Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Security and Safety Systems Poland / Ukraine

Pliki cookie

Pliki cookie używane w tej witrynie

Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie używane przez Bosch

Bosch używa plików cookie i aktywnych elementów (np. JavaScript) do śledzenia preferencji odwiedzających i dostosowywania do nich witryny.
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika odwiedzającego naszą witrynę. W każdej chwili można te pliki usunąć. Może to jednak uniemożliwić działanie niektórych funkcji. Więcej informacji na temat usuwania plików cookie można znaleźć w sekcji pomocy przeglądarki.

Bosch pozwala użytkownikom kontrolować sposób korzystania z plików cookie. Aby zarządzać plikami cookie, kliknij łącze „Ustawienia prywatności” w stopce. Możesz tam skonfigurować pliki cookie, które będą używane.

Kategoryzujemy pliki cookie w następujący sposób:
Wymagane pliki cookie (poziom 1)
Te pliki cookie mają podstawowe znaczenie dla funkcjonowania naszych witryn i dostępnych w nich funkcji, np. zapamiętują zgodę na korzystanie z plików cookie.

Pliki cookie ułatwiające korzystania z witryny (poziom 2)
Te pliki cookie pozwalają nam usprawniać nasze witryny, np. zapamiętują wybór regionu i kraju.

Pliki cookie związane ze statystyką (poziom 3)
Te pliki cookie gromadzą informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny. Na poziomach 1 i 2 (odpowiednio wymaganym i zapewniającym komfort korzystania z witryny) prowadzone są anonimowe pomiary dostępu przy użyciu tzw. plików cookie sesji. Na poziomie 3 (związanym ze statystyką) plik cookie jest przechowywany na Twoim komputerze przez maksymalnie 12 miesięcy.

Pliki cookie używane do kierowania zawartości (poziom 4)
Obecnie nie korzystamy z metod kierowania zawartości i nie używamy potrzebnych do tego plików cookie.

Pliki cookie innych firm
Niektóre witryny Bosch zawierają materiały i usługi innych dostawców (np. YouTube, Facebook, Google, Twitter), którzy mogą korzystać z plików cookie i aktywnych komponentów. Bosch nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez tych dostawców.
Uwaga: ustawienia plików cookie firmy Bosch nie mają wpływu na pliki cookie i aktywne komponenty innych dostawców (YouTube, Facebook, Google, Twitter itp.).
Informacje na ten temat można znaleźć w odpowiednich witrynach tych dostawców.

Więcej informacji na temat korzystania z wtyczek społecznościowych można znaleźć w sekcji „Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych” zasad ochrony prywatności.

Pliki cookie używane przez firmę Bosch: poziom 1 (wymagane)

Nazwa: privacy-accepted
Kategoria: wymagane
Typ: trwałe
Ten plik jest przechowywany na komputerze maksymalnie przez 12 miesięcy lub do momentu wycofania przez użytkownika zgody na używanie plików cookie.
Przeznaczenie:
Zapamiętuje zgodę użytkownika na używanie plików w tej witrynie.

Nazwa: privacy-settings
Kategoria: wymagane
Typ: trwałe
Ten plik jest przechowywany na komputerze maksymalnie przez 60 dni lub do momentu zmiany ustawień dotyczących używania plików cookie.
Przeznaczenie:
Zapamiętuje, jakie pliki cookie są dozwolone w tej witrynie.
Poziom 1: zaakceptowane wymagane pliki cookie
Poziom 2: zaakceptowane pliki cookie wymagane i podnoszące komfort korzystania z witryny
Poziom 3: zaakceptowane pliki cookie wymagane, podnoszące komfort korzystania z witryny i związane ze statystyką
Poziom 4: zaakceptowane pliki cookie wymagane, podnoszące komfort korzystania z witryny, związane ze statystyką i umożliwiające kierowanie zawartości

Nazwa: bosch_survey24_*
Kategoria: wymagane
Typ: trwałe
Ten plik cookie zachowuje ważność do 12 miesięcy.
Przeznaczenie:
Plik cookie pomaga nam w zarządzaniu ankietami dla odwiedzających.
Uzyskane od nich informacje pomagają nam w optymalizacji naszych witryn i jeszcze lepszym ich dostosowaniu do potrzeb użytkowników.
Badania na odwiedzających są wykonywane przez usługodawcę zewnętrznego na zlecenie firmy Bosch. Plik cookie jest ustawiany przez domenę domain mafo1.myaudience.de.
Nie tworzy on profili użytkowników ani ruchu sieciowego. Nie zbiera też żadnych danych osobowych.

Nazwa: e_c_e
Kategoria: wymagane
Typ: sesja
Ten plik cookie istnieje tylko na czas odwiedzin w witrynie i jest automatycznie usuwany po zamknięciu okna przeglądarki z tą witryną.
Przeznaczenie:
Plik zawiera informacje o sposobie korzystania z witryny, np. źródła odsyłające, czas odwiedzin oraz strona, na której rozpoczęła się wizyta. Dane są wysyłane anonimowo do serwera statystyk (statse.webtrendslive.com) obsługiwanego przez Webtrends w Stanach Zjednoczonych.

Pliki cookie używane przez firmę Bosch: poziom 2 (wygoda)

Nazwa: geoservice
Kategoria: wygoda
Typ: trwałe
Ten plik jest przechowywany na komputerze maksymalnie przez 10 dni lub do momentu zmiany ustawień plików cookie.
Przeznaczenie:
Zapamiętuje ustawienia regionu i kraju.

Nazwa: privacy-social
Kategoria: wygoda
Typ: trwałe
Ten plik jest przechowywany na komputerze maksymalnie przez 60 dni lub do momentu zmiany ustawień plików cookie.
Przeznaczenie:
Zapamiętuje ustawienia mediów społecznościowych.

Pliki cookie używane przez firmę Bosch: poziom 3 (statystyka)

Nazwa: acookie
Kategoria: statystyka
Typ: sesja
Plik cookie sesji istnieje tylko w czasie Twoich odwiedzin w naszej witrynie. Wizyta kończy się wraz z zamknięciem okna przeglądarki.
Przeznaczenie:
Anonimizacja danych użytkownika.
Ten plik cookie jest ustawiany przez serwer statystyki firmy Bosch wts.bosch.com znajdujący się w Niemczech.

Nazwa: wt_fpc
Kategoria: statystyka
Typ: sesja na poziomie 1 (wymagane) lub 2 (wygoda).
Plik cookie sesji istnieje tylko w czasie Twoich odwiedzin w naszej witrynie. Wizyta kończy się wraz z zamknięciem okna przeglądarki.
Plik jest trwały na poziomie 3 (statystyka) i 4 (kierowanie).
Ten plik jest przechowywany na Twoim komputerze maksymalnie przez 12 miesięcy lub do momentu zmiany ustawień plików cookie.
Przeznaczenie:
Anonimizacja danych użytkownika

Nazwa: e_c_s
Kategoria: statystyka
Typ: sesja
Plik cookie sesji istnieje tylko w czasie Twoich odwiedzin w naszej witrynie. Wizyta kończy się wraz z zamknięciem okna przeglądarki.
Przeznaczenie:
Ten plik cookie zawiera informacje dotyczące korzystania z witryny, np. źródło odsyłające, pierwsza strona odwiedzin itp. Dane są wysyłane anonimowo do serwera statystyk (statse.webtrendslive.com) obsługiwanego przez Webtrends w Stanach Zjednoczonych.

Nazwa: e_c_l
Kategoria: statystyka
Typ: trwałe
Ten plik będzie zapisany na Twoim komputerze maksymalnie przez 12 miesięcy lub do momentu zmiany ustawień plików cookie.
Przeznaczenie:
Plik cookie zawiera informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z tej witryny. Te dane będą zapisywane w pliku na potrzeby statystyki i aktualizowane podczas kolejnych wizyt. Dane są wysyłane anonimowo do serwera statystyk (statse.webtrendslive.com) obsługiwanego przez Webtrends w Stanach Zjednoczonych.