Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine

Współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju

Bosch Security and Safety Systems stara się wywierać pozytywny wpływ — na użytkowników naszych rozwiązań do budynków i na świat, w którym wszyscy żyjemy. Postępując tak, zaczynamy od własnych procesów i współpracy z dostawcami i klientami — wzdłuż całego naszego łańcucha wartości oraz w budynkach naszych klientów. Razem możemy oszczędzać cenne zasoby, zwiększać długoterminową efektywność energetyczną, zmniejszać ślad węglowy oraz promować dobre samopoczucie i satysfakcję ludzi. Możesz to nazwać zrównoważonym rozwojem. My to nazywamy: Building the positive

building the positive: panorama miasta ze słoneczną pogodą
Building the positive

Staramy się wywierać pozytywny wpływ — na użytkowników naszych rozwiązań do budynków i na świat, w którym wszyscy żyjemy. Wspólnie z naszymi klientami i dostawcami.

 

Dowiedz się, co robimy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Systemy sygnalizacji pożaru w istotny sposób przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju

Każdy pożar w budynku czy obiekcie przemysłowym powoduje nie tylko straty ekonomiczne, lecz także wyrządza szkody w środowisku naturalnym i może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Już choćby z tego powodu systemy sygnalizacji pożaru w istotny sposób przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Jednak również inne aspekty, takie jak trwałość i elastyczność rozwiązania czy zdalny monitoring, sprawiają, że systemy firmy Bosch przyczyniają się do ochrony klimatu i zasobów naturalnych.

building the positive: system sygnalizacji pożaru kompatybilny wstecz
Czy systemy sygnalizacji pożaru mogą poprawiać zrównoważony rozwój? ‌

TAK. ‌

Poprzez zapobieganie, oszczędzanie zasobów i oszczędzanie energii.
building the positive: kamera systemu dozoru wizyjnego Bosch obsługuje zdalne uruchamianie

Systemy wizyjne AIoT wspierają biznes oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju

Systemy wizyjne AIoT firmy Bosch zostały stworzone, aby sprostać wymaganiom przyszłości. Obejmuje to wspieranie firm w ich dążeniu do redukcji emisji CO2. My nazywamy to obietnicą Green Way. Jest to wyjątkowe podejście chmurowe które zapewnia, że nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować wygodę i zminimalizować kosztowne wizyty u klienta, skutecznie zmniejszając liczbę podróży i emisję CO2 .

building the positive: mężczyzna obsługujący wózek widłowy w magazynie

Nasz zespół ds. zrównoważonych opakowań

Opracowując systemy bezpieczeństwa i ochrony dla zrównoważonych budynków, należy zadbać o to, aby opakowanie było przyjazne dla środowiska. Nasz zespół ds. opakowań w Ovar w Portugalii zarządza już ponad 500 projektami na całym świecie. Dzięki innowacyjnym koncepcjom pakowania pozytywnie wpływają oni na wydajność, środowisko i ludzi. Rozmawialiśmy z pracownikami zespołu o tym, co ich napędza, co udało się im już osiągnąć i nad czym aktualnie pracują.

building the positive: kobieta w budynku przechodząca obok ściennej stacji wywoławczej Preasensa Wall z rozszerzeniem

PRAESENSA pozwala okazać zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

W transporcie i przemyśle, na uniwersytetach, w hotelach czy galeriach handlowych — systemy nagłośnieniowo-ostrzegawczego pomagają w przekazywaniu użytkownikom aktualnych komunikatów, zapewniają komfort i bezpieczeństwo. System PRAESENSA firmy Bosch idzie o krok dalej. Jest to zaawansowany i ekonomiczny system połączony z siecią IP pokazujący, jak powinno wyglądać rozwiązanie oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju: jest energooszczędny, zasobooszczędny i zmniejsza emisje CO2.

building the positive: kobieta w budynku przechodząca obok ściennej stacji wywoławczej Preasensa Wall z rozszerzeniem
Czy neutralność budynków pod względem emisji CO2 jest możliwa do osiągnięcia na całym świecie? ‌

TAK. ‌

Firma Bosch udowadnia to każdego dnia w swoich ponad 400 lokalizacjach*.

* Zakres 1&2, udało się osiągnąć 28,8% dzięki offsetom węglowym w porównaniu z emisją w roku bazowym (2018).

Od 2020 roku Grupa Bosch posiadająca ponad 400 lokalizacji na całym świecie jest neutralna dla klimatu (zakresy 1 i 2). Zostało to potwierdzone w niezależnym audycie. Lecz na tym nie koniec — chcemy kształtować działania na rzecz klimatu poza obszarami, na które wpływamy bezpośrednio, a także systematycznie redukować emisję gazów cieplarnianych (zakres 3), którą chcemy zmniejszyć o 15% do 2030 roku.

Udostępnij to w serwisie: