Bosch Security and Safety Systems Poland / Ukraine
Spotkaj się z naszymi parterami.
Partnerzy

Spotkaj się z naszymi parterami.

Światowej klasy profesjonalistami w dziedzinie systemów bezpieczeństwa i ochrony

Poznaj naszych preferowanych parterów. Poznaj nasze wspólne rozwiązania.

Razem z naszymi zaufanymi partnerami tworzymy najlepsze w swojej klasie rozwiązania bezpieczeństwa. Dzięki temu nasi klienci mogą uzyskać bezpieczeństwo i korzystać z inteligentnych rozwiązań biznesowych, które dotyczą nie tylko bezpieczeństwa. Odwiedź strony naszych partnerów, aby dowiedzieć się więcej.

Genetec
Genetec

Bosch i Genetec. Ochrona w życiu codziennym

Bosch i Genetec. Ochrona w życiu codziennym

Genetec Inc. jest firmą, która stosuje innowacyjne technologie w szerokiej ofercie swoich rozwiązań obejmujących bezpieczeństwo, pozyskiwanie ukrytych informacji i działania operacyjne. Flagowym produktem firmy jest Security Center — platforma o otwartej architekturze, która łączy w sobie sieciowy system dozoru wizyjnego, kontrolę dostępu, automatyczne rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych (ALRP), komunikację i analizy.

Nasza wspólna oferta

Firmy Genetec i Bosch dostarczają zintegrowanych rozwiązań, które wykraczają daleko poza najbardziej wymagające potrzeby codziennego dozoru i oferują znacznie większe bezpieczeństwo:

 • Kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa danych — zaprojektowane w celu ochrony danych wideo (zapisanych lub transferowanych) przed cyberprzestępcami
 • Ulepszona analiza sytuacji w oparciu o zaawansowaną technologię Video Analytics (analiza obrazu) zintegrowana z Security Center firmy Genetec (na przykład łączenie metadanych lub wizualizacja sceny)
 • Wczesne wizyjne wykrywanie pożarów kamerami firmy Bosch, AVIOTEC które wyzwalają alarm i przekazują obraz na żywo do Security Center firmy Gentec
 • Wysoce niezawodne wykrywanie włamań dzięki płynnej integracji z urządzeniami antywłamaniowymi i systemami wideo poprzez protokół Security Center
 • Ujednolicone bezpieczeństwo i komunikacja - System nagłośnieniowy i system ewakuacji głosowej z profesjonalną jakością dźwięku dzięki integracji PAVIRO z Security Center

Funkcje

Systemy dozoru wizyjnego firmy Bosch, wykrywania włamań, pożaru i systemy ewakuacji głosowej są ściśle zintegrowane z platformą Security Center firmy Genetec.

Milestone
Milestone

Bosch i Milestone. Rozwiązania bezpieczeństwa i ochrony dla każdej firmy

Bosch i Milestone. Rozwiązania bezpieczeństwa i ochrony dla każdej firmy

Firma Milestone Systems jest wiodącym dostawcą otwartej platformy oprogramowania do zarządzania danymi wideo — to technologia, która pomaga zachować bezpieczeństwo, chronić zasoby i zwiększać efektywność firm. Milestone oferuje platformę komunikacyjną, która rozwija współpracę i innowacyjność, wykorzystując sieciową technologię wideo, oferuje niezawodne i skalowalne rozwiązania, które znalazły zastosowanie w 150 000 miejsc na świecie.

Nasza wspólna oferta

Firmy Milestone i Bosch dostarczają zaawansowanych i łatwych w użyciu zintegrowanych rozwiązań zarządzania nagraniami wideo z funkcjami spełniającymi najbardziej zaawansowane wymagania dozoru wizyjnego:

 • Pełna integracja z systemami antywłamaniowymi firmy Bosch, kontroli dostępu i wykrywania pożaru, opartymi na dozorze wizyjnym,
 • Ulepszona analiza sytuacji w oparciu o zaawansowaną technologię Video Analytics (analiza obrazu) zintegrowanymi z oprogramowaniem XProtect firmy Milestone (na przykład zaawansowane metadane, łączenie metadanych, analiza obrazu podczas ruchu (obrót, pochylanie, zoom), kształty i trajektorie obiektu)
 • Wczesne wizyjne wykrywanie pożarów kamerami firmy Bosch, AVIOTEC w których korzysta się z technologii Intelligent Video Analytics do wykrywania dymu i płomienia, i przesyłania sygnału do oprogramowania XProtect firmy Milestone
 • Zaawansowane połączenie urządzeń firmy Bosch Kontrola dostępu i oprogramowania XProtect firmy Milestone obejmujące zintegrowane zarządzanie alarmami, weryfikację danych wideo, wyświetlanie map, obsługę drzwi, wyświetlanie zdarzeń — wszystko w jednym interfejsie.

Funkcje

Produkty i technologie firmy Bosch są ściśle zintegrowane z oprogramowaniem XProtect firmy Milestone.

ISS
ISS

Bosch i ISS. Uzyskiwanie istotnych informacji z danych wideo

Bosch i ISS. Uzyskiwanie istotnych informacji z danych wideo

Firma ISS jest wiodącym dostawcą rozwiązań do zarządzania danymi wideo i uzyskiwania z nich istotnych informacji, a także systemów automatyzacji przemysłowej opartych na przetwarzaniu obrazów wideo. Platforma zarządzania danymi wideo SecurOS™ firmy ISS jest jądrem pełnego systemu obejmującego platformę wizualizacji, która integruje jej własne, a także firm trzecich, systemy analityczne, kontroli dostępu, przeciwpożarowe, ochrony i inne.

Nasza wspólna oferta

Firmy ISS i Bosch dostarczają zintegrowanych rozwiązań bezpieczeństwa dotyczących transportu, wykorzystując inteligentne dane do znacznego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i dostarczając wielu innych korzyści firmom.

 • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych przy użyciu zwykłych kamer stosowanych w systemach bezpieczeństwa. Niezawodna identyfikacja zarówno wolno, jak i szybko poruszających się pojazdów, przez całą dobę i wszystkie dni tygodnia, we wszystkich warunkach oświetlenia i pogodowych. Dostarczanie informacji o ruchu ulicznym dzięki rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych wszystkich pojazdów poruszających się w określonym obszarze.
 • Lepsze rozeznanie sytuacji, zaawansowane wykrywanie włamań dzięki wbudowanym metodom analizy obrazu
 • Dostarczanie danych potrzebnych do analityki biznesowej uzyskanych z analizy obrazu, co wychodzi daleko poza potrzeby samych systemów bezpieczeństwa
 • Zintegrowane rozwiązanie kontroli dostępu: Bosch Kontrola dostępu Zintegrowane z systemem SecurOS ACS firmy ISS w celu dodania kontroli wizualnej zapobiegającej błędom. Wysoka jakość nagrań wideo skorelowanych z rejestrem zdarzeń i informacjami o właścicielu karty w celu dostarczenia dowodów sądowych.
 • Inteligentne zarządzanie danymi, które wymaga o 80% mniejszej szybkości transmisji.

Funkcje

Produkty i technologie firmy Bosch są ściśle zintegrowane z oprogramowaniem SecurOS firmy ISS.

ISS

Rozwiązanie: rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
Strona internetowa
Ulotka

Pomocne łącza
Strona internetowa firmy ISS