Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
Analiza wideo

Więcej niż bezpieczeństwo

Technologia Video Analytics wykracza poza ochronę

Inteligentniejsze systemy dozoru wizyjnego wykraczają poza funkcje ochrony

Technologia Video Analytics nie tylko zapewnia istotny poziom ochrony, ale także oferuje inne poza bezpieczeństwem korzyści biznesowe. Kamery wyposażone w technologię Video Analytics są w stanie dostarczyć rozmaite dane statystyczne w postaci metadanych, umożliwiając analizowanie sceny w obszarach wykraczających poza podstawowe funkcje ochrony. Pozwalają podejmować lepsze decyzje biznesowe, ograniczać koszty i zwiększać wydajność dzięki mierzalnemu zwrotowi z inwestycji.

In-Store Analytics

In-Store Analytics

In-Store Analytics

Moduł sprzedażowy

Sprzedaż produktów jest uzależniona od ich właściwego rozmieszczenia i widoczności dla kupujących odwiedzających sklep. Te informacje mają kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej wystawy sklepowej.
Zapewniamy specjalne narzędzia, które pomogą Ci przeanalizować zachowanie klientów w przestrzeni sklepu i odpowiednio rozmieścić w niej towary.

Moduł obsługowy

Wysoki poziom obsługi klienta może odróżnić Twój sklep fizyczny od witryny online, pomagając zbudować lojalność i zwiększyć sprzedaż.
Nasze rozwiązania dostarczą Ci trafnych statystyk na temat natężenia ruchu klientów, dzięki czemu skrócisz kolejki do kas w godzinach szczytu i zoptymalizujesz jakość obsługi.

Standardowy zbiór reguł alarmowania
Zadbaj w handlu o więcej, niż bezpieczeństwo

Zadbaj w handlu o więcej, niż bezpieczeństwo

Zadbaj w handlu o więcej, niż bezpieczeństwo

Instalowana standardowo funkcja Essential Video Analytics pozwala to zmienić i wykorzystywać ogromne ilości gromadzonych danych wizyjnych do celów innych niż zapewnienie bezpieczeństwa. Na podstawie danych z kamery monitorującej główne wejście sprzedawca może się zorientować ilu kupujących odwiedza jego sklep. Kamera przy kasie, obserwująca, czy nikt nie kradnie słodyczy ze stojaka niewidocznego dla kasjera, może również wysyłać sygnał, gdy kolejka przy kasie jest zbyt długa. Wtedy, przykładowo, można uruchomić system nagłośnienia, w celu poinformowania personelu o konieczności otwarcia kolejnej kasy. Można w ten sposób skutecznie zoptymalizować funkcje bezpieczeństwa i obsługi klienta.

Analiza obrazu może też służyć do zapewnienia, że nikt nie korzysta z wyjść ewakuacyjnych. Kamera może uruchamiać alarm w razie gdy droga ewakuacyjna jest zablokowana, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo pracowników i klientów sklepu.

Zadbaj w handlu o więcej, niż bezpieczeństwo
Zadbaj w transporcie o więcej, niż o samo tylko bezpieczeństwo

Zadbaj w transporcie o więcej, niż o samo tylko bezpieczeństwo

Zadbaj w transporcie o więcej, niż o samo tylko bezpieczeństwo

Technologia Intelligent Video Analytics została zaprojektowana specjalnie z myślą o najbardziej wymagających środowiskach i jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym analizę obrazu. Nadaje się doskonale do zastosowań o kluczowym znaczeniu, jak ochrona obwodowa portów lotniczych, infrastruktury krytycznej, budynków rządowych, straży granicznej, śledzenia statków i transportu.

Monitoruj ruch i korzystaj z technologii Video Analytics do wykrywania jazdy w niewłaściwym kierunku, do zliczania ruchu, czy zaparkowanych na poboczach pojazdów.

Użyj technologii uczenia maszynowego Camera Trainer do zwiększenia elastyczności działania i skuteczności. Zwiększa ona znacznie poziom bezpieczeństwa ludzi i obiektów, a także otwiera możliwości nowych, zindywidualizowanych zastosowań. Na przykład — wykrycie pojazdów gromadzących się przed sygnalizacją świetlną, niezależnie od ruchu. Lub określenie, jak długo pojazd parkował w zatoce. Dzięki funkcji Camera Trainer kamery mogą się nauczyć rozpoznawać i wykrywać obiekty stacjonarne lub określone sytuacje, a nie tylko reagować na ruch.

Zadbaj w transporcie o więcej, niż o samo tylko bezpieczeństwo

Filmy