Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
Analiza wideo

Zaawansowane funkcje analizy obrazu

Zaawansowane funkcje analizy obrazu

Zaawansowane funkcje analizy obrazu

Dzięki Video Analytics, naszym celem zawsze jest dopasowanie systemu telewizji dozorowej do potrzeb użytkownika. Dlatego dostarczamy nasze rozwiązania z szeregiem zaawansowanych funkcji, takich jak:

Intelligent Tracking

Intelligent Tracking

Intelligent Tracking

Funkcja Intelligent Tracking (inteligentne śledzenie) automatycznie reguluje zoom i śledzi wybrany obiekt, dzięki czemu operator nigdy nie traci z pola widzenia potencjalnego zagrożenia lub interesującego go obiektu.

Śledzenie ruchu statków
Funkcja śledzenia została także zoptymalizowana do wykrywania obiektów na powierzchni wody i może być wykorzystywana do dozoru w portach, kanałach i do ochrony wybrzeża.

Funkcja Intelligent Tracking jest dostępna w kamerach:

AUTODOME IP starlight 7000

MIC IP starlight 7000i

MIC IP fusion 9000i

Intelligent Tracking
Analiza obrazu w ruchu

Analiza obrazu w ruchu

Analiza obrazu w ruchu

Inaczej niż tradycyjne kamery obrotowe, kamery PTZ firmy Bosch umożliwiają analizę obrazu w ruchu. Funkcja inteligentnego śledzenia automatycznie podąża za poruszającym się obiektem i dynamicznie zmienia pole widzenia, aby przechwycić optymalny obraz — również w czasie ruchu i regulacji przybliżenia kamery.

Analiza obrazu w ruchu jest dostępna w kamerach:

MIC IP starlight 7100i

MIC IP ultra 7100i

MIC IP fusion 9000i

AUTODOME IP starlight 7000i

Analiza obrazu w ruchu
Fuzja metadanych

Fuzja metadanych

Fuzja metadanych

W celu uzyskania pełnego oglądu sytuacji metadane MIC IP fusion 9000i ze zintegrowanych w kamerach funkcji obrazowania wizyjnego i termowizyjnego mogą być ze sobą łączone, niezależnie od tego, który strumień wizyjny jest obserwowany. Wykrycie zdarzenia, które nie musi być widoczne w oglądanym strumieniu wizyjnym, powoduje uruchomienie alarmu, a operator może kliknąć pole nakładki alarmu i wyświetlić dane wizyjne związane z tym zdarzeniem. Dzięki temu operator może skoncentrować się na zdarzeniu, które nie było dla niego widoczne, a które wymaga uwagi.

Łączenie metadanych jest dostępne w kamerach:

MIC IP fusion 9000i

Fuzja metadanych
Wizyjne wykrywanie pożarów

Wizyjne wykrywanie pożarów

Wizyjne wykrywanie pożarów

Nasz AVIOTEC system wizyjnego wykrywania pożarów jest prawdziwym systemem, mogącym ratować życie. Wykorzystywany w nim unikatowy model fizyczny rozróżnia zakłócenia a rzeczywisty pożar z większą dokładnością niż inne wizyjne platformy ochrony przeciwpożarowej, dostępne na rynku. Nasza sprawdzona technologia dozoru wizyjnego i inteligentnej analizy obrazu bezpośrednio w kamerze eliminują koszt dodatkowych elementów przetwarzających.

Wizyjne wykrywanie pożarów
Geolokalizacja

Geolokalizacja

Geolokalizacja

Kolejną innowacją jest funkcja geolokalizacji. Ponieważ technologia Video Analytics automatycznie umieszcza w metadanych informacje o lokalizacji obiektu, jego prędkości i trajektorii ruchu, położenie wykrytego i śledzonego obiektu można łatwo zidentyfikować w realnym świecie. Może być ono odzwierciedlone przez system GPS kamery lub na współrzędnych lokalnej mapy i daje jasny obraz potencjalnego zagrożenia.

Geolokalizacja
Wykrywanie sabotażu

Wykrywanie sabotażu

Wykrywanie sabotażu

Zgodnie z oczekiwaniami od solidnego systemu zabezpieczeń, wbudowane wykrywanie sabotażu generuje alarm, gdy kamery zostaną zakryte, oślepione, przestawione lub zmieniono ich ogniskowanie. Dzięki analizie obrazu alarm sabotażu można dostosować dokładnie do wymaganego poziomu.

Wykrywanie sabotażu
Wyszukiwanie materiału dowodowego

Wyszukiwanie materiału dowodowego

Wyszukiwanie materiału dowodowego

Inaczej niż w innych rozwiązaniach, w których wyszukiwać można tylko pośród zapisanych alarmów, wyszukiwanie materiału dowodowego umożliwia przeszukiwanie materiału przy stale zmieniających się kryteriach wyszukiwania. Nie ma konieczności wcześniejszego ustawiania kryteriów alarmu, a nowe kryteria można dodać w dowolnym momencie, co daje pełną elastyczność przeszukiwania dowodowego.

Wyszukiwanie materiału dowodowego
Więcej informacji

Więcej informacji

Więcej informacji

Dowiedz się więcej o technologii Video Analytics i ich funkcjach na stronie dokumentacji technicznej. Dowiedz się, jak konfigurować funkcje Video Analytics — zobacz uwagi techniczne, filmy demonstracyjne i przewodniki.

Więcej informacji

Filmy