Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Yapı Bilgi Modellemesi
Teknik Destek

Yapı Bilgi Modellemesi

Planlamada yeni bir dijital dönüşüm çağına hoş geldiniz.

Üreticiliğin azaldığı onlarca yılın ardından, inşaat sektörü köklü bir değişimin eşiğinde. Mimarlar, planlayıcılar, danışmanlar, entegratörler ve yüklenicilerin, yakında, bilgileri daha kolay paylaşabilecek bir projenin herhangi bir aşamasında tasarım özelliklerinin ayrıntılarına dahil olabilecek ve daha verimli iş birlikleri yapabilecekler.

BIM nedir?

BIM, Bina Bilgi Modelleme, bir binanın dijital temsilini oluşturma, sürdürme süreci ve gerektirdiği projeyi temsil eder. BIM yazılım, CAD ve 3D içerir, ancak sadece bunlardan ibaret değildir. Daha ziyade BIM, karmaşık bir inşaat projesini bir araya getiren tüm taraflar arasında daha iyi iletişim ve işbirliğini teşvik etme sürecine odaklanmaktadır.

BIM’in geliştirilmesi devam ediyor ve bu alanda hala bir takım zorluklar bulunuyor. Örneğin, bir binanın tasarımı, planlanması, mühendisliği, inşa edilmesi ve bakımı için gerekli olan tüm verilerin sorunsuz ve tek bir formatta akabilmesi için, yönetim ve veri alışverişi standartlarının üzerinde mutabakata varılması gerekmektedir.

Bununla birlikte, BIM'i inşaat endüstrisinde çevreleyen heyecan dikkat çekicidir, çünkü BIM zaman aşımına, bütçe limitinin aşmasına ve karmaşık, büyük ölçekli projelerin şeffaflık eksikliğine yönelik bir çözüm sunabilir. Endüstri BIM'e doğru ilerledikçe, bir projenin başarısından sorumlu olanlar bu yeni dünyaya adapte oluyor ve sunabileceği faydaları gerçekleştirmeye başlıyor.

Bosch, BIM'i nasıl destekliyor?

Bosch Building Technologies, BIM'in endüstriyi değiştirmek için sahip olduğu gücü ve bugün akıllı IP video kameraları için BIM dosyaları sunuyor. Ek ürünler için dosyalar kullanıma sunulduğunda, Bosch’un BIM stratejisi bir inşaat projesindeki tüm aşamaları ve paydaşları ele alacak şekilde büyüyecektir.

Bosch'un sunduğu BIM'e yönelik parametrelerle zenginleştirilmiş akıllı nesnelerle, mimarlar daha doğru modelleme yapabilir, planlayıcılar da bütün açılardan simülasyon yaparak sorunları giderebilir. BIM'in amacı, bir inşaat projesindeki tüm tarafları zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak sorunsuz biçimde paylaşma, iş birliği yapma ve etkileşim kurmada güçlendirmektir. BIM, yayılarak inşaat sektörünü yeniden şekillendirmeye ve sektöre şeffaflık katmaya başladıkça, Bosch'un hedefi, sektörü bu avantajları fark etmesini sağlamaktır.

BIM nedir?
BIM nedir?

Avantajlar

Mimarlar

Mimarlar

Mimarlar

BIM'i benimseyen mimarlar, gerçekleri daha önce hiç olmadığı kadar yakın bir şekilde modelleme ve bu gerçekliği ortaya çıktıkça paylaşma gücü elde ediyorlar. Bosch ve BIM birlikte mimarların; tam zamanında, doğru bütçe ve en üst seviyede şeffaflık ile teslim etmesini sağlıyor. Bunu yapmanın yolu:

– StartFragment Bilgi Zenginliği: BIM ile ürün özellikleri, boyutlar, güç tüketimi, bakım gereksinimleri ve diğer teknik özellikler modele doğrudan uygulanarak şeffaflığı, anlayışı artırır ve bir projenin son aşamalarında çıkabilecek fikir ayrılıklarını önleyebilir.

– Gerçekçi Simülasyon: BIM ürünleri, aynı zamanda, özelliklerine ve fizik kurallarına göre taklit edilip görüntülenerek gerçek bir 3D deneyim sunar.

– İş birliği: Mimarlar, diğer paydaşlarla sorunsuz olarak bilgi paylaşımı ve iş birliği yapabilir, entegrasyonu koordine edebilir, girdi ve gözden geçirme döngülerini daha etkili biçimde yönetebilir.

Mimarlar
Danışmanlar ve Planlayıcılar

Danışmanlar ve Planlayıcılar

Danışmanlar ve Planlayıcılar

Danışmanlar ve planlamacılar için zaman aşımları, bütçe aşımları ve büyük ölçekli projelerde şeffaflık eksikliği sıklıkla istisnadan daha çok kuraldır. Bosch ve BIM, planlayıcıların daha fazlasını bilip, varsayımı daha aza indirmelerini sağlayarak bu sorunları çözmeyi vadeder. Bunu yapmanın yolu:

- Planlama: BIM, tedarik izlemeden kaynak entegrasyonuna kadar birçok düzeyde bir projenin daha iyi anlaşılmasını ve daha etkili bir şekilde planlanmasını sağlar.

– Çatışmalar ve Uyuşmazlıklar: - BIM tüm boyutlarda planlamaya izin verdiği için, zaman, mekan ve maliyet çatışmaları kritik hale gelmeden önce tanımlanıp, önlenebilir.

- Hemen Erişim: BIM ortamında, modeller sürekli güncel ve hemen erişilebilir. Planlamacılar herhangi bir aşamada bütünlüğü kontrol edebilir ve değişikliklerden anında haberdar olabilirler

Danışmanlar ve Planlayıcılar
Sistem Entegratörleri

Sistem Entegratörleri

Sistem Entegratörleri

Bir projenin ilk aşamalarında, sistem entegratörleri diğer paydaşların yaptığı gibi aynı zaman ve aynı kaynak zorluklarıyla karşı karşıyadır. Ancak planlama yanlış gittiğinde, doğrudan sonuçlarla karşılaşırlar. BIM bu paydaşlara da dikkate değer avantajlar sunuyor:

- Planlama: Zaman (4D) ve maliyet (5D) boyutlarını içererek BIM, sistem entegratörlerinin insan gücü ve malzeme kaynaklarını maksimum verimlilikle planlamasını ve atamasını sağlar.

– Parça Siparişi: BIM ile doğru parçaları ve aksesuarları bulmak daha kolay hale gelir çünkü sipariş numaraları BIM dosyalarının içinde yer alır.

– Anlayış: Güçlü, çok boyutlu görseller ve birbirine bağlı belgeler ile şartnameler yüklenicilerin, sahaya erişmelerinden önce projeyle ilgili daha fazla ve derin bakış açısı sağlar.

Sistem Entegratörleri
Yapı Sahipleri ve Tesis Yöneticileri

Yapı Sahipleri ve Tesis Yöneticileri

Yapı Sahipleri ve Tesis Yöneticileri

Bina sahipleri ve tesis yöneticileri için büyük kompleksler hassas ayarlanmış makinelerdir. Sorunların teşhisi, hızlı bir şekilde çözülmesi ve işleyen bir tesisin sürdürülmesi, tam zamanlı bir işten daha fazlasıdır. Bosch ve BIM şu konularda yardımcı olabilir:

– Şeffaflık: BIM süreci içinde önemli ölçüde iyileştirilen tasarım şeffaflığı, günlük işlemlerden bakım ve onarıma kadar bir tesisi yönetmenin her yönünü etkiler.

– Maliyet Açısından Verimlilik: İster yenileme, tesis genişletme bakım ister onarım için olsun BIM malzeme bulma, bakım ve onarım hizmetlerini kolaylaştırıp daha verimli hale getirir.

Yapı Sahipleri ve Tesis Yöneticileri

Planlama

3B olarak görselleştirin

3B olarak görselleştirin

3B olarak görselleştirin

Bosch'un BIM dosyaları aynı zamanda bir bina içindeki herhangi bir kamerayı seçmenize, montaj düzeneğini değiştirmenize ve daha gerçekçi bir 3D gezinti sunmanıza olanak tanır.

3B olarak görselleştirin
Bir video kamera seçin

Bir video kamera seçin

Bir video kamera seçin

Bosch, her türlü ihtiyacı karşılayan eksiksiz bir IP video kamera yelpazesi sunar. Revit biçiminde BIM dosyası olarak sunulan bunlar doğrudan modelinizle katıştırılarak tam, gerçekçi ayrıntılarla görüntülenebilir.

Bir video kamera seçin

BIM Dosyaları