Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Security and Safety Systems I Nederland
Spoorwegen

Trein- en metro-oplossingen om de operationele activiteiten te ondersteunen, de passagierservaring te optimaliseren en de beveiliging te verbeteren

Afbeelding voor spoorwegen

De vervoers- en transportbranche is steeds kwetsbaarder geworden voor veiligheids- en beveiligingsrisico's. Voor exploitanten van het openbaar vervoer is het cruciaal dat passagiers, medewerkers, goederen, infrastructuur en andere bedrijfsmiddelen worden beschermd tegen mogelijke bedreigingen. Tegelijkertijd moeten ze de passagierservaring optimaliseren en zorgen voor een probleemloze uitvoering van de operationele activiteiten, nu en in de toekomst.

Icon Security

Veiligheid en beveiliging verbeteren

de veiligheid van passagiers verzekeren en de infrastructuur beveiligen

Icon Watch

Kritieke gebieden bewaken

snel reageren op potentiële bedreigingen en incidenten afhandelen

Icon Welcome

De bedrijfsactiviteiten ondersteunen

operationele efficiëntie vergroten en de behoeften van passagiers begrijpen

Beveiligingsoplossingen van Bosch voor het trein- en metrosegment

Video Analytics voor het detecteren van onveilig gedrag van mensenmassa's

Video Analytics voor het detecteren van onveilig gedrag van mensenmassa's

Video Analytics voor het detecteren van onveilig gedrag van mensenmassa's

Ongebruikelijk gedrag kan een indicatie zijn van de inleidende fase van een onveilige situatie. Om incidenten te voorkomen, is het belangrijk dat dergelijk gedrag vooraf wordt herkend en dat de menigte of de betrokken individuen worden gevolgd. Intelligente beveiligingscamera's evalueren materiaal in realtime continu en waarschuwen indien nodig beveiligingsmedewerkers.

De camera's zijn uitgerust met ingebouwde videoanalyse en kunnen een waarschuwing genereren wanneer zich iets abnormaals voordoet, bijvoorbeeld wanneer mensenmassa's ontstaan, mensen in de verkeerde richting lopen op een roltrap, een menigte in de richting van een afgesloten gebied of het eind van het perron loopt, enzovoort. Daarnaast kunnen alarmen de camera's activeren om automatisch een relevant object te volgen en het gezichtsveld dynamisch aan te passen, zodat de controlekamer over visuele informatie beschikt. Een vroegtijdige respons voorkomt escalaties van gebeurtenissen.

Video Analytics voor het detecteren van onveilig gedrag van mensenmassa's
Geautomatiseerde bewaking en alarmmanagement

Geautomatiseerde bewaking en alarmmanagement

Geautomatiseerde bewaking en alarmmanagement

Een operator op een station beheert doorgaans honderden camera's tijdens een dienst, en bekijkt hierbij constant videostreams. Een incident is makkelijk over het hoofd te zien. Ook kan het doorzoeken van opgenomen video om gebeurtenissen na een incident te vinden en evalueren uren in beslag nemen.
Door gebruik te maken van IP-camera's met analysefunctionaliteit, kunnen incidenten automatisch worden gedetecteerd. Zo ondersteunen de camera's de besluitvorming van operators en nemen ze intensieve videobewaking van hen over.

Intelligente camera's maken snelle zoekacties mogelijk door metadata op te nemen van objecten die zich in een gebied bevinden of die een gebied binnenkomen of verlaten, en deze metadata bij de videobeelden op te slaan. Door parameters, zoals onveilig gedrag, overbezetting van ruimten of geblokkeerde uitgangen, te definiëren, kunnen operators hun zoekopdrachten verfijnen tot relevante incidenten, waardoor ze veel sneller kunnen reageren.

Geautomatiseerde bewaking en alarmmanagement
Slimme controlekamer

Slimme controlekamer

Slimme controlekamer

Videomateriaal bevat allerlei nuttige gegevens voor trein- of metrostations, zolang ze kunnen worden verwerkt. Operators in een controlekamer ontvangen dagelijks honderden videofeeds, waardoor er een grote kans is dat belangrijke scènes aan hen voorbijgaan. Intelligente camera's zetten gegevens om in relevante situatiemeldingen, die worden overgebracht naar de schermen van operators.

Een slimme controlekamer verzamelt gegevens over langere perioden. Zo krijgt de operator een beter begrip van de scène die hij/zij bekijkt, bijvoorbeeld: is deze scène even druk als anders of niet? Of zal het in dit gebied binnen een bepaald tijdsbestek druk worden?
Door gegevens over langere perioden te verzamelen, kan inzicht worden verkregen in activiteiten in verschillende gebieden in een station, bijvoorbeeld voor het identificeren van hotspots met lange wachtrijen.
Met meer inzicht in de operationele activiteiten op het trein- of metrostation worden zwakke plekken blootgelegd en kunnen maatregelen worden geïmplementeerd.

Slimme controlekamer

Veiligheidsoplossingen van Bosch voor het trein- en metrosegment

De boodschap overbrengen

De boodschap overbrengen

De boodschap overbrengen

Er zijn verschillende redenen waarom wordt gekozen voor het streamen van gesproken berichten op trein- of metrostations: in het geval van operationele meldingen zoals perronwijzigingen, commerciële advertenties of ontruimingen. In alle gevallen moet de boodschap worden begrepen door de passagiers.

Oplossingen voor Public Address (PA) zijn beschikbaar voor meldingen binnen het hele station of specifieke gebieden, zoals perrons. Actieve luidsprekers bestrijken een gebied tot 50 meter, terwijl beam steering-apparaten een gebied van slechts enkele vierkante meter voor een perron nauwkeurig van geluid voorzien.
De systemen zijn flexibel en verhogen/verlagen het geluidsniveau in omgevingen met veel/weinig omgevingsgeluid, besturen een klein en zeer specifiek gebied en kunnen indien nodig tevens het volledige station bestrijken.
Wanneer reizigers duidelijke informatie krijgen over wijzigingen op het laatste moment, voelen ze zich op hun gemak en veilig. In noodsituaties kunnen automatische waarschuwingen en meldingen gespannen situaties verlichten. Daarom, en omdat het de ervaring van de passagiers verbetert, is een betrouwbaar Public Address-systeem essentieel voor duidelijke meldingen.

De boodschap overbrengen
De menigte in de juiste richting sturen tijdens noodsituaties

De menigte in de juiste richting sturen tijdens noodsituaties

De menigte in de juiste richting sturen tijdens noodsituaties

Als zich een noodsituatie voordoet op een station, kan de beheersing van mensenmassa's een probleem worden. Als paniek ontstaat in een menigte, neemt het gevaar exponentieel toe. In een noodsituatie verzendt het gesproken woord ontruimingssysteem vooraf opgenomen berichten in meerdere talen, voor een betere beheersing van de mensenstroom en de verzekering van een veilige ontruiming—zelfs in luidruchtige trein- of metrostations.

Deze bedreigingen vinden altijd plaats op bepaalde gebieden. In alle gevallen is de meest efficiënte manier van ontruiming via gefaseerde ontruiming. Daarom worden de meest dringende prioriteitsgebieden eerst ontruimd.

De menigte in de juiste richting sturen tijdens noodsituaties
Videogebaseerde branddetectie

Videogebaseerde branddetectie

Videogebaseerde branddetectie

Vanuit het oogpunt van de veiligheid is brand een punt van grote zorg voor spoorwegexploitanten. Dit ligt aan de infrastructuur: stations hebben gewoonlijk hoge plafonds en het treinverkeer genereert veel wind.
Met standaard branddetectiemethoden (rookmelders of lineaire hittemelders) is het erg moeilijk rook en brand in een vroeg stadium te detecteren.

Daarentegen detecteert de AVIOTEC-cameraseriebranden binnen 30 seconden bij de bron. Dit biedt een doorslaggevend tijdvoordeel waarmee meer schade kan worden voorkomen. De bruikbaarheid van de oplossing wordt niet beïnvloed door de plafondhoogte. En AVIOTEC is gebaseerd op algoritmen voor rook- en vlamdetectie die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik in tunnels, die zijn geoptimaliseerd in uitgebreide tests in realistische omgevingen. Zelfs bij weinig licht worden rook en vlammen in het vroegste stadium gedetecteerd, en tegelijkertijd onderscheiden van andere verstoringen.
Visuele branddetectie helpt het verlies van mensenlevens te voorkomen, voorkomt paniek in mensenmassa's en vermindert de verstoringen in activiteiten.

Videogebaseerde branddetectie
Personen tellen

Personen tellen voor het handhaven van fysieke afstand

Personen tellen voor het handhaven van fysieke afstand

Terwijl de wereld overschakelt naar het nieuwe normaal, is het belangrijk dat reizigers en het luchthavenpersoneel zich veilig kunnen voelen met betrekking tot het aantal personen in gemeenschappelijke ruimten. Het inzetten van personeel voor het beheer van de passagiersstroom was altijd al een dure oplossing, om nog maar te zwijgen van de extra werkbelasting. Zelfstandige oplossingen voor het tellen van personen vormen een effectief en efficiënt hulpmiddel voor de navigatie en beheersing van menigten.

Ter ondersteuning van het handhaven van fysieke afstand tellen camera's met ingebouwde Video Analytics het aantal personen dat een gebied betreedt of verlaat, en werken deze vervolgens digitale borden met een eenvoudig verkeerslichtsysteem bij. De camerasensoren en signalisatie kunnen afzonderlijke ingangen bestrijken of worden gesynchroniseerd met software voor meerdere ingangen voor grotere gebieden.

Personen tellen
Detectie van de temperatuur van de menselijke huid

Detectie van de temperatuur van de menselijke huid

Detectie van de temperatuur van de menselijke huid

In het afgelopen decennium zijn beveiligingscamera's uitgegroeid van pure beeldregistratie-apparaten tot complexe gegevenssensoren. Ze leveren waardevolle gegevens die kunnen worden geanalyseerd en gebruikt op allerlei nieuwe en nuttige manieren die de norm worden. Recente ontwikkelingen, zoals COVID-19, hebben aangetoond dat gegevens nog belangrijker worden. Klanten vragen om inzichten op basis waarvan ze de juiste maatregelen kunnen nemen om de gezondheid van mensen te beschermen. Sinds 2016 streeft Bosch een gegevensgestuurde aanpak na door Video Analytics, een vorm van kunstmatige intelligentie, standaard ingebouwd te bieden. Deze strategie en softwarecompetentie in combinatie met onze capaciteiten om hardwareplatforms van hoge kwaliteit samen te stellen, hebben ons geholpen om snel een slimme oplossing te ontwikkelen die verhoogde huidtemperaturen kan detecteren: een oplossing voor de detectie van de temperatuur van de menselijke huid.

Detectie van de temperatuur van de menselijke huid

Oplossingen van Bosch voor operationele activiteiten voor het trein- en metrosegment

Parkeerbeheer

Parkeerbeheer

Parkeerbeheer

Door een gegevensgestuurde benadering te kiezen, kunnen stations hun parkeerservices verbeteren en zodoende de passagierservaring optimaliseren en hun inkomsten verhogen.

Camera's die beschikken over algoritmen voor videoanalyse kunnen op betrouwbare wijze lege parkeerplaatsen identificeren. Deze gegevens kunnen worden overgebracht naar een service die passagiers informatie biedt over beschikbare parkeerplaatsen. Tegelijkertijd verzorgen de camera's de beveiliging van voertuigen in het parkeerterrein met gebruikmaking van de bewakingsfunctie, die ongewenste gebeurtenissen als zich verdacht ophoudende autodieven, spookrijders, achtergelaten objecten en verkeersdrukte detecteert.
Operators verwerven waardevolle inzichten uit Video Analytics-gegevens die eenvoudig kunnen worden omgezet in dashboards op basis waarvan intelligente zakelijke beslissingen kunnen worden genomen.

Parkeerbeheer
Ondersteunen van frequente reizigers

Ondersteunen van frequente reizigers

Ondersteunen van frequente reizigers

Het toenemende aantal passagiers in het openbaar vervoer kan wachtrijen veroorzaken bij tourniquets in trein- of metrostations, waar iedereen zijn/haar ticket moet aanbieden bij een lezer. Door gezichtsherkenning toe te passen kunnen passagiers met geldige reispassen (maand- of jaartickets) worden geïdentificeerd en snelle toegang worden geboden zonder dat ze hun ticket hoeven te tonen.
Het gebruik van gezichtsherkenning voor de identificatie van frequente reizigers vergroot de algehele capaciteit van de tourniquets, vermindert de wachttijden, verkort de wachtrijen en verbetert de passagierservaring.

Ondersteunen van frequente reizigers
Bewaking in tunnels en langs spoor

Bewaking in tunnels en langs spoor

Bewaking in tunnels en langs spoor

Ongeautoriseerde personen in de buurt van het spoor vormen een groot risico voor de spoorweginfrastructuur. Elke, zelfs zeer korte, onderbreking van de operationele activiteiten stelt de exploitant immers voor grote problemen. Omdat het vroegtijdig detecteren van deze incidenten moeilijk kan zijn voor operators die standaard onbewerkte video bewaken, kunnen ze belangrijke scènes missen. Bij ingebouwde videoanalysevoegen metadata echter betekenis en structuur toe aan videobeelden.

Personen en objecten kunnen worden gedetecteerd in videomateriaal, zelfs wanneer ze verborgen zijn in donkere gebieden. De ingebouwde infraroodverlichting detecteert objecten tot een afstand van 550 meter, en de thermische beelden maken de detectie mogelijk van verdachten die zich bijvoorbeeld verborgen hebben in de struiken. Wanneer iemand bijvoorbeeld het spoor nadert, volgen camera's de indringer automatisch langs het spoor om interventie over lange afstanden te ondersteunen. Meerdere objecten kunnen ook worden weergegeven op een plattegrond, met een indicatie van de locatie, afmetingen en snelheid, om snelle interventie mogelijk te maken. Zo worden vertragingen vermeden en de kosten geminimaliseerd.

Bewaking in tunnels en langs spoor

Overzicht van onze trein- en metro-oplossingen

Overzicht van onze trein- en metro-oplossingen

Een wereldwijde beveiligingspartner voor het trein- en metrosegment

Wereldkaart
Station London Bridge
Het Thameslink-programma voor de verbetering van de infrastructuur was de grootste spoorwegupgrade sinds het Victoriaanse tijdperk. Via het programma van meerdere miljarden ponden biedt de locatie nu onderdak aan ongeveer 900 van de nieuwste verbonden camera's van Building Technologies, die allen volledig zijn geïntegreerd in het uiterst geavanceerde stationsbeheersysteem. (2019).
Metro in Helsinki
De metro van Helsinki is een belangrijk transportknooppunt in de grootste metropoolregio van Finland en 's werelds meest noordelijke metrosysteem. Elk jaar vertrouwen 63 miljoen passagiers op het veilige en efficiënte spoorwegsysteem van de regionale vervoersinstantie van Helsinki, dat wordt beveiligd door Bosch. (2017).
Southeastern-spoorwegnetwerk
Het oudere analoge bewakingssysteem had het einde van zijn levensduur bereikt en een upgrade was hoog nodig. Om te kunnen voldoen aan de vereisten van de client voor volledige 24/7-bewaking van alle depots, was een geavanceerd IP-gebaseerd systeem vereist. Een upgrade naar een IP-camera-oplossing kan een aanzienlijk verbeterde beeldkwaliteit, een bredere dekking en draadloze functionaliteit bieden, naast Intelligent Video Analytics en hoge niveaus van gegevensbeveiligingscodering. (2019).
/

Populairste verhalen

Dit delen op: