Ana içeriğe geç
Bosch Security and Safety Systems I Turkey

Veri Aktarımıyla İlgili Bilgiler

İlkeler
Bizim için tüm müşterilerimizin veri güvenliği önemlidir ve veri güvenliğini iş süreçlerimizde hesaba katarız.

Bilgi güvenliği, kurumsal politikamızın sabit ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Verileri üçüncü taraflara aktarma
Üçüncü taraflar, ürünlerimizin OEM ortakları veya ilişkili Bosch şirketlerinden oluşan teknik çözüm gruplarıdır.

Müşterilerin sağladığı veriler yalnızca destek olayları üzerinde çalışmak için gerekli oldukları durumlarda üçüncü taraflara iletilir. Üçüncü taraflarla paylaşılan veriler günlük dosyaları, sistem dosyaları ve arıza açıklamalarıdır.

İlke olarak verilerinizi üçüncü taraflara, yalnızca bunun yükümlülükleri yerine getirmek ya da destek konularında işlem yapmak için gerekli olması durumunda iletiriz. Bu veri aktarımı için tüm tarafların kendi bağımsız sorumlulukları devam eder.

EEA dışındaki alıcılara aktarma:
EEA dışındaki alıcılara da veri aktarmamız gerekli olabilir: Alıcılar destek olayını çözmek için gerekli olan belirli şirketlerdir (ör. OEM ortaklarından oluşan teknik çözüm grupları veya Bosch grubunun içinde).

Saklama süresi, tutma süreleri
Verilerinizi genellikle depolama için gerekli olan yasal gerekçe ortadan kalkar kalkmaz sileriz. Yasal bir yükümlülüğü yerine getirmemiz gerekirse verileri silmeyebileceğimizi lütfen unutmayın.

Veri işleme güvenliği
Yeterli bir koruma seviyesi sağlamak ve işlenen verilerinizi özellikle yanlışlıkla veya yasa dışı imha, manipülasyon, kaybetme, değiştirme veya izinsiz ifşa ya da erişimden korumak için gerekli tüm teknik ve organizasyonel tedbirleri alırız. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmelerle uyumlu olarak sürekli iyileştirilir.

Yürürlük tarihi:
Gerekirse bu bilgi gerekliliklerini teknik ya da yasal gelişmelere göre uyarlama hakkımızı saklı tutarız.
Yürürlük tarihi: 2020_06.