Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Security and Safety Systems I België
Luchthavens

Oplossingen voor luchthavenbeveiliging voor het afhandelen van incidenten, ondersteunen van de bedrijfsactiviteiten en verbeteren van de beveiliging

Afbeelding van luchthavenscenario

De luchthavens van vandaag de dag hebben te maken met aanzienlijke beveiligingsuitdagingen en managers moeten meerdere rollen op zich nemen. Daarom moeten luchthavens voldoen aan zeer strenge criteria op het gebied van beveiliging, veiligheid, communicatie en gebouwautomatisering.

Uitdagingen

Icon Security

Beveiliging verbeteren

Investeren in innovatieve oplossingen om de passagierservaring te verbeteren

Icon Watch

Incidenten afhandelen

Snel reageren op potentiële bedreigingen en kritieke gebieden bewaken

Icon Welcome

De bedrijfsactiviteiten ondersteunen

Efficiëntie verhogen en inzicht in de behoeften van de klant verbeteren

Het overwinnen van deze uitdagingen is geen makkelijke opgave, aangezien er zoveel verschillende gebieden zijn die moeten worden bewaakt: perimeters, parkeergelegenheden, terminals en overige passagiersvoorzieningen, platformen, vliegvelden, winkels, restaurants, en dergelijke. Public Address- en gesproken woord ontruimings-, intelligente video- en brandoplossingen helpen luchthavens het hoofd te bieden aan deze uitdagingen op het gebied van beveiliging, veiligheid en communicatie.

Beveiligingsoplossingen van Bosch voor luchthavens

Perimeterbeveiliging op de luchthaven

Perimeterbeveiliging op de luchthaven

Perimeterbeveiliging op de luchthaven

Onbevoegde personen die de perimeteromheining overschrijden en de startbaan bereiken vormen een groot risico voor luchthavens. Omdat het vroegtijdig detecteren van deze incidenten moeilijk kan zijn voor operators die standaard onbewerkte video bewaken, kunnen ze belangrijke scènes missen. Bij ingebouwde videoanalysevoegen metadata echter betekenis en structuur toe aan videobeelden.

Verdachten kunnen worden geïdentificeerd in videomateriaal, zelfs wanneer ze verborgen zijn in donkere gebieden. De ingebouwde infraroodverlichting detecteert objecten tot een afstand van 550 meter, en de thermische beelden maken de detectie mogelijk van verdachten die zich bijvoorbeeld verborgen hebben in de struiken. Wanneer een indringer de perimeter nadert, volgen camera's de indringer automatisch langs de luchtzijde om interventie over lange afstanden te ondersteunen. Meerdere objecten kunnen ook worden weergegeven op een plattegrond, met een indicatie van de locatie, afmetingen en snelheid, om snelle interventie mogelijk te maken. Operators kunnen inbraak detecteren en personen en objecten volgen. Hierdoor krijgen operators te maken met minder signalen voor ongewenste alarmen.

Perimeterbeveiliging op de luchthaven
Videoanalyse voor de detectie van verdachte activiteit

Videoanalyse voor de detectie van verdachte activiteit

Videoanalyse voor de detectie van verdachte activiteit

Ongebruikelijk of abnormaal gedrag kan een indicatie zijn van de inleidende fase van criminele activiteiten of andere ernstige situaties. Om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen, is het belangrijk dat verdachte activiteiten vooraf worden herkend en dat de betrokken individuen worden gevolgd. Intelligente beveiligingscamera's evalueren materiaal in realtime continu en waarschuwen indien nodig beveiligingsmedewerkers.

De camera's zijn uitgerust met ingebouwde videoanalyse en detecteren gedrag dat een indicatie is dat een persoon iets gaat doen dat onverwacht en mogelijk gevaarlijk is. Camera's scannen bijvoorbeeld mensenmassa's of verkeer op personen of voertuigen die abnormaal gedrag vertonen, zoals personen die in de verkeerde richting lopen op een roltrap of voertuigen die op ongebruikelijke plaatsen tot stilstand worden gebracht. Daarnaast kunnen alarmen de camera's activeren om automatisch het relevante object te volgen en het gezichtsveld dynamisch aan te passen, zodat de controlekamer over visuele informatie beschikt.

Videoanalyse voor de detectie van verdachte activiteit
Slimme controlekamer

Slimme controlekamer

Slimme controlekamer

Videomateriaal bevat allerlei nuttige gegevens voor luchthavens, zolang ze kunnen worden verwerkt. Operators in een controlekamer worden dagelijks overweldigd door honderden videofeeds, waardoor er een grote kans is dat belangrijke scènes aan hen voorbijgaan. Intelligente camera's zetten gegevens om in relevante situatiemeldingen, die worden overgebracht naar de schermen van operators.

Camera's met ingebouwde videoanalyse voegen een metadatalaag toe aan de videostreams. Ze verzenden automatisch een waarschuwing wanneer zich relevante situaties voordoen, zoals incidenten aan de perimeter, branden en onveilig gedrag. Zodoende kunnen beveiligingsmedewerkers incidenten op proactieve wijze voorkomen. De videogegevens verbeteren niet alleen de veiligheid en beveiliging, maar dragen tevens bij tot een verbetering van de services. De analyse van bezettingsaantallen en verwerkingstijden biedt bijvoorbeeld een basis voor verbeteringen bij de gates.

Slimme controlekamer
Wachtrijbeheer op luchthavens

Wachtrijbeheer op luchthavens

Wachtrijbeheer op luchthavens

Lange wachtrijen voor de controlepunten van de luchthavenbeveiliging irriteren passagiers en kunnen een beveiligingsrisico vormen. Reizigers die in de rij staan, zijn blootgesteld aan mogelijke aanvallers, aangezien het gebied vóór het controlepunt kwetsbaarder is dan het gebied erachter. Intelligente camera's verminderen deze ongewenste situaties door te voorkomen dat wachtrijen te lang worden.

Een videogebaseerde oplossing stelt vast hoeveel personen wachten bij de verschillende ingangen van controlepunten en berekent de gemiddelde wachttijd, die kan worden weergegeven voor passagiers. Hierdoor kunnen mensen een wachtrij kiezen op basis van de huidige wachttijden, waardoor de wachtrijen kleiner worden. Bovendien wordt de verdeling van reizigers in verschillende wachtrijen niet meer handmatig verricht door beveiligingspersoneel. Ook zorgt de controle van historische gegevens voor een eenvoudigere en nauwkeurigere personeelsplanning.

Wachtrijbeheer op luchthavens
Personen tellen

Personen tellen voor het handhaven van fysieke afstand

Personen tellen voor het handhaven van fysieke afstand

Terwijl de wereld overschakelt naar het nieuwe normaal, is het belangrijk dat reizigers en het luchthavenpersoneel zich veilig kunnen voelen met betrekking tot het aantal personen in gemeenschappelijke ruimten. Het inzetten van personeel voor het beheer van de passagiersstroom was altijd al een dure oplossing, om nog maar te zwijgen van de extra werkbelasting. Zelfstandige oplossingen voor het tellen van personen vormen een effectief en efficiënt hulpmiddel voor de navigatie en beheersing van menigten.

Ter ondersteuning van het handhaven van fysieke afstand tellen camera's met ingebouwde Video Analytics het aantal personen dat een gebied betreedt of verlaat, en werken deze vervolgens digitale borden met een eenvoudig verkeerslichtsysteem bij. De camerasensoren en signalisatie kunnen afzonderlijke ingangen bestrijken of worden gesynchroniseerd met software voor meerdere ingangen voor grotere gebieden.

Personen tellen

Veiligheidsoplossingen van Bosch voor luchthavens

Dronedetectie

Dronedetectie

Dronedetectie

Drones vormen een gevaar voor de veiligheid op de luchthaven en kunnen kostbare verstoringen, veiligheidsincidenten en potentiële beveiligingsinbreuken veroorzaken. En tegelijkertijd neemt het risico dat zich een incident met drones voordoet toe, gezien het toenemende aantal op afstand bediende drones voor particulier gebruik, waaronder met video uitgeruste luchtvaartuigen. Operators hebben een visueel perspectief nodig om een bedreigingsbeoordeling uit te voeren en vast te stellen of een drone mogelijk camera's of zelfs explosieven vervoert.

Camera's die langs de perimeteromheining van de luchthaven worden geïnstalleerd, kunnen worden geïntegreerd met radartechnologie. Wanneer het radaralarm afgaat, geeft de software de driedimensionale coördinaten door aan de dichtstbijzijnde op het vliegveld gemonteerde beveiligingscamera, om te bevestigen dat het object een drone is, en in dat geval de koers van de drone te blijven volgen. De video-apparatuur is al geïntegreerd met verschillende systemen voor dronedetectie. De integratie van veiligheidsoplossingen aan de luchtzijde met perimeterbeveiliging is niet alleen effectiever, maar tevens kostenefficiënter.

Dronedetectie
Snelle detectie van rook en vlammen

Snelle detectie van rook en vlammen

Snelle detectie van rook en vlammen

Als een brand uitbreekt, moet deze worden gedetecteerd voordat de brand zich verspreidt. Rookmelders worden normaal op het plafond gemonteerd. Als een brand op vloerniveau uitbreekt, kunnen de rookmelders de rook en vlammen pas detecteren wanneer deze het plafond bereiken, waardoor de reactietijd wordt vertraagd. Daarentegen detecteert de AVIOTEC-cameraseriebranden binnen 30 seconden bij de bron met gebruikmaking van video. Dit biedt een doorslaggevend tijdvoordeel waarmee meer schade kan worden voorkomen. De bruikbaarheid van de oplossing wordt niet beïnvloed door de plafondhoogte, waardoor de oplossing bij uitstek geschikt is voor hallen of hangars op luchthavens.

Een videogebaseerd branddetectiesysteem maakt gebruik van camera's met intelligente algoritmen om rook en vlammen zo vroeg mogelijk te detecteren en deze tegelijkertijd te onderscheiden van andere verstoringen. Als het algoritme van de camera vlammen of rook detecteert, wordt onmiddellijk een alarm geactiveerd. De locatie van het incident wordt vervolgens exact aangeduid in de controlekamer. Hierdoor beschikt het personeel over de tijdkritieke informatie die nodig is om te reageren. Visuele branddetectie helpt het verlies van mensenlevens te voorkomen, voorkomt paniek in mensenmassa's en vermindert de verstoringen in startbaanactiviteiten.

Snelle detectie van rook en vlammen
Duidelijke communicatie in verschillende gebieden

Duidelijke communicatie in verschillende gebieden

Duidelijke communicatie in verschillende gebieden

Luchthavens zijn omgevingen met veel omgevingsgeluid, waarin onduidelijke meldingen passagiers verwarren of gewoon niet worden gehoord. Dit leidt tot stress en kostbare verstoringen, zoals passagiers die te laat aankomen bij hun gate omdat ze een luchtinformatie-update voor hun gate of hun naam niet konden horen.

Oplossingen voor Public Address (PA) zijn beschikbaar voor meldingen binnen de hele terminal of specifieke gebieden. Actieve luidsprekers bestrijken een gebied tot 50 meter, terwijl beam steering-apparaten een gebied van slechts enkele vierkante meter voor een gate nauwkeurig van geluid voorzien.
De systemen zijn flexibel en verhogen/verlagen het geluidsniveau in omgevingen met veel/weinig omgevingsgeluid, besturen een klein en zeer specifiek gebied en kunnen indien nodig tevens de volledige luchthaven bestrijken. Reizigers weten precies wanneer en bij welke gate hun vlucht vertrekt. Het bieden van duidelijke informatie over wijzigingen op het laatste moment met gerichte berichten binnen het concept van een stille luchthaven schept orde in de chaos en zorgt dat mensen zich op hun gemak en veilig voelen. In noodsituaties kunnen automatische waarschuwingen en meldingen gespannen situaties verlichten. Daarom, en omdat het de ervaring van de passagiers verbetert, is een betrouwbaar Public Address-systeem essentieel voor duidelijke meldingen.

Duidelijke communicatie in verschillende gebieden
Menigten evacueren tijdens een actieve bedreiging

Menigten evacueren tijdens een actieve bedreiging

Menigten evacueren tijdens een actieve bedreiging

Als zich een noodsituatie voordoet op een luchthaven, kan de beheersing van mensenmassa's een probleem worden. Als paniek ontstaat in een menigte, neemt het gevaar exponentieel toe. In een noodsituatie verzendt het gesproken woord ontruimingssysteem vooraf opgenomen berichten in meerdere talen, voor een betere beheersing van de mensenstroom en de verzekering van een veilige ontruiming—zelfs in luidruchtige hallen van luchthavens.

Deze bedreigingen vinden altijd plaats op bepaalde gebieden. In alle gevallen is de meest efficiënte manier van ontruiming via gefaseerde ontruiming. Daarom worden de meest dringende prioriteitsgebieden eerst ontruimd.

Als de noodsituatie een brand betreft, is gecertificeerde integratie van brandalarm en gesproken woord ontruiming vereist. Vaak zijn bij deze integratie gecompliceerde kabelnetwerken betrokken waarbij operators de verificatietijden voor bepaalde gebieden niet kunnen aanpassen. Dit zou kunnen leiden tot onnodige ontruimingen omdat operators een ongewenst alarm niet snel genoeg als zodanig konden identificeren. De ideale oplossing is een omschakeling van een vast bekabelde verbinding naar een IP-gebaseerde verbinding tussen het brandalarm- en ontruimingssysteem. De verificatietijden kunnen worden ingesteld op basis van de loopafstand, waarbij operators alarmen kunnen bevestigen op mobiele apparaten in plaats van op de brandmeldcentrale. Hierdoor kan het aantal ongewenste alarmen worden verminderd en een maximale systeembeschikbaarheid worden verzekerd.

Menigten evacueren tijdens een actieve bedreiging
Veiligheid op het vliegveld

Veiligheid op het vliegveld

Veiligheid op het vliegveld

Het vliegveld is een van de gevoeligste gebieden van de luchthaven. Incidenten en verstoringen die hier optreden, kunnen schadelijk en kostbaar zijn. Door intelligente camera's te gebruiken voor de bewaking van bewegingen aan de luchtzijde kunnen veiligheidsincidenten aan de luchtzijde worden bewaakt en vastgelegd. Deze camera's bieden een breed gezichtsveld, bewaken het live verkeer dag en nacht, en zien meer dan met het menselijk oog mogelijk is.

Slimme video-oplossingen bieden operators augmented reality-informatie, zoals nummers van gates of namen van gebouwen, waardoor ze een beter overzicht van de situatie krijgen. Camera's scannen de startbaan voortdurend en volgen objecten automatisch. Vliegtuigen worden gevolgd vanaf het moment waarop ze landen tot hun volgende vertrek. Camera's die een overzicht bieden van het vliegveld, gebruiken een stream met lage resolutie maar schakelen over naar een hoge resolutie bij het inzoomen om een gedetailleerd beeld te bieden op het scherm van de operator. Kwalitatief hoogstaande camerabeelden kunnen worden aaneengeplakt om grote open ruimten bij het luchthavenplatform, de taxibaan of de startbaan te bestrijken.

Veiligheid op het vliegveld
Detectie van de temperatuur van de menselijke huid

Detectie van de temperatuur van de menselijke huid

Detectie van de temperatuur van de menselijke huid

In het afgelopen decennium zijn beveiligingscamera's uitgegroeid van pure beeldregistratie-apparaten tot complexe gegevenssensoren. Ze leveren waardevolle gegevens die kunnen worden geanalyseerd en gebruikt op allerlei nieuwe en nuttige manieren die de norm worden. Recente ontwikkelingen, zoals COVID-19, hebben aangetoond dat gegevens nog belangrijker worden. Klanten vragen om inzichten op basis waarvan ze de juiste maatregelen kunnen nemen om de gezondheid van mensen te beschermen. Sinds 2016 streeft Bosch een gegevensgestuurde aanpak na door Video Analytics, een vorm van kunstmatige intelligentie, standaard ingebouwd te bieden. Deze strategie en softwarecompetentie in combinatie met onze capaciteiten om hardwareplatforms van hoge kwaliteit samen te stellen, hebben ons geholpen om snel een slimme oplossing te ontwikkelen die verhoogde huidtemperaturen kan detecteren: een oplossing voor de detectie van de temperatuur van de menselijke huid.

Detectie van de temperatuur van de menselijke huid

Operationele oplossingen van Bosch voor luchthavens

Parkeerbeheer op de luchthaven

Parkeerbeheer op de luchthaven

Parkeerbeheer op de luchthaven

Het parkeerterrein is het eerste contactpunt voor services op de luchthaven waarmee passagiers te maken krijgen. Hier begint hun klanttraject. Door een gegevensgestuurde benadering te kiezen, kunnen luchthavens hun parkeerservices verbeteren en zodoende de passagierservaring optimaliseren en hun inkomsten verhogen.

Camera's die beschikken over algoritmen voor videoanalyse kunnen op betrouwbare wijze lege parkeerplaatsen identificeren. Deze gegevens kunnen worden overgebracht naar een service die passagiers informatie biedt over beschikbare parkeerplaatsen. Tegelijkertijd verzorgen de camera's de beveiliging van voertuigen in het parkeerterrein met gebruikmaking van de bewakingsfunctie, die ongewenste gebeurtenissen als zich verdacht ophoudende autodieven, spookrijders, achtergelaten objecten en verkeersdrukte detecteert. De gegevens die worden geleverd door de camera, worden niet alleen gebruikt om de operator te waarschuwen, maar tevens om een breder inzicht te krijgen: met gegevens die op langere termijn zijn verzameld, kunnen risico's worden geïdentificeerd, zoals onveilige locaties op het parkeerdek, waarna maatregelen kunnen worden genomen zoals verbetering van de verlichting of patrouilles van beveiligingsmedewerkers.

Parkeerbeheer op de luchthaven
Gate-beheer op luchthavens

Gate-beheer op luchthavens

Gate-beheer op luchthavens

Wanneer luchtvaartmaatschappijen de juistheid van factuurbedragen voor de gate-bezetting in twijfel trekken, kan dit leiden tot lange discussies. In dergelijke situaties bieden cameragebaseerde oplossingen materiaal dat uitsluitsel kan bieden.

Intelligente camera's die bij de gate zijn geïnstalleerd, maken gebruik van videoanalyse om de tijdstippen vast te leggen waarop vliegtuigen worden vastgekoppeld aan en losgekoppeld van de gate-brug. Door een metadatalaag toe te voegen aan videobeelden, kunnen de bezetting en verwerkingstijden worden bijgehouden en geoptimaliseerd.
Ook worden veiligheids- en beveiligingsincidenten vastgelegd voor nader onderzoek en verbeteringen achteraf. Bovendien kan de weergavefunctie van historische gegevens worden gebruikt om het rooster van beveiligingspersoneel nauwkeuriger te plannen.

Gate-beheer op luchthavens

Overzicht van onze oplossingen voor luchthavens

Overzicht van onze oplossingen voor luchthavens

Een wereldwijde beveiligingspartner voor luchthavens

Een wereldwijde beveiligingspartner voor luchthavens

 

Antalya, Turkije

Antalya, Turkije

Antalya, Turkije

Luchthaven Antalya
Antalya, Turkije

Op de luchthaven Antalya in Zuid-Turkije wordt een geïntegreerd branddetectie- en gesproken woord ontruimingssysteem gebruikt voor zowel de nationale als de internationale terminals.

 • PRAESIDEO Public Address- en gesproken woord ontruimingssysteem
 • Meer dan 1800 luidsprekers
 • 300 geluidsprojectoren
 • 2 netwerkcontrollers
 • 48 gedistribueerde vermogensversterkers
 • 25 oproepposten
 • 6 in een netwerk gekoppelde Modulaire brandmeldcentrales van de 5000-serie
 • 3500 brandmelders
 • BIS-beheersysteem

Antalya, Turkije
Beijing Daxing, China

Beijing Daxing, China

Beijing Daxing, China

Beijing Daxing International Airport, China

De nieuwe Beijing Daxing International Airport heeft de grootste terminal ter wereld en heeft een maximumcapaciteit van 72 miljoen passagiers per jaar. De complexe en futuristische architectuur van het interieur vormt een uitdagende akoestische omgeving, maar duidelijk hoorbare vluchtaankondigingen binnen de hele terminal zijn verzekerd dankzij een aangepaste Public Address-oplossing.

 • Public Address-systeem
 • Meer dan 13.000 Public Address-luidsprekers

Beijing Daxing, China
Boedapest, Hongarije

Boedapest, Hongarije

Boedapest, Hongarije

Liszt Ferenc International Airport
Boedapest, Hongarije

De wachttijden bij de controlepunten van de luchthavenbeveiliging zijn vaak onvoorspelbaar, hetgeen leidt tot irritatie bij zowel de reizigers als de beveiligingsmanagers. De juiste technologie kan bijdragen tot een verbetering van deze onvoorspelbaarheid. Een voorbeeld hiervan is de intelligente oplossing die wordt gebruikt op de luchthaven van Boedapest om te voorkomen dat de wachtrijen te lang worden. De weergave van wachttijden zorgt voor een verbetering van de beveiliging, aangezien er minder lange wachtrijen ontstaan voor de controlepunten van de luchthavenbeveiliging. Ook kan de personeelsplanning worden geoptimaliseerd, en is er geen handmatige interventie meer vereist wanneer de gate-bestemming van passagiers verandert.

 • Circa 700 vaste en beweegbare camera's
 • Video Recording Manager

Boedapest, Hongarije
Cancun, Mexico

Cancun, Mexico

Cancun, Mexico

Luchthaven van Cancun
Cancun, Mexico

Het toevoegen van een nieuwe terminal op de luchthaven was een goede gelegenheid om tevens de videobewaking te integreren. Nu worden verdachte incidenten bij alle vier de terminals naadloos bewaakt en beheerd vanuit één enkele controlekamer.

 • Bijna 600 camera's
 • 6 DIVAR IP 6000-systemen
 • 4 Video Recording Manager-systemen
 • BVMS fungeert als gemeenschappelijk platform voor het centrale beheer van bijna 1800 camera's in 4 verschillende terminals

Cancun, Mexico
Changchun, China

Changchun, China

Changchun, China

Changchun Longjia International Airport
Changchun, China

Toen op de internationale luchthaven Changchun Longjia een tweede terminalgebouw werd gebouwd, stelde de Chinese overheid de luchthaven voor een technologische uitdaging door te eisen dat opnamen van videocamera's gedurende 90 dagen bewaard moesten worden. De luchthaven had een op maat gemaakte oplossing nodig, waarbij werd voortgebouwd op opgedane ervaringen met grootschalige beveiligingsinstallaties op luchthavens over de hele wereld.

 • Bijna 1500 camera's
 • 20 CIP-opslagapparaten
 • Public Address- en gesproken woord ontruimingssysteem
 • Meer dan 1200 luidsprekers
 • 11 CMS Inbraakcentrales
 • Door BVMS en BIS beheerde systemen

Changchun, China
Da Nang, Vietnam

Da Nang, Vietnam

Da Nang, Vietnam

Da Nang International Airport
Da Nang, Vietnam

Da Nang is de op 2 na drukste luchthaven in Vietnam. In het nieuwe terminalgebouw dat eind 2011 is geopend, is een nieuw videobewakingssysteem geïnstalleerd om te voldoen aan de beveiligings-, veiligheids- en operationele vereisten.

 • IP- en analoge camera's
 • Digitale videorecorders
 • Encoders en matrixswitcher
 • Door BVMS en VIDOS beheerd systeem

Da Nang, Vietnam
Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Dubai International Airport
Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Passagiers van Emirates Airline verwachten het allerbeste, en niet alleen in de lucht. Bij de belangrijkste overstapluchthaven van de luchtvaartmaatschappij in Dubai maakt een geïntegreerd Public Address- en ontruimingssysteem van Bosch met 3500 luidsprekers een einde aan onduidelijke meldingen en vervangt deze door een systeem met een optimaal akoestisch ontwerp. De luidsprekers zijn nauwkeurig genoeg om één enkele wachtruimte toe te spreken, zonder afbreuk te doen aan het beleid voor een 'stille luchthaven'. Deze oplossing draagt bij tot een verbetering van de veiligheid en beveiliging tijdens de reis van de 88 miljoen passagiers die gebruik maken van de luchthaven.

 • PRAESIDEO-OMNEO-interfaces worden gebruikt voor Dante-audiotransport
 • Meer dan 22.000 luidsprekers
 • Meer dan 500 luidsprekerzuilen
 • Meer dan 900 versterkers
 • BIS-beheersysteem

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
Kharkiv, Oekraïne

Kharkiv, Oekraïne

Kharkiv, Oekraïne

Kharkiv International Airport
Kharkiv, Oekraïne

Kharkiv International Airport was een belangrijk project in Oekraïne. Als onderdeel van de voorbereidingen voor de finalewedstrijden van het UEFA Europees kampioenschap 2012 moderniseerde de luchthaven de videobewakingssystemen.

 • Meer dan 100 camera's
 • Via BVMS beheerde videobewaking

Kharkiv, Oekraïne

 

Moskou, Rusland

Moskou, Rusland

Moskou, Rusland

Luchthaven Sheremetyevo
Moskou, Rusland

Als een van de vier internationale luchthavens voor de stad Moskou gebruikt de luchthaven Sheremetyevo de Public Address- en gesproken woord ontruimingssystemen die in 6 verschillende terminals in gebruik zijn, om de veiligheid van passagiers in noodgevallen te verzekeren.

 • Meer dan 100 versterkers en 2000 luidsprekers
 • Meer dan 500 IP-camera's
 • Videobewaking wordt bestuurd en beheerd door BVMS

Moskou, Rusland
München, Duitsland

München, Duitsland

München, Duitsland

Luchthaven Franz-Joseph Strauss
München, Duitsland

De Franz-Joseph Strauss-luchthaven, die beschikt over twee terminals en een satellietruimte, is een belangrijke internationale hub voor circa 48 miljoen passagiers. Dankzij geïntegreerde beveiligings- en veiligheidsoplossingen is een probleemloos verloop van de operationele activiteiten 24 uur per dag verzekerd.

 • Meer dan 18.000 brandsensoren
 • Ongeveer 17.000 inbraakmelders
 • Ongeveer 800 camera's
 • Toegangscontrolesysteem
 • Circa 70 onderling verbonden alarmsystemen voor universele gevaren, plus een netwerk van inbraak- en brandalarmsystemen

München, Duitsland
Novosibirsk, Rusland

Novosibirsk, Rusland

Novosibirsk, Rusland

Luchthaven Tolmachevo
Novosibirsk, Rusland

De op 5 na grootste luchthaven van Rusland, de luchthaven Tolmachevo, moderniseerde het beveiligingssysteem. Het toegepaste managementsysteem combineert geïnstalleerde systemen in één enkel platform, met als resultaat een verbetering van de efficiëntie van de faciliteit.

 • PRAESIDEO Public Address-systeem met meer dan 300 luidsprekers
 • Circa 400 vaste en 50 beweegbare camera's
 • Toegangscontrolesysteem
 • Systemen worden beheerd door BVMS en BIS

Novosibirsk, Rusland
Phnom Penh, Cambodja

Phnom Penh, Cambodja

Phnom Penh, Cambodja

Phnom Penh International Airport
Phnom Penh, Cambodja

Phnom Penh International Airport is een van de snelst groeiende luchthavens ter wereld. Om de beveiliging en veiligheid van de vele passagiers die gebruik maken van de luchthaven te verbeteren, installeerde de luchthaven een allesomvattende oplossing.

 • Vaste en beweegbare camera's
 • Praesideo Public Address- en gesproken woord ontruimingssysteem, luidsprekerzuilen en plafondluidsprekers
 • Branddetectiesysteem
 • Optische rookmelders en lineaire straalrookmelders
 • Toegangscontrolesysteem, vingerafdruk- en bedieningspaneellezers
 • Alle systemen worden geïntegreerd door BIS-beheersystemen

Phnom Penh, Cambodja
Xianyang, China

Xianyang, China

Xianyang, China

Xi’an Airport
Xianyang, China

De Western Aviation Group was klaar voor de overstap naar digitaal, en installeerde een intelligent platform dat toegangscontrole, vliegzone-alarmen en perimeteralarmen met elkaar verbindt. Het Video Management System (BVMS) dat in Xi’an Airport is geïnstalleerd, biedt een naadloos beheer van de digitale video-, audio- en beveiligingsgegevens die worden verzonden over een IP-netwerk. Xi’an Xianyang Airport is dan misschien wat ver weg om eens een kijkje te nemen, maar u kunt ervan op aan dat het nu op digitaal gebied vooroploopt.

 • Meer dan 1500 camera's
 • Meer dan 400 encodersets
 • Meer dan 3500 luidsprekers
 • Door BVMS bestuurde en beheerde videobewaking

Xianyang, China

Populairste luchthavenverhalen

Maarten Wings

Maarten Wings

Global Vertical Manager voor luchthavens

De 'slimme' controlekamers van morgen zullen in staat zijn beveiligings- en veiligheidsprocedures te automatiseren en tevens gebruik te maken van gegevensgestuurde inzichten. Om dit te realiseren in onze branche is een verandering in denkwijze nodig door beveiligingscamera's niet meer te zien als een bron van beelden, maar als een gegevenssensor."

Het klantenbestand van Bosch bevat meer dan 300 luchthavens. Op basis van een wereldwijde coördinatie van het delen van best practices en vele persoonlijke bezoeken aan luchthavens, kan ik duurzame en effectieve praktijkoplossingen bieden waarmee luchthavens hun doelstellingen kunnen bereiken. Als actief lid van Airports Council International (ACI) vertegenwoordig ik Bosch als technologiepartner voor luchthavens. Geïnteresseerd? U kunt met mij in contact komen via e-mail of LinkedIn.

E-mail: Maarten.Wings@bosch.com

Dit delen op: