Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
Usługi

Usługi monitoringu w chmurze

Wpływ zdalnych usług

kobieta w sklepie

Informacje ogólne

Rozwiń swoją firmę dzięki usługom monitoringu w chmurze

Większa wydajność centralnych stacji monitorowania alarmów

pracownicy w centrum telefonicznym

Zapewniamy najnowocześniejsze rozwiązania monitoringu wideo w centralnych stacjach monitorowania alarmów, które znacząco ograniczają ryzyko związane z wdrażaniem nowych technologii.

Oferujemy szeroki wybór gotowych usług wideo do optymalizacji funkcji zabezpieczeń i działania firm, które z powodzeniem można oferować zarówno odsprzedawcom, jak i klientom końcowym. Usługi chmurowe są ściśle zintegrowane z wszystkimi ważnymi platformami do zarządzania alarmami, co ułatwia instalowanie nowych usług monitorowania wideo w centralnych stacjach monitorowania alarmów za pośrednictwem zaufanego środowiska. Oferujmy szeroki wybór narzędzi do instalacji, obsługi i konserwacji zapewniające naszym systemom monitoringu wideo maksymalną wydajność.

Ale na tym nie koniec. Zapewniamy też automatyczny dostęp do nowych funkcji i ulepszeń; ciągle ulepszamy nasze rozwiązania i rozszerzamy ich funkcjonalność. Nie stosujemy też opłat początkowych, ani minimalnych, więc płacisz tylko za to, z czego korzystasz.

Zaoferuj klientom wartość i stały zysk

Korzyści dla instalatorów

rozpakowywanie kamer

Instalatorzy mogą zwiększyć przychody, oferując klientom wartościowe usługi monitorowania.

Do skonfigurowania zdalnego systemu dozoru wizyjnego w lokalizacji klienta wystarczy po prostu kamera sieciowa Bosch. Można ją łatwo połączyć z systemem Bosch Security Cloud, a następnie konfigurować zdalnie.

Instalatorzy mogą elastycznie rozszerzać oparty na chmurze system monitoringu zgodnie z potrzebami klientów, podłączając kolejne urządzenia do wejść i wyjść (suchych złączy) w kamerach. Mogą też łatwo rozszerzyć system na nowe lokalizacje, podłączając po prostu do chmury więcej kamer.

Stwórz całodobowy system ochrony

Korzyści dla klientów końcowych

logo usługi opartej na chmurze

Klienci końcowi mogą dodawać do swoich kamer dozoru usługi monitoringu wideo, by włączyć funkcje ochrony proaktywnej.

Na przykład rozwiązanie Video Verification pozwala weryfikować alarmy w stacji monitorowania. Ogranicza to liczbę szkód i pozwala skrócić czas reakcji policji na wezwania.

Nasze rozwiązania pozwalają również klientom końcowym wyświetlać obraz z wielu kamer w dowolnym miejscu.

Usługi wideo gotowe do sprzedaży

ikona weryfikacji

Weryfikacja obrazu wideo

Ochrona przed wandalizmem i kradzieżami

Weryfikacja obrazu wideo

Operator może sprawdzić źródło alarmu kradzieżowego i wybrać odpowiednią ścieżkę eskalacji.

ikona weryfikacji

Ochrona przed wandalizmem i kradzieżami

błyskawiczna interwencja

Całodobowa błyskawiczna interwencja

Ochrona przed wandalizmem i kradzieżami

Całodobowa błyskawiczna interwencja

Operator może szybko zorientować się w sytuacji dzięki wstępnie przefiltrowanym alarmom wideo i wykonać natychmiastową interwencję głosową, starając się zapobiec wyrządzeniu szkód w lokalizacji.

błyskawiczna interwencja

Ochrona przed wandalizmem i kradzieżami

wirtualny asystent

Wirtualny asystent

Bezpieczeństwo pracowników

Wirtualny asystent

Za pomocą przycisku alarmowego operator może zapewnić natychmiastową zdalną pomoc osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie.

wirtualny asystent

Bezpieczeństwo pracowników

wirtualna eskorta

Wirtualna eskorta

Bezpieczeństwo pracowników

Wirtualna eskorta

Operator może zdalnie pomagać pracownikom wykonującym niebezpieczne zadania.

wirtualna eskorta

Bezpieczeństwo pracowników

wirtualne trasy dozorowe

Wirtualne trasy dozorowe

Wsparcie dla firmy klienta

Wirtualne trasy dozorowe

Operator może skutecznie wykonywać zdalne kontrole kluczowych miejsc na chronionym obszarze.

wirtualne trasy dozorowe

Wsparcie dla firmy klienta

analiza ruchu odwiedzających

Analiza ruchu odwiedzających

Wsparcie dla firmy klienta

Analiza ruchu odwiedzających

Klient może analizować ruch osób w sklepie i skutecznie oceniać wydajność zastosowanych rozwiązań.

analiza ruchu odwiedzających

Wsparcie dla firmy klienta

aplikacja monitoringu

Aplikacja monitoringu lokalizacji

Wsparcie dla firmy klienta

Aplikacja monitoringu lokalizacji

Klient może obserwować, co dzieje się w jego firmie, za pomocą mobilnych narzędzi zdalnego dostępu i powiadomień o zdarzeniach krytycznych dla pracy firmy.

aplikacja monitoringu

Wsparcie dla firmy klienta

Rozwiązania

symbol zastępczy

Wypożyczalnie samochodów

Ochrona przed kradzieżami i wandalizmem

Wypożyczalnie samochodów

Przegląd

Chmurowe usługi monitoringu pomagają w zapewnieniu skutecznej ochrony wypożyczalni samochodów przed kradzieżami i wandalizmem — zarówno w biurze, jak i na parkingach.

Zaoferuj klientom skuteczną ochronę ich lokalizacji dzięki inteligentnym usługom zdalnego dozoru wizyjnego.

Chmurowy system monitoringu wymaga bardzo niewielkiej infrastruktury lokalnej. Można go elastycznie rozszerzać w granicach jednej lokalizacji, a także dodawać nowe miejsca.

Ochrona

Całodobowa błyskawiczna interwencja

Zaoferuj klientom ochronę przed wandalizmem i kradzieżą poza godzinami pracy.

– Kamery sieciowe Bosch pilnują lokalizacji i wysyłają alarmy wywołane przez ruch do agencji ochrony. Operator może zweryfikować każdy alarm na podstawie nagrania i obrazu przekazywanego na żywo.

– Gdy sytuacja wymaga szybkiej reakcji, np. gdy na terenie znajduje się intruz, operator może podjąć natychmiastową interwencję głosową za pomocą głośników, starając się zapobiec wyrządzeniu szkód.

Wirtualne trasy dozorowe

Ochrona parkingów przed wandalizmem

– Usługa wirtualnych tras dozorowych pozwala operatorom w agencji ochrony wykonywać zaplanowane wirtualne obchody parkingów w wypożyczalniach samochodów.

– Jeśli operator stwierdzi obecność intruzów, może użyć głośników i nakazać opuszczenie terenu.

– W razie wykrycia szkód, których sprawcy nie są widoczni, operator może przekazać nagranie kierownikowi lokalizacji, aby pomóc w rozwiązaniu incydentu.

Wirtualny asystent

Zapewnij pracownikom klienta ochronę i komfort za pomocą przycisku alarmowego.

– Usługa wirtualnego asystenta pozwala przekazywać obraz z miejsc w nocy, kiedy nie ma obsługi, do agencji ochrony za pomocą przycisku alarmowego.

– Po naciśnięciu przycisku kamera sieciowa przesyła obraz na żywo do agencji ochrony. Operator może błyskawicznie ocenić sytuację i wszcząć odpowiednie działania.

symbol zastępczy

Ochrona przed kradzieżami i wandalizmem

symbol zastępczy

Stacje benzynowe

Ochrona przed wandalizmem i kradzieżami

Stacje benzynowe

Stacje benzynowe

Ochrona przed wandalizmem i kradzieżami

Przegląd

Klienci odjeżdżający ze stacji bez płacenia za benzynę, wandale niszczący dystrybutory i budynek stacji, a nawet napady rabunkowe — właściciel czy menedżer stacji benzynowej musi być gotowy na wszystko. Duży wpływ na rentowność stacji benzynowych mają również znajdujące się w nich sklepy.

Zapewnij skuteczną ochronę stacji benzynowej klienta za pomocą inteligentnych zdalnych usług dozoru wizyjnego i zapewnij klientowi konkurencyjną przewagę dzięki analizie pracy sklepu.

Ochrona

Całodobowa błyskawiczna interwencja

Zaoferuj klientowi ochronę jego stacji benzynowej i sklepu przed wandalizmem, włamaniami i kradzieżami poza godzinami pracy za pośrednictwem inteligentnego dozoru wizyjnego.

– Kamery sieciowe Bosch pilnują lokalizacji i wysyłają alarmy wywołane przez ruch do agencji ochrony. Operator może zweryfikować każdy alarm na podstawie nagrania i obrazu przekazywanego na żywo.

– Gdy sytuacja wymaga szybkiej reakcji, np. gdy na terenie znajduje się intruz, operator może podjąć natychmiastową interwencję głosową za pomocą głośników, starając się zapobiec wyrządzeniu szkód.

Wirtualny asystent

Zapewnij pracownikom klienta ochronę i komfort za pomocą przycisku alarmowego.

– Usługa wirtualnego asystenta pozwala przekazywać obraz ze stacji benzynowych w nocy, kiedy nie ma obsługi, do agencji ochrony za pomocą przycisku alarmowego.

– Po naciśnięciu przycisku kamera sieciowa przesyła obraz na żywo do agencji ochrony. Operator może błyskawicznie ocenić sytuację i wszcząć odpowiednie działania.

Analiza wydajności biznesowej

Analiza ruchu odwiedzających

Analiza wydajności sklepu

– Najnowsze kamery dozoru i zaawansowane technologie pozwalają monitorować ruch kupujących w sklepie na stacji benzynowej, a następnie analizować i przetwarzać te dane w systemie Bosch Security Cloud.

– W chmurze generowane są szczegółowe raporty z analizą codziennej działalności sklepu, które można wysłać klientowi e-mailem.

– Analiza natężenia klientów w godzinach szczytu pozwala odpowiednio zaplanować zmiany pracowników; umożliwia również porównywanie wyników między różnymi stacjami lub śledzenie skuteczności rozmaitych akcji marketingowych.

Aplikacja monitoringu lokalizacji

Zapewnij klientom podgląd wszystkich sklepów — z dowolnego miejsca i o każdej porze.

– Aplikacja monitorowania lokalizacji daje zdalny dostęp do obrazu przesyłanego na żywo z wszystkich lokalizacji na dowolnym smartfonie lub tablecie — z dowolnego miejsca i o każdej porze. Klient może mieć podgląd na wszystkie swoje lokalizacje, kiedy jest w drodze lub gdy nie chce odwiedzać wszystkich miejsc osobiście.

– Aplikacja monitorowania lokalizacji jest dostępna na urządzenia z systemami Android i iOS.

symbol zastępczy

Ochrona przed wandalizmem i kradzieżami

symbol zastępczy

Rolnictwo

Ochrona przed włamaniami i kradzieżami

Rolnictwo

Przegląd

Chmurowe usługi monitoringu skutecznie chronią gospodarstwa rolne przed włamaniami i kradzieżą.

Zaoferuj klientom skuteczną ochronę ich lokalizacji dzięki inteligentnym usługom zdalnego dozoru wizyjnego. Interwencja głosowa pozwala skutecznie odstraszać wandali, zwłaszcza w lokalizacjach zdalnych.

Ochrona

Całodobowa błyskawiczna interwencja

Zapewnij klientom ochronę przed włamaniami i kradzieżą w nocy.

– Kamery sieciowe Bosch pilnują lokalizacji i wysyłają alarmy wywołane przez ruch do agencji ochrony. Operator może zweryfikować każdy alarm na podstawie nagrania i obrazu przekazywanego na żywo.

– Gdy sytuacja wymaga szybkiej reakcji, np. gdy na terenie znajduje się intruz, operator może podjąć natychmiastową interwencję głosową za pomocą głośników, starając się zapobiec wyrządzeniu szkód.

Aplikacja monitoringu lokalizacji

Zapewnij klientom podgląd wszystkich lokalizacji — z dowolnego miejsca i o każdej porze.

– Aplikacja monitorowania lokalizacji daje zdalny dostęp do obrazu przesyłanego na żywo na dowolnym smartfonie lub tablecie — z dowolnego miejsca i o każdej porze.

– Aplikacja jest dostępna na urządzenia z systemami Android i iOS.

symbol zastępczy

Ochrona przed włamaniami i kradzieżami

symbol zastępczy

Farmy wiatrowe

Ochrona przed kradzieżami

Farmy wiatrowe

Przegląd

Turbiny wiatrowe coraz częściej stają się celem zorganizowanych gangów kradnących miedziane kable. Oprócz strat materialnych działalność złodziei może powodować wysokie koszty naprawy i konserwacji, długie okresy przestoju i utratę zysków.

Zaoferuj klientom skuteczną ochronę ich lokalizacji dzięki inteligentnym usługom zdalnego dozoru wizyjnego i zapewnieniu nieprzerwanego działania farm wiatrowych. Interwencja głosowa pozwala skutecznie odstraszać wandali, zwłaszcza w lokalizacjach zdalnych.

Ochrona

Całodobowa błyskawiczna interwencja

Zaoferuj klientom ochronę farm wiatrowych przed kradzieżą i wandalizmem.

– Kamery sieciowe Bosch pilnują lokalizacji i wysyłają alarmy wywołane przez ruch do agencji ochrony. Operator może zweryfikować każdy alarm na podstawie nagrania i obrazu przekazywanego na żywo.

– Gdy sytuacja wymaga szybkiej reakcji, np. gdy na terenie znajduje się intruz, operator może podjąć natychmiastową interwencję głosową za pomocą głośników, starając się zapobiec wyrządzeniu szkód.

Rejestrowanie i dokumentacja

Każde wejście do środka turbiny wiatrowej może być automatycznie rejestrowane i bezpiecznie przesyłane do systemu Bosch Security Cloud. Nagrania wideo mogą służyć nie tylko jako dowody w sprawach o kradzież, ale również jako potwierdzenie wykonania prac konserwacyjnych.

symbol zastępczy

Ochrona przed kradzieżami

symbol zastępczy

Farmy solarne

Ochrona przed kradzieżą cennych części

Farmy solarne

Przegląd

Farmy solarne coraz częściej stają się celem zorganizowanych grup złodziei kradnących miedziane kable i inne cenne części. Oprócz strat materialnych ich działania mogą powodować wysokie koszty naprawy i konserwacji, długie okresy przestoju i utratę zysków.

Zaoferuj klientom skuteczną ochronę ich lokalizacji dzięki inteligentnym usługom zdalnego dozoru wizyjnego i zapewnieniu nieprzerwanego działania farm solarnych. Interwencja głosowa pozwala skutecznie odstraszać wandali, zwłaszcza w lokalizacjach zdalnych.

Ochrona

Całodobowa błyskawiczna interwencja

Zaoferuj klientom ochronę farm solarnych przed kradzieżą i wandalizmem.

– Kamery sieciowe Bosch pilnują lokalizacji i wysyłają alarmy wywołane przez ruch do agencji ochrony. Operator może zweryfikować każdy alarm na podstawie nagrania i obrazu przekazywanego na żywo.

– Gdy sytuacja wymaga szybkiej reakcji, np. gdy na terenie znajduje się intruz, operator może podjąć natychmiastową interwencję głosową za pomocą głośników, starając się zapobiec wyrządzeniu szkód.

Aplikacja monitoringu lokalizacji

Zapewnij klientom podgląd wszystkich farm — z dowolnego miejsca i o każdej porze.

– Aplikacja monitorowania lokalizacji daje zdalny dostęp do obrazu przesyłanego na żywo z wszystkich lokalizacji na dowolnym smartfonie lub tablecie — z dowolnego miejsca i o każdej porze. Klient może mieć podgląd na wszystkie swoje lokalizacje, kiedy jest w drodze lub gdy nie chce odwiedzać wszystkich miejsc osobiście.

– Aplikacja monitorowania lokalizacji jest dostępna na urządzenia z systemami Android i iOS.

symbol zastępczy

Ochrona przed kradzieżą cennych części

symbol zastępczy

Branża handlowa

Ochrona przed kradzieżą i pomoc w prowadzeniu sklepów

Branża handlowa

Przegląd

Właściciele sklepów muszą działać w warunkach wysokiej konkurencji, niskich marż i zagrożenia drobnymi kradzieżami. Dzięki chmurowym usługom monitoringu możesz im zaoferować zarówno ochronę sklepu, jak i pomoc w ich skutecznym zorganizowaniu poprzez przejrzystą analizę danych wizyjnych.

Zapewnij skuteczną ochronę sklepu klienta za pomocą inteligentnych zdalnych usług dozoru wizyjnego i zapewnij klientowi konkurencyjną przewagę dzięki analizie pracy sklepu.

Ochrona

Całodobowa błyskawiczna interwencja

Zapewnij klientowi skuteczną ochronę przed wandalizmem i kradzieżami w sklepie, magazynie i na parkingu poza godzinami pracy.

– Kamery sieciowe Bosch pilnują lokalizacji i wysyłają alarmy wywołane przez ruch do agencji ochrony. Operator może zweryfikować każdy alarm na podstawie nagrania i obrazu przekazywanego na żywo.

– Kiedy sytuacja wymaga szybkiej reakcji, np. gdy na terenie znajduje się intruz, operator może podjąć natychmiastową interwencję głosową za pomocą głośników, starając się zapobiec wyrządzeniu szkód.

Wirtualne trasy dozorowe

Zapewnij ochronę wnętrza sklepu i parkingu przed wandalizmem

– Usługa wirtualnych tras dozorowych pozwala wykonywać zaplanowane wirtualne obchody wszystkich kluczowych obszarów.

– Jeśli operator stwierdzi obecność intruzów, np. na podejrzane osoby kręcące się po parkingu, może użyć głośników, aby zainterweniować, lub powiadomić właściciela sklepu.

– W razie zauważenia szkód, których sprawcy nie są widoczni, operator może przekazać nagranie kierownikowi sklepu, by uzyskać dalsze instrukcje.

Wirtualny asystent

Zapewnij pracownikom klienta ochronę i komfort za pomocą przycisku alarmowego

– Ta usługa pozwala przekazywać obraz w nocy, kiedy w sklepie nie ma obsługi, do agencji ochrony za pomocą przycisku alarmowego.

– Po naciśnięciu przycisku kamera sieciowa przesyła obraz na żywo. Operator może ocenić sytuację i wszcząć odpowiednie działania.

Analiza wydajności biznesowej

Analiza ruchu odwiedzających

Analiza wydajności sklepu

– Najnowsze kamery dozoru i zaawansowane technologie pozwalają monitorować ruch kupujących w sklepie, a następnie analizować i przetwarzać te dane w systemie Bosch Security Cloud.

– W chmurze generowane są szczegółowe raporty z analizą codziennej działalności sklepu, które można wysłać klientowi e-mailem.

– Analiza natężenia klientów w godzinach szczytu pozwala odpowiednio zaplanować zmiany pracowników; umożliwia również porównywanie wyników między różnymi stacjami lub śledzenie skuteczności rozmaitych akcji marketingowych.

Aplikacja monitoringu lokalizacji

Zapewnij klientom podgląd wszystkich sklepów — z dowolnego miejsca i o każdej porze.

– Aplikacja monitorowania lokalizacji daje zdalny dostęp do obrazu przesyłanego na żywo z wszystkich lokalizacji na dowolnym smartfonie lub tablecie — z dowolnego miejsca i o każdej porze. Klient może mieć podgląd na wszystkie swoje lokalizacje, kiedy jest w drodze lub gdy nie chce odwiedzać wszystkich miejsc osobiście.

– Aplikacja monitorowania lokalizacji jest dostępna na urządzenia z systemami Android i iOS.

symbol zastępczy

Ochrona przed kradzieżą i pomoc w prowadzeniu sklepów

symbol zastępczy

Zakłady recyklingu odpadów

Ochrona przed kradzieżą cennych odpadów

Zakłady recyklingu odpadów

Przegląd

Chmurowe usługi monitoringu zapewniają skuteczną ochronę zakładów recyklingu odpadów przed coraz bardziej aktywnymi złodziejami cennych materiałów, np. metali.

Zaoferuj klientowi skuteczną ochronę lokalizacji dzięki inteligentnym usługom zdalnego dozoru wizyjnego.

Chmurowy system monitoringu wymaga bardzo niewielkiej infrastruktury lokalnej. Można go elastycznie rozszerzać w granicach jednej lokalizacji, a także dodawać nowe miejsca.

Ochrona

Całodobowa błyskawiczna interwencja

Zapewnij ochronę przed kradzieżą cennych materiałów w należącym do klienta zakładzie recyklingu odpadów poza godzinami pracy.

– Kamery sieciowe Bosch pilnują lokalizacji i wysyłają alarmy wywołane przez ruch do agencji ochrony. Operator może zweryfikować każdy alarm na podstawie nagrania i obrazu przekazywanego na żywo.

– Gdy sytuacja wymaga szybkiej reakcji, np. gdy na terenie znajduje się intruz, operator może podjąć natychmiastową interwencję głosową za pomocą głośników, starając się zapobiec wyrządzeniu szkód.

Aplikacja monitoringu lokalizacji

Zapewnij klientom podgląd wszystkich lokalizacji — z dowolnego miejsca i o każdej porze.

– Aplikacja monitorowania lokalizacji daje zdalny dostęp do obrazu przesyłanego na żywo z wszystkich lokalizacji na dowolnym smartfonie lub tablecie — z dowolnego miejsca i o każdej porze. Klient może mieć podgląd na wszystkie swoje lokalizacje, kiedy jest w drodze lub gdy nie chce odwiedzać wszystkich miejsc osobiście.

– Aplikacja monitorowania lokalizacji jest dostępna na urządzenia z systemami Android i iOS.

symbol zastępczy

Ochrona przed kradzieżą cennych odpadów

symbol zastępczy

Ośrodki miejskie

Ochrona przed nielegalnym składowaniem śmieci

Ośrodki miejskie

Sortowanie śmieci

W wielu ośrodkach miejskich funkcjonują specjalne punkty, w których sortuje się odpady. Dobremu wizerunkowi tych miejsc zagrażają osoby wyrzucające śmieci nielegalnie, poza wyznaczonymi godzinami pracy, oraz wandalizm. Problemy te generują też wysokie koszty i mnożą biurokrację. Nieczystości i bałagan w miejscach do sortowania śmieci niekorzystanie wpływają też na wizerunek dzielnicy, miasta i jego władz.

Chmurowe usługi monitoringu usprawniają pracę w punktach sortowania odpadów. Inteligentne systemy dozoru wizyjnego pozwalają odstraszać ewentualnych intruzów za pomocą głośników, pomagają ograniczyć koszty utrzymania czystości i przyspieszają proces sortowania śmieci.

Ochrona

Całodobowa błyskawiczna interwencja

Pomóż klientowi walczyć z nielegalnym wyrzucaniem śmieci i wandalizmem poza godzinami pracy

– Zapewnij klientowi ochronę wysypisk śmieci poza godzinami pracy za pomocą zdalnego systemu dozoru wizyjnego.

– Kamery sieciowe Bosch pilnują lokalizacji i wysyłają alarmy wywołane przez ruch do agencji ochrony. Operator może zweryfikować każdy alarm na podstawie nagrania i obrazu przekazywanego na żywo.

– Gdy trzeba podjąć natychmiastowe działania, operator uruchamia uzgodniony z klientem ciąg interwencyjny.

Wirtualne trasy dozorowe

Szybkie reagowanie na incydenty w godzinach pracy punktu sortowania odpadów

– O stałych godzinach ustalonych z klientem operator może skontrolować lokalizację za pomocą zdalnego systemu dozoru wizyjnego.

– W razie wykrycia widocznych odpadów lub śladów wandalizmu, można przeanalizować nagrania wideo. Materiały te mogą być również użyte jako dowód w sprawie przeciwko wandalom.

symbol zastępczy

Ochrona przed nielegalnym składowaniem śmieci

symbol zastępczy

Fabryki

Ochrona przed kradzieżami i wandalizmem

Fabryki

Przegląd

Kradzieże i wandalizm są coraz częstszym zagrożeniem dla małych i średnich firm z sektora produkcyjnego.

Nasze usługi ochrony oparte na profesjonalnych systemach dozoru wizyjnego i błyskawicznej interwencji głosowej pozwalają skutecznie zabezpieczyć firmę klienta przed tym ryzykiem.

Ochrona

Całodobowa błyskawiczna interwencja

Zapewnij klientowi ochronę jego biur, magazynów i hal produkcyjnych przed kradzieżą i wandalizmem poza godzinami pracy.

– Kamery sieciowe Bosch pilnują lokalizacji i wysyłają alarmy wywołane przez ruch do agencji ochrony. Operator może zweryfikować każdy alarm na podstawie nagrania i obrazu przekazywanego na żywo.

– Gdy sytuacja wymaga szybkiej reakcji, np. gdy na terenie znajduje się intruz, operator może podjąć natychmiastową interwencję głosową za pomocą głośników, starając się zapobiec wyrządzeniu szkód.

Wirtualne trasy dozorowe

Zapewnij firmom klientów ochronę przed przestojami produkcji.

– Usługa wirtualnych tras dozorowych pozwala operatorom w agencji ochrony wykonywać zaplanowane wirtualne obchody wszystkich kluczowych obszarów w lokalizacji klienta według wstępnie zdefiniowanych kryteriów.

– Sytuacje zagrażające ciągłości produkcji w zakładzie klienta mogą być szybko identyfikowane i eliminowane. Na przykład jeśli operator zobaczy samochód zaparkowany przed wyjściem awaryjnym, może natychmiast powiadomić kierownika zakładu.

– W razie zauważenia szkód, których sprawcy nie są widoczni, operator może przekazać nagranie kierownikowi, by uzyskać dalsze instrukcje.

Aplikacja monitoringu lokalizacji

Zapewnij klientom podgląd wszystkich lokalizacji — z dowolnego miejsca i o każdej porze.

– Aplikacja monitorowania lokalizacji daje zdalny dostęp do obrazu przesyłanego na żywo z wszystkich lokalizacji na dowolnym smartfonie lub tablecie — z dowolnego miejsca i o każdej porze. Klient może mieć podgląd na wszystkie swoje lokalizacje lub pilnować różnych obszarów, siedząc za biurkiem.

– Aplikacja monitorowania lokalizacji jest dostępna na urządzenia z systemami Android i iOS.

symbol zastępczy

Ochrona przed kradzieżami i wandalizmem

pobierz prezentację

Broszura ogólna

Maksymalne wykorzystanie danych wizyjnych

symbol zastępczy; materiał do pobrania

Weryfikacja obrazu wideo

Wyższy poziom bezpieczeństwa

symbol zastępczy; materiał do pobrania

Broszura dla instalatorów

Rozwijaj swoją firmę

Usługi monitoringu w chmurze

Dealerzy samochodów

Usługi wizyjne

Usługi wizyjne dla instytucji finansowych

Instytucje finansowe

Usługi wizyjne

Usługi wizyjne dla sklepów

Sklepy

Usługi wizyjne