Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
Wsparcie techniczne

BOOST gwarancja i rozszerzenie gwarancji

kobieta z telefonem komórkowym

Przewidywalny i przejrzysty koszt zapewniający spokój umysłu

BOOST Gwarancja i rozszerzenie gwarancji

ikona gwarancji

Jako nasz klient korzystasz z gwarancji wiodącego w branży producenta na wszystkie zakupione produkty, dzięki czemu koszty konserwacji są bardziej przejrzyste i przewidywalne, co pozwala zmaksymalizować wartość inwestycji.

Chcesz mieć spokój umysłu?

Oprócz standardowej 3-letniej gwarancji oferujemy przedłużenie o 2 lata gwarancji na wszystkie zakupione produkty, dzięki czemu koszty konserwacji będą bardziej przejrzyste i przewidywalne. Nasz atrakcyjny model cenowy i przedłużenie gwarancji, oparte na wysokiej jakości i niskim wskaźniku awaryjności produktów, zapewniają jeszcze dłuższą ochronę i spokój.

Nasza gwarancja jest gwarancją producenta, która jest całkowicie niezależna od wszelkich zobowiązań ustawowych oraz wynikających z umów.

Rozszerzenie gwarancji BOOST Warranty Extension) jest dostępne dla produktów firmy Bosch Security and Safety Systems.

Prosty sposób na uzyskanie rozszerzenia gwarancji (BOOST Warranty Extension) dla swoich produktów.
Prosty sposób na uzyskanie rozszerzenia gwarancji (BOOST Warranty Extension) dla swoich produktów.

01 Zamówienie projektu

 • Użytkownik końcowy zamawia rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa, ochrony lub komunikacji, w tym pięcioletnią gwarancję.
 • Integrator systemu (SI) tworzy projekt systemu z zestawieniem komponentów i zamawia wymagane produkty oraz przedłużenie gwarancji od swojego dystrybutora (DI). Niektórzy integratorzy systemów mogą zamawiać bezpośrednio w firmie Bosch.

02 Dostawa produktu

 • Produkty są wysyłane z magazynu dystrybutora (lub bezpośrednio przez firmę Bosch).
 • Dystrybutor zamawia przedłużenie gwarancji od firmy Bosch.
  Uwaga: mimo że integrator systemu składa pojedyncze zamówienie do dystrybutora, ten może nie zamawiać razem produktów i przedłużenia gwarancji.
 • Integrator systemu (SI) instaluje i uruchamia produkty.

03 Rejestracja przedłużenia gwarancji

 • Integrator systemu przesyła numery seryjne produktów w celu rejestracji przedłużenia gwarancji do dystrybutora (lub bezpośrednio do firmy Bosch). Numery seryjne są rejestrowane przez firmę Bosch.
  Uwaga: na uprzednie żądanie firma Bosch może podać numery seryjne wszystkich produktów wysyłanych przez Bosch.
 • Dystrybutor może poprosić integratora systemu o potwierdzenie numerów seryjnych i daty wysyłki, aby upewnić się, że są to produkty faktycznie zainstalowane w projekcie.
 • Gwarancja rozpoczyna się w dniu wysyłki do klienta końcowego.

04 Certyfikat: przedłużenie gwarancji

 • Firma Bosch wysyła do dystrybutora certyfikat przedłużenia gwarancji. Certyfikat dokumentuje i potwierdza numery seryjne oraz datę i okres rozpoczęcia przedłużonej gwarancji.
 • Dystrybutor przekazuje certyfikat integratorowi systemu.
 • Integrator systemu przekazuje certyfikat klientowi końcowemu.

Korzyści

kobieta z notatnikiem

Poczucie bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa

Aby zapewnić maksymalną przewidywalność kosztów konserwacji, okres ochrony gwarancyjnej większości urządzeń elektronicznych można przedłużyć do pięciu lat. W okresie gwarancyjnym firma Bosch naprawi lub wymieni wadliwe produkty bezpłatnie, łącznie z wszystkimi kosztami transportu.

kobieta z notatnikiem
kobieta z notatnikiem

Maksymalna ochrona

Maksymalna ochrona

Jako stabilny finansowo i pewny producent firma Bosch oferuje niezawodną i bezpieczną dodatkową ochronę, która jest niezależna od roszczeń wynikających z gwarancji prawnej wobec sprzedawcy produktu oraz roszczeń pozaumownych.

kobieta z notatnikiem
kobieta z notatnikiem

Wiodące w branży okresy gwarancji

Wiodące w branży okresy gwarancji

Gwarancja może zostać przedłużona na okres do pięciu lat. W tym okresie produkt zostanie naprawiony lub zastąpiony tym samym modelem, nawet jeśli jego produkcja została już zatrzymana.

kobieta z notatnikiem

Materiały do pobrania

BOOST Warranty Extension

Broszura handlowa

Systemy kontroli dostępu

oferta produktów kontroli dostępu

Warunki gwarancji

Systemy kontroli dostępu

oferta produktów sygnalizacji pożaru

Warunki gwarancji

Systemy sygnalizacji pożaru

oferta produktów sygnalizacji włamań

Warunki gwarancji

Systemy alarmowe

oferta produktów sygnalizacji publicznej

Warunki gwarancji

Publiczne systemy nagłośnieniowe i konferencyjne

przegląd systemów wizyjnych

Warunki gwarancji

Systemy wideo