Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
Technologia Video Analytics jest bardzo łatwa w instalacji i zastosowaniu

Łatwa instalacja i obsługa

Uczyń systemy zabezpieczeń łatwiejszymi w użyciu, instalowaniu i działaniu

Jeśli technologia jest zbyt skomplikowana w konfiguracji, zarządzaniu czy interpretacji, to może się zdarzyć, że pozyskuje się nie te dane, które są potrzebne do ochrony ludzi i obiektów oraz osiągania korzyści biznesowych.

Łatwa konfiguracja

Łatwa konfiguracja

Łatwa konfiguracja

Technologia Video Analytics jest łatwa do skonfigurowania. Ustawienia funkcji Video Analytics można wykonać za pomocą oprogramowania Configuration Manager. Intuicyjny interfejs graficzny prowadzi użytkownika bez trudu przez procedurę konfiguracji, używając przykładów, które łatwo można adaptować, aby dostosować system dokładnie do swoich potrzeb.

Łatwa konfiguracja
Prosta kalibracja

Prosta kalibracja

Prosta kalibracja

Poprawne skalibrowanie kamery jest istotne dla dokładnego wykrywania obiektów. Umożliwia ona interpretowanie scen 3D w rzeczywistym rozmiarze, klasyfikowanie obiektów, ich prędkość, optymalizuje wykrywanie na długim dystansie i zliczanie osób. Wykonanie kalibracji jest proste. Po prostu należy wprowadzić wysokość montażu kamery i kalibracja zostanie wykonana automatycznie, w oparciu o informacje z czujników pozycji kamery. Nasze kamery z wbudowanymi obiektywami mogą podczas kalibracji uwzględnić długość ogniskowej obiektywu, nawet jeśli jest to obiektyw zmiennoogniskowy.

Prosta kalibracja
Wstępnie skonfigurowane scenariusze

Wstępnie skonfigurowane scenariusze

Wstępnie skonfigurowane scenariusze

Konfiguracja typowych scenariuszy analizy obrazu jest również szybka i łatwa, dzięki skonfigurowanym, domyślnym ustawieniom dla różnych sytuacji włamań, zliczania osób i transportu. Wszystko, co użytkownik musi zrobić, to skalibrować kamerę, wybrać i zastosować domyślny scenariusz, wyregulować obszary i linie do pola widzenia kamery.

Domyślne scenariusze:

  • Włamanie: wykrywanie z dużej i mniejszej odległości
  • Handel: zliczenie osób
  • Transport: ruch, wykrywanie kolizji
  • Transport: jazda w niewłaściwym kierunku

Wstępnie skonfigurowane scenariusze
Dostosowywanie i tworzenie zadań

Dostosowywanie i tworzenie zadań

Dostosowywanie i tworzenie zadań

Do bardziej złożonych potrzeb można dostosowywać zadania alarmów lub tworzyć nowe, korzystając z narzędzia edytora skryptów zadań. Umożliwia on dokładne dostosowanie lub łączenie reguł wykrywania. Po prostu należy skopiować i wkleić tekst z edytora skryptów zadań, aby powielić lub udostępnić zadania w innych instalacjach, lub stworzyć kopię zapasową.

Dostosowywanie i tworzenie zadań

Filmy

Więcej informacji

Kalkulator analizy obrazu i obiektywu

Kalkulator analizy obrazu i obiektywu

Oblicz łatwo zasięg kamery i sprawdź, z jakiej odległości jest ona w stanie wykrywać obiekty za pomocą wbudowanej technologii Video Analytics (analizy obrazu).

Funkcja Video Analytics — instrukcja użytkowania

Funkcja Video Analytics — instrukcja użytkowania

Podręcznik oprogramowania do konfigurowania funkcji Video Analytics