzenie rejestrujące DVR-480
 • Bosch Video Client (BVC)

Bangkok
Chicago

Chicago

 

Walgreens

Walgreens, największa sieć drogerii w kraju, chce być pierwszym wyborem w sektorze produktów zdrowotnych i codziennego użytku dla amerykańskiego konsumenta. Każdego dnia Walgreens zapewnia ponad sześciu milionom klientów w całej Ameryce najdogodniejszy dostęp do dóbr konsumpcyjnych, zaufanych i niedrogich aptek, usług zdrowotnych, wellness oraz konsultacji.

Produkty:

Ponad 60 kamer DINION i FLEXIDOME

System antywłamaniowy, centrala alarmowa G Series

System nagłośnieniowy Plena

Chicago
Faro

Faro

 

Centrum handlowe IKEA Mar

Duży sklep IKEA i 220 innych sklepów — centrum handlowe IKEA Mar Shopping w portugalskim Algarve codziennie odwiedzają tysiące kupujących. Aby zapewnić im bezpieczeństwo w trakcie zakupów, potrzebny był w pełni zintegrowany system bezpieczeństwa obsługiwany centralnie na jednej platformie oprogramowania.

Produkty:

 • Połączony system sygnalizacji pożaru i włamań obejmujący 4000 czujek pożarowych i 520 czujek włamaniowych
 • 390 kamer z oprogramowaniem Intelligent Video Analysis
 • System nagłośnieniowy obejmujący 1100 głośników sufitowych, 350 projektorów dźwięku, 72 kolumn XLA
 • System zarządzania sygnałem wizyjnym firmy Bosch (BVMS)

Faro
Szanghaj

Szanghaj

 

Mc Donalds, Chiny

Największa na świecie sieć restauracji McDonald’s chce podnieść jakość obsługi w wybranych lokalizacjach w Chinach, wykorzystując do tego elementy cyfrowej rozrywki oraz wysokiej jakości dźwięk.

Produkty:

 • System głośników sufitowych Compact Sound kontrolowanych za pomocą cyfrowego miksera i wzmacniacza Plena firmy Bosch
 • Kompletny zestaw głośników, na który składa się subwoofer połączony z głośnikami satelitarnymi

Szanghaj
Warszawa

Warszawa

 

Hala Koszyki

Serce każdego miasta bije w jego halach targowych. Hala Koszyki, nazywana również niekiedy „Bazarem Ludowym”, została wzniesiona w roku 1908 na ulicy Koszykowej w Warszawie. Kompleks w stylu Art Noveau był miejscem spotkań lokalnych kupców i rzemieślników.

Produkty:

 • 128 kamer ruchomych i stałych
 • Czujki sygnalizacji włamania i centrale alarmowe
 • 120 czytników kontroli dostępu
 • 100 czujek pożarowych
 • System zarządzania sygnałem wizyjnym firmy Bosch (BVMS)

Warszawa

Osoby kontaktowe w naszej firmie

Wayne Bidwell

Wayne Bidwell

Kierownika ds. rozwoju biznesowego w sektorze handlu
Ameryka Północna

Wayne Bidwell

Kierownika ds. rozwoju biznesowego w sektorze handlu

Ameryka Północna

„Modernizacja paneli pod kątem komunikacji w sieci IP lub komórkowej ogranicza liczbę błędów komunikacyjnych, obniża koszty operacyjne i umożliwia większe bezpieczeństwo i szybszą transmisję danych”.

Bazując na 30-letnim doświadczeniu, staram się wspierać potrzeby naszych klientów. Moje doświadczenie integratora, projektanta systemów, konsultanta i kierownika operacyjnego sprzętu alarmowego i przeciwpożarowego w jednej z największych sieci handlowych w kraju dało mi szeroką wiedzę branżową, na czym korzystają nasi klientów. Słucham potrzeb klientów i uczę się od nich, by pomagać im wprowadzać rozwiązania związane z bezpieczeństwem, ochroną życia i wyzwaniami biznesowymi.

Aby omówić rozwiązania odpowiadające potrzebom danej firmy, zachęcam do kontaktu na LinkedIn lub przez e-mail.

Wayne Bidwell
David Ewton

David Ewton

Kierownika ds. rozwoju biznesowego w sektorze handlu
Ameryka Północna

David Ewton

Kierownika ds. rozwoju biznesowego w sektorze handlu

Ameryka Północna

„Wykrywanie podejrzanych zachowań, np. pojazdów zaparkowanych na drodze pożarowej, jest pierwszym krokiem do zmniejszenia strat. W magazynie muszą obowiązywać procedury określające, kto otrzymuje alerty, jak ma na nie reagować i jak mierzy się skuteczność systemu”.

Koncentruję się na technologiach, które pomagają sklepom ograniczać straty, podnosić poziom bezpieczeństwa i zwiększać skuteczność sprzedaży. Mam ponad 20 lat doświadczenia we wszystkich fazach projektowania systemów, szkoleniach technicznych i instalacji. Dbam o każdy szczegół, jednocześnie dostarczając rozwiązania dostosowane do konkretnego środowiska technicznego.

Aby omówić rozwiązania odpowiadające potrzebom danej firmy, zachęcam do kontaktu na LinkedIn lub przez e-mail.

David Ewton
Luís Gomes

Luís Gomes

Kierownika ds. rozwoju biznesowego Manager ds. Sprzedaży detalicznej
na całym świecie

Luís Gomes

Kierownika ds. rozwoju biznesowego w sektorze handlu

Cały świat

„Zrozumienie potrzeb klientów poprzez wykorzystanie danych o klientach w czasie rzeczywistym pomoże zwiększyć wydajność Twojej firmy”.

Mam doświadczenie w realizacji projektów dla sieci handlowych ze sklepami w różnych regionach, jestem w stanie opracować zintegrowane rozwiązanie, które zwiększy bezpieczeństwo, a jednocześnie pozwoli zwiększyć zaangażowanie klientów i poprawi efektywność Państwa firmy. W ścisłej współpracy z planistami, architektami i użytkownikami końcowymi, omawiamy konkretne zastosowania i pomagamy w tworzeniu scenariuszy rozwiązań.

Jeśli są Państwo zainteresowani omówieniem strategii bezpieczeństwa w handlu detalicznym, zachęcam do kontaktu przez e-mail lub na LinkedIn.

Luís Gomes

Najciekawsze historie na temat sklepów

Udostępnij to w serwisie: