Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Widok z góry na ludzi idących po białej podłodze
Oprogramowanie zarządzające

Bosch Video Management System

Lepsze zarządzanie danymi wideo

Informacje ogólne

BVMS to skalowalne rozwiązanie, które rozwija się wraz potrzebami użytkownika. Jest dostępne w trzech wersjach (Viewer, Professional i Enterprise) z jednakowym interfejsem, dzięki czemu przejście na inną wersję nie sprawia użytkownikom najmniejszych trudności.

BVMS Viewer

Do małych i średnich instalacji

 BVMS Viewer idealnie nadaje się do małych i średnich instalacji

BVMS Viewer to bezpłatna aplikacja wideo do obsługi transmisji na żywo i odtwarzania obrazu w małych i średnich instalacjach Bosch:

Łatwa instalacja i obsługa — specjalny kreator instalacji do łatwego skonfigurowania systemu w kilka minut.

Wykrywanie ruchu i szukanie materiałów dowodowych — skuteczne przeszukiwanie materiałów wideo bez dodatkowych kosztów.

Najwyższa wydajność i bezpieczna praca klienta — bezpieczne zarządzanie wieloma kamerami Ultra High Definition (UHD) jednocześnie

Live & Playback site i dynamiczne transkodowanie — monitoring do 10 000 lokalizacji w jakości HD nawet przy niskiej przepustowości sieci

Skalowalność — rozszerzalne rozwiązanie z elastycznymi licencjami i możliwością łatwego przejścia na wersję BVMS Professional.

BVMS Professional

Do średnich i dużych instalacji

Kobieta obsługująca rozwiązanie BVMS Professional

BVMS Professional umożliwia płynne zarządzanie cyfrowym sygnałem wideo, audio i danymi w całej sieci IP. Pozwala zastosować rozwiązania dozoru wideo firmy Bosch w nietypowych układach:

Maksymalna odporność — podtrzymanie działania systemu nawet w przypadku awarii zarówno serwera zarządzania, jak i nagrywania.

Niższy łączny koszt posiadania — niższe koszty instalacji i obsługi dzięki możliwości umieszczenia do 2000 kamer na jednym serwerze.

Skalowalność — gwarancja skalowalności w systemach dowolnej wielkości.

Najlepsze rozwiązanie wideo firmy Bosch — obsługa kamer Bosch lepsza niż jakiekolwiek dostępne na rynku oprogramowanie do zarządzania.

Integracja — możliwość integracji kamer, pamięci i systemów innych producentów w ramach rozwiązania BVMS.

Bezpieczeństwo danych i środowisk IT — korzyści płynące z pełnej kompatybilności i bezpieczeństwa środowiska IT (od instalacji po konfigurację).

BVMS Enterprise

Do obsługi wielu systemów BVMS Professional

 Do obsługi wielu systemów BVMS Professional

BVMS Enterprise pozwala połączyć ze sobą wiele systemów BVMS Professional w jeden układ. Można w ten sposób obsługiwać wiele lokalizacji w różnych strefach czasowych lub podzielić jedną lokalizację na kilka podsystemów.

Wersja Enterprise umożliwia monitorowanie do 10 000 lokalizacji przez jednego operatora i 200 000 kamer przez cały system. Jeden operator może jednocześnie uzyskać dostęp nawet do 30 podsystemów.

Rozwiązania

Lotnisko ze startującym samolotem

Obiekty transportu publicznego

Obiekty transportu publicznego

Węzły komunikacyjne, takie jak porty lotnicze czy dworce kolejowe, muszą działać przez całą dobę 365 dni w roku. To samo dotyczy systemu dozoru wizyjnego — bo kiedy w centrali nie można wyświetlić obrazu z kamer na żywo lub z odtworzenia, cały węzeł może zostać zamknięty. To z kolei grozi potężnym chaosem komunikacyjnym dotykającym miliony podróżnych.

System BVMS jest odporny na sytuacje, w których awarii ulega jednocześnie kilka komponentów. Na przykład w metrze — awarie istotnych składników systemu nie wpływają na funkcje monitorowania w obrębie stacji ani w centrali (ang. Operations Control Centre — OCC). System działa niezależnie nawet po przerwaniu linii komunikacyjnych.

W ramach systemu BVMS można też zintegrować inne rozwiązania, takie jak radar czy mechanizm wykrywania twarzy. Powstaje w ten sposób wspólny interfejs do odbierania i przetwarzania alarmów oraz komunikowania się z pracownikami ochrony. System BVMS można też w pełni zintegrować do systemów zewnętrznych

Lotnisko ze startującym samolotem
Przykłady instalacji BVMS:

  • Port lotniczy Moskwa-Szeremietiewo
  • Dworzec kolejowy w Mińsku
  • Metro w New Dehli

Infrastruktura o znaczeniu krytycznym

Infrastruktura o znaczeniu krytycznym

Infrastruktura o znaczeniu krytycznym

Infrastruktura o znaczeniu krytycznym zapewnia nam ciepłą wodę, prąd i czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Dlatego tak ważne jest zapewnienie jej właściwego funkcjonowania i bezawaryjności.

Służą do tego systemy dozoru wizyjnego, które pozwalają wychwytywać incydenty i zapobiegać dłuższym wyłączeniom. BVMS zapewnia pracę bez żadnych przerw, a wysoka odporność architektury systemu ochroni go przed wyłączeniami w przypadku awarii wielu komponentów, więc nie będą miały wpływu na podstawowe funkcje dozoru wizyjnego.

Systemy ochrony zewnętrznej, np. kamery Bosch wyposażone w funkcje Intelligent Video Analytics, rozpoznawania zdarzeń przy ogrodzeniu czy radaru, umożliwiają operatorowi przetwarzanie wszystkich alarmów za pomocą jednego interfejsu. Wbudowane funkcje zarządzania alarmami zapewniają operatorowi dostęp do właściwych informacji w odpowiednim czasie. BVMS można też w całości podłączyć do systemu PSIM (Physical Security Information Management).

Infrastruktura o znaczeniu krytycznym
Przykłady instalacji BVMS:

  • Przepompownia wody Panta Rhei South-North w Chinach
  • Naftociąg JANAF w Chorwacji

Sklepy

Sklepy

Sklepy

Kamery w sklepach mają przede wszystkim odstraszać potencjalnych złodziei, wandali i nieuczciwych dostawców, pomagając utrzymywać wyniki sprzedaży na właściwym poziomie. Możliwość skutecznej analizy pojedynczych zdarzeń ułatwia sklepom optymalizację procesów i zapobieganie stratom w przyszłości. Poza tym inteligentne alarmy ułatwiają interwencje pracownikom ochrony.

System BVMS pozwala monitorować do 10 000 lokalizacji z jednego miejsca i do 20 lokalizacji jednocześnie. Technologia Dynamic Transcoding zapewnia dostęp do obrazu w jakości HD nawet przy niewielkiej przepustowości sieci.

Do systemu można też podłączyć kamery panoramiczne Bosch, które niewielkim kosztem pozwalają objąć dozorem cały sklep.

Sklepy
Przykłady instalacji BVMS:

  • Niektóre sklepy Metro Cash & Carry w Niemczech i Rosji
  • Sieć sklepów Dedeman w Rumunii

Logistyka

Logistyka

Logistyka

Zapewnienie niezawodności usług logistycznych jest poważnym wyzwaniem. Konkurencja jest ogromna, a klienci wymagają terminowości i kompletności przesyłek, które w transporcie trafiają często do magazynów, gdzie są narażone na kradzież.

System BVMS pozwala skutecznie ograniczyć to zagrożenie poprzez integrację alarmów wysyłanych z inteligentnych kamer z danymi przechowywanymi w systemie zarządzania magazynem. Wspólny interfejs do obsługi BVMS i systemu zarządzania magazynem pozwala bez trudu badać ewentualne zażalenia klientów.

Logistyka
Przykłady instalacji BVMS:

  • Niektóre magazyny Bosch na całym świecie

Technologie

Ikona 24/7

Odporność

Odporność

W porównaniu z innymi systemami BVMS zapewnia maksymalną oporność. Operator ma stały dostęp do obrazu na żywo i z odtworzenia niezależnie od okoliczności.

W innych systemach stworzenie odporności wymaga zastosowania elementów nadmiarowych, natomiast BVMS zapewnia kilkupoziomową odporność już w wersji fabrycznej. Kamery nagrywają i strumieniują obraz nawet wówczas, gdy wiele składników systemu odmówi posłuszeństwa w tym samym czasie.

Ikona 24/7
Ikona łączenia

Łączenie

Łączenie

Program Bosch Video Stitcher tworzy płynny panoramiczny obraz, na który składają się sygnały z wielu kamer. Operatorzy w ruchliwych centrach handlowych i węzłach komunikacyjnych mogą monitorować większe obszary pod nietypowymi kątami w jednym wirtualnym oknie wizyjnym z możliwością powiększania dowolnych fragmentów obrazu w jakości UHD.

Przejścia i połączenia między kamerami są całkowicie niewidoczne, bo nie ma potrzeby, by użytkownik znał idealne umiejscowienie kamer i sposób ich połączenia ze sobą. W systemie można połączyć ze sobą maksymalnie 16 kamer.

Ikona łączenia
Ikona obciążenia CPU

Mniejsze obciążenie CPU

Mniejsze obciążenie CPU

Wraz z rozwojem technologii stosowanych w kamerach wideo bieżące monitorowanie przyrastających w szybkim tempie danych o wysokiej rozdzielczości staje się dla operatorów coraz większym wyzwaniem. W lokalizacjach takich jak stacje metra czy porty lotnicze, gdzie niezbędne jest zastosowanie wielu kamer, obciążenia stacji roboczych są niezwykle wysokie. A to z kolei często prowadzi do opóźnień w aplikacji klienta. Dla operatorów systemów bezpieczeństwa, którzy na bieżąco muszą monitorować obraz z wielu kamer, aby mieć pełny i niezakłócony obraz danej lokalizacji (np. terminalu na lotnisku), takie opóźnienia stanowią ogromny problem.

Dekodowanie z użyciem procesora graficznego GPU

BVMS zwiększa możliwości głównej jednostki obliczeniowej w zakresie dekodowania i tym samym poprawia wygodę użytkowników. W ten sposób możliwe jest jednoczesne wyświetlanie wielu obrazów w jakości UHD bez dodatkowego angażowania centralnej jednostki obliczeniowej.

Technologia Streamlining

Dzięki zastosowaniu technologii „Streamlining” system BVMS wychodzi naprzeciw tym potrzebom i umożliwia operatorom korzystanie z wielu kamer UHD bez uszczerbku dla szybkości działania aplikacji. Dzięki temu obraz wideo jest automatycznie wyświetlany na ekranie monitorów w optymalnej rozdzielczości. Jeśli operator chce skontrolować obraz z kilku kamer jednocześnie, BVMS automatycznie wykorzystuje strumień o niższej rozdzielczości. Jeśli natomiast trzeba przybliżyć powiększony obraz lub wyświetlić go na pełnym ekranie, system automatycznie wybiera strumień o wyższej rozdzielczości. Jest to możliwe dzięki funkcjom wielostrumieniowości dostępnym w kamerach sieciowych Bosch i działającym w istniejących stacjach roboczych.

Ikona obciążenia CPU
ikona wyszukiwania materiału dowodowego

Wyszukiwanie materiału dowodowego

Wyszukiwanie materiału dowodowego

Dzięki oprogramowaniu i funkcji wyszukiwania na potrzeby analizy sądowej odnalezienie określonego zdarzenia nawet w obszernej bazie danych zajmuje zaledwie kilka sekund. System pozwala szukać wszelkich oznak ruchu w wybranym obszarze. Można też wyszukiwać konkretne zdarzenia, np. obiektów będących w polu widzenia, wchodzących w nie i je opuszczających, obiektów pokonujących określoną trasę, obiektów poruszających się po obszarze, obiektów, które zostały usunięte itp. Zasady wyszukiwania można łatwo zmienić nawet po zakończeniu zdarzenia.

Na przykład po kradzieży kierownik ochrony sklepu może z łatwością ustalić obszar lub nawet konkretną półkę sklepową, na której leżał skradziony przedmiot. Skanowanie bazy danych wideo w celu wykrycia podejrzanej aktywności, która ma miejsce w określonym obszarze, zajmuje kilka chwil. BVMS w kilka sekund wyświetli użytkownikowi fragment filmu z konkretnym zdarzeniem, dzięki czemu nie trzeba oglądać kilkugodzinnego filmu, by dowiedzieć się, w którym momencie przedmiot został zabrany z półki.

ikona wyszukiwania materiału dowodowego

Integracja

Integracja z systemami Bosch

Błyskawiczna interwencja

Integracja z systemami Bosch

System BVMS jest przystosowany do pracy z kamerami i urządzeniami pamięci firmy Bosch. Na przykład krańcowe mechanizmy analizy w kamerach Bosch mogą być w pełni wykorzystywane zarówno do podglądu na żywo (uruchamianie alarmów), jak i z odtworzenia (szukanie materiału dowodowego). Urządzenia pamięci firmy Bosch zostały gruntownie sprawdzone przez testerów BVMS, a ich wydajność gwarantują zespoły pomocy technicznej Bosch na całym świecie.

BVMS może komunikować się bezpośrednio z centralami systemu antynapadowego Bosch serii B i G, dzięki czemu operator może uzbrajać i rozbrajać strefy bezpośrednio z poziomu wizyjnego systemu zarządzania.

Można również ustanowić bezpośrednie połączenie z systemem nagłośnienia Bosch Praesideo, co pozwala odstraszać intruzów za pomocą nagranych wcześniej komunikatów głosowych — np. w konkretnej strefie dozoru na zewnątrz budynków.

BVMS może być także całkowicie kontrolowany przez Building Integration System (BIS) firmy Bosch, który pozwala operatorom zarządzać złożonym i rozległym terenem z jednego miejsca.

Program integracji z partnerami (IPP)

Lepsza kontrola dostępu

tekst IPP

System BVMS można podłączyć do kamer innych firm za pomocą ONVIF Profile S. Przez cały czas testujemy ponad 200 modeli kamer, by zapewnić zgodność ich oprogramowania układowego z najnowszą wersją naszego systemu.

Oprócz łatwości obsługi kamer i urządzeń pamięci, BVMS zapewnia również prosty w instalacji interfejs umożliwiający komunikację z innymi systemami. BVMS może na przykład odbierać alarmy z kilku systemów, takich jak mechanizmy rozpoznawania twarzy, tablic rejestracyjnych, analizy danych wideo na serwerze czy systemy radarowe. Wielką zaletą jest również to, że wszystkie funkcje są obsługiwane w jednym systemie.

Opcją alternatywną jest integracja BVMS z zewnętrznym systemem PSIM, co daje operatorowi pełną kontrolę nad alarmami.

Filmy

Do pobrania

Skrócony poradnik wyboru (PDF)

Skrócony poradnik wyboru

BVMS

Rozwiązania dla metra i kolei (PDF)

Rozwiązania dla metra i kolei

BVMS

BVMS i PRAESIDEO (PDF)

Integracja

BVMS i PRAESIDEO

podgląd broszury dla sklepów

Sieci sklepów

Rozwiązania wizyjne

Udostępnij to w serwisie:

Dowiedz się więcej