Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
Wsparcie techniczne

Building Information Modeling (BIM)

Building Information Modeling (BIM)

Czym jest BIM?

BIM to skrót od Building Information Modeling. Jest to proces generowania i obsługi cyfrowego odwzorowania budynku i związanego z nim projektu. Założeniem BIM jest zapewnienie sprawnej wymiany informacji między wszystkimi stronami uczestniczącymi w realizacji projektu z myślą o przyspieszeniu prac i zmniejszeniu kosztów. W miarę jak BIM będzie przekształcał i usprawniał branżę budowlaną, celem firmy Bosch będzie pomaganie klientom w dotarciu do tych korzyści.

Oczekiwania branży budowlanej związane z BIM są bardzo wysokie, ponieważ w przyszłości rozwiązanie to powinno skrócić opóźnienia, ograniczyć przekroczenia budżetu i zapewnić skomplikowanym i dużym projektom niezbędną przejrzystość. W miarę jak branża coraz bardziej interesuje się BIM, projektanci przystosowują się do tego nowego narzędzia i zaczynają zdawać sobie sprawę z oferowanych przez nie korzyści.

Jak Bosch wspiera rozwój BIM?

Po wielu latach sukcesywnego obniżania się produktywności branża budowlana stoi u progu rewolucji. Architekci, planiści, konsultanci, integratorzy i podwykonawcy już wkrótce otrzymają nowe proste narzędzie do dzielenia się informacjami, przeglądania specyfikacji projektów na każdym etapie ich realizacji oraz skutecznej organizacji współpracy.

W miarę jak BIM będzie przekształcał i usprawniał branżę budowlaną, celem firmy Bosch będzie pomaganie klientom w dotarciu do tych korzyści.

Dzięki ofercie inteligentnych i opartych na parametrach obiektów do obsługi BIM architekci będą mogli dokładniej modelować i planować budynki, a także przeprowadzać symulacje i rozwiązywać problemy we wszystkich dostępnych wymiarach.

Poniżej znajdują się wszystkie dostępne pliki BIM w formacie AutoDesk Revit podzielone według segmentów produktów:

Infografika BIM

Korzyści

Architekci

Architekci

Architekci

Architekci korzystający BIM przyznają, że daje im on możliwość modelowania rzeczywistości dokładniej niż do tej pory i udostępniania tych modeli w miarę ich powstawania. Rozwiązania Bosch w połączeniu z BIM pozwolą architektom kończyć projekty na czas bez przekraczania budżetu i z maksymalną przejrzystością. Jak to możliwe:

– Szeroki dostęp do informacji StartFragment: BIM pozwala osadzić funkcje produktów, wymiary, zużycie mocy, wymagania konserwacji i inne specyfikacje bezpośrednio w modelu, co daje większą przejrzystość i eliminuje konflikty na późniejszych etapach projektu.

– Realistyczna symulacja: produkty BIM mogą być również symulowane i wizualizowane na podstawie ich specyfikacji oraz praw fizyki w realistycznym środowisku 3D.

– Współpraca: architekci mogą swobodnie współpracować, udostępniać informacje, koordynować prace integracyjne z innymi zainteresowanymi stronami i skutecznie zarządzać danymi wejściowymi oraz cyklami recenzji.

Architekci
Konsultanci i planiści

Konsultanci i planiści

Konsultanci i planiści

Dla konsultantów i planistów przekroczenia terminów, budżetów oraz brak przejrzystości w dużych projektach to niestety raczej norma niż wyjątek. Rozwiązania Bosch w połączeniu z BIM pozwolą wyeliminować ten problem i podejmować decyzje w oparciu o fakty, a nie założenia. Jak to możliwe:

– Ustalanie harmonogramu: BIM pozwala lepiej zrozumieć istotę projektu i skuteczniej zaplanować jego realizację na wielu poziomach — od monitorowania zaopatrzenia po integrację zasobów.

– Konflikty i nieporozumienia: BIM umożliwia planowanie we wszystkich wymiarach, dzięki czemu konflikty w wymiarach czasu, przestrzeni i kosztów można natychmiast zidentyfikować i zapobiec im, zanim staną się krytyczne.

– Błyskawiczny dostęp: w środowisku BIM modele są stale aktualizowane i natychmiast dostępne. Planiści mogą sprawdzać ich kompletność na każdym etapie i na bieżąco zapoznawać się ze zmianami.

Konsultanci i planiści
Integratorzy systemów

Integratorzy systemów

Integratorzy systemów

W pierwszych fazach projektu integratorzy systemów mają przed sobą te same wyzwania związane z czasem i zasobami, co inni uczestnicy projektu. Jeśli jednak plan okaże się chybiony, to oni ponoszą bezpośrednie konsekwencje. BIM pomoże zapewnić wymierne korzyści również im:

– Planowanie: BIM wykorzystuje wymiary czasu (4D) i kosztów (5D), umożliwiając integratorom systemów planowanie oraz przydzielanie pracowników i materiałów z maksymalną wydajnością.

– Zamawianie części: BIM pozwala wyszukiwać odpowiednie części i akcesoria z dużą łatwością, ponieważ w plikach BIM zapisywane są numery zamówień.

– Klarowność: zaawansowane wielowymiarowe wizualizacje oraz połączone z nimi dokumenty i specyfikacje dają podwykonawcom większą przejrzystość projektu jeszcze przed dotarciem na plac budowy.

Integratorzy systemów
Właściciele i zarządcy budynków

Właściciele i zarządcy budynków

Właściciele i zarządcy budynków

Dla właścicieli i zarządców budynków duże kompleksy obiektów są precyzyjnie nastawionymi mechanizmami. Zapewnienie diagnostyki i szybkiego reagowania oraz utrzymanie ich funkcjonalności to potężna odpowiedzialność. Bosch i BIM oferują pomoc:

– Przejrzystość: większa przejrzystość projektu w ramach procesu BIM usprawnia codzienne zarządzanie obiektem, a także prace konserwacyjne i naprawcze.

– Oszczędność: BIM ułatwia i przyspiesza prace konserwacyjne, naprawy, renowacje itd., a także zaopatrzenie w potrzebne materiały.

Właściciele i zarządcy budynków

Strefa pobierania

Systemy wideo

Stałopozycyjne kamery kopułkowe
Stałopozycyjne kamery kopułkowe
FLEXIDOME IP 8000i - X series
Stałopozycyjne kamery kopułkowe
FLEXIDOME IP 8000i
Stałopozycyjne kamery kopułkowe
FLEXIDOME IP indoor 8000i - X series
Stałopozycyjne kamery kopułkowe
FLEXIDOME IP indoor 8000i
Stałopozycyjne kamery kopułkowe
FLEXIDOME inteox 7100i
Stałopozycyjne kamery kopułkowe
FLEXIDOME IP 4000i
Stałopozycyjne kamery kopułkowe
FLEXIDOME IP 5000i
Stałopozycyjne kamery kopułkowe
FLEXIDOME IP micro 3000i
Stałopozycyjne kamery kopułkowe
FLEXIDOME IP turret 3000i
Stałopozycyjne kamery kopułkowe
FLEXIDOME IP turret 3000i OUTDOOR
Kamery panoramiczne
Kamery panoramiczne
FLEXIDOME panoramic 5100i IR
Kamery panoramiczne
FLEXIDOME panoramic 5100i
Kamery panoramiczne
FLEXIDOME IP panoramic 7000 MP
Kamery panoramiczne
FLEXIDOME IP panoramic 6-7000 IC
Kamery panoramiczne
FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP
Kamery wieloprzetwornikowe
Kamery wieloprzetwornikowe
FLEXIDOME multi 7000i
Kamery stałopozycyjne typu bullet
Kamery stałopozycyjne typu bullet
DINION inteox 7100i IR
Kamery stałopozycyjne typu bullet
DINION IP 4000i / 5000i / 6000i IR
Kamery stałopozycyjne typu bullet
DINION IP 3000i
Kamery stałopozycyjne typu box
Kamery stałopozycyjne typu box
DINION IP 8000
Kamery stałopozycyjne typu box
DINION IP starlight 7000 HD
Kamery stałopozycyjne typu box
DINION IP starlight 6000 HD
Kamery stałopozycyjne typu box
DINION IP 5000
Kamery PTZ
Kamery PTZ
MIC IP 7100i
Kamery PTZ
MIC inteox 7100i
Kamery PTZ
MIC IP fusion 9000i
Kamery PTZ
AUTODOME IP starlight 7000i
Kamery PTZ
AUTODOME inteox 7000i
Kamery PTZ
AUTODOME IP starlight 5100i IR
Kamery PTZ
AUTODOME IP starlight 5100i
Kamery PTZ
AUTODOME IP starlight 5000i
Kamery PTZ
AUTODOME IP 4000i
Kamery termowizyjne
Kamery termowizyjne
DINION IP thermal 8000
Dodatek Revit
Dodatek Revit
Bosch 3D video Creator Revit 2018-2022

Systemy sygnalizacji pożaru

Modułowa centrala sygnalizacji pożaru
Modułowa centrala sygnalizacji pożaru
Modular Fire Panel FPA 5000
Modułowa centrala sygnalizacji pożaru
Remote Keypad FMR 5000C
Modułowa centrala sygnalizacji pożaru
Modular Fire Panel Avenar 2000
Modułowa centrala sygnalizacji pożaru
Modular Fire Panel Avenar 8000
Modułowa centrala sygnalizacji pożaru
Remote Keypad FMR 8000
Automatyczna czujka pożarowa
Automatyczna czujka pożarowa
AVENAR 4000 all-in-one
Automatyczna czujka pożarowa
AVENAR 4000 Detector
Automatyczna czujka pożarowa
Remote Indicators
Ręczne ostrzegacze pożarowe
Ręczne ostrzegacze pożarowe
Manual Call Points largeType
Ręczne ostrzegacze pożarowe
Manual Call Points small Type
Moduły interfejsu
Moduły interfejsu
Interface Modules rectangular Type
Moduły interfejsu
Interface Modules square Type
Urządzenia powiadamiające
Urządzenia powiadamiające
Beacons
Urządzenia powiadamiające
Sounders
Urządzenia powiadamiające
Industrial Sounders
Urządzenia powiadamiające
Industrial Strobes
Urządzenia powiadamiające
AVENAR 4000 all-in-one
Wizyjne wykrywanie pożarów
Wizyjne wykrywanie pożarów
AVIOTEC IP starlight 8000

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy

Cyfrowe systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe
systemy ostrzegawcze
Cyfrowe systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe
systemy ostrzegawcze
PRAESENSA Amplifiers
Cyfrowe systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe
systemy ostrzegawcze
PRAESENSA Controllers
Cyfrowe systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe
systemy ostrzegawcze
PRAESENSA Power Supplies
Cyfrowe systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe
systemy ostrzegawcze
PRAESENSA Call Station Desktop LCD
Cyfrowe systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe
systemy ostrzegawcze
PRAESENSA Call Station Extensions
Cyfrowe systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe
systemy ostrzegawcze
PRAESENSA Call Station Wallmount LCD
Głośniki
Głośniki
Cabinet Loudspeaker 6W
Głośniki
Ceiling Loudspeaker 6W and Accessory
Głośniki
Ceiling Loudspeaker Range LC1
Głośniki
Ceiling Loudspeaker Range LC3 and Accessory
Głośniki
Ceiling Loudspeaker Range LC4 and Accessory
Głośniki
Ceiling Loudspeaker Range LC5 and Accessory
Głośniki
Column Array Loudspeaker
Głośniki
Horn Loundspeaker (Circular)
Głośniki
Sound Projectors
Głośniki
Cabinet Loudspeaker Premium Sound (Metal)
Głośniki
Hemi Sphere Loudspeaker

Systemy kontroli dostępu

Modułowy kontroler dostępu
Modułowy kontroler dostępu
Controllers
Modułowy kontroler dostępu
Extensions
Modułowy kontroler dostępu
Power Supply
Czytniki i karty
Czytniki i karty
Card Reader iClass
Czytniki i karty
Card Reader MIFARE

Systemy alarmów włamaniowych

Czujki i akcesoria
Czujki i akcesoria
PIR ProSeries
Czujki i akcesoria
PIR w AntiMask ProSeries
Czujki i akcesoria
TriTech ProSeries
Czujki i akcesoria
TriTech Curtain ProSeries
Czujki i akcesoria
TriTech w AntiMask ProSeries
Czujki i akcesoria
TriTech Curtain w AntiMask ProSeries
Czujki i akcesoria
PIR Blue Line Gen2
Czujki i akcesoria
TriTech Blue Line Gen2
Czujki i akcesoria
TriTech w AntiMask Commercial Series
Czujki i akcesoria
TriTech Commercial Series
Czujki i akcesoria
PIR Ceiling
Czujki i akcesoria
TriTech Ceiling
Czujki i akcesoria
Classic Line
Czujki i akcesoria
Request-to-Exit
Czujki i akcesoria
Glassbreak
Czujki i akcesoria
Panic Button