Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Security and Safety Systems Poland / Ukraine
Analiza obrazu; obraz sceny
Systemy wizyjne

Inteligentniejsze systemy dozoru wizyjnego wykraczają poza funkcje ochrony

Wbudowana funkcja analizy obrazu

Inteligentniejsze systemy dozoru wizyjnego wykraczają poza funkcje ochrony

Analiza obrazu to nie tylko narzędzie do zapewnienia skutecznej ochrony obiektu. To także istotny element każdej strategii poprawy konkurencyjności. Jest ona „mózgiem” systemu zabezpieczeń, wykorzystując metadane do nadawania sensu i kształtu zarejestrowanym obrazom. Każda kamera sieciowa w takim systemie staje się urządzeniem inteligentnym, które jest w stanie analizować rejestrowany obraz i ostrzegać pracowników ochrony o potencjalnych zagrożeniach w chwili spełnienia określonych warunków alarmowych. To bardzo podnosi poziom bezpieczeństwa. Kamery mogą nawet wybierać dane, które mają być strumieniowane, ograniczając w ten sposób obciążenie sieci. Kamery wyposażone w funkcję analizy obrazu są w stanie zapewnić rozmaite dane statystyczne w postaci metadanych, dostarczając analiz wykraczających poza podstawowe funkcje ochrony. Pozwalają podejmować lepsze decyzje biznesowe, ograniczać koszty i zwiększać wydajność dzięki mierzalnemu zwrotowi z inwestycji.

Nowy standard bezpieczeństwa w biznesie

Uważamy, że każda firma powinna mieć dostęp do tych nowych możliwości technologicznych — bez żadnych opłat licencyjnych ani dodatkowych inwestycji. Dlatego większość naszych kamer jest teraz standardowo wyposażona w funkcję analizy obrazu. A ponieważ każda firma ma inne potrzebny, oferujemy możliwość ich dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Kobieta na zakupach

Essential Video Analytics

Essential Video Analytics

Essential Video Analytics to perfekcyjne rozwiązanie analityczne dla małych i średnich firm, dużych sklepów, budynków komercyjnych, magazynów i węzłów logistycznych. Może służyć do wykrywania intruzów (np. gdy ktoś nieupoważniony wejdzie w pole widzenia kamery), egzekwowania przepisów BHP (np. zakazów parkowania), wykrywania zablokowanych wyjść ewakuacyjnych lub porzuconych obiektów oraz analizowania zachowań klientów w sklepach.

Kobieta na zakupach
Startujący samolot

Inteligentna analiza obrazu

Inteligentna analiza obrazu

Intelligent Video Analytics jest wszechstronnym wbudowanym rozwiązaniem do analizy obrazu zaprojektowanym specjalnie z myślą o najbardziej wymagających środowiskach. To nowoczesne rozwiązanie idealnie sprawdza się w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym, takich jak ochrona zewnętrzna portów lotniczych, kluczowej infrastruktury i budynków rządowych, patrolowania granic czy monitorowania ruchu drogowego (np. do wykrywania pojazdów jadących pod prąd, mierzenia natężenia ruchu czy monitorowania zaparkowanych pojazdów). Intelligent Video Analytics obejmuje wszystkie funkcje dostępne w ramach Essential Video Analytics.

Zapewnia również unikalne funkcje analizy materiału wizyjnego na dalekich dystansach i rozróżniania między prawdziwymi zagrożeniami a częstymi wyzwalaczami fałszywych alarmów, takimi jak śnieg, wiatr (poruszające się drzewa), deszcz, grad czy odbicia w wodzie, które mogą utrudniać interpretację danych wideo. Kamery wyposażone w funkcję Intelligent Video Analytics są również skrajnie wytrzymałe na wstrząsy wywoływane wiatrem, ruchem ulicznym czy przypinaniem rowerów do słupa kamery.

Startujący samolot

Więcej niż bezpieczeństwo

Scena w sklepie spożywczym

Przykład zastosowania: dozór wizyjny stanowi zwykle podstawę systemu ochrony w sklepach. Kamery mają przede wszystkim odstraszać złodziei i w razie potrzeby dostarczać materiały dowodowe w związku z kradzieżą towarów — problemem, który jest dziś jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją sklepy. W samym tylko 2015 r. na całym świecie straty wynikające z kradzieży wyniosły 110 miliardów euro. Za około połowę kradzieży odpowiadają klienci sklepów, ale kradną również pracownicy. Nasze rozwiązania zapewniają bardzo wysoką jakość obrazu, jednocześnie obniżając związane z tym koszty poprzez zmniejszenie obciążenia sieci nawet o 80%. Jednak większość z rejestrowanych danych pozostaje niewykorzystana. Instalowana standardowo funkcja Essential Video Analytics pozwala to zmienić i wykorzystywać ogromne ilości gromadzonych danych wizyjnych do celów innych niż zapewnienie bezpieczeństwa.

Na przykład na podstawie danych z kamery monitorującej główne wejście sprzedawca może się zorientować, ilu kupujących odwiedza jego sklep. Kamera przy kasie, obserwująca miejsca niewidoczne dla kasjera, może również wysyłać sygnał, gdy kolejka jest za długa i uruchamiać komunikat głosowy informujący o otwarciu nowej kasy. Można w ten sposób skutecznie zoptymalizować funkcje bezpieczeństwa i obsługi klienta.

Analiza obrazu może też służyć do zapewnienia, że nikt nie korzysta z wyjść ewakuacyjnych. Kamera może uruchamiać alarm w razie gdy droga ewakuacyjna jest zablokowana, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo pracowników i klientów sklepu.

Oferując wbudowaną funkcję analizy obrazu w standardzie, Bosch zapewnia nowe metody korzystania z wizyjnego systemu bezpieczeństwa.

Udostępnij to w serwisie: