Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
System konferencyjny DICENTIS

Optymalizacja środowiska użytkownika w oprogramowaniu DICENTIS 3.50

Zastosowanie nowej wiedzy o rynkach w sieciowych systemach konferencyjnych

Sieciowy system konferencyjny DICENTIS w działaniu

Standaryzowana technologia sieci IP i ekosystem oparty na oprogramowaniu tworzą rozwiązanie konferencyjne, które jest niezawodne, skalowalne i przygotowane na przyszłość. System DICENTIS ma spełniać jedno zadanie: usprawniać obsługę konferencji poprzez ciągłe podnoszenie wydajności. Obejmuje to również płynniejszą interakcję z urządzeniami innych firm. Regularnie aktualizujemy nasze oprogramowanie w reakcji na potrzeby użytkowników, wykorzystując do tego nową wiedzę o branży konferencyjnej i oferując lepsze środowisko pracy.

Najważniejsze informacje o DICENTIS 3.50

Automatyczne przekazywanie tłumaczenia na pulpicie tłumacza

Automatyczne przekazywanie tłumaczenia na pulpicie tłumacza

Automatyczne przekazywanie tłumaczenia na pulpicie tłumacza

Funkcja automatycznego przekazywania tłumaczenia ułatwia pracę tłumaczom. Kiedy grupa tłumaczy nie mówi w danym języku źródłowym, system DICENTIS można skonfigurowany w taki sposób, aby ten nieznany język był automatycznie zastępowany przez język, który jest dla grupy zrozumiały. Tłumacz posługujący się językiem źródłowym obrad zapewnia tłumaczenie, które jest automatycznie przekazywane do pozostałych tłumaczy w miejsce języka źródłowego, którego nie rozumieją. W układzie synoptycznym operatorzy systemu widzą, który tłumacz zapewnia automatyczne przekazywanie tłumaczenia.

Automatyczne przekazywanie tłumaczenia na pulpicie tłumacza
Automatyczne obliczanie kworum i większości

Automatyczne obliczanie kworum i większości

Automatyczne obliczanie kworum i większości

W systemie DICENTIS przewodniczący ma do dyspozycji szybki, niezawodny i prosty w obsłudze proces podejmowania decyzji podczas spotkań. Można dzięki temu przygotować się do głosowań przed rozpoczęciem sesji, ale także zarządzać głosowania spontanicznie w trakcie spotkania. System zapewnia szeroki wachlarz ustawień do konfiguracji i obsługi głosowań: zestaw odpowiedzi, autoryzację głosowania, ważenie głosów, licznik czasu, a także automatyczne kworum (funkcja pokazująca, czy w spotkaniu bierze udział wystarczająca liczba uczestników do przeprowadzenia głosowania) oraz obliczanie większości (funkcja, która automatycznie stwierdza, czy głosowany wniosek został przyjęty, czy nie).

Informacje na temat większości i kworum są zapisywane w notatkach spotkania i plikach głosowania, które są dostępne za pomocą opcji synoptycznego sterowania i w aplikacji spotkania, ale także w aplikacjach zewnętrznych za pośrednictwem interfejsu API platformy .NET i protokołu konferencji.

Automatyczne obliczanie kworum i większości
Identyfikacja kontaktu

Identyfikacja kontaktu

Identyfikacja kontaktu

Wraz z aktualizacją oprogramowania wprowadzono obecnie funkcję identyfikacji przez NFC. Dzięki prostemu ustawieniu w systemie DICENTIS identyfikator uczestnika można teraz dodatkowo dostosować do jego potrzeb. Po przyłożeniu karty NFC do urządzenia jest ono uruchamiane i następuje zalogowanie uczestnika. Po zabraniu karty uczestnik jest automatycznie wylogowywany. Identyfikacja kontaktowa działa na wszystkich stanowiskach uczestników w systemie DICENTIS, którzy mają licencję identyfikacji przy stanowisku.

Identyfikacja kontaktu
Rozszerzenie protokołu konferencyjnego

Rozszerzenie protokołu konferencyjnego

Rozszerzenie protokołu konferencyjnego

System konferencyjny DICENTIS korzysta z interfejsu API opartego na platformie .NET firmy Microsoft. To ułatwia obsługę interfejsu dzięki dostarczonej składni Data Definition Language (DDL) platformy .NET. Zapewnia również funkcje konfiguracji systemu oraz przygotowywania spotkań i sterowania nimi. Interfejs API działa jednak tylko w systemach opartych na architekturze Windows.

W przypadku systemów, które nie obsługują platformy .NET, wprowadziliśmy teraz protokół konferencyjny oparty na rozwiązaniu sieciowym JSON. Aby ułatwić jego wdrożenie, dostępny jest demonstator i przykładowy kod Linux. Wszystkie polecenia do tego protokołu rozszerzenia konferencyjnego są dostępne w dokumentacji.

Rozszerzenie protokołu konferencyjnego
Obsługa systemu Windows Server 2019

Obsługa systemu Windows Server 2019

Obsługa systemu Windows Server 2019

Do tej pory oferowaliśmy obsługę systemu Windows Server 2016. Teraz zostanie to rozszerzone na system Windows Server 2019.

Obsługa systemu Windows Server 2019

Sprawdź informacje o najnowszej wersji oprogramowania i dowiedz się, jakie nowe funkcje dodaliśmy do systemu konferencyjnego DICENTIS. Nowe oprogramowanie jest dostępne do pobrania na stronie.

Rodzina DICENTIS

Udostępnij to w serwisie: