Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Security and Safety Systems Global

Adatvédelmi nyilatkozat

A Bosch csoport adatvédelmi politikája

1. Adatvédelmi tájékoztató

A Robert Bosch Kft. (a továbbiakban: „Bosch” vagy „mi” vagy „minket”) örömmel vette internet oldalainkon és mobil alkalmazásainkon (a továbbiakban együttesen „online ajánlatok” néven is) tett látogatását és vállalatunk és termékeink iránt mutatott érdeklődését.

2. A Bosch tiszteletben tartja az Ön magánéletét

Személyes adatainak kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordítunk magánéletének védelmére és valamennyi üzleti adatának biztonságára. Az online ajánlatainknál tett látogatása során gyűjtött személyes adatokat azok bizalmas jellegének megtartásával, kizárólag a törvényi előírásokkal összhangban dolgozzuk fel.

Az adatvédelem és az információbiztonság üzletpolitikánk részét képezi.

3. Adatkezelő

A Bosch Sicherheitssystemee GmbH az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő; az ez alóli kivételeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük. Kapcsolattartási adataink a következők:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert Bosch Ring 5-7
85630 Grasbrunn
GERMANY

Email: Info.Service@de.bosch.com
Phone: +49 89 6290-0

4. Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

4.1. Az alábbi adatkategóriák keze-lésére kerül sor:

 • Kommunikációs adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím, cím, IP-cím)
 • Szerződéses törzsadatok (pl. szerződéses kapcsolatok, szerződéses vagy termékkel kapcsolatos érdekeltség)
 • Ügyfél előzmény
 • A szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok

4.2. Alapelvek

A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek, szerződéses törzsadatok, szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok, a-melyek kifejezik egy személy azonosságát. Mi csak akkor gyűjtünk, kezelünk és használunk fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy törvényi alapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához, pl. regisztrálással.

4.3. Adatkezelés céljai és jogalapjai

Mi és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzuk fel az Ön személyes adatait:

 • Ezen online ajánlatok nyújtása
  (Jogalap: Direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi előírásokkal és versenyjoggal összhangban történik).
 • Az ilyen online ajánlatok nyújtása és adott szerződés szerződéses feltételeink szerinti teljesítése és rendezése. A rendezés magában foglalhatja követelések értékesítését.
  (Jogalapok: Szerződéses kötelezettségek teljesítése és/vagy követeléskezeléshez fűződő jogos érdekünk a követelések értékesítése tekintetében).
 • Szolgáltatás-megszakadások/zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból
  (Jogalapok: Jogi kötelezettségek teljesítése az adatbiztonság körében és a szolgáltatás-megszakadások és zavarok megoldásához, valamint ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk körében).
 • Ön-promóció és mások által végzett promóció, piackutatás és elérési elemzés céljából a jogszabályok által megengedett körben vagy hozzájárulás alapján (Jogalapok: Hozzájárulás / direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi törvényekkel és a versenyjoggal összhangban történik).
 • Hírlevél küldése e-mailben vagy SMS/MMS-ben az üzenetet kapó fél hozzájárulásával
  (Jogalap: Hozzájárulás).
 • Bejelentkezett tagok online közösségének működtetése biztonsági rendszerek tervezéséhez szükséges információs anyagok elérése céljából.
  (Jogalap: A szerződéses kötelezettségek teljesítése).
 • Jogaink megvédése és érvényesítése
  (Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk).

4.4. Regisztráció

Ha olyan előnyökkel kíván élni, vagy azokhoz hozzáférni, amely szerződés létrehozását igényli, kérjük, regisztráljon. A regisztráció során a szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges személyes adatokat gyűjtünk (pl. vezetéknév, utónév, születési dátum, e-mail cím, adott esetben, az előnyben részesített fizetési mód vagy a számlabirtokos részletezése és adatai), valamint adott esetben önkéntesen megadott további adatokat. A regisztrációhoz szükséges adatokat *-gal jelöljük.

4.5. Napló fájlok

Minden alkalommal, amikor az internetet használja, böngészője bizonyos információkat küld, amelyeket mi úgynevezett naplófájlokban (log files) tárolunk. A naplófájlokat csak rövid időre mentjük el, kizárólag a felmerülő zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek tisztázása), majd azt követően töröljük őket. A törlés köréből ki vannak zárva azok a naplófájlok, amelyeket bizonyítási célból meg kell tartani az adott probléma teljes megoldásáig, és eseti alapon ezek a fájlok átadhatók a nyomozó hatóságoknak. A naplófájlok elemzési célokra is felhasználhatók (IP-cím nélkül vagy teljes IP-cím nélkül). Lásd ezért a web-elemzési modult.

A naplófájlokban különösen az alábbi információk kerülnek el-mentésre:

 • Azon végberendezés IP-címe (internet protokoll címe), amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez használnak;
 • Azon weboldal internet címe, amelyről az online ajánlathoz hozzáfértek (úgynevezett származási URL vagy odautaló URL);
 • Azon szolgáltató neve, a-melyet az online ajánlatok-hoz való hozzáféréshez igénybe vesznek;
 • A hozzáféréssel elért fájlok vagy információk elnevezése;
 • A visszakeresés napja és időpontja, valamint időtartama;
 • Az átadott adatok mennyisége;
 • Az internetböngésző operációs rendszere és fel-használt információi, a telepített bővítőket (add-ons) is beleértve (pl. Flash Player);
 • http státusz kód (pl.: „A kérés sikeres” vagy „A kért fájl nem található”).

4.6. Gyerekek

Ez az online ajánlat nem célozza meg a 16 évesnél fiatalabb gyermekeket és nem nekik szól.

4.7. Adattovábbítás

4.7.1. Adattovábbítás más adatkezelőknek

Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek átadásra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges, abban az esetben, amikor nekünk vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik az átadáshoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz. A jogi alapokról szóló részletek az Adatkezelési célok és azok jogalapjai című részben találhatók meg. Harmadik felek lehetnek a Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is. Amennyiben adatok harmadik felek részére jogos érdek alapján kerülnek átadásra, az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetésre kerül. Előfordulhat továbbá, hogy adatokat olyan esetben is átadunk más adatkezelőknek, amikor arra minket törvény által előírt szabályozás vagy végrehajtható közigazgatási vagy bírói végzés kötelez.

4.7.2 Szolgáltatók (általánosságban)

Külső szolgáltatókat bíztunk meg olyan feladatokkal, mint értékesítési és marketing szolgáltatások, szerződéskezelés, fizetések kezelése, programozás, adathosztolás és forróvonal (hot-line) szolgáltatások. E szolgáltatókat körültekintően választottuk ki, és rendszeresen felülvizsgáljuk őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az általuk elmentett adatokat. Minden szolgáltató köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani. A Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is lehetnek szolgáltatók.

4.7.2. Pénzforgalmi szolgáltatók

Külső pénzforgalmi szolgáltatókat alkalmazunk. Az Ön által a megrendelési folyamat során választott fizetési módtól függően a kifizetések fel-dolgozása során használt adatokat (pl. bankszámla vagy hitelkártya adatok) a kifizetéssel megterhelt pénzintézetnek vagy pedig az általunk megbízott pénzforgalmi szolgáltatóknak adjuk át. Előfordulhat, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók mint adatkezelők gyűjtik és dolgozzák fel ezeket az adatokat. Ebben az esetben (amikor a pénzforgalmi szolgáltatók adatkezelők), az adott pénzforgalmi szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója vagy adatvédelmi szabályzata az irányadó.

4.7.4 Követeléskezelés

Fenntartjuk a jogot a követelések külső szolgáltatók útján történő beszedésére.

Ezenfelül jogos érdekünk fűződik a követelések harmadik felek részére történő értékesítéséhez, valamint a követelések beszedéséhez szükséges adatoknak az adott követelést megvásárló fél részére történő átadásához. A követelések beszedése során a követelésvásárlók saját nevükben járnak el, és ők maguk felelnek az adatok kezeléséért. E tekintetben az adott követelésvásárló adatvédelmi nyilatkozata irányadó.

4.8. Adattovábbítás az EGT-n kívüli címzetteknek

Személyes adatokat átadhatunk az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban található címzetteknek is. Ilyen esetekben az adattovábbítást megelőzően megbizonyosodunk arról, hogy a címzett fél megfelelő szintű adatvédelmet nyújt (pl. az Európai Bizottság adott országra vonatkozó megfelelőségi határozata, vagy a címzettel az úgynevezett uniós mintazáradékok alapján kötött megállapodás alapján), illetve arról, hogy Ön hozzájárult-e az átadáshoz.

Ön jogosult a harmadik országbeli címzettekről áttekintést kapni, valamint az adatvédelem megfelelő szintjét biztosító, kifejezetten elfogadott rendelkezésekről másolatot kapni. E célból, kérjük, vegye igénybe a Kapcsolattartás pontban tett nyilatkozatokat.

4.9. A tárolás időtartama; megőrzési időszakok

Általában addig tároljuk az Ön adatait, amíg az online ajánlataink, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához (pl. a szerződést követően is fűződhet jogos érdekünk postai levélben kifejtett marketinghez). Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait azon adatok kivételével, a-melyeket jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tárolnunk kell (pl. ilyen kötelezettség terhel minket az adózási és kereskedelmi törvénykönyvek értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így szerződéseket és számlákat rendelkezésre tartsunk).

5. Hitelminősítések

Jogos érdekünk fűződik az ebben a részben meghatározott hitel-minősítések elvégzéséhez a behajthatatlan követelések és a rossz befektetések elleni védelem érdekében. Megbízást adhatunk olyan vállalatoknak, amelyek matematikai és statisztikai elemzéseket végeznek a nemfizetés kockázatának értékelése érdekében, és a törvény által megengedett kereteken belül információt szolgáltassanak a nemfizetés valószínűségére vonatkozóan. Az értékeléshez címadatok felhasználhatók, de nem kizárólagosan.

Amennyiben a hitelminősítés eredménye nem felel meg a követelményeinknek, fenntartjuk a jogot arra, hogy biztosított fizetési módot kérjünk (pl. hitelkártya), vagy hogy megtagadjuk a szerződéskötést.

A hitelminősítés automatizált döntéshozatalon alapul. Amennyiben nem ért egyet az eredménnyel, írásban benyújthatja a véleményét, amelyet egy ügyintéző megvizsgál. Ezenfelül jogában áll tájékoztatást kérni az adott szolgáltató döntését alátámasztó lényeges indokokról.

6. Hitelügynökségek felé tett jelentések

A lejárt követeléseket abban az esetben jelentjük a hitelügynökségeknek, ha az esedékessé válás ellenére sem történt kifizetés, ha az utalásra szükség van jogos érdekeink vagy harmadik felek jo-gos érdekeinek megvédése érdekében, vagy pedig további jogszabályi követelmények fennállása esetén. Ezek a következők:

 • a követelés végrehajthatósága, vagy egyértelmű kötelezvény megléte; vagy
 • legalább kettő írásbeli felszólítás küldése a követelés esedékessé válását követően, miután az első felszólításra legalább négy héttel korábban sor került, és az adós tájékoztatást kapott arról, hogy lehetőség van a követelés hitelügynökségnek történő átadására (ebben az első felszólításban, de legalább a hitelügynökségnek történő tényleges átadást megelőzően), és a követe-lést nem vitatták; vagy
 • a szerződéses jogviszony megszüntetésének lehetősége előzetes értesítés nélkül, a fizetés elmaradása miatt, miután az adós tájékoztatást kapott arról, hogy lehetőség van a követelés hitelügynökségnek történő átadására. Ezenfelül jelenthetjük a hitelügynökségnek a szerződésszegő magatartást (pl. csalárd magatartás, visszaélés), amennyiben azt jogos érdekeink vagy harmadik felek jogos érdekeinek a védelme megkívánja, és nincs ok azt feltételezni, hogy az érintett személy védelmet érdemlő érdekei felülmúlják ezeket a jogos érdekeket vagy elsőbbséget élveznek azokkal szemben.

7. Sütik (cookie) használata

7.1 Általános tudnivalók

A sütik apró szöveges fájlok, a-melyek online ajánlatunk meglátogatásakor a számítógépén kerülnek elmentésre. Amennyiben ön egy más alkalommal felkeresi online ajánlatunkat, az Ön böngészője a sütik tartalmát visszaküldi az adott ajánlattevőhöz, ezáltal lehetővé téve a végberendezés újbóli azonosítását. A sütik olvasása lehetővé teszi számunkra, hogy online ajánlatainkat optimálisan tervezzük meg az Ön számára, és Önnek is könny-ebbé teszi azok használatát.

7.2. Sütik deaktiviálása és törlése

Amikor meglátogatja internetes oldalainkat, a sütik szintjén előugró ablakban a weboldal megkérdezi Önt, hogy kívánja-e engedélyezni az oldalunkon beállított sütiket, vagy a beállításokban deaktiválni kívánja őket.

Amennyiben úgy dönt, hogy blokkolja a sütiket, a böngészőjében a kimaradást jelentő süti kerül beállításra. Ez a süti kizárólag azt a célt szolgálja, hogy kifogását a számítógépéhez rendelje. A deaktiváló sütik internetes oldalaink egyes funkcióit letiltják. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy műszaki okokból a kimaradást jelentő süti csak arra a böngészőre vonatkozóan állítható be, amelyet a beállításakor használtak. Amennyiben Ön kitörli a sütiket, vagy másik böngészőt vagy végberendezést használ, újra jeleznie kell, hogy nem engedélyezi a sütik használatát (opt out).

A preferencia beállítás nem érvényes azokra a sütikre, amelyeket más szolgáltatók által nyújtott, harmadik fél internetes oldalakon tett látogatásai során helyeznek el.

Böngészője lehetővé teszi, hogy bármikor az összes sütit törölje. Ehhez, kérjük, nézze meg a böngészője súgó funkcióit. Ez azonban oda vezethet, hogy egyes funkciók többé nem állnak majd rendelkezésre.

Ön továbbá a harmadik felek által beállított sütiket az alábbi weboldalon kezelheti és használatukat deaktiválhatja:

http://www.youronlinec-hoices.com/uk/your-ad-choices .

Minthogy nem mi működtetjük ezt a weboldalt, nem vállalunk felelősséget, és nem tudjuk befolyásolni annak tartalmát és rendelkezésre állását.

7.3 Általunk használt sütik áttekintése

Ebben a pontban áttekintést talál az általunk használt sütikről.

Feltétlenül szükséges sütik

Bizonyos sütikre azért van szükség, hogy biztonságosan tudjuk nyújtani online ajánlatainkat. E kategóriába tartoznak, pl.:

 • A felhasználóinkat azonosító vagy hitelesítő sütik;
 • Sütik, amelyek átmenetileg elmentenek a felhasználóra vonatkozó bizonyos input adatokat (pl. egy be-vásárlókosár vagy egy on-line űrlap tartalma);
 • Sütik, amelyek a felhasználó bizonyos preferenciáit tárolják (pl. keresési vagy nyelvi beállítások);
 • Sütik, amelyek adatokat tárolnak, hogy biztosítsák video- vagy audiotartalom zavartalan visszajátszását.

Elemzési célú sütik

Elemzési célú sütiket használunk felhasználóink felhasználói viselkedésének rögzítésére (pl. mely szalaghirdetésekre (bannerre) klikkel, megadott keresési lekérdezések) és statisztikai értékelésére.

8. Web-elemzés

Online ajánlataink használatáról statisztikai információkra van szükségünk ahhoz, hogy azokat még felhasználóbarátabbá tervezhessük, választékméréseket és piackutatást végezzünk.

E célból alkalmazzuk az ebben a pontban leírt web-elemzési eszközöket.

Az ezen eszközök által elemzési célú sütik felhasználásával vagy naplófájlok elemzésével létrehozott felhasználói profilok nem tartalmaznak személyes adatokat. Az eszközök vagy egyáltalán nem használnak fel felhasználói IP-címeket, vagy a begyűjtésük után azonnal lerövidítik őket.

Az eszközök felajánlói csak a mi irányelveink szerinti feldolgozókként dolgozzák fel az adatokat, nem pedig saját célra.

Az alábbiakban tájékoztatást talál az egyes eszközök felajánlóiról, valamint arra vonatkozóan, hogy hogyan tud kifogást emelni az ellen, hogy az eszközön keresztül adatokat gyűjtsenek és dolgozzanak fel Önről.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kimaradást jelző sütiket alkalmazó eszközök tekintetében a kimaradási funkció a készülékre vagy böngészőre vonatkozik, ezért arra a készülékre vagy böngészőre érvényes, amit akkor használnak. Amennyiben Ön több végberendezést vagy böngészőt használ, Önnek minden készüléken és min-den használt böngészőn jeleznie kell kimaradási szándékát.

Ezen túlmenően, általánosságban úgy tudja elkerülni felhasználói profilok kialakítását, hogy általános érvénnyel deaktiválja a sütik használatát; ehhez olvassa el a Sütik deaktiválása és törlése című részt.

8.1. Web Trends

A WebTrends szolgáltatást a Web-Trends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA nyújtja.

Adatai gyűjtése és kezelése ellen úgy tud kifogást emelni, hogy a kimaradást jelző lehetőséget meg-jelöli az alábbi linkre kattintással:

https://ondemand.web-trends.com/support/optout.asp .

8.2. Google Analytics

A Google Analytics szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) nyújtja. Mi a Google Analytics szolgáltatást a Google által biztosított, az IP-címek anionimmá tételét biztosító kiegészítő funkcióval együtt használjuk. Ennek során a Google már az esetek többségében lerövidíti az IP-címeket az Európai Unión belül, de csak kivételes esetekben teszi ezt az Egyesült Államokban, és mindkét régióban csak a lerövidített IP-címeket menti el.

Adatai gyűjtése és kezelése ellen úgy tud kifogást emelni, hogy az alábbi linkre kattintva letölt és telepít egy, a böngésző alapszoftverét kiegészítő szoftvermodult (plug-in): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

9. Mobil alkalmazásaink használata

Online ajánlataink mellett mobil alkalmazásokat („applikációk”) is kínálunk, amelyeket letölthet mobil eszközére. A weboldalakon gyűjtött adatok mellett alkalmazásainkon keresztül további személyes adatokat is gyűjtünk, a-melyek mobil eszközök használatából erednek. Erre csak abban az esetben kerül sor, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárulását adja.

9.1. Alkalmazás áruházak (App Store) működtetői által végzett adatfel-dolgozás

Az általunk, illetve a mi felelősségi körünket meghaladóan végzett adatgyűjtés nem foglalja magában adatok, úgymint a felhasználói név, az e-mail cím és az egyedi eszközazonosító alkalmazás áruházak (pl. Google Play by Google, App Store by Apple, Ga-laxy Apps Store by Samsung) részére történő átadását az adott alkalmazás letöltése során. Az ilyen adatgyűjtést, illetve az alkalmazás áruház mint adatkezelő által végzett további feldolgozást nem áll módunkban befolyásolni.

10. YouTube

A jelen online ajánlatok oldal a YouTube videoplatformot használja, amely szolgáltatást a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”) nyújtja. A YouTube olyan platform, amely lehetővé teszi hang- és videófájlok visszajátszását.

Amikor Ön az online ajánlatok olyan oldalára navigál, amely beágyazott YouTube-lejátszót tartalmaz, az kapcsolatot létesít a YouTube-bal a videó- vagy audiofájl továbbítása és visszajátszása érdekében. Ennek során adatok kerülnek továbbításra a YouTube mint adatfeldolgozó felé. Mi nem felelünk az ilyen adatok YouTube általi feldolgozásáért.

Az összegyűjtött adatok céljára és körére, az adatok YouTube általi további feldolgozására és felhasználására, az Ön jogaira és a személyes adatok védelmét támogató választható beállítási lehetőségeire vonatkozó további információkat megtalálja a YouTube adatvédelmi tájékoztatójában.

11. Hírlevél

11.1 Hírlevél feliratkozással; Hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog

Online ajánlataink keretében Ön feliratkozhat hírlevelekre. Ehhez az úgynevezett feliratkozás megerősítési eljárást alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy csak akkor küldünk Önnek e-mail vagy mobil üzenő alkalmazás (mint pl. a WhatsApp), SMS vagy push értesítés útján hírlevelet, miután egy értesítésben található linkre kattintással Ön kifejezetten megerősítette felénk a hírlevél-szolgáltatás aktiválását. Amennyiben Ön nem kíván többé a későbbiekben hírlevelet kapni, hozzájárulásának visszavonásával a feliratkozást bármikor megszüntetheti. Az e-mailben kapott hírlevelekhez adott hozzájárulását adott esetben a vonatkozó online ajánlat e-mailjében megküldött linkre kattintással vonhatja vissza. Ez az adminisztratív beállításokban történik. Egyébiránt kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a Kapcsolattartás pontban megadott kapcsolattartási elérhetőségek használatával.

12. Külső hivatkozások

Online ajánlataink tartalmazhatnak hozzánk nem kapcsolódó, harmadik fél szolgáltatók által üzemelte-tett internetes oldalakra mutató hivatkozásokat. A hivatkozásra kattintást követően nincs befolyásunk arra, hogy a hivatkozásra kattintás következtében esetleg a harmadik félhez továbbított személyes adatok (mint pl. IP-cím vagy azon weboldal URL címe, a-melyen a hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, kezelésre és felhasználásra, mert harmadik felek magatartása természetesen felügyeleti jogkörünk hatókörén kívül esik. Ezért nem vállalunk felelősséget az ilyen személyes adatok harmadik fél általi keze-léséért.

13. Biztonság

Munkavállalóinkat és a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat titoktartási kötelezettség, valamint a vonatkozó adatvédelmi törvények betartásának kötelezettsége terheli.

Minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megteszünk a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön általunk kezelt adatainak különösen a következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elveszés, megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

14. Felhasználó jogok

Jogainak érvényesítéséhez kérjük, használja a Kapcsolattartás pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen.

A tájékozódáshoz és hozzáféréshez fűződő jog:

Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlünk, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben jogában áll személyes adataihoz hozzáférni.

Adatjavítási és -törlési jog:

Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását kérni, részünkről indokolatlan késedelem nélkül. Figyelemmel az adatkezelés céljára, Ön jogosult hiányos személyes adatait kiegészíteni, többek között kiegészítő nyilatkozat nyújtásával.

Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban ha ilyen adatokhoz nem szükséges hozzáférés, feldolgozásuk korlátozott (lásd az alábbiakat).

Az adatkezelés korlátozása:

Ön jogosult – amennyiben a törvényben előírt követelmények teljesülnek – az adatkezelés korlátozását kérni.

Kifogás az adatkezelés ellen:

Önnek bármikor jogában áll az adatok általunk történő kezelése ellen kifogást emelni. Ezt követően nem fogjuk a személyes adatokat kezelni, hacsak nem igazoljuk, hogy eleget teszünk a további adatkezelésre vonatkozó bizonyítható indokok szolgáltatását előíró jogi követelményeknek, a-mely további adatkezelés az Ön érdekein, jogain és szabadságjogain, valamint jogi követelések támasztására, gyakorlására vagy védelmére vonatkozó jogain túlmutat.

Kifogás direkt marketinggel szemben:

Ezen túlmenően Ön bármikor kifogást emelhet személyes adatainak direkt marketing céljára történő kezelése ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az Ön kifogása és adatainak egy már folyamatban lévő kampány körében történő felhasználása között.

Kifogás a „jogos érdek” jogalapon nyugvó adatkezelés ellen:

Önnek jogában áll továbbá bármi-kor kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az a jogos érdek jogalapon nyugszik. Ebben az esetben beszüntetjük az Ön adatainak kezelését, hacsak nem igazoljuk, hogy az adatkezelésnek a jogi követelmények szerint minket kötelező jogos indoka van, a-mely felülírja az Ön jogait.

Hozzájárulás visszavonása:

Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult azonnali hatállyal kifogást emelni a hozzájárulás ellen. A hozzájárulásának visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűsége változatlanul fennmarad.

Adathordozhatóság

Ön jogosult az Ön által nekünk szolgáltatott adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az műszaki szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy e-zen adatokat adjuk át valamely harmadik félnek.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga:

Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama tekintetében illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. E hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 1 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

15. Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Fenntartjuk magunknak a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink megváltoztatására, amennyiben az a műszaki fejlődés következtében szükségessé válik. Ilyen esetekben annak meg-felelően módosítjuk adatvédelmi tájékoztatónkat. Kérjük ezért, hogy figyelje adatvédelmi tájékoztatónk aktuális verzióját, mert az módosulhat.

16. Kapcsolattartó

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni velünk, kérjük, azt az „Adat-kezelő” pontban megadott címen tegye. Jogai érvényesítéséhez adat-védelmi incidensek esetén, vagy személyes adatainak kezelésére vonatkozó javaslatai vagy panaszai megtételéhez javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba az adat-védelemért felelős megbízottunkkal:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

vagy

DPO@bosch.com

17. Hatálybalépés napja: 2018. 02. 06.