Ana içeriğe geç
Bosch Security and Safety Systems I Turkey

Sürdürülebilirlik için birlikte çalışıyoruz

Bosch Security and Safety Systems olarak bina çözümlerimizin kullanıcıları ve içinde yaşadığımız dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken, tüm değer zincirimiz boyunca ve müşterilerimizin binalarında, kendi süreçlerimizden ve tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle iş birliğinden başlıyoruz. Birlikte değerli kaynakları koruyabilir, uzun vadeli enerji verimliliğini artırabilir, karbon ayak izlerini azaltabilir ve insanların refahı ile memnuniyetini destekleyebiliriz. Buna sürdürülebilirlik diyebilirsiniz. Biz buna; Building the positive diyoruz.

Yeşil ağaçlarla çevrili bir şehirde bulunan, sürdürülebilir ahşap ve cam mimariye sahip binalar
Building the Positive
Daha iyi bir yaşama yönelik bina çözümleri
THOMAS QUANTE, BOSCH BUILDING TECHNOLOGIES CEO'SU

Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği, işimizin tam merkezinde yer alır ve müşterilerimiz için son derece önemli olmaya devam etmektedir

THOMAS QUANTE, BOSCH BUILDING TECHNOLOGIES CEO'SU

Özel sürdürülebilirlik politikaları

Sürdürülebilirlik konusunda SSS

Bosch Grubu içinde grup çapında bir görev olarak tanımlanan sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik ve EHS (Çevre, Sağlık, Güvenlik) kurumsal departmanı tarafından koordine edilmektedir. İş sektörleri, sistematik sürdürülebilirlik yönetimi temelinde ortaklaşa belirlenen hedefleri takip eder. İçerikler, görevler ve ilgili kontroller şirketin süreçlerine bağlıdır.

Sürdürülebilirlik için net bir sorumluluk tanımı vardır:

 • Sürdürülebilirlik için en yüksek teknik komite olan sürdürülebilirlik yönlendirme komitesi CEO'nun himayesindedir. Yönlendirme komitesi, Bosch'un sürdürülebilirlikle ilgili stratejik yönelimi ile ilgilenirken, sürdürülebilirlikle ilgili tüm konulara yönelik hedef anlaşmalar ve yönetimin gözden geçirilmesi CEO ve sürdürülebilirlikten sorumlu yönetim kurulu üyesinin sorumluluğundadır.
 • Sürdürülebilirlik ve EHS kurumsal departmanı sürdürülebilirlik yönetimiyle ilgilenir.
 • Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri departmanı paydaşların sistematik katılımı ve sürdürülebilirlikle ilgili iletişime odaklanmaktadır.
 • Bosch Building Technologies gibi bölümlerde, bir Sürdürülebilirlik Sorumlusu sürdürülebilirlik stratejisini ve hedeflerini uygular ve izler.

2018 yılında, sürdürülebilirlik yönetimimizin odak alanlarını altı boyut olarak açıklayan bir vizyonda özetledik. Bunların her biri, açıkça tanımlanmış orta vadeli hedeflere sahip iki odak faaliyetine atıfta bulunularak belirlenir ve sürekli olarak detaylandırılır. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz, malzeme ve mal satın alma veya Bosch tesislerindeki üretim operasyonlarından satılan ürünlerin kullanım aşamasına ve kullanım ömürlerinin sonuna kadar tüm değer zincirini dikkate alır.

 1. İklim eylemi: Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması konusunda ilerleme sağlayarak ve sürekli olarak enerji verimliliği için çabalayarak bir iklim eylemi öncüsü olma arzusuna sahibiz.
 2. Sağlık: Yenilikçi ürün ve hizmetlerle ve üretim süreçlerinin insanlara ve çevreye zarar verilmeden yapılmasını sağlayarak insan sağlığına katkıda bulunuyoruz.
 3. İnsan hakları: Tüm değer zinciri boyunca insan haklarına saygı gösterilmesi konusunda sorumluluk üstleniyoruz ve bu konuda hassasız.
 4. Su: Su, tasarruflu kullanılması gereken bir kaynaktır. Suyun kıt olduğu bölgeler özel bir endişe kaynağıdır.
 5. Döngüsel ekonomi: Ekolojik ayak izimizi azaltıyor ve sosyal değer üretmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken döngüsel ekonomi ilkesini takip ediyoruz.
 6. Çeşitlilik: Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık, uzun vadeli ticari başarımızın anahtarıdır. Ayrıca topluluklarımızdaki ortak iyiliğe de katkıda bulunuyoruz.

Bu altı alandaki faaliyetler, 2015'te kabul edilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SDG'ler) de katkıda bulunuyor.

Dünya çapında 400'den fazla konumumuzla, Building Technologies de dahil olmak üzere Bosch Grubu, 2020'den beri genel olarak karbon nötr (kapsam 1 ve 2) durumdadır. Kapsam 1, benzin, dizel, ısıtma yağı, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtların yanmasıyla üretilen tüm karbon emisyonlarının yanı sıra kaynak gibi işlemler için kullanılan tüm endüstriyel gazları kapsar. Kapsam 2, elektrik, merkezi ısıtma ve buhar yoluyla tüketilen enerjiden kaynaklanan dolaylı karbon emisyonlarını içerir. Bosch, 2022'de karbon emisyon izinlerini kullanarak toplam 0,7 milyon ton CO₂'i dengeledi.

Kapsam 1, 2 ve 3, Sera Gazı Protokolü Kurumsal Hesaplama ve Raporlama Standardına uygun olarak kullanılmaktadır.

Kapsam 1 ve 2 için iklim bakımından nötr olmayı sağlamak üzere dört yol belirledik: enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir kaynaklardan kendimiz enerji üretmek (yeni temiz enerji), yenilenebilir kaynaklardan elektrik satın almak (çevre dostu elektrik) ve son çare olarak kalan CO₂ emisyonlarını dengelemek için karbon emisyon izinlerini kullanmak.

 • Enerji verimliliği: 2019'dan beri konumlarımızda enerji tüketimini sürekli olarak optimize ediyoruz. Örneğin Homburg fabrikamızda
 • Yeni temiz güç: Örneğin Portekiz, Ovar'daki üretim tesisimizin çatısına fotovoltaik paneller kurarak şirket içi yenilenebilir enerji üretiminiteşvik ediyoruz.
 • Çevre dostu elektrik: Çevre dostu elektrik satın almaya öncelik veriyoruz ve bu elektrik 2021'de grubumuzun küresel gereksinimlerinin %89'unu karşıladı.
 • Karbon dengelemeleri: 2030 yılına kadar karbon bakımından nötr olma oranının yüzde 15'den fazla olmaması için karbon izinlerinin kullanımını kademeli olarak azaltmak istiyoruz. Şu anda, yanma işlemlerinden (ısıtma, ısı üretimi) kaynaklananlar gibi kalan CO₂ emisyonlarını dengelemek ve yalnızca çevreye duyarlı elektriğin sınırlı olduğu ülkelerde elektriği dengelemek için karbon emisyon izinlerini kullanıyoruz. Bosch, 2022'de karbon emisyon izinlerini kullanarak toplam 0,7 milyon ton CO₂'i dengeledi. Karbon dengeleme projelerini seçerken, kılavuz olarak Gold Standard gibi uluslararası kabul görmüş ve bağımsız sertifikaları kullanmaya devam ediyoruz, çünkü çevresel eyleme ek olarak sosyal kalkınmayı teşvik eden projelerden yararlanmak istiyoruz.

Kapsam 1, 2 ve 3, Sera Gazı Protokolü Kurumsal Hesaplama ve Raporlama Standardına uygun olarak kullanılmaktadır.

Kapsam 3 olarak bilinen bu tür emisyonlar, hem tedarikçiler ve lojistik tarafından yukarı yönde hem de ürün kullanımı yoluyla aşağı yönde üretilir. Hedefimiz, kapsam 3 emisyonlarını 2030 yılına kadar %15 oranında azaltmaktır (referans yılı: 2018). Bosch Building Technologies, tedarikçi ile CO anlaşmaları yapmak, düşük karbon ayak izine sahip ham maddeler seçmek ve ürün portföyümüze çevreye duyarlı tasarım uygulamak2 gibi stratejik projelerle bu hedefe ulaşılmasına katkıda bulunuyor.

Sürdürülebilirlik raporumuzda daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Bu yıllık bilgi kitabıyla, Küresel Raporlama İlkeleri yönergelerine uygun olarak, eylemlerimizi kapsamlı ve karşılaştırılabilir bir şekilde şeffaf hale getiriyoruz.

Bosch Building Technologies Sürdürülebilirlik Sorumlusu Helena Ferreira'nın profil görüntüsü

Sürdürülebilirlik hakkında herhangi bir sorunuz var mı?

Helena Ferreira

Bosch Building Technologies Sürdürülebilirlik Sorumlusu

Bunu şurada paylaş: