Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
Wsparcie techniczne

BOOST gwarancja i rozszerzenie gwarancji

kobieta z telefonem komórkowym

Maksymalne poczucie bezpieczeństwa dla użytkowników

ikona gwarancji

Większość produktów Bosch z zakresu ochrony i bezpieczeństwa jest objęta trzyletnią gwarancją producenta. Gwarancja BOOST stanowi, że w razie zaistnienia problemów w określonym czasie od zakupu Bosch dokona naprawy. Użytkownicy mają pewność, że posiadane przez nich urządzenia Bosch będą działały maksymalnie sprawnie, oraz mogą lepiej całościowo kontrolować ponoszone koszty. Aby jeszcze wzmocnić ochronę, do większości produktów z asortymentu Bosch Security and Safety Systems oferujemy dodatkowo nawet dwuletnie przedłużenie gwarancji (BOOST Warranty Extension).

Gwarancja i jej przedłużenia dają znakomite poczuciu bezpieczeństwa, ale i bez tego nasze wysokiej jakości produkty wyróżniają się niską awaryjnością przekładającą się na długoletnie niezawodne działanie. W sekcji materiałów do pobrania na dole tej strony uzyskasz więcej informacji o gwarancjach ich przedłużeniach dla poszczególnych kategorii produktów.

Nowa standardowa pięcioletnia gwarancja na kamery sieciowe

Zaufanie jest jedną z naszych fundamentalnych zasad i stanowi bazę dla wszystkich poczynań. Możesz więc liczyć na to, że nasze produkty będą działać zgodnie z oczekiwaniami przez cały przewidziany okres użytkowania. Dlatego właśnie wydłużyliśmy z trzech do pięciu lat standardowy okres gwarancji na wszystkie optyczne kamery stałopozycyjne oraz stacjonarne elementy w ruchomych kamerach. Ta nowa kompleksowa standardowa gwarancja, wchodząca w życie od 1 listopada 2021 r., potwierdza, że chcemy dostarczać najlepsze produkty do każdej warstwy systemów.

Dla kamer sieciowych zakupionych przed 1 listopada 2021 roku obowiązują dotychczasowe warunki gwarancji, w tym dwuletnie przedłużenie gwarancji (BOOST Warranty Extension).

Prosty sposób na uzyskanie rozszerzenia gwarancji (BOOST Warranty Extension) dla swoich produktów.
Prosty sposób na uzyskanie rozszerzenia gwarancji (BOOST Warranty Extension) dla swoich produktów.

Opis procedury

01 Zamówienie projektu

 • Użytkownik końcowy zamawia rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa, ochrony lub komunikacji, w tym pięcioletnią gwarancję.
 • Integrator systemu (SI) tworzy projekt systemu z zestawieniem komponentów i zamawia wymagane produkty oraz przedłużenie gwarancji od swojego dystrybutora (DI). Niektórzy integratorzy systemów mogą zamawiać bezpośrednio w firmie Bosch.

02 Dostawa produktu

 • Produkty są wysyłane z magazynu dystrybutora (lub bezpośrednio przez firmę Bosch).
 • Dystrybutor zamawia przedłużenie gwarancji od firmy Bosch.
  Uwaga: Mimo że integrator systemu składa pojedyncze zamówienie do dystrybutora, ten może nie zamawiać razem produktów i przedłużenia gwarancji.
 • Integrator systemu (SI) instaluje i uruchamia produkty.

03 Rejestracja przedłużenia gwarancji

 • Integrator systemu przesyła numery seryjne produktów w celu rejestracji przedłużenia gwarancji do dystrybutora (lub bezpośrednio do firmy Bosch). Numery seryjne są rejestrowane przez firmę Bosch.
  Uwaga: Na uprzednie żądanie firma Bosch może podać numery seryjne wszystkich produktów wysyłanych przez Bosch.
 • Dystrybutor może poprosić integratora systemu o potwierdzenie numerów seryjnych i daty wysyłki, aby upewnić się, że są to produkty faktycznie zainstalowane w projekcie.
 • Gwarancja rozpoczyna się w dniu wysyłki do klienta końcowego.

04 Certyfikat przedłużenia gwarancji

 • Firma Bosch wysyła do dystrybutora certyfikat przedłużenia gwarancji. Certyfikat dokumentuje i potwierdza numery seryjne oraz datę i okres rozpoczęcia przedłużonej gwarancji.
 • Dystrybutor przekazuje certyfikat integratorowi systemu.
 • Integrator systemu przekazuje certyfikat klientowi końcowemu.

Korzyści

kobieta z notatnikiem

Poczucie bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa

Aby klienci mogli jak najlepiej przewidywać koszty utrzymania sprzętu, do większości naszych produktów można zamówić przedłużenie gwarancji nawet na pięć lat. Nasze optyczne kamery stałopozycyjne oraz stacjonarne elementy w ruchomych kamerach są objęte standardową pięcioletnią kompleksową gwarancją. W okresie gwarancyjnym firma Bosch naprawi lub wymieni wadliwe produkty bezpłatnie, łącznie z wszystkimi kosztami transportu.

kobieta z notatnikiem
kobieta z notatnikiem

Maksymalna ochrona

Maksymalna ochrona

Jako stabilny finansowo i pewny producent firma Bosch oferuje niezawodną ochronę, która jest niezależna od roszczeń wynikających z gwarancji prawnej wobec sprzedawcy produktu oraz roszczeń pozaumownych.

kobieta z notatnikiem
kobieta z notatnikiem

Najdłuższe w branży okresy gwarancyjne

Najdłuższe w branży okresy gwarancyjne

Większość produktów Bosch z zakresu ochrony i bezpieczeństwa jest objęta trzyletnią gwarancją producenta, którą można przedłużyć nawet o dwa lata. Nowy standardowy okres gwarancji na wszystkie nasze optyczne kamery stałopozycyjne oraz stacjonarne elementy w kamerach ruchomych wynosi pięć lat. Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpi problem, Bosch naprawi lub wymieni produkt na taki sam model, nawet jeśli nie jest już produkowany.

kobieta z notatnikiem

Materiały do pobrania

BOOST Warranty Extension

Broszura handlowa

Systemy kontroli dostępu

oferta produktów kontroli dostępu

Warunki gwarancji

Systemy kontroli dostępu

oferta produktów sygnalizacji pożaru

Warunki gwarancji

Systemy sygnalizacji pożaru

oferta produktów sygnalizacji włamań

Warunki gwarancji

Systemy alarmowe

oferta produktów sygnalizacji publicznej

Warunki gwarancji

Publiczne systemy nagłośnieniowe i konferencyjne

przegląd systemów wizyjnych

Warunki gwarancji

Systemy wideo