Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine
Oprogramowanie zarządzające

Building Integration System

Lepszy system zarządzania alarmami

Building Integration System

Informacje ogólne

Building Integration System (BIS) to wytrzymały i niezawodny system dozoru i bezpieczeństwa do instalacji działających w trybie 24/7. Dowodem na jego niezawodność może być 3000 instalacji, w ramach których zintegrowanych jest 10 milionów czujek na całym świecie. Jest to flagowe oprogramowanie firmy Bosch do zarządzania alarmami.

Building Integration System

Lepsze zarządzanie alarmami

Okna z przodu budynku

Building Integration System (BIS) to oprogramowanie do zarządzania różnymi podsystemami bezpieczeństwa firmy Bosch, takimi jak kontrola dostępu, dozór wideo, alarmy pożarowe, systemy nagłośnienia czy systemy sygnalizacji włamania — na jednej platformie.

BIS zapewnia również „zestaw narzędzi” do integracji z aplikacjami innych firm poprzez wykorzystanie otwartych standardów i zestawów SDK (Software Development Kit).

BIS to wytrzymały i niezawodny system dozoru i bezpieczeństwa do instalacji działających w trybie 24/7. Dowodem na jego niezawodność może być 3000 instalacji, w ramach których zintegrowanych jest 10 milionów czujek na całym świecie. Jest to flagowe oprogramowanie firmy Bosch do zarządzania alarmami.

Building Integration System Access Engine

Lepsza kontrola dostępu

Kobieta siedząca przed ekranami

Połączenie oprogramowania Access Engine (ACE) z urządzeniami kontroli dostępu firmy Bosch pozwala stworzyć w ramach systemu Building Integration System (BIS) kompletny system kontroli dostępu. Program zawiera wszystkie zasadnicze funkcje popularnych samodzielnych systemów kontroli dostępu oraz szeroki zakres opcjonalnych udoskonaleń.

Oprogramowanie Access Engine zapewnia obsługę otwartych interfejsów lub zestawów SDK, dzięki czemu możliwa jest integracja z rozwiązaniami innych firm, takimi jak czytniki danych biometrycznych czy numerów tablic rejestracyjnych, systemy zarządzania odwiedzającymi lub tożsamością oraz inne aplikacje związane z kontrolą dostępu.

Jest to rozwiązanie skalowalne — od średnich instalacji po wielkie systemy z serwerami rozsianymi po całym świecie. Szyfrowana łączność i uwierzytelnianie zapewniają bezpieczeństwo danych i ich ochronę w każdej części systemu kontroli dostępu.

Rozwiązania

Wnętrze dworca kolejowego

Obiekty transportu publicznego

Obiekty transportu publicznego

Węzły komunikacyjne, takie jak pory lotnicze i dworce kolejowe, muszą działać przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Dotyczy to przede wszystkim systemów zarządzania alarmami i kontroli dostępu, ponieważ brak dostępu do funkcji monitorowania obiektu, kontroli drzwi czy sygnalizacji włamań może zmusić operatora dworca lub lotniska do zamknięcia obiektu. Skutkiem mogą być ogromne opóźnienia połączeń.

BIS zapewnia odporność na sytuacje, w których awarii ulega jednocześnie kilka komponentów. Na przykład w metrze — awarie składników systemu nie wpływają na funkcje zarządzania w obrębie stacji ani w centrali (ang. Operations Control Centre — OCC). System może działać nawet mimo braku łączności na liniach komunikacyjnych.

Wnętrze dworca kolejowego

Przykłady instalacji BIS:

 • kilka linii metra
 • porty morskie
 • porty lotnicze

 Infrastruktura o znaczeniu krytycznym

Infrastruktura o znaczeniu krytycznym

Infrastruktura o znaczeniu krytycznym

Infrastruktura o znaczeniu krytycznym zapewnia nam ciepłą wodę, prąd i czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Dlatego tak ważne jest zapewnienie jej właściwego funkcjonowania i bezawaryjności.

Służą do tego systemy zarządzania alarmami, które pozwalają wychwytywać incydenty i zapobiegać dłuższym wyłączeniom. System BIS zapewnia operatorowi możliwość zareagowania na dowolne zdarzenie przy użyciu najodpowiedniejszych środków. W przypadku każdego alarmu wyświetlają się specjalne procedury ze szczegółowymi instrukcjami działania, a po zdarzeniu możliwe jest prześledzenie wszystkich czynności operatora.

Systemy ochrony zewnętrznej — np. kamery Bosch wyposażone w funkcje wykrywania zdarzeń przy ogrodzeniu lub kamery obsługujące IVA — pozwalają operatorowi natychmiast zorientować się w sytuacji i wysłać najodpowiedniejszy zespół reagowania lub ochrony. Oprócz tego BIS dobrze integruje się z BVMS i innymi systemami do zarządzania materiałem wizyjnym, co ułatwia weryfikację alarmów.

Infrastruktura o znaczeniu krytycznym

Przykłady instalacji BIS:

 • w wielu elektrowniach jądrowych
 • w przemyśle naftowo-gazowym (w tym na platformach wiertniczych i rurociągach)
 • w dystrybucji energii elektrycznej

Sklepy i zakłady produkcyjne

Sklepy i zakłady produkcyjne

Sklepy i zakłady produkcyjne

Duże budynki handlowe lub zakłady produkcyjne działające w trybie 24/7, przez które przewijają się dziesiątki tysięcy osób, stanowią niemałe wyzwanie dla systemu kontroli dostępu. Kilka tysięcy par drzwi musi działać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając wstęp tylko osobom upoważnionym. Niezbędna jest również funkcja natychmiastowego blokowania dostępu pracownikom, którzy odeszli z firmy albo zgubili identyfikatory.

Osoby i samochody będące na terenie obiektu wymagają dozoru przez cały czas, przez jaki mogą się na nim znajdować. Nieopuszczenie obiektu w odpowiednim czasie wywołuje alarm, a pracownicy ochrony udają się do ostatniego znanego miejsca, w którym znajdowała się podejrzana osoba lub pojazd.

W dużych przedsiębiorstwach pracownicy ochrony mogą zarządzać dostępem wszystkich pracowników na całym świecie i monitorować najważniejsze zdarzenia w najodleglejszych miejscach globu.

Sklepy i zakłady produkcyjne

Przykłady instalacji BIS:

 • w siedzibach wielu firm z listy Fortune-100
 • w wielu ściśle strzeżonych zakładach produkcyjnych

Szpitale i placówki służby zdrowia

Szpitale i placówki służby zdrowia

Szpitale i placówki służby zdrowia

Pełna integracja rozproszonych systemów dozoru i zabezpieczeń w jednym interfejsie obsługowym pozwala operatorowi szybko ocenić każdą, odbiegającą od normy sytuację, w budynkach o złożonej architekturze, takich jak placówki służby zdrowia. Ścisła kontrola wstępu do miejsc z ograniczonym dostępem ma tu kluczowe znaczenie.

System BIS umożliwia również monitorowanie czujek z systemu automatyzacji budynku (np. wind, oświetlenia, HVAC) w celu ograniczenia zużycia energii lub zapewnienia usług ratunkowych.

Ochrona zdrowia, hotele i zakłady karne

Przykłady instalacji BIS:

 • w kilku szpitalach
 • w placówkach służby zdrowia

Integracja z systemami Bosch

Lepsze zarządzanie alarmami

Zarządzanie alarmami Bosch System

Building Integration System (BIS) to oprogramowanie do zarządzania różnymi podsystemami bezpieczeństwa firmy Bosch, takimi jak kontrola dostępu, dozór wideo, alarmy pożarowe, systemy nagłośnienia czy systemy sygnalizacji włamania — na jednej platformie. Można go płynnie połączyć z następującymi rozwiązaniami:

 • Bosch FPA 5000 Series
 • Bosch MAP 5000 Series
 • Systemy sygnalizacji włamania Bosch B/G Series
 • Odbiorniki alarmu Bosch D66xx Series
 • Systemy PA/VA Bosch Praesideo
 • Bosch Video Management System
 • System automatyzacji budynku Bosch Rexroth

Integracja z rozwiązaniami innych firm

Narzędzia integracji

Czy jesteś deweloperem, konsultantem, czy integratorem rozwiązań związanych z bezpieczeństwem, możesz zaufać naszym najnowocześniejszym narzędziom integracyjnym, instrukcjom i poradom. Nasze zaawansowane narzędzia integracji ułatwiają tworzenie innowacyjnych rozwiązań, których oczekują Twoi klienci, dzięki otwartym standardom (OPC ONVIF, OSDP) i zestawom SDK (Software Development Kits). Pozwala on zarządzać systemami innych firm — np. sygnałem wideo czy automatyzacją budynku — na wspólnej platformie.

BIS Access Engine można łączyć z czytnikami innych firm przy użyciu otwartego protokołu OSDP lub magistrali RS-485. Najnowsze usprawnienia pozwalają zintegrować nasz system kontroli dostępu z najrozmaitszymi aplikacjami innych firm za pomocą zestawów SDK; np. z systemem zarządzania odwiedzającymi i tożsamością, systemami rejestracji czasu i obecności czy systemami automatycznego rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych.

System BIS jest bardzo elastyczny, począwszy od kilku domyślnych pulpitów sterowania po opcje ich dostosowania za pomocą HTML i JavaScript.

Filmy

Udostępnienie Building Integration System 4.9

Oprogramowanie Building Integration System 4.9 jest wyposażone w prosty i nowoczesny interfejs. Jest łatwe w obsłudze zarówno dla operatorów, jak i dla gości, a przy tym zapewnia najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.

Do pobrania

Broszura

Broszura

Poradnik wyboru

Poradnik wyboru

Udostępnij to w serwisie: