Bosch Security and Safety Systems Poland / Ukraine
Building Information Modeling (BIM)

Building Information Modeling (BIM)

Witamy w nowej erze cyfrowego planowania

Po wielu latach sukcesywnego obniżania się produktywności branża budowlana stoi u progu rewolucji. Architekci, planiści, konsultanci, integratorzy i podwykonawcy już wkrótce otrzymają nowe proste narzędzie do dzielenia się informacjami, przeglądania specyfikacji projektów na każdym etapie ich realizacji oraz skutecznej organizacji współpracy.

Czym jest BIM?

BIM to skrót od Building Information Modeling. Jest to proces generowania i obsługi cyfrowego odwzorowania budynku i związanego z nim projektu. BIM obejmuje programowanie CAD i 3D, ale nie tylko to. Jest to głównie narzędzie usprawniające komunikację i współpracę pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w złożony proces wznoszenia budynków.

BIM jest nadal rozwijany i wciąż pozostają wyzwania, które musimy pokonać. Trzeba na przykład ustalić standardy obsługi i wymiany danych, aby umożliwić płynny przepływ wszystkich informacji potrzebnych do zaprojektowania i zbudowania budynku oraz zarządzania nim.

Mimo to oczekiwania branży budowlanej związane z BIM są bardzo wysokie, ponieważ w przyszłości rozwiązanie to powinno skrócić opóźnienia, ograniczyć przekroczenia budżetu i zapewnić skomplikowanym i dużym projektom niezbędną przejrzystość. W miarę jak branża coraz bardziej interesuje się BIM, projektanci przystosowują się do tego nowego narzędzia i zaczynają zdawać sobie sprawę z oferowanych przez nie korzyści.

Jak Bosch wspiera rozwój BIM?

Bosch Building Technologies widzi potencjał BIM i już dziś umieszcza pliki BIM w swoich inteligentnych kamerach sieciowych. W miarę pojawiania się plików do kolejnych produktów strategia firmy Bosch w zakresie BIM będzie zmierzała w stronę uwzględnienia wszystkich faz budowy oraz potrzeb zaangażowanych stron.

Dzięki ofercie inteligentnych i opartych na parametrach obiektów do obsługi BIM architekci będą mogli dokładniej modelować i planować budynki, a także przeprowadzać symulacje i rozwiązywać problemy we wszystkich dostępnych wymiarach. Założeniem BIM jest zapewnienie sprawnej wymiany informacji między wszystkimi stronami uczestniczącymi w realizacji projektu z myślą o przyspieszeniu prac i zmniejszeniu kosztów. W miarę jak BIM będzie przekształcał i usprawniał branżę budowlaną, celem firmy Bosch będzie pomaganie klientom w dotarciu do tych korzyści.

Czym jest BIM?
Czym jest BIM?

Korzyści

Architekci

Architekci

Architekci

Architekci korzystający BIM przyznają, że daje im on możliwość modelowania rzeczywistości dokładniej niż do tej pory i udostępniania tych modeli w miarę ich powstawania. Rozwiązania Bosch w połączeniu z BIM pozwolą architektom kończyć projekty na czas bez przekraczania budżetu i z maksymalną przejrzystością. Jak to możliwe:

– Szeroki dostęp do informacji StartFragment: BIM pozwala osadzić funkcje produktów, wymiary, zużycie mocy, wymagania konserwacji i inne specyfikacje bezpośrednio w modelu, co daje większą przejrzystość i eliminuje konflikty na późniejszych etapach projektu.

– Realistyczna symulacja: produkty BIM mogą być również symulowane i wizualizowane na podstawie ich specyfikacji oraz praw fizyki w realistycznym środowisku 3D.

– Współpraca: architekci mogą swobodnie współpracować, udostępniać informacje, koordynować prace integracyjne z innymi zainteresowanymi stronami i skutecznie zarządzać danymi wejściowymi oraz cyklami recenzji.

Architekci
Konsultanci i planiści

Konsultanci i planiści

Konsultanci i planiści

Dla konsultantów i planistów przekroczenia terminów, budżetów oraz brak przejrzystości w dużych projektach to niestety raczej norma niż wyjątek. Rozwiązania Bosch w połączeniu z BIM pozwolą wyeliminować ten problem i podejmować decyzje w oparciu o fakty, a nie założenia. Jak to możliwe:

– Ustalanie harmonogramu: BIM pozwala lepiej zrozumieć istotę projektu i skuteczniej zaplanować jego realizację na wielu poziomach — od monitorowania zaopatrzenia po integrację zasobów.

– Konflikty i nieporozumienia: BIM umożliwia planowanie we wszystkich wymiarach, dzięki czemu konflikty w wymiarach czasu, przestrzeni i kosztów można natychmiast zidentyfikować i zapobiec im, zanim staną się krytyczne.

– Błyskawiczny dostęp: w środowisku BIM modele są stale aktualizowane i natychmiast dostępne. Planiści mogą sprawdzać ich kompletność na każdym etapie i na bieżąco zapoznawać się ze zmianami.

Konsultanci i planiści
Integratorzy systemów

Integratorzy systemów

Integratorzy systemów

W pierwszych fazach projektu integratorzy systemów mają przed sobą te same wyzwania związane z czasem i zasobami, co inni uczestnicy projektu. Jeśli jednak plan okaże się chybiony, to oni ponoszą bezpośrednie konsekwencje. BIM pomoże zapewnić wymierne korzyści również im:

– Planowanie: BIM wykorzystuje wymiary czasu (4D) i kosztów (5D), umożliwiając integratorom systemów planowanie oraz przydzielanie pracowników i materiałów z maksymalną wydajnością.

– Zamawianie części: BIM pozwala wyszukiwać odpowiednie części i akcesoria z dużą łatwością, ponieważ w plikach BIM zapisywane są numery zamówień.

– Klarowność: zaawansowane wielowymiarowe wizualizacje oraz połączone z nimi dokumenty i specyfikacje dają podwykonawcom większą przejrzystość projektu jeszcze przed dotarciem na plac budowy.

Integratorzy systemów
Właściciele i zarządcy budynków

Właściciele i zarządcy budynków

Właściciele i zarządcy budynków

Dla właścicieli i zarządców budynków duże kompleksy obiektów są precyzyjnie nastawionymi mechanizmami. Zapewnienie diagnostyki i szybkiego reagowania oraz utrzymanie ich funkcjonalności to potężna odpowiedzialność. Bosch i BIM oferują pomoc:

– Przejrzystość: większa przejrzystość projektu w ramach procesu BIM usprawnia codzienne zarządzanie obiektem, a także prace konserwacyjne i naprawcze.

– Oszczędność: BIM ułatwia i przyspiesza prace konserwacyjne, naprawy, renowacje itd., a także zaopatrzenie w potrzebne materiały.

Właściciele i zarządcy budynków

Planowanie

Wizualizacje 3D

Wizualizacje 3D

Wizualizacje 3D

Pliki BIM zapewniane przez Bosch pozwalają wybrać dowolną kamerę w budynku, zmienić sposób mocowania i przeprowadzić realistyczny obchód obiektu w trybie 3D.

Wizualizacje 3D
Wybierz kamerę wideo

Wybierz kamerę wideo

Wybierz kamerę wideo

Bosch oferuje pełną gamę sieciowych kamer wizyjnych dostosowanych do każdych wymagań. Pliki BIM w formacie Revit mogą być instalowane bezpośrednio w kamerze i wyświetlane z pełnymi, realistycznymi szczegółami.

Wybierz kamerę wideo

Pliki BIM