Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
Systemy sygnalizacji pożarowej

Usługi Remote Services

Mężczyzna obsługuje zdalne usługi na tablecie

Gdy zarządzasz wieloma systemami przeciwpożarowymi w różnych lokalizacjach, technologia może okazać się Twoim najlepszym sprzymierzeńcem. Z rozwiązaniami firmy Bosch zaoferujesz swoim klientom stałe zdalne wsparcie techniczne i lepszą wydajność przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów konserwacji i obsługi administracyjnej. Usługi Remote Services firmy Bosch pomagają w zdalnym monitorowaniu, konserwacji i obsłudze sprzętu do wykrywania pożarów.

Wyzwania

Wyzwania związane z serwisowaniem i konserwacją systemów sygnalizacji pożaru

Jakie są największe współczesne wyzwania dla firm zajmujących się obsługą i konserwacją systemów sygnalizacji pożaru?

 • Dostęp do aktualnych informacji, gotowość i planowanie z wyprzedzeniem
 • Umiejętność lepszego wyróżnienia się na rynku i spełnienia oczekiwań klienta przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności
 • Efektywne wykorzystanie czasu i zasobów podczas instalacji, uruchamiania i obsługi systemu u klienta

Rozwiązanie firmy Bosch

Zdalne połączenie internetowe

Remote Connect

Zdalne połączenie internetowe, które usprawnia Twoje działania:

 • Bezpieczne połączenie zdalne do konfiguracji, konserwacji i rozwiązywania problemów
 • Wstępnie skonfigurowane, aby umożliwić łatwą konfigurację w ciągu 30 minut
 • Zoptymalizowane pod kątem płynnej integracji z RPS (Remote Programming Software)
Skuteczniejsza konserwacja systemów

Remote Maintenance

Większa skuteczność zarządzania systemami dzięki zintegrowanemu narzędziu, które monitoruje stan zainstalowanych urządzeń:

 • Łatwy dostęp do aktualnych danych systemu przeciwpożarowego (np. poziomu zanieczyszczenia, godzin pracy) w celu przygotowania do rozmów telefonicznych dotyczących obsługi i konserwacji
 • Pobieranie automatycznie generowanych raportów konserwacji i przechowywanie historii obsługi online
 • Zintegrowana funkcja obchodu testowego zapewniająca połączenie z centralą podczas testowania urządzeń podłączonych do pętli w sieci LSN (Local Security Network)
Natychmiastowe i dostosowane powiadomienia

Remote Alert

Natychmiastowe, dostosowane powiadomienia wysyłane do Ciebie i Twoich klientów w celu zagwarantowania większej pewności i bezpieczeństwa oraz wysokiej wydajności:

 • Informacje o usterkach i alarmy są automatycznie przesyłane na urządzenia mobilne w powiadomieniach SMS i e-mail
 • Tworzenie nieograniczonej liczby subskrybentów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Zarządzanie rolami oparte na zdarzeniach dla każdego podłączonego systemu, umożliwiające ustalenie, jakie informacje mają docierać do określonych osób

Korzyści

Korzyści
 • Wydajność — błyskawiczne zdalne rozwiązywanie problemów podnosi poziom świadczonych usług i zadowolenia klienta
 • Oszczędności — ekspert może zdalnie wspomagać serwisantów, co przekłada się na oszczędność ich czasu, zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów
 • Przygotowanie – możesz przeanalizować stan systemu, uzyskać dostęp do informacji związanych z wymianą i zaplanować czynności konserwacyjne zanim dotrzesz do klienta
 • Informacje — dzięki automatycznym powiadomieniom o zdarzeniach masz stały dostęp do aktualnych informacji
 • Dostosowanie — zaawansowane funkcje zarządzania użytkownikami pozwalają elastycznie definiować poszczególne role, uprawnienia dostępu i zakresy odpowiedzialności
 • Jakość — możesz dodawać klientów do subskrypcji powiadomień, aby proaktywnie informować ich o stanie systemów

Zastosowanie

Mężczyzna w serwerowni

Przykład zastosowania w Belgii

 • Duży integrator systemów w Belgii
 • Specjalizuje się w złożonych projektach z zakresu bezpieczeństwa i w świadczeniu usług związanych z infrastrukturą IT

Komentarze klientów

 • „Usługa Remote Maintenance usprawni nasze codzienne działania”.
 • „Każdy z naszych systemów powinien być połączony, aby uzyskać pełnię korzyści”.

Osiągnięcia

Każdy nowo instalowany system obejmuje usługi Remote Services

Przykład zastosowania w Austrii

 • Największy klient korzystający z systemów sygnalizacji pożaru firmy Bosch w Austrii
 • W ramach kluczowych produktów świadczy usługi konserwacji i obsługi

Komentarze klientów

 • „W każdym nowo zainstalowanym systemie będziemy stosować usługę Remote Services”.
 • „Musimy również podłączyć zainstalowaną podstawę”.

Osiągnięcia

Usługi Remote Services zostaną włączone do strategii spółki dotyczącej konserwacji i obsługi

Trzy proste kroki

Usługi Remote Services

Uruchomienie w trzech prostych krokach

Podłącz do bramy połączenie internetowe i centralę sygnalizacji pożaru.

Zarejestruj się w Bosch Remote Portal i wprowadź otrzymany identyfikator Remote ID do centrali sygnalizacji pożaru, aby ukończyć konfigurację.

Po wykonaniu minimalnej liczby czynności instalacyjnych na miejscu można dokończyć konfigurację, obsługiwać system i rozwiązywać problemy zdalnie.

Do pobrania

Arkusz danych

Arkusz danych

Arkusz danych

Pobierz plik PDF

Arkusz informacyjny

Arkusz informacyjny

Udostępnij to w serwisie: