Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Security and Safety Systems I België
Ondersteuning

Productbeveiliging

Productbeveiliging

Een onlosmakelijk onderdeel van de kwaliteitsbelofte van Bosch is dat wij productbeveiliging bieden en de privacy van onze klanten beschermen gedurende de hele levensduur van producten. Om dit te bereiken, heeft Bosch een mondiaal Productbeveiligingsteam samengesteld en beveiliging tot integraal onderdeel van de processen bij Bosch gemaakt. Het zogeheten Bosch Product Security Incident Response Team (PSIRT, het calamiteitenteam) is het centrale aanspreekpunt voor externe beveiligingsonderzoekers, partners en klanten waar zij beveiligingsproblemen met betrekking tot producten van Bosch en zijn merken kunnen melden.

Productbeveiliging gedurende de hele levensduur van de producten en diensten van Bosch Building Technologies

Om onze klanten veilige en betrouwbare producten aan te bieden, hebben we beveiliging en databescherming gedurende de hele levensduur tot fundamentele eis voor onze producten gemaakt.

Productbeveiliging
 

Beveiliging bij leveranciers           

Voor ingekochte producten hanteren wij strenge kwaliteitseisen. Om de beveiliging van ingekochte producten, modules en componenten te waarborgen, beoordelen we als integraal onderdeel van ons inkoopproces alle leveranciers op het gebied van productbeveiliging.

Het Security Engineering Process or beveiligingsproces

Het Security Engineering Process or beveiligingsproces is een kernonderdeel in onze productontwikkeling. Bij de ontwikkeling van een nieuw product voeren we een uitgebreide bedreigings- en risicoanalyse uit en stellen we een individueel beveiligingsconcept op voor het product en de integratie ervan in een complete oplossing. Tijdens de ontwerpfase en voorafgaand aan de marktintroductie waarborgen we de productbeveiliging door uitgebreide tests (op het gebied van beveiliging en Penetration Test). Alle volgende updates, patches of upgrades ondergaan dezelfde strenge tests en worden pas in gebruik genomen wanneer bewezen is dat ze veilig zijn.

Kwetsbaarheids- en incidentmanagement

Omdat de vereisten voortdurend veranderen, kan 100% beveiliging nooit worden gegarandeerd. Daarom hebben we een gestructureerd proces voor kwetsbaarheids- en incidentmanagement ingesteld om potentiële kwetsbaarheden en incidenten bij de productbeveiliging professioneel te kunnen managen.

Kwetsbaarheden in productbeveiliging melden

Bosch Building Technologies neemt beveiliging uiterst serieus en onderzoekt alle meldingen over kwetsbaarheden.

Wanneer u meent een kwetsbaarheid te hebben geconstateerd of een ander beveiligingsprobleem met betrekking tot een product of dienst van Bosch Building Technologies of met een ander product van Bosch, wordt u verzocht contact op te nemen met het Bosch Product Security Incident Response Team (PSIRT):

download icon

Cybersecurity guidebook

Bosch IP video products