Ana içeriğe geç
Bosch Security and Safety Systems I Turkey

Gizlilik

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. verilerin korunması politikası

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Grubu, (Bundan sonra “Bosch” veya “Biz” olarak anılacaktır) internet sitelerimizi ziyaret ettiğiniz için memnuniyetini belirtmekte olup şirketimiz ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder.

 

1.Bosch gizliliğinize saygı duyar

Kişisel verileriniz işlenirken gizliliğinizin korunması, iş süreçlerimizde özellikle dikkat ettiğimiz önemli bir konudur. Web sitelerimizi ziyaretiniz sırasında toplanan kişisel veriler, gizli ve yalnızca yasal hükümlere uygun bir şekilde işlenir.

Verilerin korunması ve bilgi güvenliği kurumsal politikamızın bir parçasıdır.

 

2.Yetkili kişi ve iletişim

Bosch, verilerinizin işlenmesinden sorumlu denetleyicidir; istisnalar bu kişisel verilerin korunması kanunda belirtilmiştir.

İletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert Bosch Ring 5-7
85630 Grasbrunn
ALMANYA

E-posta: Info.Service@de.bosch.com
Telefon: +49 89 6290-0

 

3.Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi

3.1. İşlenmiş veri kategorileri

Aşağıdaki veri kategorileri işlenmektedir:

 • İletişim verileri (örneğin, ad, telefon, e-posta, adres, IP adresi)
 • Sözleşme ana verileri (örneğin sözleşme ilişkileri, sözleşme veya ürün ilgisi)
 • Müşteri geçmişi
 • Sözleşme muhasebesi ve ödeme verileri
 • Coğrafi Konum (Geolocation)

3.2 Prensipler

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilgili tüm bilgilerden oluşur; örneğin kişinin kimliğinin bir ifadesi olan isimler, adresler, telefon numaraları, e-posta adresleri, sözleşme ana verileri, sözleşme muhasebesi ve ödeme verileridir.

Kişisel verileri (IP adresleri dahil) yalnızca yasal bir dayanak olduğu durumlarda toplar, işler veya örneğin kayıt yoluyla bu konuyla ilgili kişisel verilerin işlenmesi veya kullanılmasına rıza gösterdiğiniz zaman kullanırız.

3.3. İşleme amaçları ve yasal dayanaklar

Biz ve tarafımızdan görevlendirilen servis sağlayıcılar; kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 • Bir sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla tarafımızca sunulan ürün ve hizmetler için bizimle iletişim kurmak üzere iletişim formunu içeren bu çevrimiçi tekliflerin sağlanması koşulunda
  (Yasal dayanak: Veri koruma ve rekabet yasalarına uygun olarak gerçekleştiği sürece tarafımızın doğrudan pazarlamayla bağlantılı meşru menfaati yanı sıra sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi).
 • Bu çevrimiçi tekliflerin sağlanması, faturalandırılması ve önceden kredi değerlendirmesi de dahil olmak üzere sözleşme şartlarımız çerçevesinde sözleşme yükümlülüğünün yerine getirilmesi. Faturalandırma taleplerin satışını içerebilir.
  (Yasal dayanaklar: Sırasıyla etkin bir talep yönetimindeki meşru faydamızın, taleplerin satışı ve kredi değerlendirmesiyle ilgili talep gecikmelerinden kaçınma konusunda sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi)
 • Güvenlik nedenleriyle olduğu gibi hizmet kesintilerini de gidermek.
  (Yasal dayanaklar: Veri güvenliği kapsamındaki yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve aksaklıkların / rahatsızlıkların çözümünde ve tekliflerimizin güvencesinde meşru menfaatlerin sağlanması).
 • Pazarlama yapma ve başkalarının pazarlama yapması, ayrıca pazar araştırması ve yasal olarak izin verilen veya rızaya dayalı kapsam dahilindeki analizler.
  (Yasal dayanaklar: Bu, veri koruma ve rekabet yasalarına uygun olarak gerçekleştiği sürece bizim tarafımızdan doğrudan pazarlamayı meşru kılar.)
 • Alıcının rızasıyla bir e-posta veya SMS / MMS bülteni gönderme.
  (Yasal dayanak: Açık rıza).
 • Haklarımızı korumak ve savunmak.
  (Yasal dayanak: Haklarımızı korumak ve savunmak için tarafımızı meşru kılar).
 • Coğrafi Konum: Bu süreçte, herhangi bir kullanıcı davranışı analizinde kullanılmadan önce IP adresleri bir anonimleştirme faktörü olarak kısaltılır. Kısaltılmış olan IP adresiniz ayrıca, yaklaşık coğrafi konumunuzu belirlemek amacı ile kullanılmaktadır. Yaklaşık coğrafi konumunuzu belirlerken, IP menşe ülkesi belirlenir ve bu veriler depolanır. (Yasal dayanak: meşru menfaat, - ilgili veri koruma ve rekabet yasalarından belirlenen standartlara uygun olduğu sürece)

3.4. Kayıt

Bir sözleşmenin yerine getirilmesini gerektiren haklardan yararlanmak istiyorsanız, kayıt yaptırmanızı rica ederiz. Kaydınızla, sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli kişisel bilgileri (örneğin, ad, soyadı, e-posta adresi, varsa tercih edilen ödeme yöntemi veya hesap sahibine ilişkin detaylar) ve isteğe bağlı olarak daha fazla veri topluyoruz. Zorunlu bilgiler * ile işaretlenmiştir.

3.5. Günlük dosyalar

İnterneti her kullanışınızda, tarayıcınız günlük dosyalarda sakladığımız bazı bilgileri aktarıyor.

Hizmet kesintilerini belirlemek ve güvenlik nedenlerinden dolayı (örneğin, geçici bir saldırıyı araştırmak için) günlük dosyaları saklıyoruz ve sonradan siliyoruz. Kanıt amacıyla saklanması gereken kayıt dosyaları, ilgili olay çözülene kadar silinmeden çıkarılır ve duruma göre soruşturma makamlarına devredilebilir.

Günlük dosyaları da analiz amaçlı kullanılır (IP adresi olmadan veya tam IP adresi olmadan). Ayrıca bkz. Modül web analizi.

Günlük dosyalarında, özellikle aşağıdaki bilgiler kaydedilir:

 • Çevrimiçi Teklife erişmek için kullanılan terminal cihazının IP adresi (internet protokol adresi);
 • Çevrimiçi Teklife erişilen web sitesinin İnternet adresi (menşe URL'si veya yönlendirme URL'si);
 • Çevrimiçi Teklife erişmek için kullanılan servis sağlayıcının adı;
 • Erişilen dosya veya bilgilerin adı;
 • Tarih ve saat ile veriyi geri çağırmanın süresi;
 • Aktarılan veri miktarı;
 • Kullanılan eklentiler dahil (örneğin, Flash Player), kullanılan İnternet tarayıcısında işletim sistemi ve bilgiler;
 • http durum kodu (ör. “Yeniden sorgulama başarılı” veya “İstenilen dosya bulunamadı”).

3.6. Çocuklar

Bu Çevrimiçi Teklif, 16 yaşından küçük çocuklar için geçerli değildir.

3.7. Veri Transferi

3.7.1. Diğer yetkili kişilere veri transferi

Prensip olarak, kişisel verileriniz, yalnızca sözleşmeye bağlı bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olduğunda, bizler veya üçüncü bir taraf olarak veri transferinde meşru bir ilgimiz varsa veya onayınızı vermişseniz, diğer yetkili kişilere iletilir. Yasal dayanaklara ilişkin detaylar, İşleme Amaçları ve Hukuki Dayanaklar bölümlerinde bulunabilir. Üçüncü taraflar ayrıca Bosch grubunun diğer şirketleri olabilir. Veriler gerekçeli bir ilgiye dayanarak üçüncü taraflara aktarıldığında, bu veri koruma bildiriminde açıklanmaktadır.

Ek olarak, yasal düzenlemeler veya uygulanabilir idari veya adli emirler nedeniyle, bunu yapmak zorunda olduğumuzda veriler diğer yetkili kişilere aktarılabilir.

3.7.2. Servis sağlayıcıları (Genel)

Dış servis sağlayıcılarını, satış ve pazarlama hizmetleri, sözleşme yönetimi, ödeme yönetimi, programlama, veri barındırma ve yardım hattı hizmetleri gibi görevlere dahil ediyoruz. Bu servis sağlayıcılarını dikkatlice seçtik ve özellikle sakladıkları verilerin özenle ele alınması ve korunması konusunda düzenli olarak izliyoruz. Tüm servis sağlayıcılar gizliliği korumak ve yasal hükümlere uymakla yükümlüdür. Servis sağlayıcılar ayrıca diğer Bosch grup şirketleri olabilir.

3.7.3. Ödeme servis sağlayıcıları

Harici ödeme servis sağlayıcılarını dahil ediyoruz. Sipariş sürecinde seçtiğiniz ödeme yönteminin türüne bağlı olarak, ödemelerin işlenmesi için kullanılan verileri (örneğin, banka hesabı veya kredi kartı verileri) ödeme ile tahsil edilen finans kurumuna veya tarafımızdan yaptırılan ödeme hizmeti sağlayıcılarına aktarırız. Bazen, ödeme hizmeti sağlayıcıları, denetleyiciler gibi verileri de toplar ve işler. Bu durumda (ödeme servis sağlayıcıları veri denetleyicileridir), ilgili ödeme servis sağlayıcısının veri koruma bildirimi veya gizlilik politikası uygulanır.

3.7.4. Talep yönetimi

Harici servis sağlayıcılar tarafından toplanan talepleri alma hakkımız saklıdır.

Ek olarak, taleplerin üçüncü şahıslara satılması ve taleplerin tahsilatı için gerekli verilerin talep sahibine devredilmesi konusunda meşru menfaatimiz vardır. Talep toplama sırasında talep alıcıları kendi adlarıyla hareket eder ve verilerin işlenmesinden kendileri sorumludur. Bu bakımdan, ilgili talep eden alıcının veri koruma bildirimleri geçerlidir.

3.8. EEA dışındaki alıcılara transfer

Kişisel verileri EEA'nın (European Economic Area) dışındaki alıcılara yani üçüncü ülkelere aktarabiliriz. Bu gibi durumlarda, aktarımdan önce, veri alıcısının uygun bir veri koruma düzeyi sağladığından emin oluruz (örneğin, ilgili ülke için Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bir yeterlilik kararı nedeniyle veya AB modeline dayalı bir anlaşma nedeniyle alıcı ile ilgili hükümler) veya aktarımı onayladığınızdan emin oluruz.

Üçüncü ülke alıcılarına genel bir bakış ve uygun düzeyde veri korumayı güvence altına alan özel olarak kararlaştırılmış hükümlerin bir kopyasını almaya hakkınız vardır. Bunun için lütfen iletişim bölümünde verilen ifadeleri kullanın.

3.9. Depolama süresi; saklama periyodu

Prensip olarak, verilerinizi Çevrimiçi Tekliflerimizi ve bunlara bağlı hizmetleri sunmak için gerekli olduğu sürece veya meşru menfaatimiz olduğu sürece saklarız. Örneğin,bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle posta pazarlaması hakkında yine de bir meşru menfaatimiz olabilir. Diğer tüm durumlarda, yasal zorunlulukları yerine getirmek için depolamamız gereken veriler dışında kişisel verilerinizi sileriz. Örneğin, belirli bir süre için fatura ve belgeler gibi belirli belgeleri bulundurmak için vergi ve ticari kodlar altında tutma nedeniyle zorunluyuz.

 

4.Kredi değerlendirmesi

Kendimizi tehsil edilemeyecek borçlardan veya yatırımlardan korumak amacıyla, bu bölümde belirtilen kredi değerlendirmelerini oluştururken meşru menfaatimiz vardır. Ödeme temerrüt riskini değerlendirmek ve yasada izin verilenler kapsamında ödeme temerrütleri olasılığı hakkında bilgi vermek için matematiksel ve istatistiksel analiz yapan şirketleri görevlendirebiliriz. Değerlendirme için, adres verileri kullanılabilir ancak münhasıran kullanılamaz.

Bir kredi değerlendirmesinin sonucunun şartlarımızı yerine getirmemesi durumunda, garantili bir ödeme yöntemi (örneğin kredi kartı) isteme veya bir sözleşmeye girmeyi reddetme hakkını saklı tutarız.

Bir kredi değerlendirmesi otomatik karar vermeye dayanmaktadır. Sonuca katılmıyorsanız, görüşünüzü bir dava işleyicisi tarafından incelenmek üzere yazılı olarak gönderebilirsiniz. Ek olarak, ilgili servis sağlayıcının kararını destekleyen temel nedenleri öğrenmeye hakkınız vardır.

 

5. Kredi kuruluşlarına verilen raporlar

Vadeye rağmen ödeme yapılmaması durumunda, transferin üçüncü tarafların haklı çıkarlarını veya haklı çıkarlarını korumak için devri gerektiğinde ve ek yasal gereklilikler mevcut olduğunda, kredi kuruluşlarına gerekli talepleri bildiririz. Bunlar

 • talebin uygulanabilirliği veya açık bir taahhüt mektubu bulunması; veya
 • ilk ihbarın en az dört hafta önce gerçekleşmiş olması ve borçluya, talebin bir kredi kurumuna sunulma olasılığı hakkında bilgi verilmiş olması durumunda, en az iki gecikmiş ihbarın düzenlenmesi (ilk vadesi geldiğinde veya en azından kredi kuruluşuna fiili olarak teslim etmeden önce) ve talebe itiraz edilmemesi; veya
 • önceden bildirilmeksizin sözleşmedeki ilişkinin sona erme olasılığı nedeniyle borçlar ve borçlunun talebi bir kredi kuruluşuna sunma olasılığı hakkında bilgi verilmesidir.

Ek olarak, sözleşmeye aykırı davranışı (örneğin hileli davranış, kötüye kullanma) haklı çıkarlarımızı veya üçüncü partilerin haklı çıkarlarını korumak için gerekli olduğu sürece kredi kuruluşlarına rapor edebiliriz ve etkilenen kişinin korunmaya layık çıkarlarının bu haklı çıkarlara göre daha ağır bastığını veya hüküm sürdüğünü varsaymak için hiçbir neden yoktur.

 

6. Çerezlerin kullanımı

Çevrimiçi hizmetimiz kapsamında çerezler ve izleme mekanizmaları kullanılabilir. Çerezler, çevrimiçi hizmetimizi ziyaret ederken cihazınızda saklanabilecek küçük metin dosyalarıdır. Farklı teknolojiler kullanılarak takip etmek mümkündür. Özellikle, piksel teknolojisini kullanarak ve / veya günlük dosyası analizi sırasında bilgileri işleriz.

6.1. Kategoriler

Çevrimiçi hizmetin teknik işlevleri için zorunlu olarak gerekli olan çerezler ile çevrimiçi hizmetin teknik işlevi için zorunlu olarak gerekmeyen çerezler ve izleme mekanizmaları arasında ayrım yaparız. Çevrimiçi hizmeti teknik olmayan amaçlara yönelik herhangi bir çerez olmadan kullanmak genellikle mümkündür.

Teknik olarak gereli olan çerezler
Teknik olarak gerekli çerezler çevrimiçi hizmetin sağlanması için gereken çerezlerdir. Örneğin video veya ses çekimlerinin sorunsuz bir şekilde çoğaltılmasını sağlamak için veri depolayan çerezler buna dahildir. Bu çerezler web sitesini terk ettiğinizde silinecektir.

Teknik olarak gerekli olmayan çerezler ve izleme mekanizmaları
Gizlilik ayarlarınızın geçerli durumunu kaydeden çerez haricinde (seçim çerezi), bu tür çerezleri ve izleme mekanizmalarını yalnızca her durum için bize önceden onay vermeniz durumunda kullanırız. Bu çerez meşru menfaate dayanmaktadır.

Bu çerezler ve takip mekanizmaları bakımından iki alt kategoriyi birbirinden ayırıyoruz:

 • Kolaylık çerezleri çerezler: Bu çerezler çalışmayı kolaylaştırır ve böylece çevrimiçi hizmetimize daha rahat göz atmanızı sağlar; Örneğin. Dil ayarlarınız bu çerezlere dahil olabilir. Bu çerezler şu anda kullanılmamaktadır.
 • Pazarlama çerezleri ve izleme mekanizmaları: Pazarlama çerezleri ve izleme mekanizmalarını kullanarak, biz ve ortaklarımız, kullanıcı davranışınızın analizinden analizi ile kaynaklanan çıkarları temel alarak teklifleri gösterebiliriz.ilgi alanlarınıza dayalı teklifleri size gösterebiliriz.İstatistikler: İstatistiksel araçlar kullanarak, örneğin sayfa görünümlerinizin sayısı.

Lütfen araçların kullanılmasının, verilerinizin EEA dışındaki alıcılara GDPR uyarınca yeterli veri koruma seviyesinin olmadığı alıcılara aktarılmasını içerebileceğini unutmayın. (örneğin ABD) Bu konuda daha fazla ayrıntı için lütfen bireysel pazarlama araçlarının aşağıdaki açıklamasına bakın.

6.2. Kullandığımız pazarlama araçlarına ve çerezlere genel bakış

Bu bölümde kullandığımız pazarlama araçlarına ve çerezlere dair genel bir bakış bulacaksınız.

 • Çerez adı: bosch-privacy-settings-v2
  Depolama süresi: Bu çerez, en fazla 12 ay boyunca veya siz çerez kullanımı için onayınızı iptal edene kadar saklanır.
  İşlev: Bu web sitesi için çerez kullanımına rıza gösterdiğinizi hatırlar.
 • Araç adı: Google Analytics
  Sağlayıcı: Google Inc., 1600 Amfitiyatro Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD
  İşlev: Kullanıcı davranışının analizi (sayfa alımları, ziyaretçi ve ziyaret sayısı, indirmeler), giriş yapan Google kullanıcılarının cihazlar arası bilgilerine dayanarak rumuz isimli kullanıcı profillerinin oluşturulması (cihazlar arası izleme), rumuz isimli kullanıcı kullanıcı verisinin Google tarafından sağlanan hedef gruba özgü bilgiler ile zenginleştirilmesi, yeniden hedefleme, UX testi, dönüşüm izleme ve Google Reklamları ile birlikte yeniden hedefleme.
 • Araç adı: Google Optimize
  Sağlayıcı: Google Inc., 1600 Amfitiyatro Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD
  İşlev: Çerez, kullanıcıların siteler arası nasıl davrandığını, UX testini analiz edebilir.
 • Araç adı: Google Etiket Yöneticisi
  Sağlayıcı: Google Inc., 1600 Amfitiyatro Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD
  İşlev: Web sitesi etiketlerinin bir kullanıcı arayüzü üzerinden yönetimi, program kodlarının web sitelerimize entegrasyonu.
 • Araç adı: New Relic
  Sağlayıcı: New Relic Inc. 111 SW 5th Ave 2700, Portland, OR 97204
  İşlev: Web sitesinin kullanılabilirliği ve arıza süresinin ölçülmesi

6.3. Çerezlerin yönetimi ve izleme mekanizmaları

Çerez ve izleme mekanizması ayarlarınızı tarayıcıda ve / veya gizlilik ayarlarımızda yönetebilirsiniz.

Not: Yaptığınız ayarlar yalnızca her bir durumda kullanılan tarayıcıya aittir.

Tüm çerezlerin devre dışı bırakılması
Tüm çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız, lütfen tarayıcı ayarlarınızdaki çerezleri devre dışı bırakın. Bunun web sitesinin işlevselliğini etkileyebileceğini lütfen unutmayın.

Tanımlama bilgilerinde ve teknik olarak gerekli olmayan izleme mekanizmalarında ayarlarınızın yönetimi
Web sitelerimizi ziyaret ederken, bir çerez katmanında sırasıyla teknik olarak gerekli olmayan çerezleri veya izleme mekanizmalarını kullanmamıza izin verip vermediğiniz sorulacaktır.
Gizlilik ayarlarımızda, gelecek için geçerli olan izinleri geri alabilir veya daha sonra bir zamanda onayınızı verebilirsiniz.

 

7. Mobil uygulamalarımızın kullanımı

Çevrimiçi Tekliflerimize ek olarak, mobil cihazınıza indirebileceğiniz mobil uygulamalar ("Uygulamalar") sunuyoruz. Web sitelerinde toplanan verilerin ötesinde, özellikle mobil cihazın kullanımından kaynaklanan uygulamalarımız aracılığıyla ek kişisel veriler topluyoruz. Bu, yalnızca açıkça onayınızı verdiğinizde gerçekleşir.

7.1. App Store operatörleri tarafından veri işleme

Bizim tarafımızdan veya sorumluluğumuzun dışında hiçbir veri toplama, kullanıcı adı, e-posta adresi ve kişisel cihaz tanımlayıcı gibi verilerin bir uygulama mağazasına (örneğin, Google'dan Google Play, Apple'dan App Store, Samsung'dan Galaxy Apps Store) aktarılmasını içermez. Bu veri toplamayı ve App Store tarafından denetleyici olarak yapılan daha fazla işlenmeyi etkileyemiyoruz.

 

8. YouTube

Çevrimiçi Tekliflerimiz, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, ABD ("YouTube")tarafından işletilen YouTube video platformunu kullanır. YouTube, ses ve video dosyalarının oynatılmasını azaltan bir platformdur. YouTube, ses ve video dosyalarının oynatılmasını sağlayan bir platformdur.

Web sitemizde bir sayfa yüklediğinizde entegre YouTube oynatıcı, YouTube sitesiyle bağlantı kurarak video veya ses dosyasının teknik olarak iletilmesini sağlar. YouTube bağlantısı kurulduğunda veriler YouTube‘a aktarılır. Bunu yaparken veri YouTube'a veri işlemcisi olarak aktarılır. Bu tür verilerin YouTube tarafından işlenmesinden sorumlu değiliz.

Toplanan verilerin kapsamı ve amacı, YouTube tarafından verilerin daha fazla işlenmesi ve kullanılması, haklarınız ve tarafınızdan seçilebilecek gizlilik seçenekleri hakkında ek bilgiler YouTube'un veri koruma bildiriminde bulunabilir.

 

9. Google Haritalar

Çevrimiçi Tekliflerimiz harita servisi Google Haritalar’ı bir API üzerinden kullanır. Sağlayıcı Google LLC, 1600 Amfitiyatro Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD'dir. Google Haritalar’ın işlevlerini kullanmak için IP adresinizin saklanması gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD’deki bir Google LLC sunucusuna iletilir ve orada kaydedilir. Bu sayfanın sağlayıcısının, bu verinin iletiminde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Google Haritalar’ın kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin güzel bir şekilde sunumunun ve bizim tarafımızdan listelenen yerlerin web sitesinde kolayca alınabilmesiyle ilgilidir. Bu, bizim GDPR’ın 6 maddesinin 1.bölümü dahilinde tarafımıza olan meşru bir menfaati temsil ediyor.

Kullanıcı verilerinin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen Google’ın gizlilik politikasına bakın:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

10. Sosyal medya platformlarında iletişim araçları

Bu sosyal medya platformu üzerinden gönderilen mesajlarınızı işlemek ve size destek sunmak için sosyal medya platformumuzda (örneğin, LinkedIn, Facebook) iletişim araçlarını kullanıyoruz.

Sosyal medya platformumuz aracılığıyla bir mesaj gönderirken, mesajınız sorgunuzu ele almak için işlenir (Gerekirse sosyal medya sağlayıcısından adınız veya dosyalarınız olarak bu mesajla bağlantılı olarak aldığımız ek veriler de işlenir).

Ek olarak, sosyal medya platformumuzun nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için bu verileri toplu ve anonim bir biçimde analiz edebiliriz.

Verdiğiniz kişisel verileri, sorgunuzun işlenmesinden sorumlu olan Bosch tüzel kişiliğine iletiriz (örneğin, sorgunuz başka bir Bosch tüzel kişiliği tarafından dağıtılan bir ürüne atıfta bulunursa). Verilerinizin işlenmesine ilişkin yasal dayanak meşru menfaatlerimiz (GDPR Madde 6) veya eğer varsa, mevcut bir sözleşmeye dayanan ilişkimizdir. (GDPR Madde 6) İşlenen kişisel veriler, mesajınızı aldıktan sonra 180 gün içinde silinir.

 

11. Bülten

Onay alınarak dağıtılan bülten; Vazgeçme hakkı

Çevrimiçi Tekliflerimiz kapsamında bültenlere kaydolabilirsiniz. Bunun için, çifte seçmeli olarak adlandırılan seçeneği sunuyoruz; bu, size yalnızca bülten hizmetlerinin alımı için bildirim linkine tıklayarak açık rızanızı verdiğinizde bülten gönderebileceğimiz anlamına gelir. Artık haber bültenleri almak istemiyorsanız, onayınızı geri çekerek aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. İlgili bülten postalarında gönderilen bağlantıya tıklayarak e-posta bültenlerinin gönderimi için vermiş olduğunuz açık rızanızı geri çekebilirsiniz. Alternatif olarak, lütfen İletişim bölümünde verilen iletişim bilgileri aracılığıyla bize ulaşın.

 

12. Dış bağlantılar

Çevrimiçi Tekliflerimiz bizimle ilgili olmayan sağlayıcıların üçüncü taraf internet sayfalarına bağlantılar içerebilir. Bağlantıyı tıkladıktan sonra, üçüncü tarafa verilen bağlantıların davranışı gibi (örneğin, IP adresi veya bağlantının bulunduğu sitenin URL’si gibi), muhtemelen iletilen kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Üçüncü taraflar doğal olarak bizim denetimimiz dışındadır. Bu tür kişisel verilerin üçüncü şahıslar tarafından işlenmesi konusunda sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

13. Güvenlik

Çalışanlarımız ve bizim adımıza hizmet veren şirketler, gizlilik ve yürürlükteki veri koruma yasalarına uymakla yükümlüdür.

Uygun bir güvenlik seviyesi sağlamak ve tarafımızdan yönetilen verilerinizi, özellikle istenmeyen veya yasadışı imha, manipülasyon, kayıp, değişiklik veya yetkisiz ifşa veya yetkisiz erişim risklerinden korumak için gerekli tüm teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz. Güvenlik önlemlerimiz, teknolojik gelişmelere uygun olarak sürekli iyileştirilmektedir.

 

14. Kullanıcı hakları

Haklarınızı uygulamak için lütfen iletişim bölümünde verilen bilgileri kullanın. Bunu yaparken, lütfen belirsizliğe yer vermeyen bir kimlik verdiğinizden emin olun.

Bilgi ve erişim hakkı:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği konusunda bizden onay alma ve bu durumda kişisel verilerinize erişme hakkına sahipsiniz.

Düzeltme ve silme hakkı:
Kendinizle ilgili yanlış işlenmiş kişisel verilerin düzeltilmesini isteme hakkına bizim tarafımızdan gecikme olmadan sahipsiniz. Kişisel veri işleme amaçlarını göz önünde bulundurarak ve tamamlayıcı bir beyan sunarak eksik girilen verilerinizin tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu, faturalandırma veya muhasebe amaçları için gerekli olan veya yasal saklama süresine tabi olan veriler için geçerli değildir. Bununla birlikte, bu tür verilere erişim gerekli değilse, işlemesi kısıtlanır (aşağıdakilere bakınız).

Veri işleme kısıtlaması:
Yasal koşullar yerine getirildiği sürece, verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.

Veri işlemeye itiraz:
Herhangi bir zamanda bizim tarafımızdan veri işleme aktivitesine itiraz etme hakkınız vardır. Sizin çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizin ötesinde olan veya yasal taleplerin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için ileriki işlemler için kanıtlanabilir nedenler sunmak için yasal gerekliliklere uygunluk göstermediğimiz sürece kişisel verileri artık işlemeyeceğiz.

Doğrudan pazarlamaya itiraz:
Ayrıca, kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla herhangi bir zamanda işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Lütfen, organizasyonel nedenlerden dolayı, itirazınızla verilerinizin kullanımda olan bir kampanya kapsamında kullanımı arasında bir çakışma olabileceğini göz önünde bulundurun.

Meşru menfaat kapsamında veri işleme sürecine itiraz etme hakkı:
Ek olarak, haklı çıkarların yasal dayanağına dayandığı sürece kişisel verilerinizin herhangi bir zamanda işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. Daha sonra, haklarınızı geçersiz kılan, işleme ilişkin yasal gerekliliklere göre zorunlu yasal gerekçeler gösterdiğiniz sürece, verilerinizin işlenmesini sonlandıracağız.

Açık Rızanın geri çekilmesi:
Verilerinizin işlenmesine izin vermeniz durumunda, bu izne derhal itiraz etme hakkına sahipsiniz. İptal işleminizden önceki veri işlemenin yasallığı aynı değildir.

Veri taşınabilirliği:
Bize sağladığınız verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makinede okunabilir bir biçimde alma veya - teknik olarak uygunsa - bu verileri üçüncü bir tarafa aktarmamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

Denetim otoritesine şikayet hakkı:
Denetim otoritesine şikayette bulunma hakkınız vardır. İkamet ettiğiniz yerden veya devletinizden sorumlu denetim otoritesine veya bizden sorumlu denetim otoritesine itiraz edebilirsiniz. Bu:

Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Devlet Komisyonu

Adres:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
ALMANYA

Posta adresi:
Posta kutusu 10 29 32
70025 Stuttgart
ALMANYA

Telefon: +49 (0) 711 / 615541-0
Faks: +49 (0) 711 / 615541-15
Email: poststelle@lfdi.bwl.de

 

15. Veri Koruma Bildirimi'ndeki Değişiklikler

Teknik geliştirme nedeniyle gerekli olması halinde güvenlik ve veri koruma önlemlerimizde değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bu gibi durumlarda, veri koruma bildirimimizi buna göre değiştiririz. Bu nedenle, lütfen değişime tabi olduğundan, veri koruma notumuzun güncel halini dikkate alınız.

 

16. İletişim

Bizimle iletişime geçmek istiyorsanız, lütfen bizi "Yetkili kişi ve İletişim" bölümünde belirtilen adreste bulun.

Haklarınızı iddia etmek ve veri koruma olaylarını bildirmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanın:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili öneri ve şikayetleriniz için veri koruma görevlimizle iletişime geçmenizi öneririz:

Veri Koruma Yetkilisi
Bilgi Güvenliği ve Gizliliği (C / ISP)
Robert Bosch GmbH
Doğum Sonrası 30 02 20
70442 Stuttgart
ALMANYA

veya

e-mail: DPO@bosch.com

 

17. Yürürlük tarihi: 30.08.2019