Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Security and Safety Systems Global

Zaštiti Podataka

Napomene Bosch-Gruppe o zaštiti podataka

1.Obavijest o zaštiti podataka

Robert Bosch d.o.o. Rješenja za sigurnost i zaštitu (dalje u tekstu „Bosch” ili „mi”) ovim putem se zahvaljuje na Vašem interesu te Vam odobrava pristup internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama (na koje se odnosi zajednički naziv „internetske ponude”).

2. Bosch poštuje vašu privatnost

Zaštita vaše privatnosti za vrijeme obrade osobnih podataka, kao i sigurnost svih poslovnih podataka, od velike su nam važnosti. Osobne podatke koji su prikupljeni tijekom vašeg posjeta našim internetskim ponudama obrađujemo povjerljivo i isključivo u skladu sa zakonskim propisima.

Zaštita podataka i informacijska sigurnost dio su politike naše tvrtke.

3.Voditelj obrade

Bosch Sicherheitssysteme GmbH je kao voditelj obrade odgovoran za ovradu vaših podataka, iznimke su opisane u ovoj obavijesti o zaštiti podataka.

Naši kontaktni podaci navedeni su nastavku:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert Bosch Ring 5-7
85630 Grasbrunn
GERMANY

Email: Info.Service@de.bosch.com
Phone: +49 89 6290-0

4. Prikupljanje, obrada i uporaba osobnih podataka

4.1.Obrađene su sljedeće kategorije podataka:

Podaci za komunikaciju (npr. ime, telefon, e-pošta, adresa, IP adresa,),

Ugovorni matični podaci (npr. ugovorni odnosi, ugovorni interes ili interes za proizvod),

Povijest klijenata,

Ugovorni podaci o računovodstvu i plaćanju,

4.2. Načela

Osobni podaci sastoje se od svih informacija povezanih s identificiranom, fizičkom osobom ili osobom koja se može identificirati i oni uključuju, npr., imena, adrese, brojeve telefona, adrese e-pošte, ugovorne matične podatke, ugovorne podatke o računovodstvu i plaćanju, što je izraz identiteta osobe.

Mi prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo osobne podatke (uključujući IP adrese) samo kad za to postoji pravna osnova ili ako ste vi dali suglasnost za obradu ili uporabu osobnih podataka kad je riječ o tom pitanju, npr. putem registracije.

4.3. Svrhe i pravne osnove obrade

Mi i pružatelji usluga koje smo angažirali obrađujemo vaše osobne podatke u sljedeće svrhe obrade:

 • Pružanje ovih internetskih ponuda. (Pravna osnova: naš opravdani interes za izravni marketing dok god se odvija u skladu sa zakonom o zaštiti podataka i zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja.)
 • pružanje ovih internetskih ponuda i izvršavanje ugovora pod našim ugovornim uvjetima (Pravna osnova: izvršavanje ugovora.)
 • Utvrđivanje ometanja/smetnji i iz sigurnosnih razloga. (Pravne osnove: izvršavanje naših zakonskih obaveza u okviru sigurnosti podataka i opravdani interes za rješavanje ometanja/smetnji i za sigurnost naših ponuda.)
 • Samopromocija i promocija koju izvršavaju drugi, kao i istraživanje tržišta i analiza . (Pravne osnove: suglasnost / naš opravdani interes za izravni marketing dok god se odvija u skladu sa zakonom o zaštiti podataka i zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja.)
 • slanje neslettera e-poštom ili SMS-om/MMS-om uz suglasnost primatelja (Pravna osnova: suglasnost.)
 • upravljanje zajednicom za prijavljene članove u svrhu pristupanja materijalima koji mogu podržati dizajn sigurnosnih sustava. (Pravna osnova: ispunjavanje ugovornih obveza.)
 • zaštita i obrana naših prava (Pravna osnova: naš opravdani interes za zaštitu i obranu naših prava.)

4.4. Registracija

Ako se želite koristiti / imati pristup prednostima za koje je potrebno sklapanje ugovora, zahtijevamo vašu registraciju. U okviru registracije prikupljamo osobne podatke koji su potrebni za sklapanje i izvršavanje ugovora (npr. ime, prezime, datum rođenja, adresa e-pošte, ako je primjenjivo, podaci o željenom načinu plaćanja ili o vlasniku računa) te, ako je primjenjivo, dodatne podatke na dobrovoljnoj osnovi. Obavezne izjave označene su znakom *.

4.5. Datoteke zapisnika

Svaki put kad se služite internetom, vaš preglednik odašilje određene informacije koje pohranjujemo u takozvane datoteke zapisnika.

Mi nakratko čuvamo datoteke zapisnika isključivo kako bismo utvrdili smetnje te iz sigurnosnih razloga (npr. radi razjašnjenja pokušaja napada), a zatim ih brišemo. Datoteke zapisnika koje moramo zadržati u dokazne svrhe izuzete su od brisanja dok se određeni incident u potpunosti ne riješi te se mogu, u pojedinom slučaju, prenijeti istražnim tijelima.

Datoteke zapisnika upotrebljavaju se i za analizu (bez potpune IP adrese ili s njom). Stoga pogledajte modul Internetska analiza.

U datotekama zapisnika spremaju se naročito informacije navedene u nastavku:

 • IP adresa (adresa internetskog protokola) terminalnog uređaja koji se upotrebljava za pristup internetskim ponudama,
 • adresa internetske stranice na kojoj se pristupilo internetskoj ponudi (takozvani URL izvora ili URL preporučitelja),
 • naziv pružatelja usluge preko kojega se pristupilo internetskim ponudama,
 • naziv datoteka ili informacija kojima se pristupilo,
 • datum, vrijeme i trajanje dohvaćanja,
 • količina prenesenih podataka,
 • operativni sustav i informacije o internetskom pregledniku koji se upotrijebio, uključujući instalirane dodatke (npr. Flash Player),
 • kôd statusa http-a (npr. „uspješan zahtjev” ili „tražena datoteka nije pronađena”).

4.6.Djeca

Ova internetska ponuda nije namijenjena djeci mlađoj od 16 godina.

4.7. Prijenos podataka

4.7.1.Prijenos podataka drugim voditeljima obrade

Vaši osobni podaci prije svega se prosljeđuju drugim voditeljima obrade samo kad je to potrebno za izvršavanje ugovora, ako mi ili treća strana imamo opravdani interes za prijenos ili ako ste dali svoju suglasnost. Pojedinosti o pravnim osnovama dostupne su u odjeljku Svrhe i pravne osnove obrade. Treće osobe mogu biti i druga društva Grupe Bosch. Prijenos podataka trećim osobama na osnovi opravdanog interesa objašnjen je u ovoj obavijesti o zaštiti podataka.

Usto, podaci se mogu prenijeti drugim voditeljima obrade kad smo obavezni to učiniti zbog zakonskih propisa ili izvršnih upravnih ili sudskih naloga.

4.7.2.Pružatelji usluga (općenito)

Angažirali smo vanjske pružatelje usluga da izvrše zadatke kao što su usluge prodaje i marketinga, upravljanje ugovorima, rukovanje isplatama, programiranje, hostiranje podataka i usluge dežurne servisne linije. Te pružatelje usluga odabrali smo pažljivo i redovito ih provjeravamo, posebice kad je riječ o njihovu pažljivom rukovanju podacima i zaštitom podataka koje su spremili. Svi pružatelji usluga dužni su održavati povjerljivost i poštivati zakonske odredbe. Pružatelji usluga mogu biti i druga društva Grupe Bosch.

4.7.3. Pružatelji platnih usluga

Angažiramo vanjske pružatelje platnih usluga.

Ovisno o načinu plaćanja koji odaberete tijekom postupka naručivanja, podatke koji se upotrebljavaju za obradu plaćanja (npr. podaci o bankovnom računu ili kreditnoj kartici) prenosimo financijskoj instituciji kojoj se naplaćuje ta uplata ili pružateljima platnih usluga koje smo mi angažirali. Ponekad i pružatelji platnih usluga prikupljaju i obrađuju takve podatke kao voditelji obrade. U tom slučaju (pružatelji platnih usluga su voditelji obrade) primjenjuje se obavijest o zaštiti podataka ili pravila o zaštiti privatnosti dotičnog pružatelja platnih usluga.

4.7.4. Upravljanje potraživanjima

Zadržavamo pravo da potraživanja naplate vanjski pružatelji usluga.

Osim toga, imamo opravdani interes za prodaju potraživanja trećim osobama i za prijenos podataka koji su nužni za namirenje kupcu potraživanja. Tijekom namirenja kupci potraživanja djeluju u vlastito ime i sami su odgovorni za obradu podataka. U tom smislu primjenjuju se obavijesti o zaštiti podataka koje je izdao kupac potraživanja.

4.7.5. Prijenos primateljima izvan EGP-a

Osobne podatke možemo prenijeti i primateljima koji se nalaze izvan EGP-a u takozvanim trećim državama. U tim slučajevima prije prijenosa pobrinut ćemo se da primatelj podataka pruža primjerenu razinu zaštite podataka (npr. prema odluci o primjerenosti Europske komisije za dotičnu zemlju ili prema sporazumu sklopljenom s primateljem na temelju takozvanih modela klauzula za EU) ili da ste dali svoju suglasnost za prijenos.

Imate pravo na primanje pregleda primatelja trećih zemalja i primjerka posebno dogovorenih odredbi koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite podataka. Molimo da u tu svrhu upotrijebite izjave iz odjeljka Kontakt.

4.9. Trajanje pohrane; razdoblja zadržavanja

Vaše podatke ponajprije pohranjujemo onoliko koliko je potrebno za pružanje naših internetskih ponuda i usluga povezanih s njima ili dok god imamo opravdani interes za pohranu podataka (npr. i nakon izvršavanja ugovora možemo i dalje imati opravdani interes za marketing putem obične pošte). U svim drugim slučajevima brišemo vaše osobne podatke, a iznimka su podaci koje moramo pohraniti radi ispunjenja zakonskih obaveza (npr. zbog razdoblja zadržavanja prema poreznom i trgovinskom zakoniku obavezni smo imati dokumente kao što su ugovori i fakture dostupne tijekom određenog razdoblja).

5. Kreditne procjene

Imamo opravdani interes za izvršavanje kreditnih procjena koje su navedene u ovom odjeljku u svrhu zaštite od nenaplativih potraživanja ili ulaganja. Možemo angažirati društva koja provode matematičku i statističku analizu da procijene rizik od neizvršavanja obveze plaćanja i dostave informacije o vjerojatnosti neizvršavanja obveze plaćanja, u okviru onoga što je dopušteno zakonom. Za procjenu se, među ostalim, mogu upotrijebiti podaci o adresi.

U slučaju da rezultat kreditne procjene ne zadovoljava naše zahtjeve, zadržavamo pravo da zatražimo siguran način plaćanja (npr. kreditnom karticom) ili da odbijemo sklapanje ugovora.

Kreditna procjena temelji se na automatiziranom donošenju odluka. Ako se ne slažete s rezultatom procjene, možete predati svoje mišljenje u pisanom obliku kako bi ga pregledao voditelj postupka. Nadalje, imate pravo doznati osnovne razloge na temelju kojih je donesena odluka dotičnog pružatelja usluga.

6. Izvještaji za kreditne agencije

Kreditne agencije izvještavamo o dospjelim potraživanjima u slučajevima kad, unatoč dospijeću, nije izvršena uplata, kad je prijenos nužan za očuvanje naših opravdanih interesa ili opravdanih interesa trećih osoba te kad postoje dodatni zakonski zahtjevi. Oni obuhvaćaju

izvršnost potraživanja ili prisutnost eksplicitne mjenice, ili

izdavanje najmanje dvije obavijesti o prekoračenju roka nakon dospijeća potraživanja, dok se prva obavijest o prekoračenju roka morala izdati najmanje četiri tjedna prije i dužnik je morao biti obaviješten o mogućnosti predavanja zahtjeva kreditnoj agenciji (pri prvoj obavijesti ili barem prije samog podnošenja kreditnoj agenciji) i potraživanje nije osporeno, ili

mogućnost raskida ugovornog odnosa bez prethodne obavijesti zbog prethodnih dospjelih neplaćenih obveza i dužnik je obaviješten o mogućnosti podnošenja potraživanja kreditnoj agenciji.

Osim toga, možemo izvijestiti kreditne agencije o ponašanju koje je u suprotnosti s ugovorom (npr. prijevara, zlouporaba) kad je to potrebno za očuvanje naših opravdanih interesa ili opravdanih interesa trećih osoba i kad nema razloga za pretpostavku da su interesi pogođene osobe koji su vrijedni zaštite važniji ili imaju prednost pred tim opravdanim interesima.

7. Uporaba kolačića

7.1.Općenito

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se spremaju u vašem računalu pri posjetu internetskoj ponudi. Ukoliko ponovno pristupite internetskoj ponudi u neko drugo vrijeme, vaš preglednik pošalje sadržaj kolačića natrag njezinu ponuđaču i time omogućava ponovnu identifikaciju terminalnog uređaja. Čitanje kolačića omogućuje nam da svoju internetsku ponudu izradimo tako da bude optimalna za vas i da vam olakšamo njezinu uporabu.

7.2. Deaktivacija i brisanje kolačića

Kad posjetite naše internetske stranice, skočni prozor kolačića pitat će vas želite li dopustiti kolačiće koji se nalaze na našoj stranici ili ih želite deaktivirati u postavkama.

Ukoliko odlučite blokirati kolačiće, u vaš preglednik postavlja se kolačić za odbijanje. Taj kolačić služi isključivo za izvršavanje vašeg prigovora. Deaktivacijom kolačića mogu se onemogućiti pojedinačne funkcije naših internetskih stranica. Imajte na umu da se kolačić za odbijanje iz tehničkih razloga može postaviti samo za preglednik koji se upotrijebio za prvotno postavljanje kolačića. Obrišete li kolačiće ili upotrijebite drugi preglednik ili drugi terminalni uređaj, morate ponovo odbiti kolačiće.

Prilagođavanje postavki ne odnosi se na kolačiće koji su postavljeni za vrijeme vaših posjeta internetskim stranicama drugih pružatelja.

Vaš preglednik dopušta vam da bilo kada obrišete sve kolačiće. Kako biste to učinili, proučite funkcije pomoći svojeg preglednika. Međutim, to može dovesti do nedostupnosti pojedinačnih funkcija.

Osim toga, možete upravljati uporabom kolačića trećih strana i deaktivirati ih na sljedećoj internetskoj stranici:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Budući da mi ne upravljamo tom internetskom stranicom, nismo odgovorni za nju niti možemo utjecati na njezin sadržaj i dostupnost.

7.3. Pregled kolačića kojima se služimo

U ovome odjeljku možete pronaći pregled kolačića kojima se služimo.

Potpuno nužni kolačići

Određeni kolačići nužni su kako bismo sigurno pružili svoje internetske usluge. Ova kategorija uključuje, npr.:

 • kolačiće koji identificiraju i autoriziraju naše korisnike,
 • kolačiće koji privremeno spremaju određene unose korisnika (npr. sadržaj košarice za kupnju ili internetskog obrasca),
 • kolačiće koji pohranjuju određene postavke korisnika (npr. postavke pretrage ili jezika),
 • kolačiće koji pohranjuju podatke kako bi se osigurala neometana reprodukcija video ili zvučnog sadržaja.

Analitički kolačići

Upotrebljavamo analitičke kolačiće za evidenciju ponašanja pri uporabi (npr. reklamni natpisi na koje je korisnik kliknuo, uneseni upiti za pretragu) naših korisnika i za njihovu statističku procjenu.

8. Internetska analiza

Potrebni su nam statistički podaci o uporabi naših internetskih ponuda kako bismo ih izradili tako da budu bolje prilagođeni korisniku te kako bismo izvodili mjerenja raspona i provodili istraživanja tržišta.

Za tu svrhu služimo se alatima za internetsku analizu koji su opisani u ovome odjeljku.

Profili uporabe koje ti alati izrađuju s pomoću kolačića za analizu ili procjenom da datoteke zapisnika ne sadržavaju osobne podatke. Alati uopće ne upotrebljavaju IP adrese ili ih skraćuju odmah nakon što ih prikupe.

Ponuditelji alata obrađuju podatke samo kao izvršitelji obrade podložno našim uputama, a ne za vlastite svrhe.

U nastavku možete pronaći informacije o svakom ponuditelju alata i o tome kako možete uložiti prigovor na prikupljanje i obradu podataka s pomoću alata.

Imajte na umu da, kad je riječ o alatima koji upotrebljavaju kolačiće za odbijanje, funkcija odbijanja povezana je s uređajem ili preglednikom te je stoga valjana za terminalni uređaj ili preglednik koji se upotrebljava u tom trenutku. U slučaju da upotrebljavate nekoliko terminalnih uređaja ili preglednika, morate odbiti kolačiće na svakom uređaju i u svakom upotrijebljenom pregledniku.

Osim toga, općenito možete izbjeći izradu profila uporabe općom deaktivacijom uporabe kolačića; više informacija o tome nalazi se u odjeljku Deaktivacija i brisanje kolačića.

8.1. WebTrends

WebTrends omogućava društvo WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, SAD.

Možete uložiti prigovor na prikupljanje ili obradu vaših podataka odabirom mogućnosti odbijanja klikom na poveznicu u nastavku: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp .

8.2. Google Analytics

Google Analytics omogućava društvo Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google”). Mi upotrebljavamo Google Analytics s dodatnom funkcijom koju nudi Google za anonimizaciju IP adrese. Tijekom tog postupka Google odmah skraćuje IP adrese unutar EU-a u većini slučajeva, no u SAD-u samo u iznimnim slučajevima, a u obje regije samo sprema skraćene IP adrese.

Možete uložiti prigovor na prikupljanje ili obradu vaših podataka s pomoću sljedeće poveznice za preuzimanje i ugradnje dodatka za preglednik: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

9. Uporaba naših mobilnih aplikacija

Uz naše internetske ponude nudimo i mobilne aplikacije koje možete preuzeti na svoj mobilni uređaj. Osim podataka koji se prikupljaju na internetskim stranicama, prikupljamo i dodatne osobne podatke s pomoću svojih aplikacija koje posebno proizlaze iz uporabe mobilnog uređaja. Do toga dolazi samo kada ste izričito dali svoju suglasnost.

9.1. Obrada podataka koju izvršavaju operatori trgovina aplikacijama

Tijekom preuzimanja određene aplikacije mi ne prikupljamo podatke, a prijenos podataka kao što su korisničko ime, adresa e-pošte i jedinstveni identifikator uređaja trgovini aplikacijama (npr. Google Play društva Google, App Store društva Apple, Galaxy Apps Store društva Samsung) izvan je naše odgovornosti. Ne možemo utjecati na prikupljanje i daljnju obradu tih podataka koje izvršava trgovina aplikacijama kao voditelj obrade.

10. YouTube

Ove internetske ponude upotrebljavaju platformu za videozapise YouTube kojom upravlja društvo YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, SAD („YouTube”). YouTube je platforma koja omogućava reprodukciju zvučnih zapisa i videozapisa.

Kad pristupite određenoj stranici naših internetskih ponuda koja sadržava ugrađeni čitač sadržaja platforme YouTube, uspostavlja se veza s platformom YouTube kako bi se video ili zvučna datoteka mogle prenijeti i reproducirati. Podaci se pritom prenose društvu YouTube kao izvršitelju obrade. Mi nismo odgovorni za obradu tih podataka koju izvršava YouTube.

Dodatne informacije o opsegu i svrsi prikupljenih podataka, o daljnjoj obradi i uporabi podataka koje izvršava YouTube, te o vašim pravima i mogućnostima privatnosti koje su vam dostupne za odabir nalaze se u obavijesti o zaštiti podataka platforme YouTube.

11. Newsletter

11.1. Newsletter uz pristanak; pravo na povlačenje

U okviru naših internetskih ponuda možete se pretplatiti na newsletter. Pritom se služimo takozvanim postupkom dvostrukog pristanka, što znači da vam newsletter šaljemo putem e-pošte, mobilne aplikacije za dopisivanje (kao što je, npr., WhatsApp), SMS-a ili automatske obavijesti isključivo nakon što nam izričito potvrdite aktivaciju usluge slanja newslettera klikom na poveznicu u obavijesti. Ako u budućnosti više ne budete željeli primati newsletter, možete prekinuti pretplatu bilo kada povlačenjem svoje suglasnosti. Svoju suglasnost za primanje newslettera možete povući e-poštom na način da kliknete na poveznicu koja je poslana u odgovarajućoj poruci e-pošte internetske ponude, ovisno o slučaju. To se odvija u administrativnim postavkama. U suprotnom nas kontaktirajte s pomoću kontaktnih podataka koji se nalaze u odjeljku Kontakt.

12. Vanjske poveznice

Naše internetske poveznice mogu sadržavati poveznice na internetske stranice trećih osoba – pružatelja koji nisu povezani s nama. Nakon što kliknete na takvu poveznicu, mi ne utječemo na prikupljanje, obradu i uporabu osobnih podataka koje se klikom na poveznicu mogu prenijeti trećoj osobi (kao što je IP adresa ili URL stranice na kojoj se nalazi poveznica) jer su postupci trećih osoba, dakako, izvan našeg nadzora. Ne preuzimamo odgovornost za obradu takvih osobnih podataka koju izvršavaju treće osobe.

13. Sigurnost

Naši zaposlenici i društva koja pružaju usluge u naše ime obvezani su na povjerljivost i na suglasnost s mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka.

Poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali prikladnu razinu sigurnosti i kako bismo zaštitili vaše podatke kojima mi upravljamo posebice od rizika od nehotičnog ili protuzakonitog uništavanja, manipulacije, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili neovlaštenog pristupa. Naše sigurnosne mjere stalno se unaprjeđuju u skladu s tehnološkim napretkom.

14. Korisnička prava

Kako biste ostvarili svoja prava, upotrijebite informacije koji se nalaze u odjeljku Kontakt. Molimo vas da pri tome omogućite svoju jednoznačnu identifikaciju.

Pravo na informacije i pristup:

Imate pravo od nas ishoditi potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci ili ne i, ako se obrađuju, na pristup svojim osobnim podacima.

Pravo na ispravak i brisanje:

Imate pravo od nas ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas bez odgode. S obzirom na svrhe obrade podataka, imate pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, među ostalim, davanjem dopunske izjave.

To se ne odnosi na podatke koji su potrebni u svrhe naplate ili računovodstva ili koji su podložni zakonskom razdoblju zadržavanja. Međutim, ako pristup takvim podacima nije potreban, njihova je obrada ograničena (pročitajte nastavak).

Ograničavanje obrade:

Imate pravo zahtijevati – dok god su zakonski zahtjevi ispunjeni – ograničavanje obrade svojih podataka.

Prigovor na obradu podataka:

Imate pravo bilo kada uložiti prigovor na našu obradu podataka. Tada više nećemo obrađivati vaše osobne podatke osim,ako dokažemo sukladnost sa zakonskim zahtjevima za pružanje dokazivih razloga za daljnju obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili za uspostavu, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva.

Prigovor na izravni marketing:

Nadalje, bilo kada možete uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga. Molimo vas da uzmete u obzir da, iz organizacijskih razloga, može doći do preklapanja između vašeg prigovora i uporabe vaših podataka u okviru kampanje koja je u već u tijeku.

Prigovor na obradu podataka na temelju pravne osnove „opravdanog interesa”:

Osim toga, bilo kada imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka ako se on temelji na pravnoj osnovi opravdanog interesa. U tom slučaju obustavit ćemo obradu vaših podataka, osim ako dokažemo uvjerljive i valjane razloge u skladu s pravnim zahtjevima za obradu koji nadilaze vaša prava.

Povlačenje suglasnosti:

Ako ste dali suglasnost za obradu vaših podataka, imate pravo uložiti prigovor na tu suglasnost s trenutnim učinkom. Zakonitost obrade podataka izvršene prije vašeg povlačenja suglasnosti ostaje nepromijenjena.

Prenosivost podataka:

Imate pravo na dobivanje podataka koje ste nam pružili u strukturiranom, često korištenom, strojno čitljivom formatu ili – ako je tehnički izvedivo – zahtijevati da te podatke prenesemo trećoj osobi.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu:

Imate pravo uložiti pritužbu nadzornom tijelu. Možete uložiti pritužbu nadzornom tijelu koje je odgovorno za vaše mjesto prebivališta ili vašu državu ili nadzornom tijelu koje je odgovorno za nas. Ono je:

Agencija za zaštiu osobnih podataka

Adresa: Martićeva ulica 14
HR - 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr

15. Izmjene Obavijesti o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo da promijenimo svoje mjere sigurnosti i zaštite podataka ako je to potrebno zbog tehničkog razvoja. U takvim slučajevima izmijenit ćemo i dopuniti svoje obavijesti o zaštiti podataka u skladu s time. Molimo vas da stoga proučite trenutačnu verziju naše obavijesti o zaštiti podataka s obzirom na to da je podložna promjenama.

16. Kontakt

Ako nas želite kontaktirati, dostupni smo na adresi koja je navedena u odjeljku „Voditelj obrade”.

Kako biste ostvarili svoja prava te za prijedloge i pritužbe povezane s obradom vaših osobnih podataka, kao i za povlačenje vaše suglasnosti, preporučujemo da se obratite povjereniku za zaštitu podataka grupe:

povjerenik za zaštitu podataka grupe
Informacijska sigurnost i privatnos tGrupe Bosch (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
Germany

ili

e-pošta: DPO@bosch.com

17. Datum stupanja na snagu: 16.02.2018