Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia

Informacje na temat przekazywania danych

Zasady
Bezpieczeństwo danych wszystkich klientów jest dla nas ważne i uwzględniamy je w naszych procesach biznesowych.

Bezpieczeństwo informacji stanowi nierozłączny element naszej polityki firmowej.

Przekazywanie danych stronom trzecim
Jako strony trzecie definiujemy grupy partnerów OEM opracowujące rozwiązania technologiczne dla naszych produktów lub spółki związane z firmą Bosch.

Dane dostarczane przez klientów są przekazywane stronom trzecim tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług pomocy technicznej. Dane udostępniane stronom trzecim obejmują pliki dziennika, pliki systemowe oraz opisy błędów, usterek i awarii.

Zasadniczo przekazujemy dane klientów stronom trzecim tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do wywiązania się z naszych obowiązków lub do świadczenia usług pomocy technicznej. Wszystkie zaangażowane strony ponoszą niezależną odpowiedzialność za transfer tych danych.

Przekazywanie danych do odbiorców poza EOG:
Niekiedy musimy przekazywać dane stronom spoza EOG. Są to zwłaszcza podmioty niezbędne do świadczenia usług pomocy technicznej (np. grupy partnerów OEM opracowujące rozwiązania technologiczne lub podmioty wewnątrz grupy Bosch).

Czas przechowywania; okresy zatrzymywania
Ogólnie rzecz biorąc, usuwamy dane klientów gdy tylko nie ma podstaw prawnych do ich przechowywania. Zwracamy uwagę, że nie możemy usunąć tych danych, jeżeli są one niezbędne do wywiązania się przez nas ze zobowiązań ustawowych.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych
Bosch stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne niezbędne w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych Użytkownika, które są przez nas przetwarzane, w szczególności przed zagrożeniami w postaci niezamierzonego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, manipulacji, utraty, zmiany bądź nieupoważnionego ujawnienia lub dostępu. Nasze działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa są stale usprawniane w celu ich dostosowania do postępu technicznego.

Data wejścia w życie:
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych wymagań dotyczących danych w zależności od postępu technicznego oraz zmian przepisów prawa.
Data wejścia w życie: czerwiec 2020 r.