Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Security and Safety Systems Global

Protecția datelor

Instrucțiuni privind protecția datelor Grupului Bosch

1. Notificare privind protecția datelor

Robert Bosch Srl (denumită în continuare Bosch sau „Noi” sau „nouă”) apreciază vizita dumneavoastră pe paginile noastre de internet și pe aplicațiile mobile (denumite împreună și „Oferte online”) și interesul față de compania și produsele noastre.

2. Bosch vă respectă intimitatea

Protecția vieții private pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor de afaceri reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Păstrăm confidențialitatea datelor cu caracter personal colectate în timpul vizitei dumneavoastră pe Ofertele online și le procesăm doar în conformitate cu reglementările legale.

Protecția datelor și securitatea informațiilor sunt incluse în politica noastră corporativă.

3. Operatorul de date

Bosch Sicherheitssysteme GmbH este operatorul de date responsabil pentru procesarea datelor dumneavoastră; excepțiile sunt subliniate în prezenta notificare privind protecția datelor.

Datele noastre de contact sunt următoarele:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert Bosch Ring 5-7
85630 Grasbrunn
GERMANY

Email: Info.Service@de.bosch.com
Phone: +49 89 6290-0

4. Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal

4.1. Categorii de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

Date de comunicare (de exemplu, nume, telefon, e-mail, adresă, adresă IP)

Date contractuale principale (de exemplu, relații contractuale, dobânzi contractuale sau legate de produse)

Istoricul clientului

Contabilitate contract și date de plată

4.2. Principii

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile referitoare la o persoană identificată sau identificabilă și includ, de exemplu, nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date principale contractuale, contabilitatea contractului și date de plată, acestea fiind o expresie a identității unei persoane.

Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele cu caracter personal (inclusiv adresele de IP) doar atunci când există o bază legală pentru aceasta sau v-ați dat acordul pentru prelucrarea sau utilizarea datelor cu caracter personal referitor la această chestiune, de exemplu, prin intermediul înregistrării.

4.3. Obiectivele prelucrării datelor și bazele legale

Noi și furnizorii de servicii angajați de noi prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Furnizarea acestor Oferte online
  (Bază legală: interes justificat din partea noastră pentru marketing direct, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței).
 • Furnizarea acestor Oferte online și executarea unui contract în condițiile noastre contractuale, inclusiv regularizare. Regularizarea poate include vânzarea creanțelor..
  (Baze legale: executarea unui contract și/sau interesul nostru justificat față de gestionarea eficientă a creanțelor referitor la vânzarea acestora).
 • Determinarea perturbărilor/deranjamentelor și din motive de securitate.
  (Baze legale: îndeplinirea obligațiilor legale în vederea asigurării securității datelor și interesul justificat față de soluționarea perturbărilor/deranjamentelor și securitatea ofertelor noastre).
 • Autopromovarea și promovarea de către ceilalți, precum și cercetare de piață și realizarea analizei în domeniul de aplicare permis legal sau pe baza acordului obținut.
  (Baze legale: acord / interes justificat din partea noastră pentru marketing direct, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței).
 • Trimiterea unui e-mail sau newsletter SMS/MMS, cu acordul destinatarului
  (Bază legală: acordul).
 • Gestionarea unei comunități de membri abonați având ca obiectiv accesarea materialelor care pot sprijini proiectarea sistemelor de securitate. (Bază legală: executarea contractului).
 • Asigurarea și revendicarea drepturilor noastre.
  (Bază legală: interes justificat din partea noastră față de asigurarea și revendicarea drepturilor noastre).

4.4. Înregistrare

Dacă doriți să utilizați/accesați beneficii care necesită încheierea unui contract, trebuie să vă înregistrați. În vederea înregistrării colectăm date cu caracter personal necesare pentru încheierea și execuția contractului (de exemplu, prenume, nume, data nașterii, adresa de e-mail, dacă este cazul, date despre metoda de plată preferată sau despre titularul contului), precum și, dacă este cazul, date suplimentare în mod voluntar. Declarațiile obligatorii sunt marcate cu un *.

4.5. Fișiere jurnal

De fiecare dată când utilizați internetul, browserul dumneavoastră transmite anumite informații pe care le stocăm în așa-numitele fișiere jurnal.

Salvăm fișierele jurnal doar pe o perioadă scurtă, pentru a determina perturbările și din motive de securitate (de exemplu, pentru a clarifica tentativele de atac) și apoi le ștergem. Fișierele jurnal ce trebuie gestionate ca dovezi sunt excluse de la regula ștergerii până la soluționarea completă a incidentului respectiv și pot fi transmite, în funcție de fiecare caz, autorităților de investigații.

Fișierele jurnal sunt utilizate și în scopuri de analiză (cu sau fără adresa IP completă). Vezi modulul Analiză web.

În fișierele jurnal sunt salvate în special următoarele informații:

 • Adresa IP (adresă protocol internet) a terminalului care este utilizat pentru accesarea Ofertelor online;
 • Adresa de internet a site-ului web de pe care a fost accesată Oferta online (așa-numitul URL de origine sau URL de direcționare);
 • Denumirea furnizorului serviciului utilizat pentru accesarea Ofertei online;
 • Denumirea fișierelor sau informațiilor accesate;
 • Data și ora, precum și durata de recuperare;
 • Cantitatea de date transferate;
 • Sistem de operare și informații despre browserul de internet utilizat, inclusiv add-on-uri instalate (de exemplu, Flash Player);
 • Cod stare http (de exemplu, „Solicitarea a reușit” sau „Fișierul nu a fost găsit”).

4.6. Copii

Această Ofertă online nu vizează copiii sub 16 ani.

4.7. Transferul de date

4.7.1. Transferul de date către alți controlori

Datele cu caracter personal sunt transmise către alți controlori în principal doar când este necesar pentru executarea unui contract, în cazul în care noi sau terța parte are un interes legitim față de transfer sau dacă v-ați dat acordul. Detalii despre bazele legale pot fi găsite în secțiunea Obiectivele procesării și bazele legale. Terțele părți pot fi și alte companii din grupul Bosch. Atunci când datele sunt transferate unor terțe părți în baza unui interes justificat, acest lucru este explicat în prezenta notificare privind protecția datelor.

În plus, datele pot fi transferate către alți controlori când suntem obligați să facem acest lucru conform reglementărilor legale sau ordinelor administrative sau juridice aplicabile.

4.7.2. Furnizorii de servicii (generale)

Am angajat furnizori externi de servicii pentru sarcini precum servicii de vânzări și marketing, gestionarea contractelor, a plăților, programare, găzduire de date și linii de asistență. Am ales cu grijă acești furnizori de servicii și îi evaluăm periodic, în special în ceea ce privește gestionarea și protecția eficientă a datelor salvate. Toți furnizorii de servicii sunt obligați să asigure confidențialitatea și să respecte prevederile legale. Furnizorii de servicii pot fi și alte companii din grupul Bosch.

4.7.3. Furnizori de servicii de plată

Folosim furnizori externi de servicii de plată.

În funcție de tipul metodei de plată ales în timpul procesului de comandă, transferăm datele utilizate pentru procesarea plăților (de exemplu, contul bancar sau datele cardului de credit) către instituția financiară însărcinată cu plata sau către furnizorii de servicii de plată contractați de noi. Uneori, furnizorii de servicii de plată colectează și prelucrează astfel de date și în calitate de controlori. În acest caz, (furnizorii de servicii de plată sunt controlori de date) se aplică notificarea privind protecția datelor sau politica de confidențialitate a respectivului furnizor de servicii de plată.

4.7.4. Gestionarea creanțelor

Ne rezervăm dreptul de a apela la furnizori externi de servicii pentru colectarea creanțelor.

În plus, avem un interes legitim în vânzarea creanțelor către terți și transferarea datelor necesare pentru colectarea creanțelor către respectivul cumpărător al creanței. În timpul colectării creanțelor, cumpărătorii de creanțe acționează în nume propriu și sunt responsabili personal pentru prelucrarea datelor. În acest sens se aplică notificările privind protecția datelor ale respectivului cumpărător de creanțe.

4.8. Transferul către destinatari din afara SEE

De asemenea, putem transfera date cu caracter personal către destinatari aflați în afara SEE, în așa-numitele țări terțe. În astfel de cazuri, înainte de transfer ne asigurăm că destinatarul datelor asigură un nivel adecvat de protecție a datelor (de exemplu, ca urmare a unei decizii privind caracterul adecvat a Comisiei Europene privind respectiva țară sau a acordului cu destinatarul bazat pe așa-numitele clauze model UE) sau că v-ați dat acordul pentru transfer.

Aveți dreptul să primiți o prezentare generală a destinatarilor din terțe țări și o copie a prevederilor specifice agreate ce asigură un nivel adecvat de protecție a datelor. Folosiți în acest sens declarațiile de la secțiunea Contact.

4.9. Durata stocării, perioade de retenție

În principal, vă stocăm datele atât cât este necesar pentru a furniza Ofertele noastre online și serviciile asociate atât timp cât avem un interes justificat în stocarea acestora (de exemplu, este posibil să avem în continuare un interes justificat în marketingul prin poștă la executarea unui contract). În toate celelalte cazuri vă ștergem datele cu caracter personal, cu excepția celor pe care trebuie să le stocăm pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, suntem obligați să punem la dispoziție documente precum contracte și facturi pe o anumită perioadă de timp, ca urmare a perioadelor de retenție conform codului fiscal și comercial).

5. Evaluările de credit

Avem un interes justificat în efectuarea evaluărilor de credit prezentate în această secțiune, în vederea protejării împotriva investițiilor sau creanțelor incerte. Putem contracta companii pentru efectuarea de analize matematice și statistice în vederea evaluării riscului de incapacitate de plată și furnizarea de informații, atât cât permite legea, privind probabilitatea apariției incapacității de plată. Pentru evaluare pot fi utilizate adresele, fără a se limita la aceasta.

În cazul în care rezultatul unei evaluări de credit nu îndeplinește cerințele noastre, ne rezervăm dreptul de a solicita o metodă de plată garantată (de exemplu, cardul de credit) sau de a refuza încheierea unui contract.

O evaluare de credit se bazează pe decizii automatizate. Dacă nu sunteți de acord cu rezultatul, vă puteți transmite opinia în scris spre evaluare de către un manager de caz. În plus, aveți dreptul să aflați care sunt motivele de bază ce susțin decizia furnizorului de servicii respectiv.

6. Rapoarte către instituții de creditare

Raportăm creanțele scadente instituțiilor de creditare atunci când, în ciuda ajungerii la scadență, nu a fost efectuată nicio plată, când transferul este necesar pentru a conserva interesele noastre justificate sau cele ale terțelor părți și când sunt în vigoare cerințe legale suplimentare. Acestea sunt:

creanța este executorie sau existența unui bilet la ordin explicit; sau

transmiterea a cel puțin două notificări de întârziere la scadența creanței, prima fiind transmisă cu cel puțin patru săptămâni înainte și debitorul a fost informat de posibilitatea transmiterii creanței către o instituție de creditare (în prima notificare sau cel puțin înainte de transmiterea efectivă către instituția de creditare) și creanța nu a fost contestată; sau

posibilitatea de reziliere a relației contractuale fără preaviz ca urmare a restanțelor și debitorul a fost informat despre posibilitatea transmiterii creanței către o instituție de creditare.

În plus, putem raporta comportamentul ce încalcă prevederile contractului (de exemplu comportament fraudulos, abuz) către instituțiile de creditare în cazul în care acest lucru este necesar pentru apărarea intereselor noastre justificate sau cele ale terților și nu există niciun motiv pentru a presupune că interesele persoanei afectate ce trebuie protejate prevalează asupra acestor interese justificate.

7. Utilizarea cookie-urilor

7.1. Date generale

Cookie-urile sunt fișiere text mici salvate pe computerul dumneavoastră atunci când vizitați o Ofertă online. Dacă accesați această Ofertă online altă dată, browserul dumneavoastră transmite conținutul cookie-urilor către ofertantul respectiv și permite astfel reidentificarea terminalului. Citirea cookie-urilor ne permite să ne configurăm în mod optim Ofertele online pentru dumneavoastră și vă facilitează utilizarea acestora.

7.2. Dezactivarea și ștergerea cookie-urilor

Când vizitați paginile noastre de internet veți fi întrebat într-o fereastră popup dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor de pe pagina noastră sau doriți să le dezactivați din setări.

Dacă decideți să blocați cookie-urile, browserul dumneavoastră are o opțiune de blocare. Acest cookie are exclusiv rolul de a aloca obiecția dumneavoastră. Dezactivarea cookie-urilor poate dezactiva funcții individuale ale paginilor noastre de internet. Rețineți că, din motive tehnice, un cookie de blocare poate fi setat doar pentru browserul care a fost utilizat pentru setarea acestuia. Dacă ștergeți cookie-urile sau folosiți un alt browser sau un alt terminal trebuie să le blocați din nou.

Preferințele nu se aplică în cazul cookie-urilor care sunt setate în timpul vizitelor dumneavoastră pe paginile de internet ale terților de către alți furnizori.

Browserul dumneavoastră vă permite în orice moment ștergerea tuturor cookie-urilor. Pentru aceasta, consultați funcțiile de asistență ale browserului dumneavoastră. Totuși, acest lucru poate cauza indisponibilizarea unor funcții individuale.

În plus, puteți gestiona și dezactiva cookie-urile terților pe următoarea pagină web:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices .

Întrucât nu operăm acest site web, nu suntem responsabili și nu putem influența conținutul și disponibilitatea.

7.3. Prezentarea generală a cookie-urilor folosite de noi

În această secțiune puteți găsi o prezentare generală a cookie-urilor folosite de noi.:

Cookie-uri absolut necesare

Anumite cookie-uri sunt necesare pentru a putea furniza în siguranță Ofertele noastre online. Această categorie include, de exemplu:

 • Cookie-uri care identifică sau autentifică utilizatorii noștri;
 • Cookie-uri care salvează temporar anumite informații introduse de utilizator (de exemplu, conținutul unui coș de cumpărături sau al unui formular online);
 • Cookie-uri care stochează anumite preferințe ale utilizatorului (de exemplu, căutări sau setări de limbă);
 • Cookie-uri care stochează datele pentru a asigura redarea neobstrucționată de conținut video sau audio.

Cookie-uri analitice

Folosim cookie-urile analitice pentru a înregistra comportamentul de utilizare (de exemplu, bannere publicitare accesate, căutări efectuate) al utilizatorilor noștri și a îl evalua din punct de vedere statistic.

8. Analiză web

Avem nevoie de informații statistice despre utilizarea Ofertelor noastre online pentru a le concepe astfel încât să fie mai ușor de utilizat, pentru a efectua măsurători de anvergură și cercetare de piață.

În acest sens, folosim instrumentele de analiză web descrise în această secțiune.

Profilurile de utilizare create de aceste instrumente folosind cookie-urile analitice sau analizând fișierele jurnal nu conțin date cu caracter personal. Instrumentele fie nu utilizează deloc adresele IP, fie le restrâng imediat la colectarea datelor.

Instrumentele oferă date prelucrate doar pentru procesatorii ce se supun directivelor noastre și nu în scopuri proprii.

Mai jos puteți găsi informații despre ce oferă fiecare instrument și cum puteți refuza colectarea și prelucrarea datelor prin respectivul instrument.

Rețineți că în ceea ce privește instrumentele care folosesc cookie-uri de blocare, funcția de blocare afectează un dispozitiv sau un browser și este astfel valabilă pentru terminalul sau browserul utilizat la momentul respectiv. În cazul în care folosiți mai multe terminale sau browsere, trebuie să efectuați blocarea pe fiecare dispozitiv și fiecare browser.

În rest, puteți evita în general formarea de profiluri de utilizare dezactivând utilizarea cookie-urilor; pentru aceasta, consultați secțiunea Dezactivarea și ștergerea cookie-urilor.

8.1. WebTrends

WebTrends este asigurat de WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, SUA.

Puteți refuza colectarea sau prelucrarea datelor dumneavoastră folosind opțiunea de blocare prin clic pe link-ul următor: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp .

8.2. Google Analytics

Google Analytics este furnizat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Folosim Google Analytics cu funcția suplimentară oferită de Google pentru anonimizarea adreselor IP. În acest timp, Google prescurtează deja IP-urile în interiorul UE în majoritatea cazurilor, dar face acest lucru doar în cazuri excepționale în Statele Unite, iar în ambele regiuni salvează doar forma scurtă a adreselor IP.

Puteți refuza colectarea sau prelucrarea datelor dumneavoastră folosind următorul link pentru a descărca și instala un plugin în browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

9. Utilizarea aplicațiilor mobile

Pe lângă Ofertele noastre online, oferim aplicațiile mobile („Aplicațiile”), pe care le puteți descărca pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Pe lângă datele colectate pe site-urile noastre web, colectăm date cu caracter personal suplimentare prin aplicațiile noastre, obținute în urma utilizării unui dispozitiv mobil. Acest lucru se întâmplă doar când v-ați dat în mod expres acordul.

9.1. Prelucrarea datelor de către operatorii de magazine de aplicații

Transferul datelor colectate de noi precum numele de utilizator, adresa de e-mail și identificatorul unic al dispozitivului către un magazin de aplicații (de exemplu, Magazinul Play al Google, App Store al Apple, Galaxy Apps al Samsung) la descărcarea aplicației respective se află în afara sferei noastre de responsabilitate. Nu putem influența colectarea acestor date și prelucrarea ulterioară de către magazinul de aplicații în calitate de controlor.

10. YouTube

Aceste Oferte online folosesc platforma video YouTube, care este operată de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, SUA („YouTube”). YouTube este o platformă ce permite redarea fișierelor audio și video.

Când accesați un site cu Ofertele noastre online ce conține un player YouTube integrat, acesta stabilește o conexiune cu YouTube astfel încât fișierul video sau audio să poată fi transmis și redat. În acest mod, datele sunt transferate către YouTube în calitate de procesator de date. Nu suntem răspunzători pentru prelucrarea unor astfel de date de către YouTube.

Puteți găsi informații suplimentare despre obiectivul și anvergura colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către YouTube, despre drepturile dumneavoastră și opțiunile de confidențialitate disponibile pe care le puteți alege în notificarea YouTube privind protecția datelor.

11. Newsletter

11.1. Newsletter cu opțiune de abonare; drept de retragere a acordului

Vă puteți abona la newslettere despre Ofertele noastre online. Pentru aceasta, folosim așa-numita procedură de abonare în doi pași, ceea ce înseamnă că vă vom transmite un newsletter prin e-mail, messenger pe mobil (de exemplu, WhatsApp), SMS sau notificare push doar după ce ați confirmat explicit activarea serviciului de newsletter accesând link-ul din notificare. Dacă la o dată ulterioară doriți să nu mai primiți newslettere, vă puteți dezabona în orice moment prin retragerea acordului. Vă puteți retrage acordul pentru newsletterele pe e-mail accesând link-ul transmis în e-mailul respectiv pentru Ofertele online, după caz. Aceasta are loc în cadrul setărilor de administrare. Alternativ, ne puteți contacta folosind datele de contact furnizate în secțiunea Contact.

12. Link-uri externe

Ofertele noastre online pot include link-uri către pagini de internet ale terților – furnizori care nu sunt asociați cu noi. După ce accesați link-ul, nu avem nicio influență asupra colectării, prelucrării și utilizării datelor cu caracter personal transmise prin accesarea link-ului către partea terță (precum adresa IP sau URL-ul site-ului unde se află link-ul), întrucât nu putem, bineînțeles, monitoriza comportamentul terților. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal de către terți.

13. Securitate

Angajații noștri și companiile care furnizează servicii în numele nostru au obligația asigurării confidențialității și respectării legislației aplicabile privind protecția datelor.

Luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de securitate adecvat și protejarea datelor dumneavoastră administrate de noi, în special împotriva riscurilor de distrugere, manipulare, pierdere, modificare ilegală sau neintenționată sau divulgare sau acces neautorizat/ă. Măsurile de securitate sunt îmbunătățite constant, în linie cu progresul tehnologic.

14. Drepturile utilizatorilor

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să folosiți detaliile furnizate în secțiunea Contact. În acest caz, asigurați-că că există posibilitatea identificării clare a persoanei.

Dreptul la informare și acces:

Aveți dreptul de a obține confirmarea noastră privind prelucrarea sau neprelucrarea datelor cu caracter personal și, dacă da, accesul la aceste date.

Dreptul la corectare și ștergere:

Aveți dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte, fără întârziere nejustificată. Având în vedere scopul prelucrării, aveți dreptul la completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Acest lucru nu este valabil pentru datele necesare pentru facturare și contabilitate sau care sunt supuse perioadei legale de retenție. Dacă accesul la astfel de date nu este necesar, prelucrarea acestora este restricționată (vezi mai jos).

Restricționarea prelucrării:

Aveți dreptul de a solicita – cu condiția să fie îndeplinite cerințele legale – restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră.

Refuzarea prelucrării datelor:

Aveți dreptul de refuza în orice moment prelucrarea datelor de către noi. Nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, decât dacă dovedim respectarea cerințelor legale de a furniza motive demonstrabile pentru continuarea prelucrării, dincolo de interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.

Refuzarea marketingului direct:

În plus, puteți refuza în orice moment prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, din motive organizaționale, este posibil să existe o suprapunere între refuzul dumneavoastră și utilizarea datelor respective în vederea desfășurării campaniei aflate deja în curs.

Refuzul prelucrării datelor pe baza legală a „interesului justificat”:

În plus, aveți dreptul de a refuza în orice moment prelucrarea datelor cu caracter personal, cu condiția să fie aplicabilă baza legală a interesului justificat. În acest caz, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare, conform cerințelor legale, pentru prelucrare, care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Retragerea acordului:

Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor, aveți dreptul de a vă retrage acordul, cu efect imediat. Legalitatea prelucrării datelor înainte de revocarea acordului rămâne nemodificată.

Portabilitatea datelor:

Aveți dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format comun, structurat, ce poate fi citit de un software – dacă este posibil din punct de vedere tehnic – pentru solicitarea transferului datelor respective către un terț.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere:

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Puteți apela la autoritatea de supraveghere cu competență la domiciliul dumneavoastră sau în țara dumneavoastră sau la autoritatea de supraveghere responsabilă în cazul nostru. Vezi mai jos:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresă:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania

Telefon: +40 318 059 211
Fax: +40 318 059 602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

15. Modificări la Notificarea privind protecția datelor

Ne rezervăm dreptul de modificare a măsurilor noastre de securitate și protecția datelor, dacă acest lucru este necesar ca urmare a progresului tehnic. În astfel de cazuri, vom modifica în mod corespunzător Notificarea privind protecția datelor. Așadar, vă rugăm să urmăriți versiunea actuală a Notificării privind protecția datelor, întrucât pot exista modificări.

16. Contact

Dacă doriți să ne contactați, ne puteți găsi la adresa prezentată în secțiunea „Controlorul”.

Pentru exercitarea drepturilor și pentru sugestii și plângeri referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și pentru retragerea acordului, vă recomandăm să contactați comisarul nostru pentru protecția datelor din cadrul grupului:

Group Commissioner for Data Protection
Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

or

DPO@bosch.com

17. Data intrării în vigoare: 16.02.2018