Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
Systemy wizyjne

Inteligentne zarządzanie danymi

Wydajne zarządzanie pamięcią i wielkością strumienia

Kable

Gwarancja najwyższego standardu zarządzania danymi

Najlepsze współczesne rozwiązania inteligentne (przewyższające normy bezpieczeństwa i oferujące widoczne korzyści biznesowe) opierają się na najwyższych standardach monitoringu wideo i zarządzania danymi. Ilość danych rośnie z minuty na minutę, a szybki rozwój technologii sprawia, że branża dozoru wideo wkracza w obszar Big Data. Wyższe rozdzielczości i częstotliwość odświeżania, doskonałe zakresy dynamiki i lepsza czułość na światło mają kluczowe znaczenie dla rejestracji obrazów umożliwiających bezsporną identyfikację osób i obiektów zarówno w dzień, jak i w nocy. Te dane, jak również koszty ich obsługi, konserwacji i zarządzania nimi, wymagają odpowiednich mechanizmów kontroli, które nie będą ograniczały ich wartości operacyjnej ani jakości obrazu.

Inteligentne zarządzanie wielkością strumienia

inteligentne zarządzanie wielkością strumienia

Bosch dąży do zapewnienia najwyższej szybkość transmisji przy najniższych wymaganiach pamięci i obciążeniu sieci, a przede wszystkim bez obniżania doskonałej jakości obrazu.

  • Technologia inteligentnej dynamicznej redukcji szumów (IDNR) zmniejsza zniekształcenia obrazu przed kodowaniem
  • Technologia inteligentnego strumieniowania dostosowuje ustawienia nadajnika od natężenia ruchu, by zapewnić najniższą możliwą wielkość strumienia
  • Obie inteligentne technologie ograniczają zakłócenia źródłowe w trakcie rejestracji obrazu
  • Niższa wartość strumienia nie wpływa na jakość obrazu wideo.

Kodowanie H.265

Wszystkie kamery Bosch wykorzystujące inteligentne technologie dynamicznej redukcji szumów i strumieniowania w połączeniu z kodowaniem wideo H.265 mogą ograniczać ilość przesyłanych danych nawet o 80% w zależności od sceny. Nasze inteligentne technologie zarządzania szybkością transmisji pozwalają istotnie zmniejszyć koszty pamięci i obciążenie sieci poprzez korzystanie z przepustowości tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Niezawodne i łatwe zarządzanie danymi wideo

Niezawodne i łatwe zarządzanie danymi wideo

System dozoru musi działać non-stop niezależnie od okoliczności, co może utrudniać przetwarzanie dużych ilości danych wideo. Video Recording Manager (VRM) ułatwia zarządzanie dużą ilością danych i zapewnia maksymalną niezawodność w rozsądnej cenie. Kamera może strumieniować dane wideo bezpośrednio do wolnego urządzenia pamięci z pominięciem serwerów sieciowych, co obniża koszty, zmniejsza wymagania związane z konserwacją serwerów i eliminuje ewentualne pojedyncze miejsca awarii, zwiększając tym samym niezawodność.

VRM pozwala też łatwo rozbudowywać system dozoru przez dodawanie kamer i pamięci odpowiednio do rosnących potrzeb. System wydajnie gospodaruje dostępną pamięcią na dyskach twardych, ponieważ VRM automatycznie równoważy obciążenie strumienia wideo, kierując go do wolnych woluminów pamięci. To ogranicza zapotrzebowanie na nadmiarową pamięć i ułatwia przestrzeganie okresów przetrzymywania danych z minimalnym ryzykiem ich nadpisania.