Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Security and Safety Systems I België

Informatie over gegevensoverdracht

Principes
De gegevensbeveiliging van alle klantgegevens is belangrijk voor ons, en hiermee houden we rekening in onze bedrijfsprocessen.

Informatiebeveiliging is een vast en integraal onderdeel van ons bedrijfsbeleid.

Overdracht van gegevens naar derde partijen
Derde partijen zijn technische-oplossingsgroepen van OEM-partners voor onze producten of aan Bosch gelieerde bedrijven.

De door klanten verstrekte gegevens worden alleen doorgestuurd naar derde partijen als ze nodig zijn voor het werk aan ondersteuningsgevallen. Gegevens die worden gedeeld met derden omvatten logbestanden, systeembestanden en storingsbeschrijvingen.

In principe verzenden we uw gegevens alleen naar derden als dit noodzakelijk is om verplichtingen na te komen of om ondersteuningsgevallen te verwerken. Alle betrokken partijen behouden hun onafhankelijke verantwoordelijkheden voor deze gegevensoverdracht.

Overdracht naar ontvangers buiten de EER:
Mogelijk moeten we ook gegevens overbrengen naar ontvangers buiten de EER. Bij de ontvangers gaat het met name om bedrijven die noodzakelijk zijn voor het oplossen van het ondersteuningsgeval (bijvoorbeeld technische-oplossingsgroepen van OEM-partners of binnen de Bosch groep).

Duur van opslag, bewaarperioden
Over het algemeen verwijderen we uw gegevens zodra er geen rechtsgrond meer is voor de opslag. Let op: mogelijk verwijderen we gegevens niet als we deze nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van gegevensverwerking
Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een adequaat niveau van bescherming te verzekeren en om uw verwerkte gegevens te beschermen tegen met name de risico's van onbedoelde of onwettige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of onbevoegde openbaarmaking of toegang. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in het licht van technologische ontwikkelingen.

Ingangsdatum:
We behouden ons het recht voor om indien nodig deze informatievereisten aan te passen aan technologische of wettelijke ontwikkelingen.
Ingangsdatum: 2020_06.