Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Security and Safety Systems I Nederland

Intelligent Insights

Gegevens visualiseren en bruikbaar maken

Drukke stad, vrouw die op zebrapad staat, tablet met handen op voorgrond, pictogrammen in verschillende kleuren

Van de scène naar het scherm

Het gebruik van gegevens om de veiligheid, de beveiliging en zakelijke beslissingen te verbeteren is steeds belangrijker geworden voor de markt en blijft toenemen. Nu heeft Bosch een softwareoplossing met de naam ‘Intelligent Insights’ uitgebracht waarmee klanten gegevens op nieuwe manieren kunnen gebruiken. De nieuwe softwareoplossing aggregeert en visualiseert metadata van een of meerdere camera's in intuïtieve widgets die het mogelijk maken een complete scène eenvoudig te evalueren.

Gegevens visualiseren en bruikbaar maken

kantoor, mensen in gesprek aan een tafel, twee wandelende mannen, handen met tablet op de voorgrond

Intelligent Insights maakt gebruik van het in Bosch camera's ingebouwde Video Analytics voor het interpreteren van videobeelden en verzamelen van metadata van camera's. Deze worden verzameld, samengevoegd en weergegeven met gebruikmaking van een reeks vooraf gedefinieerde widgets om de gegevens te visualiseren. Met Intelligent Insights kunnen gebruikers eenvoudig een complete scène evalueren die wordt bestreken door meerdere camera's. Situaties waarbij gegevens van bewegende objecten, tellingen en menigten zijn betrokken die worden vastgelegd door meerdere camera's, kunnen in realtime worden gevisualiseerd. Hierdoor kunnen gegenereerde gegevens snel worden geëvalueerd en kan een compleet overzicht van de situatie worden geboden. Op basis hiervan kunnen gebruikers sneller en efficiënter reageren, beter onderbouwde beslissingen nemen en de algehele beveiliging en veiligheid verbeteren.

Intelligent Insights combineert elk element van de scène naar het scherm; van intelligente camera's die het vastleggen en interpreteren van videogegevens mogelijk maken tot de visualisatie en rapportage van gegevens in één eenvoudig overzicht.

Op twee manieren geleverde bruikbare gegevens

Met Intelligent Insights kan informatie op twee manieren worden gevisualiseerd: als widget en als rapport. De widgets kunnen situaties in live-weergave of in tijdsperioden van 10 minuten, 30 minuten, 1 uur, 12 uur of 24 uur weergeven. Alle widgets worden weergegeven in een eenvoudig, makkelijk leesbaar dashboard waarin gebruikers de mogelijkheid hebben om alleen de widgets te selecteren en weer te geven die ze op een bepaald moment nodig hebben. Omdat er meerdere dashboardmachtigingen zijn, kunnen toegangsrechten tot dashboards voor elke operator afzonderlijk worden gedefinieerd om aan specifieke vereisten te voldoen.

Daarnaast is er een rapportfunctie voor gedetailleerde analyse achteraf. Deze helpt de gebruiker toekomstige acties aan te passen en te wijzigen. Deze rapportgegevens kunnen direct worden gevisualiseerd in diagrammen of in een door de gebruiker gedefinieerde bestandsindeling worden geëxporteerd voor verder gebruik.

bureau, laptop met statistieken

Een volledige functieset

perron van een treinstation, mensen

Intelligent Insights wordt geleverd met een reeks widgets, die allen bijdragen aan specifieke behoeften op het gebied van veiligheid en beveiliging. Met Vullingsgraad van gebied, Bezettingsgraad tellen en Detectie van menigten kunnen menigten nauwkeurig worden bijgehouden en gedetecteerd, en personen en objecten worden geteld. De gebruiker kan een gewenste bezettingsgraad van een gebied specificeren door het maximumaantal personen te bepalen dat binnen een bepaalde tijd in het desbetreffende gebied aanwezig mag zijn. Met name Vullingsgraad van gebied en Bezettingsgraad tellen worden steeds relevanter, aangezien deze functies een extern uitvoerapparaat kunnen activeren wanneer de drempelwaarde wordt bereikt. Dit is zeer nuttig wanneer zich volksgezondheidsproblemen voordoen zoals de snelle verspreiding van virussen als COVID-19 in locaties die grote aantallen bezoekers kunnen aantrekken.

Intelligent Insights biedt tevens Objecten tellen en Personen tellen. Met Objecten tellen kunnen gebruikers het aantal voertuigen of door de gebruiker gedefinieerde objecten nauwkeurig tellen. Personen tellen wordt gebruikt om individuen te tellen, bijvoorbeeld bij het binnengaan of verlaten van een gebouw. Deze widgets komen met name van pas voor het identificeren van de piektijden en minder drukke tijden op specifieke dagen of over een langere periode - ofwel met gebruikmaking van de historische weergave ofwel met de rapportfunctionaliteit.

Met de widget Objectposities kunnen gebruikers een realtime overzicht krijgen van alle bewegende objecten in een gebied. Op basis van de GPS-positie van de objecten, die kan worden vastgesteld door camera's die zijn voorzien van ingebouwd Video Analytics, worden de objecten afgezet op een plattegrond en geclassificeerd in de vorm van pictogrammen.

Een oplossing die gelijke tred houdt met de behoeften van de gebruiker

Intelligent Insights begint met een basislicentie die alle widgets en één dashboard omvat. In dit dashboard kunnen 16 widgets worden weergegeven, en het kan verder worden aangepast. Indien nodig kunnen dashboards en widgets worden toegevoegd overeenkomstig de behoeften en eisen van de klant. Bovendien kunnen de uitvoer en gegevens van de Camera Trainer-technologie (voor klanten die gebruik maken van Bosch Intelligent Video Analytics, waarin de Camera Trainer-technologie is opgenomen) zoals de tellingsstatistieken van klantspecifieke objecten tevens worden gevisualiseerd en gerapporteerd. Dit alles, samen met nieuwe widgets en functies die in toekomstige updates en versies zullen worden opgenomen, maakt van Intelligent Insights een toekomstbestendige oplossing.

zakenman die bij het raam staat

Voeg BVMS toe voor volledig beeld

BVMS

Intelligent Insights is een krachtig zelfstandig softwarepakket, dat echter tevens is ontworpen voor een naadloze integratie. Wanneer Intelligent Insights wordt geïntegreerd met BVMS, kunnen gebruikers hun live en opgenomen videostreams en Intelligent Insights-gegevens beheren in één uniforme GUI. Dankzij deze krachtige integratie hoeft niet meer te worden overgeschakeld tussen meerdere toepassingen om een volledig beeld van de situatie te krijgen. Een bijkomend voordeel van de integratie met BVMS is dat klanten hun videobeveiligingsoplossing kunnen verbeteren door deze uit te breiden tot een geïntegreerde beveiligingsoplossing die tevens inbraakdetectie met de B en G Series en toegangscontrolebeheer met Access Management System 3.0 omvat.

Hoog niveau van gegevensbeveiliging en privacybescherming

Gegevensbeveiliging en privacybescherming vormden altijd al een belangrijk onderdeel van de beveiligingsoplossingen van Bosch. Intelligent Insights gebruikt alleen anonieme gegevens van camera's, zodat de privacy van personen te allen tijde van de scène tot het scherm wordt beschermd. Alle communicatie tussen de camera's en de webinterface van Intelligent Insight wordt beveiligd via TLS 1.3, dat de overgebrachte gegevens op het hoogste niveau versleutelt.

Hoog niveau van gegevensbeveiliging en privacybescherming

Widgets

Downloaden

Infographic Intelligent Insights

Infographic

Intelligent Insights

Dit delen op: